1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Diğer sağlık personeli ve yasal gerekliliği hakkında

Konusu 'Yasal Gereklilikler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 6 Nisan 2015 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Bakanlıkça yetkilendirilmiş Diğer Sağlık Peronelleri, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini İSGKATİP üzerinden Resmi atamalar yapmak suretiyle hizmet vermekte ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; 6. Madde a bendi hükümlerine göre; Yasal olarak işyeri bünyesinde Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmesi yasal olarak zorunlu tutulmuştur.Yasa Gereği MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ,26/1-b ,Diğer Sağlık Personeli bulundurmayan işyerlerine ise 6/1-a Diğer Sağlık Personenli çalıştırmamanın cezası olarak ta 3.083TürkLirası/her ay(Aykırılığın devamı halinde) para cezası uygulanacaktır.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; 6. Madde a bendi;
  ‘‘(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
  (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. ’’

  Ayrıca;
  10’dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,Genel olarak işyerleri Bünyesinde Diğer Sağlık Personeli bulundurmakla yükümlü tutulmuştur.

  Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

  MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  a)Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.(Değişik:RG-18/12/2014-29209)
  b)Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.(Değişik:RG-18/12/2014-29209)
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.(Ek:RG-18/12/2014-29209)
  (2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

  Diğer Sağlık Personeli görevleri:
  MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
  (2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
  a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.