1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Elektrik tesislerinde risk değerlendirme

Konusu 'Bilimsel ve Teknik Yazılar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 2 Haziran 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE RĠSK DEĞERLENDĠRME
  Elektrik Mühendisi
  Mehmet Ferit PEKEROĞLU
  Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
  ÖZET
  Günümüzde yaklaşık her üç dakikada bir iş kazası, her 90 dakikada bir kişinin sakat kalması ve her 4 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesi iş sağlığı ve güvenliği konusunda henüz yeterli bilince erişilmediğinin sayısal ifadesidir. Hiçbir kaza durup dururken veya nedensiz meydana gelmez. Kazaların oluşumunun iki temel
  nedeni vardır; emniyetsiz ortam ve emniyetsiz hareket. Kaza büyük oranda ortadan kaldırılabilir.
  İş sağlığı ve güvenliği; çalışanların, yüklenic ile rin, müteahhit pers onelinin, ziyaretçilerin ve iş sahasındaki diğer tüm insanların iyilik halini etkileyecek faktör ve koşullar olarak tanımlanabilir.
  Sanayide sağlık ve güvenlik ise; kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesi demektir. Bu bağlamda; ölüm, hastalık, yaralanma, hasar veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların (TS 18001-kaza) sebepleri ve çözümleri iyi analiz edilme lidir. Be lirlen miş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimi risk olarak tanımlanır ve çalışma ortamlarında iş kanunu–78 gereği risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
  Risk değerlendirmelerinde; işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması zaruridir.
  Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü risk önleyici kılmak, gerek iyileştirme gerekse de önlem olarak anılabilir. Kaza sebepleri arasında elektriksel donanımların ilk beşte yer alması dikkat çekici olup, tedbir alınması en mümkün risk grubudur.
  Risk değerlendirmesi beş ana adım olarak tanımlanıp tamamlanabilir.
   Bilgitoplamak, Tehlikeleribelirlemek, Tehlikelerden doğan riskler (risklerin
  ortaya çıkma olasılıklarını ve sonuçların
  risklerinin araştırılıp değerlendirilmesi ile bu riskler
  ciddiyetini tahmin etmek ve riskin kabul
  edilebilir olup olmadığına karar vermek),
  •  Risklerin ortadan kaldırılmasına ya da azaltılmasına yönelik eylemleri planlamak
   ve değerlendirmeyi gözden geçirmek,
  •  Yapılan risk değerlendirmesini
   belgelendirmek.
   İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik (RG–25369) gereğince;
   Elektrik tesisatı yangın ve patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır.
   Elektrik tesisatı ve koruyucu cihazlar kullanılan voltaja, ortam şartlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacak, yetkili kişiler tarafından işletilecektir.
   Bugün iş kazalarında en önemli rolü üstlenen elektriksel donanımlardan kaynaklanan kazaların sonuçları da yine en önemli kayıpları meydana getirmektedir. Dolayısıyla üzerinde durulması gereken en önemli risk grubu olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda her tesiste risk değerlendirmesi yapılırken elektrifikasyon başlığı büyükönemarzetmelidir.
   Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilere göre günümüzde her yıl 250 milyon iş kazası meydana gelmekte, 160 milyon işçi yaptığı iş nedeniyle hastalanmakta, 32 milyon işçi iş kazaları nedeniyle yaralanmakta ve 1,2 milyon işçi ise iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir.

  Ekli Dosyalar: