1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Hayvancılık devlet destekleri

Konusu 'Serbest Kürsü' forumundadır ve Nevzat Erdağ tarafından 16 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Nevzat Erdağ İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  [​IMG]Hayvancılık Destekleri

  Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, üretimde sürekliliğin sağlanması, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için:  1. Anaç sığır,
  2. Anaç manda,
  3. Anaç koyun ve keçi,
  4. Tiftik keçisi,
  5. İpekböceği,
  6. Arılı kovan,
  7. Buzağı,
  8. Çiğ süt,
  9. Besilik erkek sığır,
  10. Hayvan hastalıkları tazminatı,
  11. Hastalıklardan arî işletmeler ve
  12. Programlı aşı uygulayıcılarının desteklenmesi amaçlanmıştır.
  Bu amaçla Bakanlar Kurulu 16.04.2012 tarihli 2012/3106 sayılı bir karar ile ülkemizdeki hayvancılığın desteklenmesi kararını almıştır. Bu karardan sonra Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı 2012/49 nolu tebliği ile devletin hayvancılığı desteklerinin esaslarını belirlemiştir.

  Hayvancılığın Desteklenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip TC Ziraat Bankası ve Tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile ödenecektir.

  Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri

  Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği yapan, 31.12.2012 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 200 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

  Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

  a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1.12.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

  b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1.11.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında yazılı olarak şahsen veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

  c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

  İstenecek belgeler;

  a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi,

  b) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet (Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanı) İşletme Tescil belgesi.

  Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

  a) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah(Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanı) veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31.12.2012 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

  b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

  c) Anaç sığırlar, 1.11.2011 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15.2.2013 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

  ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31.12.2012 tarihi itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandaların ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1.10.2012 tarihinden önce olmalıdır.

  d) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

  e) Soy kütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soy kütüğü bölümüne 1/10/2012 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2012 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2012 tarihinden sonra üye olanlara soy kütüğü için verilen fark ödenmez. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soy kütüğü farkı ödenmez.

  f) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2012 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

  Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

  a) Türkvet veri tabanının 31.12.2012 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31.12.2012 ve 15.1.2013 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM (Hayvancılık Genel Müdürlüğü) tarafından icmal–1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20.1.2013 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal–1 Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

  b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal–1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15.2.2013 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

  c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31.12.2012 ve 15.2.2013 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

  ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart 2013 ayı sonuna kadar HAYGEM’e (Hayvancılık Genel Müdürlüğü) gönderilir. Örgüt bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.

  Ödemelerin aktarılması

  Desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, 2012/49 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

  1. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden örgüt yönetim kurulu sorumludur.
  2. Örgütler, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.
  3. Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz.
  4. Örgütlülük şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.
  Sağlanan destek ve türleri  KREDİ KONULARIİNDİRİM ORANIKREDİ ÜST LİMİTİ
  Yatırım dönemiİşletme dönemiTL
  Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
  250.000 TL ye kadar10050 20.000.000
  250.000-3.000.000 TL7550
  3.000.000-20.000.000 TL5025
  Yaygın Hayvansal Üretim
  50.000 TL ye kadar5050 500.000
  50.000-500.000 TL2525
  Damızlık etci sığırı yetiştiriciliği100100 7.500.000
  Damızlık Düve yetişciriliği100100 7.500.000
  Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği5025 3.000.000
  Büyükbaş hayvan besiciliği5050 3.000.000
  Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği100100 5.000.000
  Küçükbaş hayvan besiciliği10050 1.500.000
  Arıcılık5050 1.500.000
  Kanatlı Sektörü5025 1.500.000
  Su ürünleri Yetişciriliği5025 3.000.000
  BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
  Kontrollü örtü altı tarımı5050 10.000.000
  Yurtiçi sertifikalı tohum fide üretimi100100 3.000.000
  Yurtiçi sertifikalı tohum fide kullanımı5050 1.500.000
  MUHTELİF KONULAR
  Traktör alımı
  35.000 TL ye kadar5050 35.000
  35.000-500.000 TL Arası2525 500.000
  Tarımsal mekanizasyon (traktör hariç)5050 500.000
  Modern basınçlı sulama100100 1.500.000
  Arazi alımı2525 500.000
  Desteklemeden yararlanamayacaklar

  Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

  Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

  1. Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
  2. Yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır.
  3. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.