1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Sunum Elle kaldırma ve taşıma işlerinde isg

Konusu 'ISGNet::Sunum' forumundadır ve Sait Aktaş tarafından 23 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Eğitim Grubu olarak bir diğer sunumumuz.
  Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği.
  Özellikle eğitimlerde personelinizde kalıcı olması maksadıyla görsel öğeler öne çıkarılmış, mevzuat vb. daha resmi konular sıkıcı olmaması bakımından özet geçilmiştir.
  Umarım faydalı olur.

  Saygılarımla.

  Ekli Dosyalar:

 2. obalsun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ellerinize sağlık
 3. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Paylaşım yapan sayın uzmana teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, doyurucu bir sunum. Ancak, pdf dosyasını sunum olarak nasıl kullanabiliyorsunuz? Bu haliyle kendiniz bir sunum hazırlayayım deseniz, hiçbir içeriğine ulaşamıyorsunuz, geliştiremiyorsunuz.

  Sunumlar ppt, pptx formatında olmadığı halde, kullanılan metinleri ve fotoğrafları kullanamıyorsak veya pdf dosyasını olduğu haliyle değiştirmeden sunum halinde kullanamıyorsak, bu dosyaları nasıl kullanacağız?
 4. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Paylaşılan sunumun 61. sayfası, ekte görüntüsünü verdiğim üzere şu anda yürürlükte olmayan 2 yönetmelik adı içermekte ve sunum bu halde sonlanmaktadır. Şu haliyle orada ismi bulunan yönetmeliklerin güncel olanları yazılmadan sunumun kullanılması uygun olmayacaktır. Bunun gibi, sunumda değiştirilmesi veya güncellenmesi gereken hususlar olduğunda pdf dosyası üzerinde değişiklik yapmak pratik değildir.

  Ekli Dosyalar:

  • Snap1.jpg
   Snap1.jpg
   Dosya Boyutu:
   96,7 KB
   Görüntüleme:
   77
 5. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::

  Ekli Dosyalar:

 6. Murat ERDEM Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Eskişehir
  Sertifika Numarası:
  45030
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Forum Madencilik Müşavirlik Mühendislik san. ve tic. ltd.şti.
  Teşekkürler Sait bey, emeğinize sağlık.
 7. Murat ERDEM Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Eskişehir
  Sertifika Numarası:
  45030
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Forum Madencilik Müşavirlik Mühendislik san. ve tic. ltd.şti.
  24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 28717​
  YÖNETMELİK
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
  a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
  b) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,
  hazırlanmıştır.
  Elle taşıma işi
  MADDE 4 – (1) Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.
  Genel yükümlülük
  MADDE 5 – (1) İşveren;
  a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de yer alan hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.
  İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu
  MADDE 6 – (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda;
  a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapar.
  b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken ek-1`de yer alan hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur.
  c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, ek-1`de yer alan hususlar doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alır.
  Bireysel risk faktörleri
  MADDE 7 – (1) Elle taşıma işlerinde, özel politika gerektiren grupların etkilenebileceği tehlikelere karşı korunması için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 15 inci maddesinin uygulanmasında ek-2`de belirtilen hususlar dikkate alınır.
  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
  MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:
  a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
  b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,
  c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.
  Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
  MADDE 9 – (1) İşveren; bu Yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin, 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 10 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  Ek-1
  YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
  1. Yükün özellikleri
  Yük;
  - Çok ağır veya çok büyükse,
  - Kaba veya kavranılması zorsa,
  - Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,
  - Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,
  - Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse,
  elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.
  2. Fiziksel güç gereksinimi
  İş;
  - Çok yorucu ise,
  - Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,
  - Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,
  - Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
  bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.
  3. Çalışma ortamının özellikleri
  - Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,
  - Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,
  - Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,
  - İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,
  - Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,
  - Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise,
  bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.
  4. İşin gerekleri
  Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.
  - Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,
  - Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
  - Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
  - İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.

  Ek-2
  BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ
  Çalışanlar;
  - Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,
  - Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,
  - Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları,
  durumunda risk altında olabilirler.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 25 Ekim 2013 ---
  sunumun sonundaki ilgili kanun ve yönetmelik bilgilerini güncellersek daha uygun olacak...
 8. asli ankarali Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Kastamonu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Ellerinize sağlık Sait bey
 9. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::