1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Genel sağlık sigortasının çalışanlara getirdiği sorunlar?

Konusu 'Bilimsel ve Teknik Yazılar' forumundadır ve Selman Doğan tarafından 28 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Selman Doğan Serbest Kürsü

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  28982
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6332

  Genel Sağlık Sigortası ile Sağlık Yardımı haklarınızı biliyor musunuz? (1)
  Kimler Genel Sağlık Sigortalıdır? (GSS’lidir?)


  ***Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Milletvekilleri hariç herkes GSS’li

  Hemen hemen bütün T.C. vatandaşları GSS’li olacağı gibi ülkemizde 1 yıl veya daha fazla ikamet eden yabancı ülke vatandaşları da GSS’li olmak zorundadır. Bu arada 506 sayılı Kanun’un geçici 20 inci maddesine göre kurulmuş olan özel banka-borsa sandıklarının iştirakçileri ile emeklileri ise sandıkları SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu’na) devredilinceye kadar GSS dışında kalacaklardır. Nüfusun tamamı GSS’li olacak diyoruz ama bazı gruplar istisnai olarak GSS kapsamı dışındadırlar. Bunlar;

  §Özel banka-borsa emekli sandıkları kapsam dışındadır ama bu grup çalışanı ve emeklileri bir müddet sonra hem SGK hem GSS kapsamına alınacaklardır.

  §Ülkemizde 1 yıldan daha az süreli kalan yabancılar yani turistler,

  §Milletvekilleri, eşleri, çocukları,

  §Anayasa Mahkemesi üyeleri, eşleri ve çocukları,

  tamamen GSS dışındadırlar.

  Son iki sıradaki milletvekileri, Anayasa Mahkemesi üyelerinin tüm sağlık giderleri hastane ve ülke kısıtlaması olmaksızın (ceplerinden para çıkmadan) devletçe karşılanır.  -Herkes GSS’ye prim ödeyecek mi?

  Kanun gereğince GSS kapsamı içindeki emekliler ve yakınları ile yeşil kartlılar hariç olmak üzere herkes GSS primi ödeyecek. GSS primi çalışanlar için daha doğrusu eski SSK’lı yeni 4/a’lı, eski Bağ-Kur’lu yeni 4/b’li ve eski kamu görevlisi yeni 4/c’liler için kazançların yüzde 12,5’u kadardır. Bunlar dışında kalan çalışmayanlardan ise alınacak prim oranı kazançlarına göre yüzde 12 olacaktır yani;


  1-Çalışanlardan işyerlerinden aldıkları ücrete göre alınacak yüzde 12,5 oranındaki GSS primi

  2-İsteğe bağlılar ile çalışmayanlardan gelirlerine göre yüzde 12 oranındaki GSS primi, alınacaktır.

  -Fakirler ve yeşil kartlılar gelir testiyle prim ödeyecekler

  5510 sayılı Kanun gereğince; “Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,” ( Bu aile; aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşur.) prim ödemeyecekler bunların primlerini devlet ödeyecektir. Mefhumu muhalifinden (tersinden) gidersekaylık gelirleri asgari ücretin (1021,50 liranın) üçte birinden (340,50 YTL’den) çok olanlar SGK’ya GSS primi ödeyeceklerdir.

  Ödenecek prim hesabı şu şekildedir.

  Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücretin üçte biri, (PRİM 1021,50/3 X 0,12=) 40,86 TL,


  Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler asgari ücret, (PRİM 1021,50 X 0,12=) 122,58 TL,


  §Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücretin iki katı, üzerinden yüzde 12 oranıyla prim alınacaktır. (PRİM 1021,50 X 2 x 0,12=) 245,16 TL’dir.


  -Çocuklarınız için de GSS primi ödenecek

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu ile artık okumuyorlarsa 18 yaşından büyük çocuklarımız sağlık primi ödemeden sağlık yardımı alamayacaklar. Okuyorlarsa lise için 20, yüksek okul için 25 yaşına kadar prim ödemeyecekler. Liseden yeni mezun olmuş öğrenciler de 120 gün boyunca (üniversiteyi kazanıp-kayıt oluncaya kadar) prim ödemezler ama üniversiteye girememişlerse artık prim ödeyecekler.


  - Part-time çalışanlar tam ay GSS primini kendileri öderlerKamuoyunda bilinen adıyla part-time yani ayda 30 günden az çalışmak bir gerçektir. İşte bu çalışanlar için 1 Ocak 2012 günü yürürlüğe giren zorunlu GSS (Genel Sağlık Sigortası) uygulamasına göre kısmi ay GSS primi ödenmeyecek, tam ay çalışmış gibi GSS primi ödenecektir. 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 88’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre;“...4857 sayılı Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir. Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi, 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir.”
  Öte yandan, 80’inci maddenin (i ) bendine göre de; “88’inci maddenin dördüncü fıkrasına göre ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün sayılarına ait eksik günlerin genel sağlık sigortası primleri, eksik çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanır” denmiştir.

  Bütün bunlara göre; ayda 30 günden az çalışması olan işçileriniz için sizler işyerinizde çalıştıkları kadar gün için ücret ödeyeceksiniz ve bu çalışma süresine göre hem GSS hem de diğer primleri ödeyeceksiniz. Mesela işçiniz işyerinizde ayda 15 gün çalışıyorsa ve kendisine bu 15 gün için 800 TL brüt ücret veriyorsanız 800 TL’nin yüzde 12,5’u kadar GSS primi ödeyeceksiniz. Kalan 15 günlük GSS primini ise işçiniz kendisi gidip SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu’na) ödeyecektir. Bu 15 günlük boş geçen sürenin GSS primini öderken de bir önceki konuda olduğu gibi ailesindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre hesaplama yapılacaktır.


  PUANTAJLA ÇALIŞIN GSS PRİMİNDEN KURTULUN

  Şayet, ayda 30 günden az SGK’ya bildiriliyorsanız, eksik gün sebebi kod 7 olarak yani puantajlı çalışma olarak bildirilirse 30 günden eksik kalan süreler için GSS primi ödemekten kurtulursunuz.  Soru-Cevap

  GSS Borcunuzu dilekçe ile sildirebilirsiniz

  Soru: Ali bey, 14.06.2013 tarihinde liseden mezun oldum. 11.06.2013 tarihinden 29.06.2013 tarihine kadar sigortalı çalıştım. Daha sonra 18 Temmuz’da başka bir yerde sigortalı işe başladım. Ancak aradaki çalışmadığım sürede üniversite tercihleriyle uğraştım okuldaydım yani. 01.08.2013 tarihinde GSS Prim Borcu var mı diye kontrol ettim. 124.35 kuruş borç çıkartıyor. Bu borcu sildirebilir miyim? Necmettin Doğukan CERAN


  Cevap: Sayın okurum, 14.06.2013 günü liseyi bitirdiğinizden 5510 sayılı Kanun’un 67. maddesinin aşağıdaki maddesi gereğince, “…Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.” denildiğinden, 14.06.2013 gününden itibaren 120 gün bedava yararlanma hakkınız var. Durumu SGK’ya dilekçe ile bildirin borcunuzu silsinler.


  http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=5541  Seve Seve GSS’yi millet daha yeni anladı  1 Ocak 2012 başlayan ve benim seve seve GSS, devletin z(s)orunlu Genel Sağlık Sigortası dediği uygulamada sorunlar ve borçlar arttıkça millet ne olduğunu yeni anlamaya başladı. Ben borçlulara borçlarını ödememelerini tavsiye ediyorum, seçime doğru af getirileceğini düşünüyorum…


  Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011 Aralık ayında gazete ve televizyondan duyurduğu Genel Sağlık Sigortası Kanunu sonucunda gelir testi yaptırmak için başvuruda bulundum. Hesaplarıma göre 36 TL ödemesi gerekenler sınıfına giriyordum. Gazeteye göre ödeme yapması gerekenler belirlenmiş ve gelir testi yaptırmayanlar 238 TL ödemek zorunda kalacaktı, bu yüzden başvuru yaptım. Annem, babam emekli, ben de yeni mezundum.
  Yaklaşık 3-4 hafta önce SGK’dan bir posta geldi, GSS tescili için ödemem gereken tutar 106,38TL,ayrıca ocak ayında yapılan tescilin bildirisi haziran ayında elime ulaştırıldı, SGK’ya gidip borcumu öğrendim. 19 Mayısta işim aracılığıyla sigorta başlangıcım olduğundan mayıs ayına kadar olan toplam borcum gecikme cezası ile birlikte 428 TL. olduğunu öğrendim. Bu konu hakkında birkaç sorum olacak;

  1-Çoğu arkadaşım (benle aynı durumda olan) bu başvuruyu yapmamış ben başvuru yaparak kendini mağdur durumuna mı düşürdüm?

  2-Ödemezsem ne olur? Yeni bir işe girerken veya özel- devlet hastanelerinde muayene olurken problem yaşar mıyım?

  3-Ben aylık 100TL’lik muayene olmuyorum ama niye bunu ödüyorum? Devlet aylık geliri olmaya adamdan nasıl para alabiliyor?

  4-Şu an sigortalı bir işte çalışıyorum, işten çıktığımda yeniden borç ödemeye mi başlayacağım?

  5-Borcumu ödersem devlet her türlü sağlık hizmetinde üstüne düşen payı ödeyecek mi?

  SON olarak GSS primini ödediğim aylar beni emekliğime o aylar kadar kadar yaklaştırıyor mu? (Ödersem erken mi emekli olacağım). Sizden gelen cevaba göre bu borcu yatırıp yatırmamaya karar vericem. Özgür Mehmet Duman


  Sayın okurum, sorularına sırayla cevap veriyorum. Seninle aynı durumda olup da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ismini tespit ettiği kişilerden olan arkadaşların kendilerine gelir testi davet yazısı geldiği halde Kaymakamlığa bir ay içinde gidip gelir testi yaptırmadıysalar onlara aylık GSS borcu 213 lira oldu ve borçları ocak ayından beridir birikmeye devam ediyor. Kendisine gelir testi davet yazısı gelmeden giden arkadaşların varsa onlar da hata etmişler. Sana da gelir testi davet yazısı geldiği için girmişsen mağdur değilsin, (yasal) görevini yerine getirmişsin. İkinci soruna gelince, şimdi SSK’lı işe girmemiş olsaydın, seve seve GSS prim borcun olduğundan muayene olamazdın, şimdi SSK’lı işe girdiğinden artık seve seve GSS’li değil, normal GSS’li olarak (30 günlük çalışmayı tamamlayınca) muayene ve tedavi olabilirsin. Üçüncü sorunun cevabı GSS’nın adında gizli, Seve Seve GSS, yani devlet diyorki ister muayene ol ister olma bana her ay 106 lira para vereceksin, köprüden geçsen de vereceksin, geçmesen de. Dördüncü olarak, evet yeni girdiğin işten 90 günlük çalışmayı tamamlamadan çıkarsan, işten çıktıktan sonraki 10’uncu günden sonra yeniden seve seve GSS’li olup prim borcun başlayacak, işinde 90 günü tamamlarsan 100 gün bedava, 101’inci gün hala yeniden işe giremediysen seve seve başlayacak.

  Beşinci soruna gelince, şu anda seve seve GSS’li değil normal GSS’li olduğundan seve seve GSS prim borcunu ödesen de ödemesen de devlet katkısı sahibisin, SGK üzerinden sağlık yardımı alırsın. Son olarak da GSS primlerinin emeklilik ile uzaktan veya yakından hiçbir alakası-ilgisi yok. Ayrıca, bana soruyorsan artık nasılsa işe girip seve seve GSS’den kurtulup normal GSS’li olmuşsun, seve seve GSS prim borcunu ödeme, yakında 3 seçim var bunlarında hepsine af getirirler.


  Bir GENEL SAĞLIK SİGORTASI isyanı

  Sayın Ali Tezel, bu satırları tüm ekonomi yazarları ve bazı gazetelere yolladım ama aylar geçti ne muhalefet nede gazeteler de tek bir satır haber olarak yer almadı şaşırmadım. Sizin bu konunun önemine haiz olduğunuzu ve milletimizi uyandırmanız gerektiğini umuyorum, adamlar insanların evlerine mektup gönderip eğer bana bir ay içinde gelip gelir testi yaptırmazsan senden icrayla paranı alırım diyor. Para alacakları insanlar işsiz insanlar annen veya babanla yaşıyorsan onlardan alırım deniyor forum sitelerine baktım SGK’ya gidenlere sordukları sorular; evde tezek mi yakıyorsun? Et yiyor musunuz? Babandan harçlık alıyor musun? Bunun gibi saçma sapan sorular. Ben sosyal hukuk devletinde yaşadığımı sanıyordum dünyanın hangi ülkesinde devlet işsizinden zorla prim alır parası yoksa anasından babasından kardeşinden zorla almaya kalkar. Gidip SGK’ya imza verenlerin de yalan mı doğrumu söylüyor diye memurları evlere gönderip insanların buzdolapları yatak odalarına kadar girip bakıp eşyaların 2. el mi, ne zaman aldın gibi sorular soruluyormuş imzaya gitmeyenden de gelmezsen 212 lira her ay alırım vermezsen icrayla alırım deniyor. Allah’ım sanki orta çağda gibi kelle vergisi alıyorlar ve kimseden gazetelerden, sizden, kimseden ses yok sesiniz gür çıksın bu anayasaya aykırı bir uygulamadır. Lütfen sorumlu ve de bu işin uzmanlarından biri olarak gerekeni yapmanızı insanlarımızı uyandırmanızı istiyorum yoksa bu gidişle insanların evlerine icra yağmaya başlayacak ve başına geleceklerden çoğu kişi habersiz insanlar hala benim SSK yatarsa sağlıktan yararlanırım yatırmazsam yararlanmam diye biliyorlar halbuki devlet yararlansan da yararlanmasan da, işsizde olsan senden bu parayı zorla alırım diyor konuyu gündeme getireceğinizi umuyorum. Özgür ERKOLUKISA