1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
    İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Destek elemanlarının ve acil durum ekiplerinin özel eğitimleri nasıl olacak?

Konusu 'Acil Durum Faaliyetleri' forumundadır ve Hande Günal tarafından 9 Ocak 2014 başlatılmıştır.

  1. Murat Kural İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    150844
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    koruma ekibini olusturmicam mı..(çalışan sayısı 2 ama çok tehlikeli)
  2. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    118515
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Enerji Sektörü
    @Murat Kural diyorum ki yeni bir yönetmelik var önümüzde. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
    Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

    MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

    a) Arama, kurtarma ve tahliye,

    b) Yangınla mücadele,

    konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

    (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

    (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

    (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

    (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
    --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 3 Temmuz 2014 ---
    3 ekip var
    1. ekip ->Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi
    2. ekip ->Yangınla Mücadele Ekibi
    3. ekip -> İlkyardım Ekibi

    ve tehlike sınıfları sadece ekiplere kaç kişinin atanacağı konusunda devrede sonuç olarak ekipler tüm tehlike sınıflarında oluşturuluyor
  3. Murat Kural İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    150844
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    peki ekte verdiğim bilgiler doğru dil mi bi inceler misinz...özellikle son sayfayı...

    Ekli Dosyalar:

  4. bir kişiyi birden fazla ekibe yazabilirsin niye bu kadar dert ettin ki
  5. Murat Kural İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    150844
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    yanlıs bisey yapmak istemıyorum....nasıl baslarsak oyle gider...eki incelediniz mi bu arada...
  6. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    118515
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Enerji Sektörü
    eki inceledim de bu kadar detaylı hesaplara girmeye gerek yok. Acil durumlar yönetmeliğini baz alın 3 ekibinizi oluşturun eğitiminizi verin birde atama yazısı tamamdır ok :eek:
  7. Yönetmelikte bir kişinin birden fazla ekibte olabileceği yazıyor yanlış bir şey yok.
  8. Murat Kural İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    150844
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    1. ekip ->Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi
    2. ekip ->Yangınla Mücadele Ekibi
    3. ekip -> İlkyardım Ekibi

    Arama,kurtarma ve tahliye ekibini tek grup olarak mı düşünecez...yukarıya göre 5 ekip oluşturmak lazım....bide koruma ekibine noldu onu eklemicez mı acil durum ekiplerine...biraz basınızı agrıttım ama emin olmak istıyorum...
  9. Mehmet Mete İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Diğer Belge

    Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele, İlkyardım Ekibi bu üçü dedikleriniz eski yönetmelikten kalma.
  10. Hande Günal Eğitim Grubu

    • Eğitim Grubu
    Sertifika Numarası:
    25833
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    @Murat Kural ;
    Sitede bir arkadaşımız bu konuyla ilgili çalışmasını yayınlamıştı, yardımcı olması için buraya kopyalıyorum.

    Acil durumlarla ilgili kurulacak ekiplerle ilgili üç yönetmelik mevcuttur ve her üçü de yürürlüktedir.

    1) 19.12.2007 tarihli Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
    Bu yönetmeliğe göre:

    Ekiplerin kuruluşu
    MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan
    konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
    a) Söndürme ekibi,
    b) Kurtarma ekibi,
    c) Koruma ekibi,
    ç) İlk yardım ekibi.
    (2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya
    amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.
    (3) Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği
    ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.
    (4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin
    yardımcısıdır.
    2) 18.06.2013 tarihli İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
    Bu yönetmeliğe göre:

    Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
    MADDE 11 (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde50 çalışana kadar;

    a) Arama, kurtarma ve tahliye,
    b) Yangınla mücadele,

    konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

    (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

    (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

    (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

    (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
    3) 22.05.2002 tarihli İlkyardım Yönetmeliği
    Bu yönetmeliğe göre:

    İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı
    Madde 16 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)(1)

    Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
    Ekipler kurulurken her üç yönetmelik de dikkate alınmalıdır; bunun için ekip sayısını belirlemek için aşağıdaki kuralları dikkate alabilirsiniz:

    1) İlkyardımcı Sayısı: İlkyardım Yönetmeliğine Göre Az Tehlikeli sınıf için yirmi kişide bir, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf için on kişide bir kişi atanmalıdır.
    Onbeş kişilik az tehlikeli sınıf için bir ilkyardımcı, onbeş kişilik tehlikeli sınıf için iki ilkyardımcı gibi.

    2) Yangınla Mücadele ve Arama, Kurtarma, Tahliye Ekipleri Sayısı:
    Burada çalışan sayısının 50'den az ya da çok olmasına göre iki durum mevcuttur:
    a) 50'den az çalışan: Sadece İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik dikkate alınır.
    Yönetmelikte belirtildiği üzere tehlike sınıfına göre her 30/40/50 çalışan için birer kişi görevlendirilir. İstisnası 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıftır ki, bu işyerleri için yangınla mücadele, arama, kurtarma, tahliye görevleri için bir çalışan yeterlidir.
    b) 50'den çok çalışan: Hem Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hem de İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği dikkate alınmalıdır.
    b1) İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre destek elemanı sayısı 30/40/50 kişiye bir kişi olarak hesaplanır, ancak hesaplanan eleman sayısı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelikten azsa, bu yönetmelikteki sayılara tamamlanır. (Söndürme 3, Kurtarma 3, Koruma 2 kişi)
    b2) Eğer hesaplanan eleman sayısı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelikten çoksa, direk olarak işyerlerinde acil durumlar yönetmeliğine göre hesaplanan sayıda destek elemanı atanır.

    Örnek: 80 kişilik tehlikeli sınıf
    İlkyardımcı: 80/10= 8 kişi
    Yangınla Mücadele: 80/40= 2 kişi, ancak BYKHY'e göre 3 kişi
    Arama, Kurtarma Tahliye: 80/40= 2 kişi, ancak BYKHY'e göre 3 kişi kurtarma + 2 kişi koruma
    Toplam destek elemanı sayısı: 3 yangın + 3 kurtarma + 2 koruma + 8 ilkyardımcı = 16 kişi

    Yönetmeliklere göre aşağıdaki sayılarda destek elemanı ataması yapılması gerekmektedir:
    Az tehlikeli 1-9 kişi 2 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele + 1 ilkyardım
    Az tehlikeli 10-20 kişi 3 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 1 ilkyardım
    Az tehlikeli 21-40 kişi 4 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 2 ilkyardım
    Az tehlikeli 41-50 kişi 5 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 3 ilkyardım
    Az tehlikeli 51-60 kişi 11 kişi 3 Söndürme + 3 Kurtarma + 2 Koruma + 3 İlkyardım
    Az tehlikeli 61-80 kişi 12 kişi 3 Söndürme + 3 Kurtarma + 2 Koruma + 4 İlkyardım

    Tehlikeli 1-10 kişi 3 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 1 ilkyardım
    Tehlikeli 11-20 kişi 4 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 2 ilkyardım
    Tehlikeli 21-30 kişi 5 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 3 ilkyardım
    Tehlikeli 31-40 kişi 6 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 4 ilkyardım
    Tehlikeli 41-50 kişi 9 kişi 2 Arama, kurtarma, tahliye + 2 Yangınla mücadele + 5 ilkyardım
    Tehlikeli 51-60 kişi 14 kişi 3 Söndürme + 3 Kurtarma + 2 Koruma + 6 İlkyardım

    Çok Tehlikeli 1-10 kişi 3 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 1 ilkyardım
    Çok Tehlikeli 11-20 kişi 4 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 2 ilkyardım
    Çok Tehlikeli 21-30 kişi 5 kişi 1 Arama, kurtarma, tahliye + 1 Yangınla mücadele + 3 ilkyardım
    Çok Tehlikeli 31-40 kişi 8 kişi 2 Arama, kurtarma, tahliye + 2 Yangınla mücadele + 4 ilkyardım
    Çok Tehlikeli 41-50 kişi 9 kişi 2 Arama, kurtarma, tahliye + 2 Yangınla mücadele + 5 ilkyardım
    Çok Tehlikeli 51-60 kişi 14 kişi 3 Söndürme + 3 Kurtarma + 2 Koruma + 6 İlkyardım
  11. Murat Kural İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    150844
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    aynen bende bunu uyguluyorum....
  12. Murat Kural İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    150844
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    arkadaslar eğitimler için az önce afad ve itfaiyeyi aradım afad; arama kurtarma tahliye yangın eğitimi ve yangın tatbikatını paket olarak verdini fakat sertifikalandırma yapamadığını soyledi bunla beraber eğitimin verildiğine dair bi yazı yazacaklarını soylediler bu yazıya istinaden bende katılanlara sertifika çıkarsam sorun olur mu...
  13. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    118515
    Uzmanlık Sınıfı:
    B Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Enerji Sektörü
    siz sertifikayı neye istinaden çıkaracaksınız. aşağıda adı geçen kişiler AFAD'dan şu eğitimleri almıştır mı yazacaksınız ? Düşünceniz nedir ? Bir taslak oluştursanız da bizimle paylaşsanız
  14. Tugba Doğan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    69070
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    merhaba
    işyerinde isg eğitimlerinde acil durum ve ekipler ile ne yapacaklarını zaten anlatıyorum.birde buna ilaveten özel olarak bu ekip elemanlarına bir daha mı eğitim vereceğiz.yardım edermisiniz.
  15. aktasi İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    7247
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Alarko Taahhüt Grubu
    bu konunun ilk yorumlarında aradığınızı bulabilirsiniz gibi geldi. mevzuatın tam olarak istediği bu ekiplerdeki görevlilerin sadece sizin oluşturduğunuz acil durum planına göre bilgilendirilmesi değil arama, kurtarma tahliye konularında profesyonel eğitim almasıdır. bunu genellikle itfaiyelerden yardım alarak yapabilirsiniz.
    uzman olarak sizde kendinizi bu spesifik konularda yeterli görüyorsanız sizde verebilirsiniz. özetle sadece acil durumda ne yapacaklarını değil nasıl yapacaklarınıda teknik olarak öğrenmeleri gerekiyor.
  16. Tugba Doğan İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    69070
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    ben yangın ve ilk yardım ekibime aldırdım o eğitimleri.
  17. aktasi İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    7247
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Alarko Taahhüt Grubu
    aldırdıysanız sorun yok ozaman.

    a) Arama, kurtarma ve tahliye,

    b) Yangınla mücadele,

    konularında değil mi?
  18. Akileaslı İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    merhaba arkadaşlar,
    ilk yardım eğitimi aldırmamanın idari para cezası var mıdır ? Çalışan sayısının %10'una bu eğitim aldırılması gerekiyor ya bu sayının altında kalındığında bir cezası var mı ?
  19. aktasi İSGforum Üyesi

    Sertifika Numarası:
    7247
    Uzmanlık Sınıfı:
    C Sınıfı Uzman
    Firma / Kurum:
    Alarko Taahhüt Grubu
    6331 in ceza listesine bakınız.
    bu madde kapsamında değerlendirebilirler ;

    "Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak."
  20. menot İSGforum Üyesi

    Uzmanlık Sınıfı:
    Uzman Adayı
    İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
    Müeyyideler
    Madde 29 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

    6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
    İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
    Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
    MADDE 11 – (1) İşveren;
    c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

    İdari para cezaları ve uygulanması
    MADDE 26
    d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

    Cezanın güncellenmiş hali 01.01.2015 tarihi itibari ile her aykırılık için ve aykırılığın devam ettiği her ay için 1.233 TL olacaktır.