1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yürürlükte Iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği

Konusu 'Mevzuat Kütüphanesi' forumundadır ve Talha Taflıoğlu tarafından 7 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  En basitinden örnek vereyim:

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlgili Yönetmelik)

  Dayanak
  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 77 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

  4857 sayılı kanunda 77. madde diye birşey kaldı mı ? Ama halen yürürlükte bu yönetmelik.

  Bu durumda 6331 sayılı kanunun geçici şu maddeleri devreye giriyor:

  Atıflar
  GEÇİCİ MADDE 1– (1) Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

  Mevcut yönetmelikler
  GEÇİCİ MADDE 2 (1) 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.

  Bilmem anlatabildim mi :)
 2. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  6331 sayılı kanun;
  Yürürlükten kaldırılan hükümler
  MADDE 37 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:
  a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası.
  b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.
  c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları.
  ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler.
  4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır.
  Şuan ki 4857 SAYILI İŞ KANUNU
  Geçici Madde 2 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  6331 SAYILI KANUN ÖNCESİ 4857 sayılı kanun;
  Geçici Madde 2 - 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.
  İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  DAYANDIĞI KANUN:
  TARİHİ
  25 Ağustos 1971
  SAYISI
  1475
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 29 Nisan 2013 ---
  ŞU ŞEKİLDE İLAVE EDEYİM.. DENETLEMEYE GELEN MÜFETTİŞLER TÜZÜĞÜN GEÇERSİZ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR Kİ BENCEDE ÖYLE:)
 3. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Tamam işte 1475 sayılı İş Kanunu halen yürürlüktedir :)

  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.As...ski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=1475

  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu Kanunun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve metinden çıkartılmıştır.

  4857 sayılı kanunun 120. Maddesine bakalım:

  Madde 120 – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

  Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.

  Geçici Madde 2 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)

  Geçici Madde 3 - 1475 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgari ücret kararı, bu Kanunun 39 uncu Maddesine göre tespit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.

  Geçici Madde 4 - Mülga 3008 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri haklarında uygulanmayanlar için, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinde sözü edilen kıdem tazminatı hakkı 12.8.1967 tarihinden itibaren başlar.

  İlk defa bu Kanun kapsamına girenlerin kıdem tazminatı hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

  Geçici Madde 5 - 1475 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranlar, bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirleninceye kadar geçerlidir.

  Geçici Madde 6 - Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.
 4. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  bence burdaki ince nokta ;Geçici Madde 2 - 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. cümlesi içindeki koyu renkli kelimelerde saklı..
  1475 sayılı kanunun geçersiz olması 4857 sayılı kanuna göre çıkarılacak tüzük yada diğer bir mevzuatla alakalı olablirdi ancak bu olmadı ve yeni yasa 6331 bu maddeyi kökünden ortadan kaldırdı..

  denetlemeye gelen müfettişlerin bakış açıları da o yönde diye düşünüyorum.. !!:) denetlemeye giren firmamıza gelen müfettişler tüzüğün geçersiz olduğunu beyan ettiler..
 5. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Hocam ortadan kaldırılan birşey yok yahu :) 1475 sayılı kanun yürürlüktedir ve sadece 14. maddesi geçerlidir. Diğer maddeleri ibareden dahi kaldırılmıştır.

  Tüzük bakanlar kurulu kararı ile çıkartılır veya kaldırılır.. Bir tüzüğü kaldırabilmek için ya yasada alenen belirtilmesi gerekir ya da bir başka tüzük ile yürürlükten kaldırıldığı duyurulur.

  Dayanak, atıf vs halen daha vardır ve tüzük yürürlülüğünü sürdürmektedir. Milletin kafasını karıştırmayın lütfen.
 6. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  kafasını karıştıran ben değilimki DEVLETİN BAKANLIĞIN MÜFETTİŞİ FİRMAYA GELİYOR VE TÜZÜĞÜN İPTAL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.. BEN NE DİYEYİM ??
 7. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Müfettişin bakış açısı hukuk kurallarını mı değiştirecek :) Bu derece cahil bir müfettiş ile karşılaşıldıysa vay ülkemin haline... Hukuk normlarını öğrensin öyle gelsin teftiş yapsın... o_O
 8. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Tüm tüzükler yürülüktedir hala arkadaşlar sıkıntı etmeyin...Tüzüklerin kaldırılmasına dair her hangi bir mevzuat yayınlanmadı daha..
 9. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Resmi gazeteyi çok yakından takip eden birisiyim. Henüz yürürlükten kaldırma ile ilgili böyle bir mevzuat yayınlanmadı.

  Yayınlansa etkisi de büyük olur çünkü 520 maddelik bir tüzükten bahsediyoruz kolay değil...
 10. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  BEN DE O KONUDA HEM FİKİRİM O TÜZÜĞÜN YERİNİ DOLDURACAK BİR TÜZÜK LAZIM .. ZİRA İSG İLE ALAKALI UNSURLARIN BÜYÜK KISMINI O TÜZÜKTEN YARARLANARAK ÇÖZÜMLÜYORUZ.. BEN DE RESMİ GAZETEYİ TAKİP EDİYORUM.. ANCAK İŞTE BELİRSİZLİKLER DOĞUYOR NE YAZIKKİ
 11. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Belirsizlikler var elbet. Tüzük ile yönetmeliklerin çeliştiği noktalar var. Bunu kimse inkar etmiyor. Ancak o kanunun şu maddesince bu tüzük yok hükmündedir gibi abes yorumlar bir hukuk cinayeti olur... O bahsettiğiniz müfettiş hukuku katletmiş. Ben böyle algılıyorum...
 12. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  :) o halde bir müddet daha kaldırma makineleri 3 aydan 3 aya kontrol edilecek.. :)
 13. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Yangın tüplerinin kontrolü de aynı şekilde muallakta.

  Tüzük diyor 6 ayda bir kontrol ve senelik doldur boşalt,

  Yönetmelik diyor senede bir kontrol ve 4 senede bir doldur boşalt...

  Yangın Söndürücü Cihaz satan firmayla kavga ediyoruz. Tüzük mevzuat hiyerarşisine göre yönetmelikten daha bağlayıcıdır o halde tüzük geçerlidir diyorum adamlar yönetmelik daha güncel biz yönetmeliğe göre hareket ederiz diyorlar. :) Hadi bu adama laf anlat bakalım... :)
 14. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  :):) evet öyle de bi mevzu var:) bakanlığı arasınlar adamlar:) bu karışıklığı onlar oluşturuyorlar onlar düzeltsinler:)
 15. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  bazı firmalarımda sizinle çalışıyoruz,şahsen memnunum(reklamlarrr) :)
 16. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  BU yeni çıkan yönetmelikle bu periyodik kontrollerin teknikerler tarafından da yapılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar??
 17. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  piyasanız düşer diyorum :)
 18. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  :) öyle gözüküyor, ve bu iş akreditasyon olayını da sıkıntıya sokar diye düşünüyorum.. firmalar düşük kazanç için akredite olmak için yığınla para vermeyecekler diye düşünüyorum..
 19. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  Yılda bi olduguna göre sizde OSGB ye yönelirsiniz sanırım
 20. Selcen Soran İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  26230
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Turcas Petrol A.Ş.
  Sınav da çıkarsa 1 yıl mı diyelim 3 ay mı o_O