1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş güvenliği uzmanliği

Konusu 'Bilimsel ve Teknik Yazılar' forumundadır ve Enver Çığşar tarafından 6 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. Enver Çığşar İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  5343
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TOROS OSGB
  Merhabalar arkadaşlar sizlerle iş güvenliği uzmanlığı üzerine yazdığım makaleyi paylaşmak istedim meslektaşlarıma faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar

  Ekli Dosyalar:

 2. bayramali İSGforum Üyesi

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
  İş güvenliği uzmanlığı; şimdinin ve geleceğin kariyer mesleği olan iş güvenliği uzmanlığı anlatmaya başlayalım iş güvenliği uzmanı; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik öğretmen, fen edebiyat fakültesi fizik ve kimya , işçi sağlığı ve güvenliği teknikerlerinden oluşmaktadır. Bu bölüm mezunları bu konu yetki belgesi olan eğitim kurumlarının açtığı kursları tamamlayarak (90 saat uzaktan 90 saat örgün 40 saat staj) iş güvenliği uzmanı sınavına girmeye hak kazanırlar sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır ve iş güvenliği uzmanı unvanını almaya hak kazanırlar.
  İş güvenliği uzmanlarından;
  · (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
  · Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
  İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları
  A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
  · (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik öğretmen ve fen edebiyat fizik ve kimya ve işçi sağlığı ve güvenliği teknikerlerine;
  · İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
  B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
  · (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  · İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik öğretmen ve fen edebiyat fizik ve kimya ve işçi sağlığı ve güvenliği teknikerlerine; (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
 3. bayramali İSGforum Üyesi


  C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
  · (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
  · Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik öğretmen ve fen edebiyat fizik ve kimya ve işçi sağlığı ve güvenliği teknikerlerine;
  İş güvenliği uzmanlarının görevleri
  Rehberlik ve danışmanlık;
  · İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
  Risk değerlendirmesi;
  · Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
  Çalışma ortamı gözetimi;
  · Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
  · İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
  Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
  · İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
  · Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
 4. bayramali İSGforum Üyesi

  İlgili birimlerle işbirliği;
  · İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
  · İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.
  İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
  · İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.
  · İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.
  · Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
  · Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
  · Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
  · İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
  · İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.
  · İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.
 5. bayramali İSGforum Üyesi

  İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
  İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
  · Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.
  · Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.
  · Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.
  · Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
  · Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
  · Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
  · İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.
  Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler
  · Uzmanlık bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız olarak çalışır ve işverenden talimat alamazlar.
  · Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar.
  · Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler.
  · Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve işçilerle iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.
  · Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.

  İş güvenliği uzmanın görev ve yetkilerinden bahsettikten sonra yeni başlayanlar için yada tecrübesiz uzmanlar için hazırladığım bir yazı ile en az 3yıl tecrübeli olacaksınız.
 6. bayramali İSGforum Üyesi

  İş güvenliği uzmanın görev ve yetkilerinden bahsettikten sonra yeni başlayanlar için yada tecrübesiz uzmanlar için hazırladığım bir yazı ile en az 3yıl tecrübeli olacaksınız.
  · İlk gün sizden %100 verim beklerler.
  · Yetkili ile tanıştırılır.
  · Masa başı denetim yapılacak var , yok diye yazılacak.
  ü Bana iş yerlerindeki kaldırma araçlarının kontrol kartlarını getir.
  ü 3”ay da periyodik kontrol yapılacak arıza medya gelirse 3ay”a bakılmaz
  · Vinç kontrol belgesini getir.
  · İş yerindeki basınçlı kaplar kontrol kartları(her yıl test edilir)
  · Genel elektrik tesisatı kontrolü (her yıl yapılması lazım elektrik elektronik mühendisi tarafından)
  · Güvenlik ve statik elektriği kontrol et.
  · Paratoner var mı yok mu yıllık kontrolü yapılmış mı (vaziyet plan”ına bak her yeri koruyor mu ?) paratoner topraklama kuru mevsimlerde yapılacak
  · İş yeri ortam ölçümleri
  · İş yeri gürültü haritası çıkarılmış mı sınırda mı?
  · Toz kontrolleri , havalandırma kontrolleri
  · Aydınlatmaların ölçümleri
  · Saha yı gez makinelerin kayış kasnak sistemleri koruyucuları var mı yok mu?
  · Topraklama hatları var mı yok mu? Var mı? Yok mu? (2 parmak kalınlıkla galvanizli topraklama)
  · Makinelerin güvenlik yazılarına bakılacak yabancı dille yazılmışsa Türkçeye çevrilecek
  ü Makine durdurmadan bakım onarım yapma .
  ü Elektrik işini sen bırak karışma .
  ü Her türlü aksaklığı amirine bildir.
  ü Makine koruyucularını devre dışı bırakma .
  · Oksijen tüpü mavi, asetilen kırmızı hortum kelepçe ile sıkılacak (bağlanacak) hortumalrı zaman içinde kontrol et
  · Dolu boş tüpler ayrı ayrı yerlere konmuş mu hepsinin üzerinde kapak sistemi var mı?
  · Oksijen tüplerin üzerinde yağ varsa kullanımdan men edeceksin temin den firma et kalınlığını kontrol edilmiş mi?
  · Zemin kaygan mı kot farkları var mı?
  · Yangın tüpleri yerli yerinde mi?
  · Operatörlerin ehliyeti var mı?
  · İş yerinde gezerken aykırı davrananları sözlü uyar baret kulaklık vb kullanmıyorsa yazılı ihtar ver.
  Buraya kadar bir iş güvenliği uzmanın ilk girdiği yerde bunları yaptığı takdir de tecrübesizliği ortadan kalkar ve ileriki aşamalara daha rahat geçer. Madem iş güvenliği uzmanıyız ve çoğumuz anlatsana uygulamayanlar olabilir işimizin bir çoğu ofis de geçmektedir bu durumdan dolayı siz meslektaşlarıma yada iş güvenliği uzmanı aday arkadaşlarıma ofis ortamında iş güvenliği eğitimi de vereyim istedim ;
 7. bayramali İSGforum Üyesi

  Ofislerde İş Güvenliği
  Ofislerde çalışan kaç kişinin güvenli ortamda olduğunu varsaydığına inanamazsınız. Çoğu insanın güvenlik denince aklına bir inşaat şantiyesi ya da fabrika gelir. Fakat bu kesinlikle olması gereken değildir. İnşaat şantiyeleri ve fabrikalar potansiyel olarak tehlikelidir, evet ama özellikle güvenliğin kimsenin umurunda olmadığı ofislerde son derece tehlikelidir.
  Yaralanmaları arttırabilecek durumları bir gözden geçirelim ve onlar hakkında ne yapabileceğimize bir bakalım.
  · Aynı zamanda hem okuyup hem de yürümeyin. Eğer derhal okumanızı gerektiren bir durum varsa, durun ve okuyun.
  · Asla bir dakikalığına bile olsa dosya dolaplarını açık ve başıboş bırakmayın. Bir dosya dolabını açmak ne kadar zaman alır ki?
  · Ofiste asla koşmayın. Koşarken başka bir çalışana çarpma riskinden daha önemli hiçbir şey olamaz.
  · Ayakkabılarınızı giyin. Eğer ayakkabılarınız bütün gün giymek için rahat değilse o zaman daha rahat olanlar ile değiştirin. Yalınayak yürümek ayağınıza bir şey saplanmasının ya da zımba teline basmanın emin bir yoludur.
  · Taşıyabileceğinizden daha fazla dosya taşımayın. Homurdanıyorsanız ve kaslarınız yorulduysa çok fazla yük taşıyorsunuz demektir. Bir taşıma arabası kullanın veya daha fazla tur yapın.
  · Zemine uzatma kabloları koymaktan kaçının. Bunlar yürürken takılma tehlikesinin yanı sıra yangın riskini de arttırır.
  · Otomatik zımba ya da damga makinelerine asla parmaklarınızı sokmayın. Tutukluk yaptığında açmak için her zaman önce fişten çekin.
  · Her zaman koridorları temiz tutun. Koridorlara veya çıkış yollarına asla kutu veya malzeme yığmayın. Asla çıkış yollarının önüne masalarınızı koymayın.
  · Alçaktaki dosyalara eğilirken belinizi bükmekten kaçının. Eğer alt raflara eğilmeniz gerekliyse dizlerinizin üzerine eğilin.
  · İşinizi yaparken dosyalara ya da diğer materyallere ulaşmak için belinizi bükmeyin. Sırtınızı zorlamamak için bütün vücudunuzu hareket ettirin.
  Bu eğtimi uygularsak ofis de daha verimli olabiliriz. Son olarak da size tek bir saniye nin önemi de anlatayım;
  Tek Bir Saniye
  ü Bir güvenlik kuralı yazmak bir dakika sürer.
  ü Bir güvenlik toplantısı düzenlemek bir saat sürer.
  ü Bir güvenlik programı planlamak bir hafta sürer.
  ü Bir güvenlik programını uygulamak bir ay sürer.
  ü Bir güvenlik ödülü almak bir yıl sürer.
  ü Bir çalışanı güvenli kılmak bir ömür sürer.
  ü Fakat sadece bir kaza ile bütün bunların yok olması sadece bir saniye sürer.
  Güvenli bir ortamda çalışmak için hemen şimdi zaman ayır ve çalışanlarınıza güvenli bir ortam sağlamak için yardım et. Bilgi paylaştıkça güzeldir sözü ile yola çıkıp bu yazıları yazıyorum bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle kazasız günler hepinize iyi çalışmalar.

  Yazar:ENVER ÇIĞŞAR C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
  Tel:05393757526
  Mail:envercigsar@gmail.com
 8. bayramali İSGforum Üyesi

  elleriniz dert görmesin...çok faydalı oldu yazınız..