1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş ekipmanlarinin tasarim, imalat ve kullaniminda iş sağliği ve güvenliği sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 16 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


  1. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartlan yönetmeliği kapsamında 'öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerine..........denir.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

  A) Bakım B) Periyodik kontrol

  C) İyileştirme D) Geliştirme


  2. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce yapılan beyanların doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenlerin silinme tarihinden İtibaren ......... içerisinde yaptığı başvurular,.........tamamlanmasına kadar askıya alınır.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

  A) 1 yıl B)2yıl

  C) 3 yıl D) 4 yıl


  3. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler. Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden değildir?

  A) T.C. kimlik numarası.

  B) Baba adı ve nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe

  C) Mezun olduğu okul, bolüm, tarihi ve diploma numarası

  D) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı


  4. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulundurulacak asgari gerekliliklerden deeil-£ÜC?

  A) İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde İş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunur.

  B) Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı İle donatılır.

  C) İş ekipmanlarındaki kumanda kolları zorunlu haller dışında tehlikeli bölge dışına yerleştirilmelidir.

  D) İşi aksatabileceğinden iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle kullanmalı asla sabitlenmemelidir.


  5. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri (tahribatsız yöntem kullanacaklar).................... standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) TS EN 473 B) TS EN 475

  C) TS EN 477 D) TS EN 479


  6. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye.........................yetkilidir.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Bilim Sanayii Teknoloji Bakanlığı

  B) Makine Mühendisleri odası

  C) Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği

  D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


  7. Aşağıdakilerden hangisi sabit koruyuculardan değildir?

  A) Kaplin-mil-volan koruyucuları

  B) Pervane koruyucuları

  C) Makine gövdeleri

  D) Mekanik kilitleme sistemleri


  8. Kayış-kasnak koruyucuları hangi çeşit koruyuculardandır?

  A) Sabit koruyucular

  B) Kilitlemeli koruyucular

  C) Otomatik koruyucular

  D) Ayarlanabilir koruyucular ,


  9. Aşağıdakilerden hangisi kilitlemeli koruyuculardan değildir?

  A) Çift el kumanda tertibatları

  B) Zımpara taşı koruyucuları

  C) Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri

  D) Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet switchleri


  10. Matkap ve freze tezgâhlarında alınacak tedbirlere İlişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çıkan talaşlar elle süpürülmelidir.

  B) Parça işlenirken kesici takım ağzında bulunan talaşlar temizlenmemelidir.

  C) İşlenecek parça uygun şekilde bağlanmalıdır.

  D) Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınmalıdır.

  11. Torna tezgâhlarında alınacak tedbirlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Operasyon noktası uygun şekilde koruyucu içine alınmalıdır.

  B) Tezgah kenarındaki boşluklar yüz cm olmalıdır.

  C) Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalıdır.

  D) Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalıdır.


  12. Preslerle yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlere İlişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çalışma anında parça fırlamasına karşı, preslerde uygun siperler yapılacaktır.

  B) Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu yapılamayan preslerde, çift el kumanda tertibatı bulunacaktır.

  C) Pres kalıplanın kenarları ve köşeleri keskin olmalıdır.

  D) Pedalla çalışan preslerde, pedal üzerine, uygun bir koruyucu konacaktır.


  13. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, İş ekipmanının kullanımını tam olarak ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması ve kullanılması

  B) İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması ve taşınması

  C) iş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması ve temizlenmesi

  D) İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi her türlü faaliyet


  14. Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları İle ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi doğrudur?

  A) İş ekipmanlarında gaz veya buhar kullanılmayacaktır.

  B) Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları bunları kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.

  C) iş ekipmanları gazsız ve tozsuz filtreler ile donatılacaktır.

  D) Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkaran iş ekipmanları kapalı atanlarda kullanılacaktır.


  15. Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne göre makine imalatçısı veya yetkili temsilcisi aşağıdaki ilkeleri hangi sıra dâhilinde uygulamalıdır?

  I. Bertaraf edilemeyecek riskler için gerekli koruyucu tedbirleri almak

  II. Riskleri olabildiğince bertaraf etmek veya azaltmak

  III. Kullanıcıları uygulanan koruyucu tedbirlerin her türlü yetersizliklerinden kaynaklanan giderilemeyen riskler konusunda bilgilendirmek. Özel bir eğitimin gerekli olup olmadığını göstermek ve I kişisel koruyucu ekipman sağlama ihtiyacını belirtmek

  A) 1,11, III B) 1,111, II

  C) II, 1,111 D) II, 111,1


  16. Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi mahfazalar ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden biri değildir?

  A) İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı

  B) Kolayca devreden çıkarılmalı

  C) Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı

  D) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli


  17. Aşağıdakilerden hangisi bir makinenin operasyon noktasıdır?

  A) Talaş kaldıran kısımlar

  B) Koruyucu kilitleri

  C) Acil durdurma düğmeleri

  D) Konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları


  18. Makine Koruyucuları Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Koruyucusu olmayan makine ve tezgâhın yapımına veya devredilmesine izin verilmemelidir. B)Koruyucusu olmayan makine ve tezgâh kullanılmamalıdır.

  C) Koruyucusu olmayan makine ve ya tezgâh ancak tecrübeli bir işçi tarafından kullanılabilir.

  D) İşçiler koruyucuyu etkisiz duruma getirerek çalışmamalıdır


  19. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün yeni yaklaşım yönetmeliklerinde belirtilen temel koşullara uygunluğunun bir sembolüdür.

  Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan değildir?

  A) Tüketiciyi koruma B) Çevre

  C) Sağlık D) Maliyet


  20. Aşağıdakilerden hangisi CE uygunluk işareti için doğru değildir?

  A) Yeni yaklaşım yönetmeliklerinde belirtilmiş olan temel koşulları sağlar

  B) CE işaretlemesi doğru olarak yapılmış bir ürün kaliteli bir üründür.

  C) CE işaretlemesi doğru olarak yapılmış bir ürün güvenli bir üründür.

  D) Bu çoğunlukla emniyetle ilgili bir işarettir.


  21. Aşağıdakilerden hangisi taşlama tezgahında güvenli çalışma kurallarından değildir?

  A) Zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine uygun olacak

  B) Uygun taş mahfazaları olacak,

  C) İş mesnetleri ayarlanacak, açıklık 5mm den fazla olmayacak

  D) Fırlayan çapaklar için uygun siper veya gözlük kullanılacak,


  22. Aşağıdakilerden hangisi ağaç işleme tezgahında güvenli çalışma kurallarından değil-

  A) Katrakların kumanda ve stop tertibatı operatörün bulunduğu platformda olmalı, platformun 90 cm yüksekliğinde korkuluğu olmalı,

  B) Toz ve talaşa karşı uygun aspirasyon tertibatı olmalı,

  C) Planya tezgahlarında bıçağın takıldığı kanal 13mm.den, planya ile bıçak merdanesi arasındaki boşluk 3mm. den fazla olmamalıdır.

  D) Bıçak merdanesinin üzerine enine ve yüksekliğine ayarlanabilen koruyucular konmalı


  23. Presler ve makaslarda hangi çeşit koruyucular kullanılır?

  A) Sabit koruyucular

  B) Kilitlemeli koruyucular

  C) Otomatik koruyucular

  D) Yaklaşma koruyucuları


  24. Sabit engeller, tel kafesler, emniyet şeritleri ve ipleri hangi çeşit koruyuculardandır?

  A) Yaklaşma koruyucuları

  B) Otomatik koruyucular

  C) Sabit koruyucular

  D) Kilitlemeli koruyucuları


  25. Makinelerinde makine durmadan kapağın açılmamasını sağlayan koruyucu hangi çeşit koruyuculardandır?

  A) Sabit koruyucular

  B) Kilitlemeli koruyucular

  C) Yaklaşma koruyucular

  D) Eylemsizlik koruyucuları


  26. Bir kişi veya vücudun bir kısmı güvenlik sınırını aştığında makineyi durduran güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sınırlama tertibatı

  B)Takviyeli kumanda tertibatı

  C) Hassas algılama tertibatı

  D) Mekanik alıkoyma tertibatı


  27. Makine ve tezgâhlar arasındaki açıklık en az kaç santimetre olmalıdır?

  A) 60 B)80 C)100 D) 150


  28. Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlık-lardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok kaç santimetre olmalıdır?

  A)l B)2 C)2,5 D) 3


  29. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularının özelliklerinden biri değildir?

  A) Çalışmaya engel olmamalı ve üretimi zorlaştı rmamalıdır.

  B) Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır.

  C) Malzemelerin darbelerine dayanacak sağlamlıkta olmalıdır.

  D) Ürün ve üretim kalitesini artırmalıdır.


  30. Makine ve tezgâhlarda durdurma düğmesi ne renk olmalıdır?

  A) Kırmızı B) Yeşil

  C) Sarı D) Mavi


  31. Makine ve tezgâhlarda çalıştırma düğmesi ne renk olmalıdır?

  A) Kırmızı 8) San

  C) Mavi D) Yeşil


  32.Konkasörler, değirmenler ve öğütücülerle yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Öğütülecek malzeme. Önce mıknatıs ile tel, çivi gibi demir parçalardan tamamen ayıklanmış olacaktır.

  B) Konkasörler, taş fırlamalarına karşı korunmuş olacaktır.

  C) Silindirli kırıcılar, değirmenler ve merdane-li Öğütücülerde, besleme ağızları açık olacak ve doğrudan elle besleme yapılacaktır.

  D) Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinelerde, öğütme ile ilgili kısımlar, bronz veya pirinç gibi çarpma ile kıvılcım çıkarmayacak malzemeden yapılacaktır


  33. Yatay bıçak merdaneli planya tezgâhlarında tabla ile bıçak merdanesi arasındaki boşluk en fazla ne kadar olmalıdır?

  A) 1 cm B) 5 mm C) 3 mm D 3 cm


  34. Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının sahip olması gereken Özelliklerden değildir?

  A) Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılacaktır.

  B) İş ekipmanlarının kumanda cihazları istem dışı hareketlerle de çalışabilir olmalıdır.

  C) Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.

  D} İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde, iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır.


  35. Halat kullanarak yapılan çalışmalarda işçilere, çalışma halatına bağlı....................verilecek ve kullandırılacaktır.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur?

  A) Paraşütçü tipi emniyet kemeri

  B) 8aret

  C) Güvenlik halatı

  D) Halat tutucu


  36. Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi mahfazalar ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden biri değildir?

  A) İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı

  B) Üretim İşleminin izlenmesine asgari engel olmalı

  C) Kolayca devreden çıkarılmalı

  D) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli


  37. Bir makine üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir?

  A) Seri veya tip tanımlaması

  B) İmalatçının unvanı ve adresi

  C) CE işareti

  D) Hangi malzemelerden üretildiği


  38. İş ekipmanlarında hangisi önceliklidir?

  A) Durdurma B) Çalıştırma

  C) Güç D) Verim
  _CEVAP ANAHTARI_

  l-B 2-C 3-B 4-D 5-A 6-D 7-D 8-A

  9-B 10-A 11-B 12-C 13-D 14-B 15-D 16-B

  17-A 18-C 19-D 20-B 21-C 22-A 23-C 24-A

  25-D 26-C 27-B 28-B 29-D 30-A 31-D 32-D

  33-C 34-B 35-A 36-B 37-D 38-A