1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Elle kaldirma ve taşima işlerinde iş sağliği ve güvenliği sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 15 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


  1. ILO'nun 128 sayılı tavsiye kararına göre bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı kaç kg'dır?

  A) 25 Kg B) 35 Kg

  C)45Kg D) 55 Kg


  2. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işi olarak değerlendirilmemektedir?

  A) Yükün kaldırılması

  B) Yükün çekilmesi

  C) Yükün taşınması

  D) Yükün paketlenmesi


  3. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işidir?

  A) Yükün transpaletle çekilmesi

  B) Forkliftle taşınan yüklerin istiflenmesi

  C) Yükün iki kişi tarafından götürülmesi

  D) Vinçle yüklerin araçlara yüklenmesi


  4. Yüklerin elle taşınması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

  A) Kas ve iskelet sisteminin aşınması sonucu oluşacak rahatsızlıklara

  B) Sinir sistemi rahatsızlıklarına

  C) Denge kaybı ve strese

  D) Solunum sistemi rahatsızlıklarına


  5. I. Çok ağır veya çok büyükse,

  II. Kaba veya kavranılması zor ise,

  III. Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,

  IV. Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda ise,

  V. Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde ise.

  Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisine sahip yüklerin elle taşınması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir?

  A) 1,11,111 B) 11,111, IV, V

  C) I, II, III, IV, V D) I, III, IV, V


  6. Çalışma ortamının özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi sırt incinmesi riskini artırmaz?

  A) Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,

  B) Zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi varsa,

  C) Zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse,

  D) Yük bir platform üzerinden kaldırılıyor ise,


  7. Çalışanın Özelliklerinden hangisi elle yük kaldırması ve taşımasında risk altında olması sebeplerinden birisi değildir?

  A) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,

  B) İşe yeni başlamış olması,

  C) Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması.

  D) Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması,


  8. Aşağıda belirtilen çalışma şekli özelliklerinden dolayı hangisi sırt ve bel incinmesi riski

  obanız?

  A) Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşın uzun süreli bedensel çalışmalar,

  B) Yetersiz ara ve dinlenme süresi,

  C) Çalışanın acemi olması,

  D) Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,


  9. Elle taşımadan kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasıyla kazalar ve sağlık sorunları önlenebilir.

  Aşağıdaki önleyici tedbirlerden hangisi bu sorunları Önlemek amacıyla tercih edilmemelidir?

  A) Taşıyıcı ya da forklift gibi elektrikli veya mekanik bir taşıma aracı kullanma,

  B) Vinç, asma yük arabası/el arabası ve vakumlu kaldırma araçları gibi destekleyici araçlar kullanma,

  CJ Çok ağır yüklerin kaldırılmasında bu sorunların önüne geçilebilmek için eğitim verme,

  D) İş rotasyonu ve yeterli uzunluktaki molalar verme,


  10. Bir yükü kaldırmaya başlamadan önce yapılacak iş planlamalı ve hazırlık yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ortamın havalandırılması sağlanmalı,

  B) Hareket alanının engellerden temizlendiğinden emin olunmalı,

  C) Taşınacak yük sıkıca kavranmalı,

  D) Başkasıyla birlikte kaldırılıyorsa, her iki kişi de işe başlamadan önce ne yaptığını bildiğinden emin olmalı,  11. Yük kaldırırken aşağıda belirtilen tekniklerden hangisinin yapılması istenmeyen sonuçlar doğurabilir?

  A) Ayaklar ve vücut yükün üzerine gelecek şekilde yerleştirilir,

  B) Kaldırırken bacak kasları kullanılır,

  C) Sırt dik tutulur,

  D) Yük mümkün olduğunca vücuda uzak tutulur,


  12. Bütün kaldırılacak cisimler uygun yükseklikteki bir platformdan kaldırılmalıdır. Optimum kaldırma yüksekliği kaç cm dir?

  A| 55 cm B) 35 cm

  C) 45 cm D) 40 cm


  13. Yük kaldırma ve taşıma çoğu kez birlikte yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yükler önce taşınıp istiflenecek yere yığıl-malı sonra istifleme işlemi gerçekleştirilmelidir.

  B) Eğer kaldırma, taşıma, yığma, istifleme gibi işlemler birbirini izliyorsa iki aşamalı yapılmasından kaçınılmalıdır.

  C) Yük alınıp taşındıktan sonra yere bırakılmalı daha sonra istifleme işi gerçekleştirilmelidir.

  D) İstiflenecek yerin önünde çok fazla yük biriktirilmemelidir.


  14. Kaldırma ve taşıma işinde çalışacak işe yeni giren personel işe başlamadan öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalı?

  A) Sağlıklı duruş, sağlıklı kaldırma ve taşıma uygulamaları konusunda eğitim verilmeli,

  B) İşe uygun kişisel koruyucu donanım verilmeli,

  C) İşiyle ilgili kısıtlayıcı ve engelleyici bir durumun söz konusu olup olmadığı tıbbi muayene yoluyla değerlendirilmeli,

  D} Önce hafif işlerde çalıştırılmalı sonra ağır işlerde çalışması sağlanmalıdır.


  15. Yük ağır ve dizlerin arasına sığmayacak kadar büyük ise aşağıdakilerden hangisini yapmak sakıncalıdır?

  A) Kaldırılacak cisimlerin ağırlığı azaltılmalıdır.

  B) Eğer yükün ağırlığı aza İti la mı yorsa işçinin uyguladığı kuvveti azaltacak biçimde mekanik yardım sağlanmalıdır.

  C) Bel eğilerek değil de kaldırılacak ağırlık dizler arasına alınarak kavranmalı daha sonra dizler açılarak kalkılmalıdır.

  D) Büyük ağırlıkların taşınmasında bir diğer kişi yardıma çağrılmalıdır.


  16. Yükü iterken veya çekerken aşağıdaki hareketlerden hangisinden kaçınılmalıdır?

  A) İterken Öne, çekerken ise arkaya doğru eğilmeli,

  B) Sırt bükülerek ve eğilerek taşınmalı,

  C) Zemin sert, her yerde eşit ve temiz olmalı

  D) Tutulacak nesnelerin bir sapı/ tutacağı olmalı,


  17. I. ILO 'ya göre bir erkek işçinin tek başına

  kaldırabileceği maksimum yük miktarı 55 kg' dır.

  II. Her çalışan belirlenen standartlarda ağırlığı kaldırmak zorundadır.

  III. Yük kaldırma ve taşımada eğitimin önemi yoktur.

  IV. Bireyler yeterince dinlendirilmek şartıyla çok fazla ağırlıkları kaldırabilirler.

  Bireyin yük kaldırma ve taşıması için yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  A) Yalnız IV B) I, IV

  C) Yalnız I D) I, II, III, IV


  18. Aşağıdakilerden hangisi elle yük taşımada yapılması gereken ilk iştir?

  A) Ayaklar arasında mesafe bırakmak

  B) Yükü sıkıca kavramak

  C) Kaldırma işini planlamak

  D) Uygun kaldırma pozisyonuna hazırlanmak


  19. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma kurallarından biri değildir?

  A) Yük vücuttan uzakta gevşekçe kavranmalı-dır.

  B) Uygun kaldırma pozisyonuna hazırlanılma-lıdır.

  C) Kaldırma işi öncelikle planlanmalıdır.

  D) Ayaklar arasında mesafe bırakılmalıdır.


  20. Sırtta yük taşınmasında aşağıdakilerden

  hangisi yanlıştır?

  A) Yükün ağırlığı arttıkça belin eğilmesi normaldir.

  B) Yük ne kadar ağırda olsa kesinlikle bel dik tutulmalıdır.

  C) Sırtta taşınan yüklerin ağırlığı arttıkça dizlerde de giderek artan bir gerilme hali oluşmaktadır.

  D) Yük karşısında değişen gövde eğimi, biyo-mekanik açıdan, ağırlık merkezinin yer ve konumunu korumaya yönelik bir uyumdur.


  CEVAP ANAHTARI

  l-D 2-D 3-C 4-A 5-C 6-D 7-B 8-C 9-C 10-A 1 l-D 12-D İJ-B U-C i:-C 16-B 17-C 18-C 19 A 20-B