1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Göz koruması -gözlerinizi koruyun -27-

Konusu 'İşbaşı Konuşmaları' forumundadır ve ISGforum.net tarafından 4 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. ISGforum.net ISGForum Inc.

  • Site Yöneticisi
  EYE PROTECTION: PRESERVE YOUR VISION
  -27- GÖZ KORUMASI: GÖRÜŞÜNÜZÜ KORUYUN
  This SMO is going to require some effort on your part! Bu SMO sizin açınızdan biraz çaba göstermenizi gerektirecek! I'm assigning everyone a homework task. Herkese bir ev ödevi görevi veriyorum. But don't panic, this homework will be a piece of cake! Fakat panik olmayın, bu ev ödevi bir parça kek olacak!What I'd like you to do on your way home today is spend the evening observing the many beautiful things in this world! Bu gün eve döndüğünde bu dünyadaki pek çok güzel şeyi gözlemeyerek geçirdiğin bir akşam geçirmeni istiyorum!For just one evening, stop taking your eyesight for granted! Sadece bir akşam, sana bahşedilmiş görme yeteneğininin olmadığını farzet. Let me suggest the following: Aşağıdaki önerileri takip et:
  As you leave the workplace today, look up, down and all around, observing the beauty around you.Bu gün işyerinden ayrıldığında, aşağı, yukarı ve tüm çevrene, çevrendeki güzellliği gözlemleyerek bak. See the blue sky, the many shades of leaves in the trees, and the different birds that occupy them. Mavi gökyüzüne, ağaçların pek çok değişik tondaki yapraklarına ve onların üzerindeki kuşlara bak. When you get home, watch your children playing in the yard and pay attention to how their eyes light up when Daddy or Mommy gets home. Eve vardığında avluda oynayan çocuklarını izle ve anne- babaları eve geldiğinde gözlerinin nasıl da parladığına dikkat et. Have you ever stopped to think how wonderful your eyesight really is? Hiç görmenin gerçekten ne kadar harika olduğunu durup düşündün mü? Well, think about it. Güzel, bunu düşün. For about two minutes, close your eyes completely and contemplate how life would be if you lost your eyesight! Yaklaşık iki dakika, gözlerini tamamen kapat ve eğer görme yetini kaybedersen hayatının nasıl olabileceğini düşün! That's it-your homework is complete! İşte ev ödevin tamamlandı!Did you come up with visions about how your life would change if you couldn't see? Eğer göremezsem hayatının nasıl değişebileceği hakkında bir fikrin oluştu mu? Did they include any of the following? Bunlar aşağıdakilerden birini içeriyor mu?
  · When you and your family are on vacation, they will have to describe the scenery to you.
  Ailen ile birlikte seyehate gittiğinde, onlar manzarayı sana tarif etmek zorunda kalacaklar
  · You would have to be led wherever you want to go.
  Her nereye gitmek istersen, birisinin sana eşlik etmesi gerekecek
  · Your spouse would have to describe the way your children's eyes light up when they open their presents at Christmas.
  Çocuklarının Noel hediyelerini açarken gözlerindeki ışıltıyı, eşiniz tarif etmek zorunda kalacak.
  · No more leisurely activities such as hunting or fishing, watching movies or TV.
  Avcılık yada balıkçılık, film yada TV izlemek gibi boş zamanlarını geçirebileceğin aktiviteleri artık yapamayacaksın.

  · No more driving the new truck you just bought.
  Henüz aldığın yeni kamyonetini daha fazla kullanamayacaksın.
  Is there a way to prevent this from happening? Olacakları önlemenin bir yolu var mı? A recent article in Safety & Health states that every day approximately 1,000 eye injuries occur in the U.S. OSHA estimates that 90% of eye injuries are preventable through the proper use of safety eye wear.Safety& Health’de son zamanlardaki bir makalede, Amerika’da her gün ortalama 1.000 göz yaralanmasının meydana geldiği ve OSHA’nın tahminlerine göre bunların %90’ının koruyucu gözlük kullanılarak önlenebileceği belirtilmiştir.
  What does this tell us? Bu bize ne söylüyor?Many people are not wearing proper eye protection! Pek çok kişi uygun göz koruması kullanmıyor! Let's examine a few operations that present eye hazards:Hadi göz tehlikesinin olduğu birkaç operasyonu inceleyelim:
  · Grinding, hammering, chiseling, wood working or any other activity that might cause large fragments or small particles to fly through the air and into the eyes; Oyma, çekiçleme, taşlama, ahşap işleme veya diğer aktivitelerden kaynaklanan havada uçan ve göze giren büyük parçaları veya küçük partiküllerler.
  · Painting, spraying, sanding, metal working, spot welding or any process that may cause dust, fumes or tiny particulate to become airborne; Boyama, sprey, taşlama, metal işleri, nokta kaynak veya diğer proseslerden kaynaklanan havada bulunan toz, duman veya minik partiküller.
  · Work tasks such as electric welding and cutting with a torch, furnace tending or operations around radiant energy or intense heat; Elektrikli kaynak veya torç ile kesme, fırın çalışmalarındaki gibi işlerdeki radyant enerji veya ısı.
  · Operations such as handling acids and caustics, and hot metal casting and babbitting where gases, vapors, liquids or splashing metals are generated. Asit ve kostik elleçleme, sıcak metal döküm ve mil yataklarındaki işlemler sırasında ortaya çıkan gazlar, buharlar, sıvılar veta metal sıçralamaları.
  Your eyesight is a precious gift. Görüşünüz değerli bir hediyedir.Please do not wait until it's too late to come to your senses. Lütfen, duyularınız için çok geç olana kadar beklemeyiniz. If your work presents an exposure to eye hazards, wear your eye protection. Eğer işiniz gözünüze zarar verecek tehlikeler içeriyorsa, göz korumanızı takın.
  Don't take chances. Open your eyes and protect your vision! İşinizi şansa bırakmayın. Gözünüzü açık tutun ve görüşünüzü koruyun!
  KAYNAK: http://www.toolboxtopics.com/Gen Industry/Eye Protection - Preserve your Vision.htm

  Ekli Dosyalar: