1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Erdoganeng ile sınava hazırlık

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve erdoganeng tarafından 10 Aralık 2013 başlatılmıştır.

 1. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  arkadaşlar sınava yaklaşık 10 gün kaldı..buradan soru paylaşımlarında bulunacağım.çıkma olasılığı yüksek soruları vereceğim...herkese iyi çalışmalar.

  s1) Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve için gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere verilen ara dinlenme sürelerinden birisi değildir?

  A) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika
  B) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde yarım
  saat
  C) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde kırk beş dakika
  D) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat


  s2) işyeri ortamında bulunan tehlikelerin kontrolüne yönelik tedbirler bakımından en son
  başvurulması gereken tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kaynakta kontrol
  B) Tehlike düzeyinin izlenmesi
  C) Kaynak ile işçi arasındaki yolda kontrol
  D) Kişisel koruyucu donanım uygulamaları


  s3)Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru istihdamı Hakkında Yönetmelik’e göre özürlülüğü
  bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma
  gücünün en az yüzde kaçından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kişiler
  olarak tanımlanmaktadır?

  A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

  s4) I- işçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez.
  II- Gece fazla çalıştırma yapılabilir.
  III- Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğunun
  işe başlamadan önce alınacak sağlık raporuyla belgelenmesi gerekmez.
  IV. Kadın işçiler gece postalarında günde en fazla 7.5 saat çalıştırılabilirler

  hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I,II ve III C) I ,III ve IV D) hepsi


  s5) iş sözleşmesi işverence feshedilen iş güvencesi kapsamındaki bir işçi, iş Kanunu’na göre fesih için gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren en çok ne kadarlık bir süre içinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilir?

  A) Bir hafta B) Bir ay C) Ġki ay D) Üç ay
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Aralık 2013 ---
  s6)Aşağıdakilerden hangisi tesisin tasarımı aşamasında tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir?

  A) Ön tehlike analizi
  B) iş güvenliği denetlemesi
  C) Süreç/Sistem kontrol listeleri
  D) Tehlike ve iĢletilebilirlik analizi

  s7)Kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Olay ağacı analizi
  B) Hata ağacı analizi
  C) insan hatası analizi
  D) Hata türleri ve etkileri analizi

  s8)Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir?

  A) 0-2 Hz B) 2-10 Hz C) 10-20 Hz D) 20-1000 Hz

  s9)Aşağıdaki gazlardan hangisi sistemik zehirler sınıfına girer?

  A) Propan B) Karbon sülfür C) Ozon D) Karbon monoksit

  s10)Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden değildir?

  A) Monoton iş B) Aşırı iş yükü C) Vardiyalı çalışma D) iş güvencesi olması
 2. evrim gümüşkemer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  19881
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  K.Maraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  4. sorunun cvbı yok
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Aralık 2013 ---
  cvb 1 ve 4 olmayacakmı
 3. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  hap bilgi: (buradan kesin 1 soru var)

  Kanunen işçilerin gece çalışmaları 7.5 saatten fazla olamaz. Yani 7.5 saatten daha uzun süreli gece vardiyası olamayacağı gibi, gece vardiyasında fazla mesai yapmak da yasal değildir.Öncelikle gece vardiyası 7.5 saatten daha uzun olmayacak şekilde düzenlenmeli, gece vardiyasında çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının buna uygun olduğuna dair sağlık raporu alınmalı ve ayrıca bu işçiler iki yılda bir sağlık kontrolünden geçirilmeli, gece çalıştırılacak işçilerin listesi ve bunların sağlık raporları bağlı olunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne verilmeli, gece ve gündüz vardiyası uygulanıyor ise, en geç iki haftada bir vardiyaları değiştirmeli, vardiya değişiminde işçilere en az 11 saat dinlenme verilmelidir.


  buna göre evet cevap I ile IV olmalı....
 4. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  s11)telafi çalışması ile ilgili hangisi yanlıştır? (banko soru)

  A)İşverenin bayram sonrası verdiği izin karşılığı telafi çalışması yaptırması mümkündür
  B) İşveren, bayram tatili dışında işçiye izin kullandırmış ise iki ay içinde çalışılmayan bu günler için telafi çalışması yaptırabilir.
  C)Telafi çalışması günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.Telafi çalışması yapılan saatler için fazla mesai ücreti ödenmez.
  D)Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılabilir.
  s12)Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullardan hangisi yanlış verilmiştir?

  a)Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması
  B)Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 6 ay içinde başvurması şartıyla,
  C)İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
  D)Askerlik görevi nedeni ile

  s13)kadın işçiler için verilenlerden hangisi yanlıştır? (banko soru)

  A)Kadın işçiler maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer altında yapılan işlerle, su altında yapılan işlerde çalıştırılamaz.
  B)Gece postasında çalıştırılacak kadın işçilerin işe başlamadan önce sağlık raporu almaları ve her 6 ayda bir muayenelerini tekrarlamaları gerekmektedir.
  C)Kadın işçi gebeliğinin doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçi de ilk altı ay (bu süre doktor raporu ile bir yıla kadar uzatılabilir.) gece postasında çalıştırılamaz.
  D)Kadın işçi doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktaramaz.

  s14)kadın işçiler için verilenlerden hangisi yanlıştır?

  a)Kadın işçiye bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat emzirme izni verilir.
  B)Emzirme izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretinden kesinti yapamaz.
  C)Kadın işçi gebeliği süresince daha hafif bir işe geçebilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde kadın işçi sağlığına uygun daha hafif bir işte çalıştırılır. Bu durumda işveren işçinin ücretinden indirim yapabilir
  D)İşveren gebelik süresince kadın işçiye periyodik kontrolleri için ücretli izin vermek zorundadır.

  s15)yıllık izin süreleri ile ilgili hangisi yanlıştır? banko soru

  A) işyerinde bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti varsa yıllık izin süresi 14 günden az olamaz
  B)beş yıldan fazla on beş yıldan az hizmeti varsa 20 günden az olamaz
  C)beş yıl ve daha fazla hizmeti varsa 30 günden az olamaz.
  D)18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık izin süresi en az 20 gün olmalıdır
 5. Paylaşımlarınız için teşekkürler cevaplarını da yazabilir misiniz?
 6. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  s16)Fazla çalışma için hangisi yanlıştır?

  A)Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.
  B)Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
  C)Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.
  D)İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılabilir

  s17)İş Kanununa göre; deneme süresi en çok ne kadardır?

  A)1 ay B) 2 ay C)6 ay D)1 yıl

  s18)4857 sayılı Kanuna göre, ne kadar süreli işler ‘süreksiz iş’ olarak kabul edilir?

  A)1 ay B) 2 ay C)6 ay D)1 yıl

  s19)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler gece çalıştırılamazlar
  B)maden ocakları, tünel, kanalizasyon gibi yeraltı işlerinde 18 yaşını doldurmamış erkek işçiler ile her yaştaki kadın işçiler çalıştırılamazlar
  C)Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleriEn fazla günde iki saat, haftada 10 saattir
  D)işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde 6 ay çalışması gerekir.

  s20)İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile ne kadar süre içinde dava açmalıdır?

  A) 1 ay B)2 hafta C)5 gün D)3 gün
 7. Tuncay Aydın Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Antalya
  Sertifika Numarası:
  38443
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KAMU-05070785451
  cvblarıda yazarsan seviniriz.sorular kolay ama yinede doğru cvbı görmek motive ediyor Uzmanı
 8. evrim gümüşkemer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  19881
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  K.Maraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  13.sorunun c ve d sıkkıda yanlıs demı
 9. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ARKADAŞLAR SINAV SONRASINDA BURADAYIM .VERDİĞİM PAYLAŞIMLARLA KAÇ SORU YAPILABİLİR GÖRECEKSİNİZ.70 ALMAMANIZ NEREDEYSE İMKANSIZA YAKIN OLACAKTIR...GÜNDE 50 CİVARINDA SORU PAYLAŞACAĞIM..

  Soruların büyük kısmı tarafımdan hazırlanmıştır....

  HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM.

  ilk 20 sorunun cevapları:

  1 C 2D 3 B 4 I ile IV olacak 5)B 6)A 7A 8D 9B 10D
  11D 12B 13D 14C 15C 16D 17B 18A 19D 20A
 10. evrim gümüşkemer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  19881
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  K.Maraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  19.sorunun cvbı yok
 11. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde 1 yıl çalışması gerekir.
 12. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  RİSK ANALİZİ HAP EZBER TARAFIMDAN ÇIKARILMIŞTIR EMEĞE SAYGI.

  . tesisin tasarımı aşaması...................ön tehlike analizi
  * fabrika ziyareti,az tecrübeli analistler,informal ..................olursa ne olur
  * iş görevi ,işler ve görevler iyi tanımlanmışsa........................iş güvenliği analizi
  * 2 veya daha fazla değişken,5X5 matris...................risk değerlendirme karar matriksi
  * çok boyutlu düşünce,5 yıllık geçmiş veriler..................X tpi matris
  * olası hata türleri,etkileri ve risklerinin analizi..............FMEA
  *tehlike ve işletilebilirlik analiz tekniği....................HAZOP
  *mantıksal diyagramlar,tümdengelim................hata ağacı analizi
  *fabrika ziyareti ve çeklist kullanımı..............güvenlik denetimi
  * garfiksel model,zincirleme olaylar,nükleer santraller.................olay ağacı analizi
  *balık kılçığı ,hata ağacı ve olay ağacının birleşimi..................neden sonuç analizi
 13. Hasan Gültekin İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  13.cü sorunun cvp d değil c dir
 14. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=sss_iskanunu

  bakanlığın sayfasına bakarsanız

  • Kadın işçi doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarabilir mi?
  Kadın işçi doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarabilir; kadın işçi sağlık durumu uygun olursa doktorunun da onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabilir ve kalan 5 haftalık doğum öncesi iznini doğum sonrası kullanabilir.
  ****************************************************************
  C şıkkı doğru.
 15. evrim gümüşkemer İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  19881
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  K.Maraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  13.sorunun d sıkkıda yanlıstır
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Aralık 2013 ---
  d sıkkında aktaramaz dıyor ıste o da yanlıs c sıkkıda yanlıs
 16. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  • Gebe ya da emziren kadın işçi gece postasında çalıştırılabilir mi?
  Kadın işçi gebeliğinin doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçi de ilk altı ay (bu süre doktor raporu ile bir yıla kadar uzatılabilir.) gece postasında çalıştırılamaz.
  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=sss_iskanunu
 17. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  s21)sağlık gözetiminin yapıldığı durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl saklanmalıdır?( yeni yönetmeliğe göre değişti)?

  A)10 B)15 C)20 D)40  S22)igu görev süreleriden tehlikeli işyerleri için hangisi doğrudur? ( yeni yönetmelikte buda değişti dikkat)

  A)ayda en az 12 saat ilave olarak çalışan başına ayda 5 dakika
  B)ayda en az 12 saat ilave olarak çalışan başına ayda 10dakika
  C)ayda en az 24 saat ilave olarak çalışan başına ayda 15 dakika
  D ayda en az 24 saat ilave olarak çalışan başına ayda 20dakika


  s23)çok tehlikeli işyerlerinde Tam gün çalışacak igu için en az kaç çalışan olmalıdır?

  A)500 B)750 C)1000 D)50


  S24) dereceden düşük parlama noktası ve 35 dereceden düşük kaynama noktası olan sıvı haldeki maddelere ne denir?

  A)alevlenebilir
  B)çok kolay alevelenebilir
  C)kolay alevlenebilir
  D)patlayıcı madde


  s25)asbetsle ilgili hangisi yanlıştır?

  a) krizotil,antofilit,krodisloit asbest türleridir.
  B)İşçilerin sağlık durumlarının kontrolü en az 3 yılda bir tekrarlanacaktır.
  C)1996 yılında kahverengi ve mavi asbest yasaklanmıştır
  D)asbestin TWA değeri 0.10 lif /m3 dür
 18. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  s26)alt işverenlik yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?

  A)Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

  B)Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.

  C)Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.

  D)Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmamalıdır.


  devamı akşama.....................herkese iyi günler
 19. erdoganeng İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  s27)hangisi kesikli çalışan kaldırma makinelerinden değildir?

  A)VİNÇ B)FORKLİFT C) PALANGA D) KOVALI ELAVATÖR


  s28)kaldrıma makinelerinde yüklerin kaldrılmasında kullanılan halkalı ve levhalı zincirlerle ilgili hangisi yanlıştır?

  A) levhalı zincirlere GALL denir
  B)zincir baklalarında kopma olmaması için civata ile birbirlerine tutturulurlar
  C)baklalrdaki boyuna uzama %5 i geçmişse zincir kullanılmaz.
  D)zincirlerin baklalarında aşınma bakla kalınlığının1/4 ünü geçmişse zincir kullanılmaz


  s29)forkliflerle ilgili hangisi yanlış verilmiştir?

  A)forklift frenleri forkliftin kendi ağırlığınınn1.5 katı yükü durdurabileceği etkinlikte olacaktır
  B)korna geri sesli ikaz sistemi,sinyal ,fren lambaları faal olacak
  C)operatör en az 18 yaşında ve G sınıfı ehliyete sahip olacaktır.
  D)forklif ile yük taşırken yükün yerden yüksekliği 60 cm i geçmeyecektir.

  s30)erimiş maden veya yakıcı yada aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyan kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı ne olacaktır?

  a)2 b)3 c)4 d)5
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 10 Aralık 2013 ---
  takıldığınız yerleri sorabilirsiniz.

  cevaplar 21B 22C 23A 24B 25D 26D 27D 28B 29D 30D


  lütfen emeğe saygı..
 20. Tuncay Aydın Etkinlik Grubu

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Antalya
  Sertifika Numarası:
  38443
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  KAMU-05070785451
  22 d midir