1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş güvenliği uzmanlarına fahri müfettişlik yetkileri verilmeli mi?

Konusu 'Öneriler ve Şikayetler' forumundadır ve Selman Doğan tarafından 30 Ekim 2014 başlatılmıştır.

 1. Selman Doğan Serbest Kürsü

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  28982
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  İş Güvenliği konusunda hepimiz faydalı olabilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Fakat işimizi yaparken bir çoğumuz büyük zorluklar ile karşılaşıyoruz. Sektör içerisinde pek çok etik olmayan durumlar ile karşılaşıyoruz. Ancak söz konusu olumsuzluklar ile ilgili sadece Bakanlığa bildirme hakkımız var. Bunu yapabilen meslektaşlarımız var mı? Sektörde karşılaşılan etik olmayan durumlar konusunda çözüm üretme ve İşverenlerin kanunlara uygun çalışmasını sağlamayabilmek için; İş Güvenliği Uzmanlarına "Fahri Müfettişlik" imkanı verilmesini öneriyorum. Yeminli Mali Müşavirler gibi çalışabilecek, Meslekte en az 1 yıl faal çalışmış İş Güvenliği Uzmanları "Yeminli Fahri Müfettiş" olabilmeli. Bu konuda Bakanlığımızın çalışma yapılmasının faydalı olacağı düşüncesindeyim. Siz meslektaşlarımızın da konu ile ilgili fikirlerini bu konu başlığında alınması faydalı olacaktır.

  Saygılarımla...

  TRAFİKTE FAHRİ MÜFETTİŞ OLABİLMENİN ŞARTLARI:
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, fahri müfettiş olmanın şartlarınıaçıkladı. Fahri müfettiş olmak isteyenlerin zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan hüküm giymemesi gerekiyor.

  Resmi internet sitesinden vatandaşlardan gelen soruları cevaplandıran Trafik Hizmetleri Başkanlığı, "Fahri Trafik Müfettişliği müracaat şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?" sorusunu cevaplandırdı. Açıklamada, fahri trafik müfettişi olacakların şu şartları taşımaları gerektiği belirtildi: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az kırk yaşında olmak, yüksek okul mezunu olmak, en az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak, müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır."

  Belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek adres kayıt sistemine kayıtlı oldukları İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekiyor.

  FAHRİ MÜFETTİŞLER HANGİ KURAL İHLALLERİNDE CEZA YAZABİLİYOR?

  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, fahri müfettişlerin ceza yazdığı bazı kural ihlallerini şöyle sıraladı: "Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek. Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek. Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak. Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldakinin sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi. Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek. Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek. Sadece park lambaları ile seyir etmek. Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek. İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek.

  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLME ŞARTLARI:
  Yeminli Mali Müşavir: Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetleri yanında, tasdik işlemlerini de yapma yetkisine sahiptir. Tasdik faaliyeti özellikle vergi beyannameleri ile ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılır. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış olmak ve mesleki sınavını kazanmış olmak şartı aranır. Yeminli mali müşavirler muhasebe işlemi yapamazlar.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur:

  Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:
  a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
  b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
  e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
  f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

  Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın şartları:
  a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
  b) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.
  c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.
  Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
  d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

  Yeminli mali müşavir olmanın şartları:
  a) En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak,
  b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,
  c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak, Şartları aranır.
  Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve meslekî yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

  Yemin Tutanağı ve Yemin İçin Gerekli Evrak ve İşlemler
  ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

  3568 sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre Yeminli Mali Müşavir unvanı ve ruhsatını almaya hak kazınmış bulunmaktayım.

  3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 11. maddesi gereğince yemin icrası talebimi saygı ile arz ederim.


  ………./……./20….
  Adı-Soyadı


  Adres : ……………………………………………………………….
  ……………………………………………………………….

  Nüfus Bilgileri Dökümü :

  T.C. Kimlik No : ……………………………………………..
  Soyadı : ……………………………………………..
  Adı : ……………………………………………..
  Baba Adı : ……………………………………………..
  Ana Adı : ……………………………………………..
  Doğum Yeri : ……………………………………………..
  Doğum Tarihi : ……………………………………………..
  Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

  İl : ……………………………………………..
  İlçe : ……………………………………………..
  Mahalle/Köy : ……………………………………………..
  Cilt No : ……………………………………………..
  Sayfa No : ……………………………………………..
  Kütük Sıra No : ……………………………………………..

  KARAR NO : 2005/
  ESAS NO : 2005/

  ANKARA ASLİYE …………… TİCARET MAHKEMESİ
  TENSİP TUTANAĞI

  BAŞKAN : ……………………………………………
  KATİP : ……………………………………………

  3568 sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yeterliliğinin saptanması sonucu Yeminli Mali Müşavir unvanı ve ruhsatı almaya hak kazanan ………………. oğlu ……/………/…….. doğumlu ………………….’in 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 11. maddesi gereğince yemin icrası talep olduğundan duruşmanın ………../………../………… tarihinde saat ………….’da icrasına tensip kılındı.
  Başkan………………..

  Katip
  ……./……../…….. günü

  BAŞKAN : ……………………………………………
  ÜYE : ……………………………………………
  ÜYE : ……………………………………………
  KATİP : ……………………………………………

  Belli gün ve saatte celse açıldı, ………………..’in …………../………./……. tarihli dilekçesi okundu.
  Adının ……………… olduğunu, ………………………… adresinde bulunduğunu söyledi.
  Yeminli Mali Müşavir ……………….’in kanuni ihtaratı yapıldı ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 11. maddesi gereğince yemin icra ettirildi.

  ……………….(“YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN, BİR KAMU HİZMETİ OLDUĞUNU BİLEREK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA, MESLEKİ KURALLARA VE MESLEK AHLAKINA UYACAĞIMA, MESLEĞİMİ TAM BİR BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK VE DÜRÜSTLÜKLE YERİNE GETİRECEĞİME, ÜZERİME ALDIĞIM İŞLERİ DİKKAT VE ÖZENLE YAPACAĞIMA, NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM.”)
  ADI SOYADI
  Dedi

  Usulen icra edilmiş bulunan yeminde sebat ettiğini bildirir, imzası alındı.
  İşbu “Yemin Zaptı” tamamlandı.

  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Yemin zaptının ilgili makama tevdiine karar verildi………………….

  Başkan…………….. Üye……………. Üye……….. Katip……..

  MAHKEMEYE GÖTÜRÜLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

  1. KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI)
  2. YMM RUHSATI (ASIL)
  3. MÜRACAAT DİLEKÇESİ. (EK :1)

  EVRAKLAR ADLİYENİN ALT KATINDAKİ TEVZİ BÖLÜMÜNE TESLİM EDİLİP, DOSYA OLUŞTURULUYOR.

  BU DOSYA İLE MAHKEMEDE (EK: 2 METNİNE GÖRE) YEMİN EDİLİYOR.
 2. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Çanakkale 1915 Köprüsü ve Otoyol Projesi
  "en az 1 yıl" bence çok az. Fahri Müfettişlikten bahsediyoruz en az 3 ya da 5 yıl olmalı ki amacına uysun diye düşünüyorum ama fikir güzel ;)
 3. Murat Uğur100 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  41360
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Serbest
  Çok güzel bir fikir. Çok faydası olur. Ortalık iş güvenliği yönünden rezalet, çünkü iş güvenliği uzmanları aksaklıkları bakanlığa bildirmekten aciz, ama bağımsız fahri müfettişler vicdanlarının gereğine göre hareket ederlerse çoğu işveren -müteahhit kendini çeki düzen vermek zorunda kalır.
 4. Fatih Ülker Eğitim Grubu

  • Eğitim Grubu
  Sertifika Numarası:
  36910
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Güzel bir fikir ama her önüne gelenin İş güvenliği uzmanı olduğu Türkiye de yeterli donanıma ve tecrübeye sahip uzmanın olmadığı kanısındayım. Sınav kazanarak-(ezber yapan) uzman olunan bir ülkede bunu da sınav ile yaparlarsa ezber yapan çoğu uzman bu şekilde fahri müfettiş olur ve olayın emin olun hiç bir esprisi kalmaz.
 5. Selman Doğan Serbest Kürsü

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  28982
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  Arkadaşlar değerli fikirleriniz için çok teşekkürler. Bu konuda daha fazla meslektaşlarımız görüşlerini belirtirlerse iyi olur. İşallah İş Güvenliği Uzmanlığını, profesyonel anlamda yapan, yapmaya çalışan, bu işte kendini geliştiren siz meslektaşlarımız sayesinde bu alanda güzel gelişmeler olur.

  ÖRNEKLEME MODEL:
  İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN FAHRİ MÜFETTİŞE RESMİ YAZI GELİR.

  .................................NACE kodlu işyerini ekte verilen check-list'e göre denetleyiniz ve sonucu resmi yazı ile tarafımıza bildiriniz. (Bu işyerleri birden fazlada olabilir).
  Yeminli Fahri müfettiş Uzman Meslektaşımız check-list'i değerlendirir. İşveren, Çalışan Temsilcisi imzalarını alır ve geri gönderir.

  Faydaları; İşyerleri sürekli denetlenebilir hale gelir. Eksiklikler hızla giderilir. Daha hızlı kontrol ve denetim mekanizması devreye girmiş olur. Bu denetimlerde de meslektaşlarımız kanıksama, işveren baskısı vb. sorunlardan kurtularak daha verimli bir çalışma modeli ortaya konulur. Düşüncesindeyim.
 6. hülya ünlü İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  59208
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  OSGB
  Selman Bey gerçekten fikirlerinizi çok beğendim umarım dediğiniz gibi mekanizma işler ve daha verimli olur. Bu işte 1 yılda çalışmak yeterli olur çünkü bu işi yapmaya başlayan zaten yeterli donanıma sahiptir kanısındayım. İSG uzmanı olmayı tercih eden kişi yapacağı işin ciddiyetinin farkındadır ki bu mesleği icra ediyor..
 7. Selman Doğan Serbest Kürsü

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  28982
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  Hülya Hanım,

  Düşünceleriniz çok değerli. Teşekkür ederim. Ayrıca bu sistemin faydası yükümlülükte olan tüm işletmelerin denetimleri tamamlanmasını da sağlayacaktır. Dediğiniz gibi 1 yıl İSG uzmanı (uzman olarak görev almak şartı) olarak çalışan bir arkadaşımız söz konusu işlemleri kolaylıkla yerine getirebilir.
 8. bim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  iş güvenliğinde fahri müfettişlik olayına şahsen ben de sıcak bakıyorum fakat örneğin fahri trafik müfettişliğinde 40 yaş sınırı ve en az on yıllık sürücü belgesi sahibi olma şartları var. iş güvenliğinde de uygulanacaksa yaş, tecrübe gibi bazı kriterlerin konulması gerekiyor.
 9. Murat Uğur100 İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  41360
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Serbest
  Diyelimki bir fahri müfettiş, uygunsuz bir inşaatın önünden geçiyor ve çok tehlikeli olan uygunsuzluğu farketti. Bu durumda bakanlığa bildirimde bulunur. Buda çok etkili olacaktır.
 10. Orkun Dalyan İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118515
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Çanakkale 1915 Köprüsü ve Otoyol Projesi
  Maalesef size katılamıyorum Hülya hanım. 1 yıl çok az bir süre. Bu işi yapmaya başlayanların yeterli donanıma sahip olma konusu ise tam bir fiyasko maalesef. Çevremizde bunu acı bir şekilde yaşıyoruz.
 11. oğuzhan Torun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Fikirler güzel ama sesinizi nasıl duyuracaksınız. Allah aşkına her gün kaza oluyor tv'lere bakın kimler konuşuyor. İş güvenliğinden bi haber olan kodoman siyasetçileri çıkarıyorlar veya üniversitenin dışına adımını atmamış bütün gün copy paste yapan adamları çıkarıp iş güvenliğini anlattırıyorlar. Radyoda CNN dinliyorum adam 50 den fazla çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır diyor sabah tv izliyorum İş güvenliği uzmanı ve doktorun işverene maliyeti kişi başı 10 tl'dır diyor Böyle bir ortamda sizin fikirleriniz duyulur mu? Çözüm yollarınız dinlenir mi? Mümkün değil. Önce bu işin mühendisliği açılacak sonra odası kurulacak sesimiz işte ozaman duyulur. Fikirler ortaya atılır ve tartışılır. Bu şartlarda kimse bizi affedersiniz ama takmaz.