1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Hangi binalarda yangın merdiveni zorunludur?

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Hüseyin Ökelek tarafından 26 Aralık 2016 başlatılmıştır.

 1. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  47485
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  hangi binalarda yangın merdiveni zorunludur. binanların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte bir kat yada mertre kare değeri yok ama istanbul belediyesinin yönetmeliğinde 4 kat yada 600 metre kare kapalı alan varsa yangın merdiveni gerekiyor. 4 katlı bir kamu binasına yangın merdiveni gereklimi?
 2. İsmail KÜÇÜKÇOBAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  37746
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  MEB
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Bina Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler
  Konutlar
  MADDE 48- (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

  (5) Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, binaların sadece konut bölümlerine hizmet veren kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:
  a) Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.
  b) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir.
  c) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir.
  ç) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
  (6) Konut yapılarının farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında, konut ile ortak kullanılan kaçış merdivenlerinin önüne yangın güvenlik holü düzenlenmesi gerekir.
  (7) Giriş, çıkış ve şaftları üst katlardan 120 dakika yangına dayanıklı döşeme veya bölme ile ayrılan bodrum katlar, beşinci fıkrada belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez ve yangın güvenlik tedbirleri bakımından ayrı değerlendirilir.
  (8) Çatı arası piyeslerden binanın normal merdivenine veya korunumlu kaçış merdivenine alternatif kaçış imkânı sağlanması durumunda, çatı arası piyes yüksekliği beşinci fıkrada belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez.

  Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezi (1)
  MADDE 52- (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

  (1) Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak,
  a) Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,
  b) Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,
  c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-5/B’deki uzaklıklara uygun olması,
  ç) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
  d) İmalât ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması,
  şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli kabul edilir.
 3. ZAMBIR İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  dairesel merdiven için 9.5 den uzun olamaz deniyor, z tipi kaçış merdiveni için herhangi bir ibare yok, yapı yüksekliği 21.5 m den küçük yapılar için gerektiği uzunlukta Z tipi merdiven kullanabiliyormuyuz ki ? Bununla ilgi bir yönetmelik faan varmıki ?
 4. BURAK0707 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  115238
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 5. İsmail KÜÇÜKÇOBAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  37746
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  MEB
  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA
  YÖNETMELİK

  Dış kaçış merdivenleri
  MADDE 42- (1)
  Dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulması şartıyla iç kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir. Dış kaçış merdiveninin korunumlu yuva içinde bulunması şart değildir.
  (2) Açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 m içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere gibi duvar boşluğu bulunamaz.
  (3) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez.
  Dairesel merdiven
  MADDE 43- (1)
  Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.
  (2) Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olamaz.
  (3) Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz.
  (4) Basamak yüksekliği 175 mm'den çok olamaz.
  (5) Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m'den az olamaz.
 6. MEvlüt Cihan Demir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Merhabalar ;

  Yangın merdiveni veya ikinci kaçış olup olmaması için bir çok faktörün incelenmesi gerekmektedir.

  Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte

  Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir denilmektedir Bu faktörlerin incelenip sonra kaçış yolları ona göre planlanmalıdır.