1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş güvenliği uzmanı olmayan bir kişi işletmelere risk analizi yapabilir mi?

Konusu 'Risk Değerlendirmeleri ve Yönetimi' forumundadır ve Alper Akpunar tarafından 5 Nisan 2014 başlatılmıştır.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  İş güvenliği uzmanı olmayan bir kişi işletmelere risk analizi yapabilirmi yaparsa kendisi imzalamasının geçerliliği nedir? Bide bu kişi sadece küçük az tehlikeli işletmelere analiz yapıyor artı bu haftasonuda eğitim verecekmiş bunun geçerliliği varmıdır? İş güvenliği uzmanı olmayan bir kişi eğitim verebilirmi?
 2. xekeru İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Öncelikle bunu bir uzman olarak sormanız çok tuhafıma gitti. Yönetmelikte ne yazıyor; rd yi işveren yapar yada yaptırır diyor ama detaylarını ve neleri yapacağını bilmedikleri için yetersiz ve eksiktir. Bu yüzden işverenler buna yanaşmıyorlar. Şimdi gelelim sorunuza, İSG uzmanı olmayan biri yapılan rd ye uzman olarak imza atamaz çünkü yetkisi yoktur, destek elemanı adı altında imza atabilir ama bunada yanaşacağını sanmam sonuçta sorumluluğu işveren ile beraber paylaşıyor, eğitim veremez çünkü yetkisi yoktur, yetkisi olan bir uzmanında eğitim verebilmesi için ya osgb de çalışıyor olup fatura kesmesi yada o iş yerinde sgk lı gösterilmesi gerekmektedir.
 3. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  bunun ne anlamda yazdığımı sorduğumu anlatayım:
  Trabzonda esnaf odası iş güvenliği uzmanı olmayan bir bayan eleman alıyor oda esnafı arayıp 120 liraya analizinizi yapacağız kimseye söz vermeyin. Pahalıya yapıyorlar diye bu eleman ve esnaf odasından yetkili beraber ilçelerdeki esnafı geziyor az tehlikeli olan bakkal, lokanta gibi yerlere girip aşağıdaki evrağı bırakıyor ve peşin parayı alıyorlar. Tehlikeli işyerlerine girince burası tehlikeli ben burayı analiz yapamam deyip çıkmış. Benim esnafım saf bilgisiz tabi oda demişse ucuz bide sıkıntı yok babında analizlerini yaptırmış. Şimdide bütün analiz yaptığı esnafı toplayıp eğitim verecekmiş yarın.
  Bakanlığa yazı yazdım şikayet ettim tınlamadılar bile topu hep birbirine attılar ve en son iş teftiş kurulu savcılığa şikayet edin dedi. Şimdi siz söyleyin sayın xekeru bunlar nasıl oluyor???
 4. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  ön değerlendirme babında verilen evrak

  Ekli Dosyalar:

 5. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  29 Aralık 2012 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 28512

  YÖNETMELİK
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.


  İşveren yükümlülüğü

  MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

  Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.


  Mevzuat işyeri dışından hizmet alınabilecek kişi ve kuruluşlar hakkında tanımlama yaparak bir sınırlama getirmediğinden herkes olabilir. Sakıncası yoktur ve yönetim tarafından yazı yazılarak atanıp ekibe dahil edilirse risk değerlendirme raporuna imza atabilir ( bilirkişi gibi )

  Geçiş hükmü

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

  Yürürlük

  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

  ..........................................................................

  MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

  a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
  çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı
  tarihinde,
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  yürürlüğe girer.

  ...........................................................................

  15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA

  Resmî Gazete

  Sayı : 28648

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.


  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

  MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

  (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

  (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

  (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

  c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

  (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

  (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

  Eğitim programlarının hazırlanması

  MADDE 10 – (1) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.

  (2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.

  (3) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.

  (4) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.

  (5) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

  Eğitim süreleri ve konuları

  MADDE 11 –(1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenenperiyotlar içinde;

  a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

  olarak her çalışan için düzenlenir.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.

  (3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katlarışeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

  Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

  MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

  eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.


  EK-1

  EĞİTİM KONULARI TABLOSU  EĞİTİM KONULARI

  1. Genel konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  2. Sağlık konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım

  3. Teknik konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma


  Kısacası sorun yok ....:):););)
 6. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  o zaman bizler neden egitime kurslara gidiyoruz. Sınav stresi sikintilar çekiyoruz
  Kısacası Sorun Yoksa!
 7. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  Yönetmelik bu ...

  Bizim dışımızda yerine göre başkalarına da görev ve yetki veriyor. Risk değerlendirmesi bir ekip işidir. Eğitim ise sadece bizim yapabileceğimiz bir iş değildir...
 8. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  risk değerlendirme egitimi almamiş iş güvenligi egitimi almamiş çeko mezunu eleman az tehlikeli yerlerin 120lirasni cayir cayir aliyor bizlerde hakkimizz olani isterken kazikçi olarak nitelendiriliyorz. arti bu yönetmeligi siz öyle yorumladnz bakanlik görevlisi savciliga şikayet edin suç işliyor diye madem sorun yoksa neden böyle bir yol gösterdi bakanlik?
 9. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  Bakanlığa yazı yazdım şikayet ettim tınlamadılar bile topu hep birbirine attılar ve en son iş teftiş kurulu savcılığa şikayet edin dedi.

  Yukarda bulunan yazınızdan bakanlığın tınmadığını iş teftiş kurulununda sizi başından savdığını anlıyorum.

  İş güvenliği uzmanısınız. Mevzuatı iyi okuyup yorumlayın ...
 10. Ferit Yılmaz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  ya olur mu öyle şey. ekibi anlatmış sen kafana göre birini atayıp yaptıramazsın
 11. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri
  kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan
  eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları
  eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu
  kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu
  niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları
  ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri
  tarafından,
  diyor burda kurum ve kuruluşlardaki herhangi birimi yoksa iş güvenligi eğitimi almiş birimi??
 12. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Alper Bey,

  Haleti ruhiyenizi çok iyi anlıyorum.

  Gelen müfettiş ne derse o olur bu ülkede. Bu risk değerlendirmesinin yahut eğitimleri yetkili yahut yetkisiz birinin vermesinin ne önemi var?

  Müfettişin o anki psikolojisine göre kabul eder geçer yahut kılı kırk yarıp şu eğitimi verenin belgelerini bi gösterin bakalım der.

  İş ciddi manada zıvanadan çıkmış vaziyette.

  Yönetmelikleri okuyorsunuz TS EN bilmem kaç standardındakiler olmak zorunda yazıyor :) TS EN bilmem kaçı arıyorsun 70 - 80 TL ye satılıyor. Halbuki sana yarayan bir ölçüsü lazım bu standardı okuyabilmek için satın almak zorunda bırakılıyorsun yönetmelik tarafından. Hükümler gerçekten o kadar yuvarlak yazılıyor ki konuyla ilgili ne hazırlamış olursan ol olası bir anlaşmazlıkta tam anlamıyla ben suçsuzum dedirtmiyor sana yasalar...
 13. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  Birisini atayıp ona yaptırmayacaksın, birisini ekibe atayıp ekip içinde yaptıracaksın.:):):)
 14. Ferit Yılmaz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Sayın sertifika numarası 43005'lerde olan A sınıfı uzmanım siz bildiğiniz gibi yapın ;)
 15. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  ''Eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir'' diyor.

  Zaten burada uzmanlık alanını belgelendirilmiş iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olma durumu olarak belirtmediği için yukarıda sayılan eğitim kuruluşları tarafından da bu eğitimlerin verilebileceği düşünülüyor. Bu eğitim kuruluşları da danışman şirketler de olduğu gibi teknik veya sağlık eğitici personeli tarafından eğitim verebilir. Aksini söyleyebilmek için bunun yönetmelikte net olarak belirtilmesi gerekir.
 16. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  İzin verdiğiniz için teşekkür ederim sayın uzman adayı. Öğrenmek isteyip istememek size kalmış, her işi kafanıza göre yapamazsınız...:):):)
 17. Abdi TURAN İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  43005
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Özel sektör / Bakım Müdürü
  İş güvenliği uzmanlık eğitimi aldığımız Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarındaki Prof lar, iş huku hocası Doç. lar iş güvenliği uzmanı mı ????
 18. Ferit Yılmaz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  abi sen olayları çok karıştırmışsın.
  1-) İş güvenliği uzmanlığı eğiticisi SADECE uzman olmasına gerek yoktur. bkz.
  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi

  MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi:

  a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;

  1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarına,

  2) En az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olup iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

  3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, en az on yıl görev yapmış mühendislik, mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,

  4) Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış müfettişlere,

  5) Uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,

  b) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun olarak üniversitelerde en az dört yarıyıl ders veren mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmen, hukukçu ve hekimler ile bu alanlarda lisansüstü eğitim almış olan öğretim üyelerinden Komisyonca belirlenen eğitim müfredatına uygun ders verdiğini belgeleyen ve Bakanlıkça belgeleri uygun görülenlere

  EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 6 Nisan 2014 ---
  bunuda karıştırmışsın. bkz.
  Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

  MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

  eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
  yani siz yönetmeliğin üst kısmını okumadan mı uzman oldunuz ???
 19. Alper Akpunar Eğitim Grubu Lideri

  • Eğitim Grubu
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  16217
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gündoğdu Mobilya (Sümela)
  Abdi bey kusura bakmayın ama siz uçmuşsunuz. Ben diyorumki Esnaf odası ÇEKO mezunu bir elemanı kendi bünyesine almış iş güvenliğiyle ilgili zerre bilgisi yok bu kişi risk analizi yapıyor akabinde temel iş güvenliği eğitimi veriyor. Sorum bu eleman iş güvenliğiyle ilgili herşeyi nasıl yapabiliyor böyle bir yetkisi varmı? yaptığının geçerliliği nedir? Artı kartvizitine İş Güvenliği Danışmanı yazıyor. İş güvenliği danışmanı diye bir ünvanmı var?
  Bunlar hep eğitimsiz kurssuz oluyorsa bizim zorumuz neydi gidip eğitim aldık sınav stresine girdik?
 20. xekeru İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Alper bey kusura bakmayın geri dönüşüm biraz geç oldu, yapılan bütün rd ler hepsi müfettişlerden geri döner, eğer ki eğitim vereceğim diyorsa ve bu kişi uzman değilse gözü kapalı bütün eğitimler çöpe, işverenler verdikleri parayla kalırlar, rd konusunda yönetmelik açık, başka şeyler anlatmaya gerek yok, işveren ya kendi yapar yada yaptırır diyorsa, yaptıracağı kişinin bu rd ye imza atan biri olması gerekiyor, uzman belgesi olmayan bir kişinin imza atma yetkisi yoksa işveren bütün yapılanların sorumluluğunu kabul eder sayılır ki bunu kabul edecek işveren neden ve ne için para veriyor? Bizler bu kurslara boşuna mı gittik, bu sınavlara hazırlanıp boşuna mı stres yaptık, ki ben ilk Ankarada sınava giren 35000 kişiden biriydim, boşuna mı masraf edip oralarda süründüm. Madem bunun için uzmanlığa belgeye ihtiyaç herkes yapabilirse, yarında itibaren bütün uzmanlar devlete dava açsın masraflarımız, zamanımız, emeğimiz için hakkımızı arayalım. İşin hikayesi bir yana kanun açıktır, herkesin ne dediği değil kanunda yazan önemldiir.Eğitimi işyerindeki isgu yada ih verir (sgk lı olma zorunluluğu var) yada yetkili kurumlardan alır.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.