1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iç yönerge hk.

Konusu 'Prosedürler' forumundadır ve Ömer Çetinkaya tarafından 17 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Abdulkadir. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşekkürler
 2. nacide İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  TEŞEKKÜR EDERİM..
 3. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  İmza altına almak, benim haberim yoktu ifadesinden çok daha etkilidir. İş Güvenliği Uzmanlığını her zaman sorumluluk açısından en aza nasıl indirebiliriz ve sorumluluğu üzerimizden nasıl atabiliriz şeklinde bakarsak, her şeyi imza altına almanın daha faydalı olduğu görülür.
 4. Salih ŞENER İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  100394
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu/NEVŞEHİR
  Arkadaşlar,

  Çalıştığım kurumun müdürü bilgi ve gereği diye bana daha önceden hazırlanmış iç yönergeyi mail attı.
  Şöyle kısa bir göz attım.
  Kanun ve yönetmelikleri atıf yapmadan copy/paste yapmışlar diyebilirim.
  Mesela bir kaç örnek:

  Amaç
  MADDE 1 -
  (1) Bu İç Yönergenin amacı; .......... Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemektir.
  (2) Bu maksatla:
  a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,
  b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanların ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,
  c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususların belirlenmesinin sağlanması,
  ç) Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için tüm çalışanların uyması gereken kuralları belirlemektir.
  ......
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Teşekkülü
  MADDE 10 - (1) İşveren, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işyerinde bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturacak ve kurulun çalışması için gerekli araç ve gereçleri sağlayacaktır. Kurulun sekretaryasını Merkez Teşkilatında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ilgili Müdürlük, Taşra Teşkilatında ise İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü yürütür.

  Kurulun Çalışma Usulleri
  MADDE 11 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar:
  a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
  b) Ölümlü,uzuv kayıplı veya Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
  c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan çalışan, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün ( 24 saat içinde) acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar çalışana yazılı olarak bildirilir.
  ç) Kurulun olağan toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz.
  d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
  e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iş verene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
  f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
  g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında Başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

  Bu uygun mudur. Yoksa her kurum özgün bir iç yönerge mi hazırlamalıdır ?
 5. Sait Aktaş Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  41670
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  :::::::::
  Biraz ucu açık olmuş gibi ama dediğiniz gibi işin kolayına kaçmışlar sanki.
  Yani yarın bir gün bir ihtilaf olması durumunda sıkıntı yaşanabilir, farklı yorumlamalarla karşı karşıya kalınabilir.
  Ama genel olarak uygunluğu da şu şekilde değerlendirmek lazım. İç yönerge kendinden üstteki yönetmelik, tüzük ve kanunlara aykırı olmadığı sürece yasal olarak uygundur.