1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Gürültü kirliliğinin önlenmesi talimati

Konusu 'Talimatlar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 24 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ TALİMATI
  1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimat, şantiyelerde yapılan faaliyetler sonucu gürültü sebebiyle, çevrede ortaya çıkan topluma ve komşuluk ilişkilerine zarar veren olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin ortaya çıkmaması için alınması gereken önlemler konusundaki esasları açıklar. Bu talimat tüm şantiye çalışanlarını kapsar.
  2. SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve ŞYSS sorumludur.
  3. TANIMLAR ve KISALTMALAR:
  Leq: Arka plan gürültü seviyelerinin ölçümünde kullanılan aynı zaman dilimi içerisinde sürekli sabit gürültü seviyesinin ölçümü olarak kabul edilen ölçektir. Birimi db(A)’ dır.
  SEL: Bağımsız ses olaylarının ölçümleri bu ölçek kullanılarak yapılır. Birimi db(A)’ dır.
  ŞYSS: Şantiye Yönetim Sistem Sorumlusu, Şantiyelerde ISO 9001:2000, ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemlerinin gerekliliklerini ŞYP lerde belirtilen şekilde yerine getiren kişi.
  ŞYP: Şantiye Yönetim Planı
  4. PROSEDÜR AKIŞI:
  4.1. İnşaat alanındaki arazinin hazırlanması, kazı ve diğer inşaat faaliyetleri ile ekipmanların montajı sırasında kullanılacak makineler şantiye sahasında ve yakın civarda gürültüye neden olur.
  4.2. Türkiye’de izin verilen gürültü seviyesi ile ilgili ‘‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği” ile yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelikte gürültü seviyeleri iki şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliğin Tanımlar kısmını içeren 4. maddesinde; dış gürültü seviyesi, yapıların dışında dış duvardan 1 m. uzaklıkta ölçülmüş veya hesaplanmış gürültü seviyeleridir. İç gürültü seviyesi ise yapıların içinde çeşitli faaliyetlerin yer aldığı faaliyet hacimlerinde ölçülmüş veya hesaplanmış gürültü seviyeleri şeklinde tanımlanmaktadır.
  4.3. “Gürültü Kontrol Yönetmeliği” Tablo 4’te, çevrede bulunan gürültüye hassas yapıların 1 m. uzaklarında kabul edilebilir Şantiye gürültüsünün seviyeleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
  Bina Yapımı (Sürekli) : 70 dB(A)Leq
  Yol Yapımı (Sürekli) : 75 dB(A)Leq
  Darbe Gürültüleri : 100 dB(A)Lmax
  Diğer kaynaklar : 70 dB(A)Lmax
  Bu değerler aşıldığı takdirde, sahada derhal gereken tedbirler alınır. Bu önlemler şöyle sıralanabilir:
  · Hassas alanlar ve gürültülü işlemler için çalışma saatleri kısıtlamaları,
  · Konut veya evcil hayvan alanları gibi gürültüye hassas alanların gürültülü faaliyetlere en uzak konumda olması için yeni saha planı,
  · Makinelerin durağan halde veya işi olmadığında çalıştırılmaması,
  · Araçların egzoz sistemi susturucuları kontrol edilmesi,
  · Tüm makine ve ekipmanlar düzenli olarak servisten geçirilip ve iyi çalışır durumda olmaları sağlanması,
  · Korna veya diğer uyarı cihazlarının kullanımlarının kısıtlanması, düşük güçlü geri vites alarmı takılması ve tüm araçlara susturucu takılması,
  · Ekipman ve araçların bakımının yapılması ve gerekli seviyeye ulaşılması için noktasal kaynak kontrolü, gürültü perdeleri, bitki perdeleri veya gürültü koruyucularının kullanılması sağlanır.
  4.4. Yine Gürültü Yönetmeliğinin 11/3 maddesinde “İşyerlerinde tavsiye edilen gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılması imkânlarının yetersiz olduğu durumlarda işveren, işçilere 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen koruyucu giysiler ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.” denilmektedir.
  4.5. Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen özel tip ekipmanlar için belirlenen sınırlamalara uyulur. Ekipmanlar, uygunluğunun belirlenmesi amacı ile düzenli olarak, en azından yılda 1 defa kontrol edilir ve gerekli standartlar içinde tutulur.
  4.6. Belirlenen limitlere ulaşıldığında, gürültüyü ortadan kaldıracak ekipmanlar yerleştirilir veya gürültü perdelerini de içeren gürültü kontrol önlemleri sağlanır.
  4.7. Teknik olarak makinelerdeki gürültü seviyesini daha aşağılara düşürmek mümkün olmadığı için, gerekli hallerde, faaliyet sahasında çalışacak personele, kulaklarını korumak için pratik ve kullanılması kolay kulaklıklar verilir. Bu tedbir yönetmeliğin 11/3 maddesinde işçi sağlığı açısından zorunlu görülmektedir. Bu konuda işçilerin gürültüden en az etkilenmesi için gerekli bütün tedbirler alınır.
  4.8. ŞYP de belirtildiği şekilde ölçüm rejimine, yöntemine ve örnekleme yerine ve sıklığına bağlı olarak gürültü ölçülür, “F–19.5 Çevresel İzleme Kaydı Formu” na kaydedilir.
  4.9. Gürültü Yönetmeliğine göre gürültüye maruz kalınabilecek süreler aşağıda verilmiştir.
  Gürültüye Maruz Kalınabilecek Süreler


  Gürültüye maruz kalınan Süre
  (saat/gün)
  En çok gürültü seviyesi
  (dBA)

  7.5
  4.0
  2.0
  1.0
  0.500
  0.25
  0.125
  80
  90
  95
  100
  105
  110
  115


  5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  F–19.5 Çevresel İzleme Kaydı Formu
  Gürültü Kontrol Yönetmeliği ( Çalışma Bakanlığı)
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı)

  Ekli Dosyalar: