1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme belgesi kimler tarafından nerelere hazırlanacak?

Konusu 'Acil Durum Faaliyetleri' forumundadır ve Eren Baran tarafından 1 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Merhabalar
  Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Belgesi kimler tarafından nerelere hazırlanacak. Örneğin Bir tekstil fabrikasına ihtiyaç varmıdır.
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  BELGELER NASIL HAZIRLANIYOR:

  Kesinlikle C hatta B sınıfı uzmanların hazırlayabileceği bir çalışma olmayıp, hazırlanan belgenin sonuçları itibariyle tüm tarafları bağlayan müteselsil hukuki yaptırımları mevcuttur. Belgenin oluşturulması sürecinde öncelikle akredite olmuş firmalarca yapılacak ciddi ölçümlerin, analiz ve tetkiklerin bulunması nedeniyle profesyonellik gerektirir.

  Her şeyden önemlisi işveren ve yöneticiler belgenin öncelikle kendi yatırımı, çalışanları ve komşularının maddi manevi tasarruflarının korunması maksadını taşıdığı bilincine vakıf olmalıdırlar ve bu belgenin olup olmaması kamu vicdanı mentalinde düşünülmelidir.

  İŞVERENLER; tehlikeli maddeler bulundurulan kuruluşlarında büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI belgesini hazırlar ve belirtilen politikayı uygular. İşveren gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
  MADDE 29
  (1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

  (2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.  BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Amaç:
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

  Tanımlar:
  MADDE 5 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aksi öngörülmedikçe

  c) Büyük kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını,

  İşletmecinin yükümlülüğü:
  MADDE 6 – (1) İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önlenemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

  Büyük kaza önleme politikası:

  MADDE 8 – (1) Alt seviyeli kuruluşların işletmecileri, büyük kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten bir büyük kaza önleme politikası belgesini, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar hazırlar ve bunu muhafaza eder. Bu politika, uygun araçlar, yapılar ve yönetim sistemleri kullanılarak, çevre ve insanlar için yüksek seviyede bir koruma sağlayacak şekilde belirlenir.

  Güvenlik raporu:

  MADDE 9 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek II’nin 1 inci ve 2 nci maddesinde belirtilen bilgileri içermek kaydıyla beşinci fıkra uyarınca çıkarılacak rehberi dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.
 3. ENES GÜRLER İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firmanın çevre görevlisi veya dışarıdan çevre hizmeti alınan kuruluş, firmanın Çevre Bilgi Sistemi'nde Seveso bildirimini yapar. Bildirimden sonra sonuç ekranı çıkar. Çıkan sonuç ekranında ilgili firmaya ait üç sonuç çıkar: ya kapsam dışıdır, ya alt seviyeli kuruluştur veya üst seviyeli kuruluş. Kapsam dışıysa hiçbir belge hazırlanmasına gerek yok. Alt seviyeliyse BEKÖP hazırlar, üst seviyeliyse Güvenlik Raporu hazırlar. Bu hazırlanacak belgelerin dahilinde Harici ve Dahili Kaza Bildirim Formları var, onları da çevre görevlisi kişi doldurur.

  Hazırlanması gereken dökümanların hepsi sonuç ekranında otomatik çıkar. Tek yapılması gereken kullanılan kimyasalların miktarları ve MSDS'lerinin temin edilip, çevre görevlisi kişi tarafından sisteme bilgilerinin girilmesidir.

  Bu konu iş güvenliğini çok yakından ilgilendirmesine rağmen mevzuat açısından iş güvenliği uzmanının hazırlama zorunluluğu yoktur. Seveso bildirimini ise çevre görevlisi kişi yapar. Seveso bildirimini de iş güvenliği uzmanı yapmak zorunda değildir.
 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  http://www.csb.gov.tr/db/mardin/haberler/haberler6402_1.pdf
 5. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi

  Ekli Dosyalar:

 6. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  Kimya Mühendisleri Odası Basın Duyurusu:
  KİMYASAL YANGINLAR , KAZALAR VE ÖLÜMLER KADER DEĞİLDİR !!!

  31 Temmuz 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikin yürürlük tarihini iki yıl erteleyerek olabilecek kazalara ve ölümlere alt yapı hazırlamıştı. Kimya Mühendisleri Odası toplum adına denetim yükümlüğü gereği görevini yaparak 1 Ekim 2012 tarihinde bir basın toplantısı ve duyurusu gerçekleştirerek Bakanlığı ve kamuoyunu uyarmıştı. Söz konusu basın bildirisinde "Ostim, Tuzla ve Afyon`daki patlamaların son değil, eğer böyle devam ederse bu kazaların kaçınılmaz olacağı ve devamının geleceği" uyarısını yapmıştı. Nitekim bundan sonra da birçok kimyasal yangın, patlama ve deyim yerindeyse beklenilen kazaların (!) yaşanması sonucu 1 Ocak 2013 tarihinde "Kazalar, Yangınlar ve Ölümler Üzerine Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz" denilerek ikinci bir basın bildirisi ile yetkilileri ve kamuoyunu uyarmıştı.

  Nitekim çok geçmeden 28 Ocak 2013 tarihinde önce Yalova`da Aksa Fabrikasında ve 30 Ocak 2013 tarihinde de Gaziantep teki bir galvaniz fabrikasında maddi ve manevi kayıplara yol açan ve sonuçta 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan beklenilen kazalar meydana gelmişti. O günden bu yana ülkemizin birçok yerinde sık sık ve gittikçe aratarak kimyasal yangınlar, kaçınılmaz kazalar ve ölümler meydana geldi. 2010 yılında yayınlanan ve iki yıl sonra yürürlüğe girecek denilen yönetmelik daha sonra yine ertelenerek 30.12.2013 yılında tekrar yayımlanarak uygulanması gereken maddeler 2017, 2016 yıllarına ertelenmiştir. Yine ertelenen maddeler arasında;

  -Tesislerin tehlike risklerini azaltmaları koşulu 2017 yılına,
  -Tesislerin depoladıkları kimyasal ve tehlikeleri maddelere dair yapacakları bildirimler haricinde tüm yönetmelik maddeleri (tesislerin hazırlaması gereken dahili acil durum planları, güvenlik raporları ve raporların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmaları vb) 2016 yılına,
  -AFAD`ın olası kazalara dair ne gibi önlemler alacağını, neler yapması gerektiğini, güvenlik önlemlerini içeren "harici acil durum planı" hazırlama şartı 2017 yılına,

  HİÇ BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN ERTELENMİŞTİR.
  Tesisler, depoladıkları kimyasal ve tehlikeli maddeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın kurduğu internet sitesi üzerinden "beyan" etmekte, sistem de otomatikman tesisi farklı yükümlülükleri olan "üst seviye", "alt seviye" veya "kapsam dışı" gibi sınıflara ayırmaktadır. Şirket sahiplerinin vicdanına kalmış olan bu beyanı Bakanlık doğru kabul etmekte ve tesislerin yerine getirmesi zorunlu olan bazı önlemleri alması önlenmektedir. Bu bildirimi yaklaşık 20 bin işletmenin yapması gerekirken ancak 6 bin civarındaki tesisin bildirimde bulunduğu bilinmektedir.

  5 bine yakın tesisin ise kapsam dışı olarak sistemde yer aldığı görülmektedir. Özellikle kapsam dışında yer alan tesislerin biran önce denetlenmesi gerekmektedir. Öte yandan işin bir başka kötü tarafı da ülkemizde yaşanan büyük endüstriyel kazalara yönelik hiç bir veri tabanının olmaması durumudur. Fransız hükümeti bu bilgileri Türkiye için kendi sitesinden yayınlamakta olup bizim ülkemizde hangi büyük kazaların yaşandığına dair herhangi bir bilgi ise ÇŞB` lığı sitesinde bulunmamaktadır.

  Sanayileşme ile birlikte; bizim gibi geri kalmış ülkelerde söz konusu sanayi alanlarının kontrolsüzlüğünün de etkisi ile birlikte ülkemizde son yıllarda meydana gelen kimyasal patlama ve yangın gibi endüstriyel kazalar anımsandığında, söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihini ertelemenin kazalara ve ölümlere davetiye anlamına geldiği görülecektir. Ertelemenin hangi gerekçe ile yapıldığı açıklanmamaktadır ve hiçbir haklı yanı olmadığı da her gün bir başka kentimizde görülen maddi ve manevi kayıplara yol açan kimyasal patlama, yangın ve ölümlerden açıkça anlaşılmaktadır. Ülkemiz topraklarının % 92`sinin ve büyük sanayi merkezlerimizin % 98` inin deprem kuşağı içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde bu ertelemeni ne ölçüde riskleri de barındırdığı daha iyi anlaşılacaktır.

  İlginçtir aynı yönetmelik; askeri kuruluş ve tesisler, petrol ve doğalgaz boru hatları ve taşımacılığı, rıhtım, liman ve iskelelerde yapılacak yükleme ve boşaltmalar ve minerallerin kimyasal işletmeciliğini istisna sayarak bu yönetmeliğin kapsamı dışında bırakmıştır.

  Bu gün, daha çok üretim ve pervasızca kar etme hırsı nedeniyle artık neredeyse her gün bir endüstriyel kaza ve bunun sonucu ölümler meydana gelmektedir. Her yıl iş kazalarında yaklaşık bin yurttaşımız ölmektedir. Sakat kalanların ve maddi zararın boyutu ise daha büyüktür.

  İlgili bakanlığı yaptığı bu hatalı uygulamadan derhal vazgeçmeye, yönetmeliklerdeki değişiklikleri iptal etmeye ve yönetmelikleri derhal yürürlüğe koymaya davet ediyoruz. Aksi durumda söz konusu yönetmeliğinin ertelenmesi nedeni ile yeni çıkarılan İş Güvenliği Yasasının da uygulamada olabilecek kazaları ve ölümleri önleyemeyeceğini kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının; bu kazaları, hali hazırdaki uygulamalar ve yasanın pratik anlamda taşeron hizmetine dönüşmesi sonucu önleyemediği ve önleyemeyeceği yaşanılan kazalardan ve ölümlerden bellidir. Gerçek anlamda mühendislerden alınması gereken sorumlu müdürlük ve İSİG Hizmetinin pratikte diplomanın ya da belgenin kiralanarak duvara asıldığı bu işletmelerde yaşanılan kazalar biz mühendisler için sürpriz değildir.

  6269 sayılı "Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun" kimyasal üretim süreçlerini bünyesinde bulunduran tüm tesislerde yeterli eğitimi almış bir kimya mühendisinin "Sorumlu Müdür" unvanıyla çalışmasını zorunlu tutmuştur. Yine aynı kanunun uygulama yönetmeliğinin 2. maddesine göre tesisin teknik güvenliğini sağlamak ve çevreye olumsuz etkilerini gidermek Sorumlu Müdürün görevleri arasında sayılmıştır.

  TMMOB`ye bağlı odalarca yapılmakta olan kamusal denetimi günden güne engellemeye çalışan, iç dinamiği olmayan, sadece Avrupa Direktifi doğrultusunda istenmeden hazırlandığı anlaşılan, yürürlülük tarihleri hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden sürekli ertelenen yönetmelikleri hazırlayan, bu alanı mesleki gereği kontrol etme yetkisi ve yetisine sahip mühendisleri diplomalarını kiralamaya zorlayan bir sistemi yaratan ve bu alanı sadece işverenlerin inisiyatifine terk eden yöneticiler gerçek anlamda bu kazaların ve ölümlerin sebebidir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nı yaptığı bu hatalı uygulamadan derhal vazgeçmeye, yönetmeliklerdeki değişiklikleri iptal etmeye ve yönetmelikleri derhal yürürlüğe koymaya davet ediyoruz.

  Bir kez daha yineliyoruz; TMMOB Kimya Mühendisleri Odası kamusal denetim ve mesleki gerekliliği gereği görevini yapmaya hazırdır.

  İlk olmayan kimyasal yangınların ve kazaların (!!!) son olması gerekliliğine inanarak toplumsal sorumluluğumuz gereği toplumu, yönetenleri ve işverenleri bir kez daha uyarıyoruz:

  Kimyasal Yangınlar, Kazalar ve Ölümler Kader Değildir !!!
  Tmmob
 7. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi