1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş hijyeni sorular - nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 16 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ HİJYENİ

  1. İnsan vücuduyla çevresel yüzeyler arasında sıcaklık farkı olduğunda ışınım yoluyla gerçekleşen ısı alışverişine ne ad verilir?

  A) Radyasyon B) Konveksiyon

  C) Kondüksiyon D) Evaparasyon


  2. Su buharının fazla olduğu kapalı işyeri ortamlarında sıcaklık derecesi kaç santigrad derece olmalıdır?

  A) 10-32 B) 15-30

  C) 15-25 D) 20-30


  3. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, asbest konusunda aşağıdaki işlerden hangisinin yapılması yasak değildir?

  A) Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı işleri.

  B) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması işleri.

  C) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi işleri.

  D) Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri.


  4. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, işveren asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce hazırlamak zorunda olduğu İş planını nereye bildirmekle yükümlüdür?

  A) Sağlık il Müdürlüğüne

  B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

  C) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne


  5. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, işveren asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce hazırlamak zorunda olduğu iş planında aşağıdaki hususlardan hangisi yer almaz?

  A) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,

  B) Çalışan sayısı,

  C) Yapılacak işler ve İşlemler,

  C) Çalışanların yaşları,


  6. "Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu ......mikrondan daha büyük, eni......mikrondan daha küçük ve boyu eninin......katından büyük olan lifler hesaba katılır."

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakiler-den hangisidir?

  AJ5-3-3 BJ3-5-3 C)3-5-S D)5-5-3


  7. İşveren, Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TVVA) hangi değeri geçmemesini sağlar?

  A) 0,1 lif/cm* BJ 0,2 lif/cm'

  C) 0,3 lif/cm» D) 0,5 lif/cm'


  8. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu malzemelerden çıkan toza maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının sınır değeri aşmaması için özellikle alınması gereken önlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

  yanlıştır?

  A) Çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile yapılır.

  B) Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır.

  C) Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır.

  D) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınır ve diğer malzemelerle birlikte depolanır.


  9. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, sınır değerin aşılması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına inmesi için derhal gerekli önlemler alınır.

  B) Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda mümkün olan en az sayıda çalışan ile çalışma yapılır.

  C) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek İçin ortam havasında tekrar asbest konsantrasyon eğitimi yapılır.

  D) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz edemez, her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden belirlenir ve bu süre kesinlikle aşılamaz.  10. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, alınması gereken önlemler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılamaz.Koruyucu giysiler İşyerinde veya temizlik İşlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve İşyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır,

  B) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri aynı yerde muhafaza edilebilir.

  C) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanır.

  D) Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır.


  11. Aşağıdakilerden hangisi Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda,işveren gözetiminde asbest söküm uznanınca; asbest söküm çalışanına. İşyerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine verilmesi gereken eğitim konularından değildir?

  A) Asbestin tanımı, türleri, karşılaşılan malzeme ve işler

  B) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri,

  C) Ara dinlenmeler ve egzersizler

  D) Asbest atıklarının bertaraf)


  12. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların akciğer radyografileri ne kadar sürede bir tekrarlanır?

  A) Altı ayda bir B) Yılda bir

  C) İki yılda bir D) Üç yılda bir


  13. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde, işveren asbest sökümünde görev alanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları, maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklar?

  A) 10 B)15 C)20 D) 40


  14. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, işveren asbest sökümünde görev alanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları, işyerinin kapanması halinde nereye teslim eder?

  A) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne

  B) Sağlık il Müdürlüğüne

  C) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne


  15. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, asbest söküm uzmanlarının eğitimi aşağıdaki hangi kurum tarafından verilir?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlü-gü

  B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi

  C) Bakanlıkça işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar

  D) Ortak sağlık ve Güvenlik Birimleri


  16. Aşağıdakilerden hangisi Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, asbest söküm çalışanlarının eğitimlerini vermeye yetkili deeildir?

  A) Kamu kurum ve kuruluşları

  B) İşçi ve işveren sendikaları

  C) Bakanlıkça işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar

  D) Ortak sağlık ve Güvenlik Birimleri


  17. Asbest Sökümü ile ilgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğe göre, aşağıdakilerden hangisi asbest söküm uzmanı eğitimine katılarak asbest söküm uzmanı olabilir?

  A) İşyeri hekimleri

  B) İş güvenliği Uzmanları

  C) İşyeri hemşireleri

  D) Mühendisler


  18. Asbest Sökümü ile ilgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğe göre, asbest söküm uzmanlık eğitimi toplam kaç saattir?

  A) 90 saat B) 60 saat

  C) 30 saat D) 6 saat


  19. Asbest Sökümü ile ilgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğe göre, asbest asbest söküm uzmanları ne kadar aralıkla yenileme eğitimine katılıp belgelerini vize ettirmek zorundadırlar?

  A) Üç yılda bir B) Beş yılda bir

  C) Yedi yılda bir D) On yılda bir


  20. Asbest Sökümü ile ilgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğe göre,eğitimleri düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından verilen asbest söküm çalışanlarının eğitimi kaç saattir?

  A)6 saat B)8 saat

  C) 16 saat D) 30 saat


  21. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren belge, ilgili laboratuvarlarca düzenlenerek aşağıdaki hangi kuruma teslim edilir?

  A) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

  B) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğüne

  D) Sağlık İl Müdürlüğüne


  22. Asbestle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre, mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklardan hangisine sebep olmaz?

  A) Mezotelyoma

  B) Akciğer Kanseri (bronşial karsinom)

  C)Mide-bağırsak kanseri

  D) Bisinozis


  23. "Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her

  türlü element, bileşik veya karışımlara" ne denir?

  A) Toksik madde B) Kimyasal madde

  C) Mutojen madde D) Allerjik madde


  24. "Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile , kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test1 koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelere " ne denir?

  A) Patlayıcı madde

  B) Parlayıcı madde

  C) Oksitleyici madde

  D) Çok kolay alevlenir madde


  25. "Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelere" ne denir?

  A) Oksitleyici madde

  B) Patlayıcı madde

  C) Parlayıcı madde

  D) Çok kolay alevlenir madde


  26. "0 °C 'den düşük parlama noktası ve 35°C' den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelere" ne denir?

  A) Alevlenir madde

  B) Çok kolay alevlenir madde

  C) Oksitleyici madde

  D) Parlayıcı madde


  27. "Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, ateş kaynağı ile kısa süreli

  | temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeler ve parlama noktası 21°C nin altında olan sıvı haldeki maddeler İle su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelere" ne denir?

  A) Alevlenir madde

  B) Kolay alevlenir madde

  C) Çok kolay alevlenir madde D) Parlayıcı madde


  28. "Parlama noktası 21'C - 55 'C arasında olan sıvı haldeki maddelere" ne denir?

  A) Oksitleyici madde

  B) Alevlenir madde

  C) Kolay alevlenir madde

  D) Çok kolay alevlenir madde


  29. "Çok az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere" ne denir?

  A) Çok toksik madde B) Toksik madde C) Zararlı madde d) Mutajen madde

  30. "Az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya Ölüme neden olan maddelere" ne denir?

  A) Çok toksik madde B) Toksik madde

  C) Zararlı madde D) Mutajen madde


  31. "Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında,' deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere" ne denir?

  A) Çok toksik madde B) Toksik madde

  C) Zararlı madde D) Mutajen madde


  32. "Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfus ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere " ne denir?

  A) Toksik madde B) Kanserojen madde

  C) Zararlı madde D) Mutajen madde


  33. "Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olan maddelere " ne denir?

  A) Zararlı madde B) Allerjik madde C) Aşındırıcı madde D) Tahriş edici madde


  34. "Mukoza veya cilt ile direk olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eri-tem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelere" ne denir?

  A) Zararlı madde B) Tahriş edici madde

  C) Allerjik madde D) Toksik madde


  35. "Solunduğunda, cilde nüfus ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya Çıkmasına neden olan maddelere" ne denir?

  A) Zararlı madde B) Tahriş edici madde

  C) Allerjik madde D) Toksik madde


  36. "Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfus ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelere " ne denir?

  A) Mutajen madde B) Toksik madde

  C) Çok toksik madde D) Kaserojen madde


  37. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre mesleki maruziyet sınır değeri nedir?

  A} Başka şekilde belirtilmedikçe, 7 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

  B) Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

  C) Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının alt sınırıdır.

  D) Başka şekilde belirtilmedikçe, 9 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının alt sınırıdır.


  38. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre solunum bölgesi vücudun neresidir?

  A) Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm. yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

  B) Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 20 cm. yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

  C) Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm. yarıçaplı kürenin, başın arka kısmında kalan yarısıdır.

  D) Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 20 cm. yarıçaplı kürenin, başın arka kısmında kalan yarısıdır.


  39. Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir?

  A) Risk B) Tolere edilebilir risk

  C) Tehlike D) Olay


  40. Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkma olasılığına ne denir?

  A) Risk B) Tolere edilebilir risk

  C) Tehlike D) Olay


  41. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre işverenin yapmakla yükümlü olduğu risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hangi hususlar dikkate alınarak yapılır?

  I. Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,

  II. İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu,

  III. Maruziyet türü, düzeyi ve süresi,

  IV. İşletmedeki çalışan sayısı

  A) I-III-IV B) I — II — III C) II-III-IV D) Hepsi

  42. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre yapılan risk değerlendirmesi hangi hallerde yenilenecektir?

  I. Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

  II. Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

  III. Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,

  IV. En az beş yılda bir defa.

  A) I — II — III B) I — III — IV

  C) II-III-IV D) Hepsi


  43. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemlerle ilgili hangisi yanlISt"?

  A) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda işçi ile yapılacaktır.

  B) İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olacaktır.

  C) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, gece döneminde yapılmayacaktır.

  D) Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayacaktır.


  44. Sekiz saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değere ne denir?

  A) EINECS B) CAS

  CJ TWA D) STEL


  45. "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"e göre İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlarla ilgili olarak

  hangisi yanlıştır?

  A) İşveren, işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

  B) İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.

  C) İşveren etkilenmiş alana kimsenin girmemesi için gereken önlemleri alacaktır.

  D) İşveren,tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi için, sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerini kuracaktır.


  46. Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değere ne denir?

  A) EINECS B) CAS

  C) TWA D) STEL


  47.1 m1 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarına (ml/m') ne dendir?

  A)TWA B) STEL

  C)CAS D)ppm


  48. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri yapılan çalışmalarda, aşağıdaki hangi durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır?

  I. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise,

  II. Havadaki kurşunun, haftada 45 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise,

  III. İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 mg Pb/ 100 ml kandan fazla ise,

  IV. İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 70 mg Pb/ 100 ml kandan fazla ise,

  A)l-lll B) I - IV

  C) II - IV C) II-III


  49. İş Hijyeni kavramında iş sağlığını tehdit edebilecek aşağıdaki unsurlardan hangisi için önleme çalışması yapılması beklenmez?

  A) Biyolojik nitelikli tehlikeler

  B) Kimyasal nitelikli tehlikeler

  C) Fiziksel ve ergonomik nitelikli tehlikeler

  D) İşçi-işveren ilişkisini bozucu nitelikli tehlikeler


  50. İş hijyeni uygulamaları içinde işyerinde sağlığa zarar veren etmenlerden korunmak için en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İkame

  B) İşçi eğitimleri

  C) Kişisel koruyucular

  D) Havalandırma, kapatma gibi mühendislik uygulamaları

  _

  CEVAP ANAHTARI_

  1-A 2-B 3-D 4-B 5-D 6-A 7-A 8-D 9B 10-B 11-C I2-C 13-D 14-A 15-A 16-D 17-B 18-C 19-B 20-A 21-A 22-D 23-B 24-A 25-A 26-B 27-B 28-B 29-A 30-B 31-C 32-D 33-C 34-B 35-C 36-D 37-B 38-A 39-C 40-A 41-B 42-D 43-C 44-C 45-C 46-D 47-D 48-A 49-D 50-A