1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Kaldırıldı Işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Konusu 'Mevzuat Kütüphanesi' forumundadır ve Talha Taflıoğlu tarafından 1 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  Resmi Gazete Tarihi: 11.01.1974 Resmi Gazete Sayısı: 14765​

  Genel Hükümler

  Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.

  Madde 2 – Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek araçları noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür. İşçiler de, bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.

  Madde 3 – İşveren, işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır.

  Madde 4 – İşverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.

  Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi

  Ekli Dosyalar:

 2. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Teşekkür ederim ;)
 3. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Hatay
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Fatih Bey üzerinde su birikmemesi için alt kısımdan 2 cm boşluk bırakmak gerekmiyor mu?
 4. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Madde 15 - Etekler; ahşap, metal veya yeteri sağlamlıkta diğer malzemeden yapılacaktır. Bunların yükseklikleri, tabandan en az 15 santimetre olacak ve gerektiğinde tabanla en çok 1 santimetrelik bir aralığı bulunabilecektir.
 5. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Hatay
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Talha Bey teşekkürler. Benim aklımda 2 cm kalmıştı demek ki 1 cm'miş.
 6. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  47485
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  bu tüzük yürülükte değildir 6331 geçici 2 . madde ile kalkmıştır....
 7. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
 8. izzet pirbudak İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  arkadaşlar c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı için önemli olan yönetmelik ve kanunları söyler misiniz?
 9. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Isgnet | mevzuat kütüphanesi - hepsinden sorumlusunuz.
 10. Halil İbrahim Yener İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Artık yürürlükte değil

  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK TASARISI TASLAĞI
  MADDE 1 – 4/12/1973 tarih ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  GEREKÇE
  Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelere 3008, 931, 1475 ve 4857 gibi İş Kanunlarında yer verilmiştir. Bu Kanunların uygulamalarına yönelik esaslarda tüzük ve yönetmeliklerde yer almıştır. 1475 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çıkarılan Tüzükler ise 4857 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle yürürlükte bırakılmıştır.

  Çalışma hayatını yakından etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, uygulamada karşılaşılan sorunlar, Avrupa Birliği ile Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uyum sağlama zorunluluğundan dolayı, mevcut İş Kanunundan bağımsız çalışanların tümünü kapsayan, önleyici ve koruyucu tedbirleri içeren ve gelişmiş ülke örneklerindeki mevzuat metinleriyle uyumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesine amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 26339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Kanunun Geçici 2 nci maddesinde, İş Kanununun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin aykırı olmayan hükümlerinin 6331 sayılı Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunacağına yer verilmiştir.


  Diğer yandan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün dayanağı olan 4857 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 6331 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olması sebebiyle Tüzüğün dayanağı kalmamıştır. Bu nedenle, söz konusu Tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır.
 11. Erhan Güneş Mevzuat Grubu Lideri

  • Mevzuat Grubu
  Sertifika Numarası:
  21761
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Çağan OSGB
  yürürlükte...
 12. Halil İbrahim Yener İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bu durumları hep karıştırıyorum pardon :)
 13. Elçin Subaşi İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BURTEZ OSGB
  Yani bu durumda taslak metni onay alıncaya kadar tüzüğü dayanak gösterebilirmiyiz? Çünkü şuan risk analizlerinde sorun yaşıyorum en ayrıntılı dayanağım isg tüzüğü ama kaldırılıyor ve daha açıklayıcı başka bir yönetmelik yok sizce durum nedir yasal dayanak göstermemize sorun teşkil etmiyor mu bu durum?
 14. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  tüzük yerine 6331 i ve yönetmelikleri dayanak gösterin, ayrıca standartlar satın alıp bu standartlarda dayanak gösterilebilir
 15. Elçin Subaşi İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BURTEZ OSGB
  İyide 6331 ve yönetmeliklerde ayrıntılı bilgiye ulaşamıyorum ki örneğin istifleme yüksekliği sadece tüzükte yazar ama kanunda ve yönetmeliklerde böyle bir bilgi yok bunu ayrıntılı bildirmem gerek yaptırım için. :( nesi vardı güzelim tüzüğün ne diye kaldırırlar ki sanki :( bu arada ersin bey cevap için de teşekkür ederim.
 16. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  standarttlarda ve yönetmeliklerde değerler yazmıyorsa tüzükteki bilgilerden faydalanın ama yasal yükümlülük kısmına tüzük yazmayın
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 19 Eylül 2013, Orijinal tarih: 19 Eylül 2013 ---
  müfettiş raporundan örnek dayanak(6331 madde 4 ü çok yazıyorlar) ;
  1. Ortam Havasında Gaz ve Buhar Ölçümü:
  İşçilerin sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin ortam havasındaki gaz ve buharlarıyla ilgili ölçüm yapılmamıştır.
  İşveren çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi alacaktır. İşveren, alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka bir şekilde ortaya koyamadığı hallerde; çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünü sağlayacaktır. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır. Ölçüm sonuçları, mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.
  (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4, Geçici Madde:2; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 8/a,d)
 17. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Nihayet kaldirildi...
 18. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  Anlamsız olan nedir ? @TSEKER