1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Devlet üniversitesi araştırma laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliği

Konusu 'Yardım Masası' forumundadır ve Sema Seymen tarafından 15 Eylül 2015 başlatılmıştır.

 1. Sema Seymen İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  61536
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Devlet Üniversitesi laboratuvarlarında araştıma görevlisi çalışanların sağlık ve güvenliğinden 6331 kapsamında direk rektörlük mü sorumludur?
  Yoksa okulda kurulmuş olan iş sağlığı ve güvenliği komisyonu mu sorumludur?
  Çalışan, iş sağlığı ve güvenliği açısından tespit ettiği eksik ve tavsiyelerini bu komisyona ya da rektöre yazılı olarak ilettiği durumda iş bırakma hakkını kullanabilir mi?

  Bilgisi ya da yorumu olan arkadaşlar varsa paylaşmasını rica ederim
  şimdiden teşekkürler
 2. vey İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  ilk önce iş sağlığı ve güvenliği kuruluna resmi yazıyla başvuracaksınız
  durum böyle böyle fiye
  cevaba göre 6331 sayılı kanunun 13. maddesinde çalışmaktan kaçınma hakkı var
  ona binaen hakkınızı arayın
 3. Sema Seymen İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  61536
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşekkürler.
  Fakat üniversitede kurulan komisyon tam anlamı ile "isg kurulu" sıfatında değil.
  işveren devlet, kurumun başında en yukarıda rektör var diyelim.
  komisyona yazmak çalışanın bildirme yükümlülüğünü kaldırmaya yeterli midir emin değilim.
 4. vey İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Çalışmaktan kaçınma hakkı

  MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde

  ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir
  . Kurul

  acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine

  yazılı olarak bildirilir.

  (2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar

  çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan

  diğer hakları saklıdır.

  (3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda

  olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı

  hakları kısıtlanamaz.

  11654

  (4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları

  kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli,

  bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

  (5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 15 Eylül 2015 ---
  İşverenin genel yükümlülüğü

  MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

  a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması,

  gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut

  durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

  b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların

  giderilmesini sağlar.

  c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

  d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için

  gerekli tedbirleri alır.

  (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

  (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

  Risklerden korunma