1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Geçici ustalık yetki belgesi-mesleki eğitimler

Konusu 'Yasal Gereklilikler' forumundadır ve berna kıran tarafından 26 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. berna kıran İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  arkadaşlar merhaba
  mobilya sektöründe çalıştırılanların mesleki eğitimleri ile ilgili net bir bilgiye ihtiyacım var.normalde ağır ve tehlikeli işler için mesleki eğitim alma zorunluluğu var.sektör tehlikeli fakat genç ve çocuk işçiler de mevcut.bu durumda mesleki eğitim şartmıdır?tebliğ ve yönetmeliklerde sadece genel eğitimler ile ilgili bilgi var.
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş Kanunun 85. Maddesi gereği, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlar” yaptıkları işle ilgili “Mesleki Eğitim” almaları gerekmektedir. 01.01.2009 tarihi itibariyle “Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar”, “Mesleki Yeterliliğini” belgelemek zorundadır.

  “Ağır ve tehlikeli işlerde” çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenmektedir.
  SONAS Danışmanlık, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri ile yaptığı protokol çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerinde, Çalışma Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu Tebliğde, belirtilen şartları yerine getiren “Mesleki Eğitim” çalışmalarına başlamıştır. Düzenlenen belgeler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylıdır.
  EĞİTİMCİ KADROSU
  SONAS Danışmanlık, Milli Eğitim Bakanlığınca Onaylanmış Teknik Öğretmenler ve İş Güvenliği Uzmanlarından oluşan eğitimci kadrosu ile hizmet sunmaktadır.
  HUKUKİ DAYANAK
  4857 Sayılı İş Kanunu Maddesi
  - Ağır ve tehlikeli işler
  MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. (1)
  Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
  1. 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak kaydıyla; bu fıkrada yer alan "çocuklar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
  "(2) 1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir."
  İŞLETMENİZDEKİ HANGİ İŞLER “AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ “KAPSAMINDADIR?
  İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadrolarımız işletmenizdeki “Ağır ve Tehlikeli İşlerin” neler olduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılacağını belirlemektedir.
  İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?
  Uzmanlarca belirlenen Meslek Dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.
  İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN YAPILIR?
  Eğitim Programı öncesinde İşletme ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bir protokol imzalanır.İşletmenin işçi sayısı, vardiya durumuna göre İnsan kaynakları Departmanı ile birlikte belirlenecek zaman dilimlerinde ve grup sayılarında eğitim programları hazırlanır. SONAS Danışmanlık, esnek çalışma saatlerine sahip, uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.
  BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR?
  32 -40 saatlik Eğitim Programı sonunda Ders Öğretmenleri ve Milli Eğitim’den katılacak sınav komisyonu ile birlikte çalışanlar sınava tabii tutulur. 100 üzerinden 50 alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır. 10 gün içinde belgeler hazırlanarak işletmeye törenle teslim edilir.
  KİMLER EĞİTİME KATILMALIDIR?
  Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır.
  KİMLER BU KAPSAM DIŞINDADIR?
  Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.
  MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HANGİLERİDİR?
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur.

  1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;
  a. Diploma
  b. Bitirme Belgesi
  c. Yetki Belgesi
  d. Sertifika
  e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
  f. Kalfalık Belgesi
  g. Ustalık Belgesi
  h. Usta Öğreticilik Belgesi.
  2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.
  3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.
  4. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.
  5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.
  6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler
  EĞİTİMİ ALDIRMAMANIN CEZASI VAR MIDIR?
  İş kanunun 105/d Maddesine göre eğitimi olmayan her işçi için para cezası uygulanır.

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (TL)
  85
  105/d
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için
  511
  KİMLER 32 -40 SAATLİK EĞİTİM KAPSAMI DIŞINDADIR?
  Sigorta girişi 01.01.2009 tarihinden sonra olanlar bu eğitim programlarına katılamazlar.
  EĞİTİM GRUPLARI KAÇAR KİŞİDEN OLUŞUR, NEREDE YAPILIR?
  Eğitim grupları aynı mesleki eğitimi alanlar için maksimum 25 kişiden oluşur. Eğitimler genellikle İşletme içinde yapılmaktadır.
  Etiketler:mesleki yeterlilik,mesleki yeterlilik eğitimi,mesleki eğitim
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Geçici Ustalık Yetki Belgesi için İstenilenler Listesi  1-Sosyal Güvenlik Kurumundan Belediye Başkanlığımıza hitaben yazılan başvuru sahibinin Kurumlarında 16.12.2010 tarihinden önce elektrikçi, tesisatçı, kalıpçı, demirci ustası olarak sigorta kaydının olduğunu gösterir yazı.
  2-Başvuru sahibinin T.C. numaralı kimlik belgesi fotokopisi.
  3-Başvuru sahibinin öğrenim durumunu gösterir diploma.
  4-3 adet fotoğraf.
  5-Başvuru sahibi müracaat dilekçesi.​

  Ekli Dosyalar:

 4. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  3194 sayılı İmar Kanunun 28.maddesi gereği 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi alması zorunlu hale gelmiştir. .Bu husus 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı resmi gazete de yayımlanan Yapı Müteahhitleri Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkındaki yönetmelikle açıklanmıştır.

  Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kula Belediye Başkanı Selim Aşkın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bilgiler veren verdi. Aşkın: “1 Ocak 2012 tarihinden önce Geçici Ustalık Yetki Belgesi alanlar, daha sonra kurslara katılarak bu belgelerini 2015 yılına kadar Ustalık Yetki Belgesi’ne çevirebilme olanağına sahipler. Süreç sonunda belgesi olmayanların ustalık yapma imkânları ortadan kalkacak. Belgesiz olarak çalışanlar da çalıştıranlar da ceza alacaklardır” dedi. Başvuruda bulunanların belgelerini almak için Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne gitmesi gerektiğini belirten Aşkın, belgesi olmayanların ustalık yapma imkanları ortadan kalkacak. Belgesiz olarak çalışanlarda çalıştıranlarda ceza alacağını söyledi. Ustalık ve Kalfalık belgesi almak isteyenlerin Kula Belediyesi web sitesinden bilgi alabilirler. dedi

  Bu yönetmeliğin geçici 1. Maddesine göre Ustalık Yetki Belgesi olarak kabul edilecek belgeler :

  a)5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi,

  b)25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi gazete’de yayılanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgeleri ,

  c)Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

  ç)Uluslar arası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği, sağlanan belgeler

  Sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmayanlar 1/1/2015 tarihinden önce Çevre Şehircilik Müdürlükleri veya ruhsat veren ilgili idareye (Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü) başvurarak GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ almalıdır.  Geçici ustalık Yetki belgesi için başvuruda gereken evraklar :

  1-Dilekçe
  2- 16 aralık 2010 tarihinden önce,İnşaat veya tesisat işlerinde çalıştığına dair ticaret odasına kayıtlı müteahhitten alınacak yazı veya Sigorta Dökümü
  3-2 adet fotoğraf
  4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5-Geçici Ustalık Yetki Belgesi harç makbuzu (50TL)  01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesis işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitleri yetki belgesiz usta çalıştıramayacak, çalıştırdığı takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 28.ve 42.maddeleri gereği cezalı duruma düşeceklerdir.
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Ustalık Belgesi Niçin Gereklidir?

  3308 sayılı kanun- Madde 30- (Değişik: 29/06/2001-4702 K/18 md.) Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.

  Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.

  Bu işyerlerinde alanında meslekî eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


  İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar.


  Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını on sekiz yaşını tamamlayana kadar kullanamaz.

  Teknik lise mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.


  Ustalık belgesi bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar.

  Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 293- Kanunun; 30 uncu maddesine aykırı olarak ustalık belgesi olmadan açılan iş yerleri, durumun öğrenilmesinden itibaren il meslekî eğitim kurulu ile ilgili makamların başvurusu üzerine mahallin mülkî amirince yedi gün içinde kapatılır.

  Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?

  Ustalık belgesi bu ad altında Türkiye'de Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri tarafından verilir.Belge almak isteyen kişiler bu merkezlere başvuruda bulunurlar.Kanun ve yönetmeliklere göre kişi doğrudan ustalık sınavına alınır veya ustalık belgesi verilir.

  Kimler Ustalık Belgesi Alabilirler?
  Bir meslekte ustalık belgesi verilebilmesi için kişinin çalıştığı mesleğin o ilde 3308 sayılı kanunun uygulama kapsamında olması gerekir.Kanun kapsamında olmayan meslek dallarında Kalfalık ve Ustalık belgesi verme yetkisi ilgili meslek odalarındadır.Ancak meslek lisesi mezunu olarak doğrudan ustalık belgesi almak için başvuruda bulunanlar Türkiye'de herhangi bir ilde bu mesleğin kanun kapsamında olması halinde ustalık belgesi alabilir veya ustalık sınavlarına girebilirler.

  Kalfalık belgesini aldıktan 3308 sayılı kanun'un 28/b maddesi gereğince ustalık eğitimine katılanlar, ustalık eğitimi çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra ustalık sınavına katılırlar.

  Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler.Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir.kanun maddesi (28/c)

  Kalfalık belgesi almış olup, kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar 3308 sayılı kanun'un 28-c maddesi gereği ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler. ( 06.01.1998 tarihinden önce kanun kapsamına alınan meslek dalları için 06.01.1998 tarihinden bu güne kadar olan bölümlerine ait çalışma sürelerinin ayrıca sosyal güvenlik kuruluşundan belgelendirilmesi istenir. 06.01.1998 tarihinden sonra kanun kapsamına alınan meslek dalları için kanun kapsamına alındıkları tarihten bu güne kadar olan bölümlerinin sosyal güvenlik kuruluşlarından belgelendirilmesi istenir.)

  Mesleğin ilde kanun kapsamına alındığı tarihte kalfalık belgesine veya kalfalık belgesine denk bir belgeye sahip olanlardan 22 yaşını doldurmuş olanlar, başvuru süreleri içinde başvurmaları halinde doğrudan ustalık sınavlarına alınırlar.

  3308 sayılı kanun'un geçici 1. maddesine göre doğrudan kalfalık sınavına katılarak belge almış olanlar;

  a)Çıraklık eğitimi süresi 2 yıl olan mesleklerde çalışanlar 7 yıl,
  b)Çıraklık eğitimi süresi 3 yıl olan mesleklerde çalışanlar 8 yıl,
  c)Çıraklık eğitimi süresi 4 yıl olan mesleklerde çalışanlar 9 yıl


  meslekleri ile ilgili işlerde çalıştıklarını Ek-3 Formu ile belgelendirdiklerinde, kalfalık belgesini almaya hak kazandıkları dönemden sonra açılacak ilk ustalık sınavına alınırlar.

  (Kanun'un Geçici 1 inci maddesinden yararlanıp doğrudan kalfalık sınavına giren ve başarılı olarak ustalık sınavına başvuranların, yukarıda belirtilen süreler kadar mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını, iş yerinden veya sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden alacakları belge ile belgelendirmeleri gerekir. 6/1/1998 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, 6/1/1998 tarihinden sonrasına ait hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir. Bu durumda olanların başvurduğu ilde, mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih ile 6/1/1998 tarihi arasında 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır.

  6/1/1998 tarihinde veya sonrası bir tarihte çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, mesleğin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihten sonrasına ait olan hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir.)

  En az 3 yıllık bir mesleki teknik eğitim veren lise ve dengi okullardan 1985-1986 öğretim yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılırlar. Önceki mezunlar doğrudan ustalık belgesi alır. (Elektrik tesisatçılığı 2. sınıf yetki belgesi de bu kapsamda değerlendirilir. Elektrik tesisatçılığı 1. sınıf yetki belgesi sahiplerine doğrudan ustalık belgesi verilir. Astsubay sınıf okulları mezunları ilgili genelge de dikkate alınarak bu kapsamda değerlendirilir.)

  Mesleğinin, ilde kanun kapsamına alındığı tarihte, iş yeri sahibi olup fiilen usta olarak çalışanlar; Bakanlıkça duyurulan tarihlerde ilgili merkez müdürlüğü'ne EK-4 form ile mesleğinin o ilde Kanun kapsamına alındığı tarihte iş yeri sahibi olduğunu vergi dairesinden ve bu meslekte fiilen usta olarak çalıştığını bağlı olduğu meslekî kuruluştan onaylattırarak başvurduklarında kendilerine doğrudan ustalık belgesi verilir.(Af çıktığı zaman)

  Elektrik Tesisatçılığı meslek dalında ustalık belgesi alacak iş yeri sahiplerinden ayrıca Elektrik Tesisatçılığı Kalfalık Belgesi veya en az "Elektrik Tesisatçılığı Üçüncü Sınıf Yetki Belgesi" istenir.

  *Yürürlükten kaldırılmış bulunan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'nun Geçici 4 üncü maddesi hükmüne göre ustalık belgesi almış olanların bu belgeleri, Kanun'un Geçici 3 üncü maddesine göre geçerli sayıldığından bunlara ayrıca iş yeri sahibi olarak aynı meslek dalında ustalık belgesi verilmez.

  Mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihte iş yeri sahibi olup bu iş yerinde fiilen usta durumunda çalıştığını belgelendirmiş olanlardan öğrenim belgesi olmayanlar, diplomalarını alıncaya kadar geçerli olmak üzere, "Mesleğini Devam Ettirme Belgesi" düzenlenir.

  En az 4 yıllık eğitim veren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, meslek lisesini bitirdikten sonra alanı ile ilgili bölümde ön lisans eğitimi alanlara ve 4 yıllık fakülte mezunu olanlara doğrudan işyeri açma belgesi verilir. Ön lisans eğitimi alanlardan lise mezunu olanlar 1 yıl çalışmışlık belgelendirerek işyeri açma belgesi alır. İşyeri açma belgesi ustalık belgesi ile aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir.

  Bunların dışında kalan veya yurt dışından alınmış olan belgeler denklik işlemlerinetabiidir.

  Ustalık belgesi sahibi olan kişiler bağımsız işyeri açabilirler.

  Ustalık belgesine sahip olan kişiler yanlarında çırak çalıştırabilmek için Usta öğreticilik belgesi almak zorundadırlar.

  Çalışmışlık sürelerinin hiç birine askerlik süreleri dahil edilemez.

  Zorunlu sebeplerden dolayı ( Yurt dışında bulunanlar,Askerlik görevini yapmakta olanlar,Göz altında bulunan veya mahkûm olanlar,Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış hastalık raporu bulunanlar,Etkileri bu süreyi dolduracak kadar doğal afete maruz kalanlar) geçici 1. madde gereği verilen sürelerde haklarını kullanamayanlar zorunlu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 90 gün içinde bu haklarını kullanabilirler.2089 sayılı kanuna göre ustalık belgesi alanları belgelerinin geçerliliği devam ettiğinden yeniden belge düzenlenmez.

  Ustalık Sınavları için Hangi Belgeler İstenir?

  Ortak belgeler ;
  a) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği,
  b) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği,
  c) Dört adet vesikalık fotoğraf
  d) Sağlık ve fizikî durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu

  Yukarıdaki belgelere ek olarak ;  Mesleki teknik ortaöğretim okulu mezunu, yüksek okul mezunu, fakülte mezunu olarak doğrudan belge alacak olanlar durumlarını belirtir dilekçe,

  Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte kalfalık belgesi veya denk belgeye sahip olup 22 yaşını doldurmuş olanlar Ek-2 formu (Af çıktığı zaman)

  Ustalık eğitimine katılarak çalışma süresini tamamlayanlar Ek-3 formu ve kalfalık belgesi,

  Kalfalık belgesi aldıktan sonra 5 yıl çalışanlar, kanun'un geçici maddesi gereği doğrudan kalfalık sınavına katılarak belge alanlar Ek-3 formu ,kalfalık belgesi ve sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden alınmış belge,

  Lise sonrası ön lisans mezunlarından 1 yıllık çalışmışlık belgesi ve sosyal güvenlik kuruluşlarından birinden bu yıla ait primleri gösterir belge,

  İşyeri sahibi olarak Elektrik tesisatçılığı meslek dalında doğrudan ustalık belgesi alacaklardan kalfalık belgesi veya 3. sınıf yetki belgesi ayrıca istenir.

  Ustalık Sınavları Nasıl Yapılmaktadır?

  Ustalık sınavına giriş belgesini alan adayların sınav için hazırlık işlemleri bitmiş olur.

  Ustalık sınavları Şubat-Haziran ve Eylül dönemlerinde yapılmaktadır.

  Sınav tarihi ve listeleri sınav ayından en geç bir hafta önce merkezimizde ilan edilir ve ayrıca sitemizde de yayınlanır.

  Adayların sınavları Yazılı ve Uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı bölümde adaylar genel bilgi dersleri ve meslek derslerinden sorumlu tutulur. Uygulama bölümünde ise Mesleki Uygulama (Pratik) dersinden sorumlu tutulur.

  Sınavlarda başarılı olmanın öncelikli şartı sınavlara katılmaktır. Herhangi bir dersten sınava girmeyen aday o dersten başarısız olur ve bir sonraki döneme kalır.

  Sınavlarda 5'lik not sistemi uygulanır. ( 0-geçersiz, 1-zayıf, 2-geçer, 3-orta, 4-iyi, 5-pekiyi)

  Sınava giren adayların sonuçları tüm mesleklerin sınavlarının bitimini takip eden 15 gün içinde merkezimizde ilan edilir ve ayrıca sitemizde yayınlanır.

  Başarısız olan adaylar bir sonraki dönem sadece başarısız oldukları derslerden sınavlara tekrar girerler.

  Adayların 12 dönem ( 4 yıl) sınavlara girme hakkı vardır. Bu süre içerisinde sınavı kazanamayan veya sınavlara girmeyen adaylar haklarını kaybederler. (Askerlik,hastane, hapishane vb. özür durumlarında geçen sınav hakları bu durumu belgelendirmeleri kaydı ile iade edilir.)

  Ustalık belgesini alan adaylar Usta öğreticilik kursu için başvuruda bulunabilirler.
 6. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Berna hn,
  Öncelikle hangi ildesiniz? ona göre yönlendirebilirim.Yeni mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamına tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan tüm firmalar girecek. 18 yaşını doldurmamış olan gençler bu kapsamda çalıştırılamaz.Firmanızda da mesleki eğitim almamış personel çalıştırılmamalı..
 7. Ömer Faruk Yılmaz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Arkadaşlar merhaba ;

  Geçici ustalık belgesi alımı için "YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI" gerekiyor. Bu yetkiye sahip durumdayız fakat şuan yaptığımız iş dış cephe giydirme işi bu belgeyi alan arkadaşımız daha önce kaba inşaat işi yapar iken almıştı.Şuan yaptığımız iş içinde geçerli olur mu belge? Aynı zamanda bu belge ile ustalarımıza alacağımız geçici ustalık belgesinin branşı yine kaba inşaat ile mı alakalı olur yoksa şuan ki sektörümüze ilgili hale getirebilir miyiz??

  TEŞEKKÜRLER ..
 8. buketdemir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  metal sektöründe iş kolu için geçici ustalık yetki belgesi yeterli midir TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE
  ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİĞİNE GÖRE?
 9. kadir serkan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bu geçici ustalık belge zorunluluğu sadece inşaat işleri içinmi geçerli yoksa tüm tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar içinmi geçerli ben tam anlayamadım.
  Kimlere zorunlu biri bana açıklayabilirmi?
 10. ENES GÜRLER İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Geçici ustalık belgesi inşaat işleri için, mesleki eğitim belgeleri ise tüm tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar için geçerlidir. Mesleki eğitim belgesi, bahsi geçen eğitim belgelerinin genel adıdır.
 11. Serap Kuru İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  33772
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Arkadaşlar, bu maddeye göre geçici ustalık belgesinin en son geçerlilik tarihi 1/1/2017 midir?
  YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE
  ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  (3) Müdürlük veya ilgili idare tarafından 1/1/2015 tarihinden sonra EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenemez. EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi 1/1/2017 tarihine kadar, inşaat ve tesisat işlerinde yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğuna dair müteahhitten alınan yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınan belgeler 1/1/2015 tarihine kadar ustalık yetki belgesi yerine geçer. Bu belgeleri haiz olan inşaat ve tesisat işlerinde çalışanlardan, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca birinci fıkrada sayılan ustalık yetki belgeleri istenmez.