1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

E haciz uygulamasının detayları

Konusu 'Bilimsel ve Teknik Yazılar' forumundadır ve Nevzat Erdağ tarafından 17 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Nevzat Erdağ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Merhaba
  Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim; E Haciz Uygulaması Hakkında Bilmemiz Gerekenler konulu yazınızı okuyunca aklıma takılan bazı noktaları sormak istedim.
  1-E-Hacizde Tebligat İşlemlerinde hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? (Tebligatta e-tebligat uygulaması var mı? Fiilen borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda da e-haciz uygulanabiliyor mu?)

  2- E-Haciz yapıldıktan sonra kişi borcunu ilgili kurumla anlaşarak taksitlendirilirse haciz konulan miktar serbest mi kalıyor yoksa borca karşılık mahsup mu ediliyor?
  3-E-Haczi sadece vergi dairelerimi yapabiliyor?
  4-Borç miktarından fazlasına da e-haciz işlemi yapılıyor mu?
  5-E-haciz uygulanan alacaklarda da haciz masrafları, faiz oranları vs. normal haciz işlemleri ile aynı mı?
  6- E-Haciz ile dondurulan hesabımdaki paraya devlet kontrolünde olduğu sure için faiz ödeniyor mu?
  7-Vadeli hesaptaki paraya ve yatırım hesabındaki nakit, tahvil, bono, hisse senedi ve altın gibi varlıklara ya da vob hesabındaki emtia yatırımlarına da e-haciz uygulanıyor mu?
  Saygılarımla
  Mustafa KUŞ

  Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı:

  Merhaba Mustafa Bey,
  E Haciz Uygulaması Hakkında Bilmemiz Gerekenler konulu makalemde devletin e haciz uygulaması ile ilgili bilgiler vermiştim. Ancak sormuş olduğunuz soruları ve konuyla ilgili gelen benzer soruları biraz daha ayrıntılı olarak açıklamak için sorularınızı tek tek ayrıntılı olarak ele alacağım. Bu şekilde bu konuda birçok kişinin aklındaki sorulara da cevap vermiş olmayı umuyorum.
  S1-E-Hacizde tebligat işlemlerinde hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? (Tebligatta e-tebligat uygulaması var mı? Fiilen borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda da e-haciz uygulanabiliyor mu?)
  C1-Haciz işlemi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve Şekilleri” başlığı altında sayılmış olup amme alacağının tahsilinde kullanılan en etkili cebri yöntemdir. 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 79.maddesindeki düzenleme ile tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğ imkânı getirilmiştir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir. 6183 sayılı Kanunun 79. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden:

  • Devlete ait amme alacakları için düzenlenecek haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu amme alacağının feri’leri ile birlikte 50.000- lira ve üzerinde,
  • İl Özel İdareleri ve Belediyelere ait amme alacakları için 10.000- lira ve üzerinde olması halinde Bankaların Genel Müdürlüklerine tebliğ edilebilecektir.
  Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı izah etmiştim.
  E hacizin usul ve esasları belirlemeye yetkili Maliye Bakanlığı bu yetkisini A Seri; 1 Sıra No’lu Tahsilât Genel Tebliği’nin ilgili bölümlerinde kullanarak belirlemiştir.
  Buna göre;Ayrıca bir düzenleme yapılıncaya kadar, alacaklı amme idarelerinin Bakanlığımızın (Gelir İdaresi Başkanlığının) uygun görüşünü de almak suretiyle Banka Genel Müdürlükleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapacakları anlaşmalar çerçevesinde, elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda sadece bu kurumlara tebliğ edilmesi ve elektronik ortamda cevaplarının alınması, Elektronik ortamda tebliğ edilecek haciz bildirilerinde yukarıda belirlenen tutar ile sınırlı kalınmaması, birden fazla amme borçlusu için tebligat yapılması ve cevaplarının alınması uygun görülmüştür.”
  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı amme alacağını daha hızlı tahsil etmek amacıyla 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 79. maddesinin tanıdığı yetkiye istinaden vergi borcu olanlara karşı cebri icra yöntemlerini elektronik ortamda kullanmaya başlamıştır. Bu yöntem ile amme idaresine kesinleşmiş borcu olan ve yapılan ödeme emrine rağmen ödememekte ısrar eden borçluları yakından takip ederek banka nezdinde bulunan vadeli - vadesiz mevduatları ile diğer gelirlerine el koyarak alacakları için sanal ortamda haciz tatbik edilebilecektir.
  S2- E-Haciz yapıldıktan sonra kişi borcunu ilgili kurumla anlaşarak taksitlendirirse haciz konulan miktar serbest mi kalıyor yoksa borca karşılık mahsup mu ediliyor?
  C2- E - Haciz uygulamasına maruz kalan vergi borçlusu borçlu bulunduğu idarede borcunu yapılandırdığı takdirde ilgili vergi dairesi haczi kaldırabilir. Bunun için vergi dairelerinde borcunuzu yapılandırıp haczin kaldırılmasını dilekçe ile talep etmeniz halinde haciz kaldırma izni vergi dairesi müdürünün yetkisi ile yapılmaktadır. Haciz kalkması halinde banka hesabınız serbest kalmaktadır.
  S3- E-Haczi sadece vergi dairelerimi yapabiliyor?
  C3-E Haciz uygulamasını vergi idaresi hemen uygulamaya başladı. Fakat bu konuda diğer kamu kurumları da teknik alt yapılarını buna hazır hale getirmeye başladılar.
  Örneğin Sosyal güvenlik kurumu SGK;
  28445 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2013 yılı programının ''Sosyal Güvenlik Sisteminin etkinliğinin artırılması'' başlıklı bölümünde, 2011 yılı sonu itibarıyla sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfusun oranının, kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarının da etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 puan artışla yüzde 85,4'e yükseldiği belirtildi.
  SGK dan Yeni Tedbirler
  Programda, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için 2013 yılında alınacak tedbirlerden bazıları şöyle:
  • Kurum alacaklarının takibi kapsamında bankalarla protokol yaparak, kurum alacaklarının e-haciz ile takip ve tahsil edilmesi sağlanacaktır. Bankalarla gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.
  • SGK denetim mekanizmaları güçlendirilerek, sosyal sigorta sistemi gelirlerindeki kaçaklar asgari düzeye indirilecek. Denetim mekanizmasının iyileştirilmesi için kurumlar arası veri paylaşımı artırılarak, veri kontrolleri doğrultusunda elde edilecek sonuçlar denetim faaliyetlerinde kullanılacak.
  • SGK, 3 Ağustos 2012 tarihinde yayınladığı genelgeyle şirketler ve iş yeri sahiplerinin, e-posta adresini SGK ’ya bildirme zorunluluğu getirdi. E-posta adreslerinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar bildirilmesi gerekiyor. Bu yolla SGK “E-devlet uygulamaları yoğun bir şekilde geliştiği için kâğıt ortamında tebligatı ortadan kaldırmak, e-posta yoluyla bilgi vermek veya tebligat yapmayı” getiriyorlar.
  Görüldüğü gibi E-haciz sisteminin hem vergide hem Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) uygulanmaktadır.
  Gelir İdaresi E Haczi Nasıl İşletiyor?
  Devlete ve kurumlara borcu olan herkese öncelikle uyarı mektubu gönderiliyor. Mektubun ardından verilen süre içinde yapılandırma ya da taksitlendirme yapmayan vatandaşların banka hesabı olup olmadığı bankalar arası Kurul’a soruluyor. Devlet veya özel bir bankada maaş, mevduat hesabı bulunanlar için online olarak elektronik tahsilat tebliği yapılıyor. Tebliğin ardından borçlu vatandaşın hesabının bulunduğu banka parayı bloke edip, alacaklı olan vergi dairesine EFT yapıyor.
  Öğrenim Kredisi Borcu Olanlarda Hacze Maruz Kalabilir Mi?
  Öğrenim kredisi borcu bulunanlarda ise süreç şu şekilde ilerliyor: Kredi Yurtlar Kurumundan çıkan borç alacak işlemi için daha önce getirilen affa müracaat etmeyenlere uyarı yapıldığı dikkate alınarak Maliye Bakanlığı aracılığıyla vergi daireleri takip yapmıştı. Ardından borçluların banka hesaplarından elektronik yöntemle öğrenim kredisi borcu olanların borçlarından dolayı hesapları e hacze uğrayabilir.
  S4-Borç Miktarından Fazlasına Da E-Haciz İşlemi Yapılıyor Mu?
  C4 E - Haciz banka hesabına konulmuş ise borç miktarından fazla para hesabınızda var ise bu parayı da kullanamayacaksınız. Çünkü bankalar uygulamada hesaba blokaj koydukları için hesap kullanılamaz. Bu durumda hesabınızda bulunan bu fazla parayı da blokaj kalkana kadar kullanamazsınız.
  S5-E-Haciz Uygulanan Alacaklarda da Haciz Masrafları, Faiz Oranları vs. Normal Haciz İşlemleri İle Aynı mı?
  C5 e Haciz uygulamasında oluşan tüm masraflar havale gideri gibi mükellefin hesabından tahsil edilir.
  S6- E-Haciz İle Dondurulan Hesabımdaki Paraya Devlet Kontrolünde Olduğu Sure İçin Faiz Ödeniyor Mu?
  C6 E - Haciz uygulamasındaki işlem uzun süren bir işlem değildir. Hesabınızda kamu borcu kadar para var ise borcunuz karşılığı tahsili yapılacağından blokaj kaldırılmamışsa devlet hesabınızdaki paranın kaybı faiz vs ödemesi yapmayacaktır.
  S7-Vadeli Hesaptaki Paraya ve Yatırım Hesabındaki Nakit, Tahvil, Bono, Hisse Senedi ve Altın Gibi Varlıklara Ya Da Vob Hesabındaki Emtia Yatırımlarına da E-Haciz Uygulanıyor mu?
  C7-E - Haciz uygulaması kullanılan aktif hesabınıza konulabileceği gibi bankada bulunan diğer yatırım hesap ve işlemlerinize de konulabilir.

  Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.
  http://www.nevzaterdag.com/e-haciz-uygulamasinin-detaylari/
 2. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Hatay
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Elinize sağlık