1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .
 2. ISGForum Geliştiricileri - Haberler
  Paylaştığınız güncel haberlerin ana sayfa (portal) slideshow'da çıkmasını istiyorsanız, yüklediğiniz resmin ismi haber olmalı, uzantısı ise jpg olmalıdır. Örnek için ana sayfada ki haberleri inceleyebilirsiniz. Bunu uyguladığınız zaman haberleriniz ana sayfamızda otomatik olarak gösterilecektir.

Işçi sağlığı notları - dr. cem şahan-hekimedya

Konusu 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haberleri' forumundadır ve Mehmet MAKAR tarafından 28 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Mehmet MAKAR Haber Grubu Lideri

  • Bölüm Yöneticisi
  • Haber Grubu
  Sertifika Numarası:
  120329
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşçi sağlığı ile ilgili alan kent/ülke gibi kaos. Düzenlemeler hakkında bile yapılmıyor. Kent hekim örgütü anlatmıyor, sendikalar anlatmıyor, meslek odaları anlatmıyor, kamu yönetimi anlatmıyor.

  [​IMG]

  1. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma zorunluluğu ne zaman başlıyor? Bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere anlaşma yapmak için son tarih nedir?

  631 sayılı yasaya göre elliden az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerlerinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli hizmeti alma zorunluluğu 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu hizmetler için bu tarihten itibaren anlaşma yapmak uygun olacakır.

  Anlaşmanın tekil olarak işyeri hekimi iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile yapılması mümkün olduğu gibi bu hizmeti sunan ortak sağlık güvenlik birimleriyle yapılması da mümkündür.

  2. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin içeriği tam olarak nedir?

  Çalışan sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, çalışanlann (ve toplumun) sağlık ve güvenliklerinin işten kaylaklanan risklerinin saptanıp azaltılması, mümkünse ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin saptanmasına yönelik faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir.

  3. Bu hizmetler kimler tarafınca verilecektir?

  İşyeri hekimliği hizmeti, işyeri hekimliği sertifikasına sahip hekimler tarafından verilebilecektir.
  İş güvenliği uzmanlığı hizmeti, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde, A veya B sınıfı belge sahibi iş güvenliği uzmanları tarafından verilebilir Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde hizmet veren iş güvenliği uzmanının, Yasa'nın yürürlük tarihinden itibaren üç yıl süreyle (2016 yılına kadar) C sınıfı belge sahibi olması yeterlidir.

  Diğeı sağlık personeli hizmeti ise iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek iızeıe Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler olarak tanımlanmış bulunan kişiler tarafından verilebilir.

  İşyerinde bu niteliklere sahip olan kişiler varsa söz konusu hizmet için görevlendirilebilir.

  4. İşyeri hekimliği sertifikası olan muayenehane hekimleri kendi işyerlerinin işyeri hekimliğini yapabilir mi?

  6331 sayılı Yasa uyarınca, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı için gerekli niteliklere sahip olan işverenler, kendi işyerinde bu hizmeti sunmak suretiyle yükümlülüğü yerine getirmiş sayılabilmektedir. Bu sebeple, işyeri hekimliği sertifikasına sahip hekim kendi işyerinin işyeri hekimliğini yapabilecekti!.

  5. Hizmetlerin süresi ne kadardır?

  Bu hizmetler için gerekli en tiz süre ilgili yönetmeliklerdi' t. mımlanmıştır. Buna güre, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, hizmet sunulması gereken en az süre, çalışan başına, işyeri hekimleri bakımından ayda 6 dakika, iş güvenliği uzmanları bakımından ayda 8 dakika ve diğer sağlık personeli için ayda 9 dakikadır.

  6. Bu hizmetler için ödenecek ücretler neye göre belirlenecektir?

  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının işyeri için ayırdıkları süre ücretin temel belirleyicisidir. İşçi sayısına göre ayrılacak süreyi baz alarak meslek örgütleri tarafından belirlenen ücretler, hizmetin niteliğinin korunması için, anlaşmada göz önünde tutulması gereken temel unsurdur.

  7. Bu hizmetlere ödenecek ücretler için herhangi bir devlet desteği olacak mıdır?

  Ondan az çalışanı olan tehlikeli sınıftaki işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, giderleri, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kollan için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek şekilde destek sağlanabilecektir. İlgili Yönetmelik 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre SGK tarafından sağlanacak destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri yararlanır.

  Hekim muayenehaneleri ile poliklinik ve merkez gibi yerler tehlikeli sınıfta değerlendirilmiştir. Bunlardan çalışanı ondan az olanlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili destekten yararlanabilecektir.

  8. Destek miktarı ne kadardır?

  Desteğin miktarı işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve ay içindeki çalışma gününe göre belirlenir. Çalışan başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %l,4'üdür.(2014 yılı ilk altı ayı için çalışan başına ayda 15 liradır) Bu destekten yararlanabilmek için gerekli bilgi ve başvuru dilekçesi örneği:http:/Avww.ttb.org.tr/index.php/H aberler/sgk-4239.html

  9. Muayenehanelerdeki risk analizini kendimiz yapabilir miyiz yoksa bir OSGB'ye yaptırmak zorunda mıyız?

  Risk analizi 6331 sayılı yasa uyarınca çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik risklerin saptanması amacıyla yapılacak incelemeyi ifade etmektedir. Sağlık hizmeti sunulan ve en az bir çalışanın bulunduğu yerlerde risk analizinin 1 1.2013 tarihinden itibaren yapılması gerekir. Risk analizinin yapılması yükümlülüğü işveren niteliğinde bulunan hekime aittir Bu çalışma, işveren tarafından çalışanların da katkısıyla yapılabilir. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ya da bu işleri yapan bir şirketten risk analizi iç,in yardım alınabilir ancak bunların katkı ya da katılımı zorunlu değildir. Risk analizi yapılmasında Türk Tabipleri Birliği web sayfasında yayınlanmakta olan rehberden yararlanılabilir. http://www.tib.org.tr/risk'

  10. Eksiksiz bir risk analizi için neler yapmamız gerekiyor? Risk analizi hangi işyeri için ne sıklıkla tekrarlanacak?

  Hekim muayenehaneleri de dahil olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarında; sekreter, yardımcı personel ve benzeri herhangi bir çalışan varsa risk değerlendirmesi yapılması zorunludur. Ancak hekim tek başına hizmet sunuyor, herhangi bir kişiyi istihdam etmiyorsa işyerinde risk değerlendirmesi yapılmasına ilişkin yasal zorunluluk bulunmamaktadır.

  Çalışma Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'ne göre tebliğe göre, yataklı sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşları çok tehlikeli: bunlar dışında kalan muayenehane, poliklinik, tıp merkezi, aile hekimliği, okul hekimliği, işyeri hekimliği, diyaliz merkezi gibi hekimlik faaliyetleri tehlikeli sınıfta kabul edilmiştir. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde risk değerlendirmesinin en geç 4 yılda bir yapılması gereklidir.

  Kaynak: hekimedya.org

  Ekli Dosyalar:

  • haber.jpg
   haber.jpg
   Dosya Boyutu:
   23,1 KB
   Görüntüleme:
   5.636