1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş hukuku sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 16 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ HUKUKU  1. İş Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye İŞÇİ denir.

  B) İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan, kurum ve kuruluşlara İŞVEREN denir.

  C) İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime İŞYERİ denir.

  D) İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye HİZMET ilişkisi denir.

  2. İş Kanuna göre "İşveren Vekilliği" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere " İşveren Vekili " denir.

  B) İşveren vekilinin, işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan kendisi sorumludur.

  C) İş Kanununda öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren ile birlikte işveren vekilleri hakkında da uygulanır.

  D) İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

  3. İş Kanuna göre asıl işveren - alt işveren İlişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin veya işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı İşveren arasında kurulan ilişkiye "asıl işveren - alt işveren ilişkisi" denir.

  B) İşletmenin ve işin gereği teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverene verilemez.

  C) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.

  D) İş Kanunundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden sadece alt işveren sorumludur.

  4. Aşağıda belirtilen İşlerin hangisinde 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri uygulanmaz?

  A) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,

  B) SO'don az işçi çalıştıran (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerde,

  C) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,

  D) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri.

  5. Aşağıda belirtilen işlerin hangisinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır?

  A) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,

  C) 50'den az işçi çalıştıran (50 dahil) tarım ve orman İşlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

  D) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işlerinde.

  6. İş Kanunu'na göre işyeri veya işyerinin bîr bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl İle sınırlıdır?

  A)1 yıl B)2yıl C) 3 yıl D) 4 yıl

  7. İş Kanuna göre geçici iş ilişkisi ne kadar süreyi geçmemek üzere yazılı olarak yapılır?

  A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 3 yıl

  8. İş Kanuna göre süresi en az ne kadar olan iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılması zorunludur?

  A) 2 ay B)4ay C)6ay D> 1 yıl

  9. İş Kanuna göre, yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç ne kadar süre içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, feshi halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür?

  A)lay B)2ay C)3ay D) 4 ay

  10. İş Kanuna göre nitelikleri bakımından en çok kaç iş günü süren işlere "süreksiz iş" denir?

  A) 30 iş günü 8) 60 İş günü

  C) 90 iş günü D) 120 iş günü

  11. İş Kanuna göre nitelikleri bakımından kaç iş gününden fazla devam eden işlere "sürekli iş" denir?

  A) 30 İş günü B) 60 iş günü

  C) 90 iş günü D) 120 iş günü

  12. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde yapılan iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deneme süreli B) Belirli süreli

  C) Kısmi süreli D) Belirsiz süreli

  13. İş Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

  B) Süresi 6 ay ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunludur.

  C) İş sözleşmesi, aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir.

  D) İş sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

  14. İş Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.

  B) Yazılı sözleşme İle işçinin yapmayı üstlendiği İşle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin karalaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

  C) İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı aksi kararlaştırmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az 4 gün önce yapmak zorundadır.

  D) Çağrı üzerine çalıştırılmak üzere belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücrete hak kazanamaz.

  15. İş Kanunu'na göre çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli İş sözleşmesiyle çalıştırılan bir işçinin hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde ne kadar süreyle çalışacağının taraflar arasında belirlenmediği takdirde haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

  A) 10 saat B) 20 saat

  C) 30 saat D) 40 saat

  16. İş Kanunu'na göre çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli İş sözleşmesinde günlük çalışma süresi karalaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır?

  A} 2 saat B)3 saat

  C) 4 saat D) 6 saat

  17. İş Kanunu'na göre deneme süreli iş sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok 2 ay olabilir.

  BJ Deneme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 6 aya kadar uzatılabilir.

  C) Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesinin bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.

  DJ Deneme süresi içinde iş sözleşmesi fesih edilse dahi, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

  18. İş Kanunu'na göre Takım sözleşmesi ile oluşturulan İş sözleşmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye " takım sözleşmesi " denir.

  B) Sözleşmede her işçinin kimliği ve aldığı ücret ayrı ayrı gösterilir.

  C) .Takım sözleşmesinin, oluşturulacak İş sözleşmeleri için hangi süre karalaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerekir.

  D) Takım kılavuzu için takıma dahil edilen işçilerin ücretlerinden aracılık veya benzeri nedenlerle, belirlenen bir tutarda kesinti yapılabilir.

  19. İş Kanunu'na göre, işi 6 aydan az sürmüş belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa en az ne kadar süre önce bildirilmesi gerekir?

  A) 2 hafta B} 4 hafta

  C) 6 hafta D) 8 hafta

  20. İş Kanunu'na göre işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş bir işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak kaç hafta sonra iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır?

  A) 2 hafta B) 4 hafta

  C) 6 hafta D) 8 hafta

  21. İş Kanunu'na göre işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak kaç hafta sonra iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır?

  A) 2 hafta B) 4 hafta

  C) 6 hafta D) 8 hafta

  22. İş Kanunu'na göre İşi üç yıldan uzun sürmüş işçi İçin bildirim yapılmasından başlayarak kaç hafta sonra iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır?

  A) 2 hafta B) 4 hafta

  C) 6 hafta D) 8 hafta

  23. İş Kanunu'na göre en az kaç işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır?

  A) 20 işçi B) 30 işçi

  C) 40 işçi O) 50 işçi

  24. İş sözleşmesinin feshi için aşağıdaki hususlardan hangisi geçerli bir sebeptir?

  A) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

  B) Mevzuattan veya iş sözleşmesinden doğan hakların talebi için işveren aleyhine veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

  C) Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

  D) İşçinin, işveren yahut işverenin aile üyelerinin birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi.

  25. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası İle fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde iş mahkemesine dava açabilir?

  A)lay B)2ay C)6ay D) 1 yıl

  26. İş sözleşmesi feshedilen İşçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası İle fesih bildiriminin tebliği tarihinden İtibaren Kanunda belirtilen süre içinde iş mahkemesine dava açtığı takdirde ; dava ne kadar sürede iş mahkemesi tarafından sonuçlandırılmak zorundadır?

  A}1 ay B)2ay C)lyıl D) 2 yıl

  27.lş Kanunu'na göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, İşveren, İşçiyi ne kadar süre içinde işe başlatmak zorundadır?

  A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay

  28. "İş Kanunu'na göre, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçiyi başvurusu üzerine işveren, Kanun'da belirtilen süre zarfında

  işe başlatmaz ise, işçiye en az...................aylık

  ve en çok..................aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur."

  Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1 - 3 B) 2 - 8

  C) 2 - 6 D) 4 - 8

  29. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden İtibaren Kanunda belirtilen süre İçinde iş mahkemesine dava açtığı ve dava sonuçlandığında işçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde İşe başlamak İçin İşverene başvuruda bulunmak zorundadır?

  A) On işgünü B) Otuz işgünü

  C) İki ay D) Üç ay

  30. İş Kanunu'na göre işveren, çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği işçiye yazılı olarak bildirdiği andan itibaren, işçi tarafından kaç işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz?

  A) Üç işgünü B) Beş işgünü

  C) Altı işgünü D) On işgünü

  31. İş Kanunu'na göre, süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin İşine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin İşine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında , ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerden hangisinde birlikte sorumlu değildir?

  A) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.

  B) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.

  C) Yeni işveren, işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse.

  D) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilmeden onu işe almışsa.

  32. İş Kanunu'na göre, süresi belirli olsun veya olmasın işçinin, iş sözleşmesini süresinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilme hallerinden olmayan hangisidir?

  A) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,

  B) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa,

  C) İşçinin mesai saatleri , işveren tarafından değiştirilirse,

  D) İşçinin diğer bir İşçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli Önlemler alınmazsa.

  33. İş Kanunu'na göre, işçinin İşverenden İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına kaç iş günü işine devam etmemesi durumunda.işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar?

  A) İki B)Üç C)Beş D) Yedi

  34. İş Kanunu'na göre, işçinin İşverenden İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın, bir ayda kaç işgünü işine devam etmemesi durumunda, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar?

  A) İki B)Üç C)Beş D) Yedi

  35. İş Kanunu'na göre, İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden İşin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda, işverenin İş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar?

  A) 30 B)45 C)60 D) 90

  36. İş Kanunu'na göre, ahlak ve İyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak ne kadar süre geçtikten sonra uygulanmaz?

  A) Altı iş günü B) On iş günü

  C) Otuz iş günü D) Üç ay

  37. İş Kanunu'na göre, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, fiilin gerçekleşmesinden itibaren ne kadar süre sonra Kullanılamaz?

  A) Bir ay B) İki ay

  C)Üç ay D) Bir yıl

  38. İş Kanunu'na göre, yeni iş arama izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bildirim süresi içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması İçin gerekli olan İş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

  B) İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin sürelerini birleştirerek toplu kullanabilir.

  C) İş arama İznini toplu kullanmak isteyen İşçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve durumu işverene bildirmek zorundadır.

  D) İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye İlişkin ücret işçiye yüzde elli zamlı ödenir.

  39. İş Kanunu'na göre işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu kaç gün önceden yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu'na bildirmek zorundadır?

  A) 5 B)7 C)10 D) 30

  40. İş Kanunu'na göre, işyerinde çalışan işçi sayısı; 20 ile 100 işçi arasında ise, bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde en az kaç işçinin işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır?

  A) 3 işçinin B) 5 işçinin

  C) 7 işçinin D) 10 işçinin

  41. İş Kanunu'na göre, İşyerinde çalışan işçi sayısı; 101 ile 300 işçi arasında ise, bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde en az kaç işçinin işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır?

  A) Yüzde üç oranında işçinin

  B) Yüzde beş oranında işçinin

  C) Yüzde on oranında işçinin

  D) Yüzde on beş oranında işçinin

  42. İş Kanunu'na göre, işyerinde çalışan işçi sayısı; 300 ve daha fazla işçi arasında ise, bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde en az kaç işçinin işine son verilmesi toplu İşçi çıkarma sayılır?

  A) 20 işçinin B) 30 işçinin

  C) 40 İşçinin D) 50 işçinin

  43. İş Kanunu'na göre işverenler, elti veya daha fazla İşçi çalıştırdıkları özel sektör İşyerlerinde en az ne kadar sayıda özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler?

  A)%2 B)%3 C)%4 D)%5

  44. İş Kanunu'na göre işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu İşyerlerinde en az ne kadar sayıda özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler?

  A)%2 B)%3 C)%4 D)%5

  45. İş Kanunu'na göre işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde en az ne kadar sayıda eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler?

  A)%2 B)%3 C)%4 D)%5

  46. İş Kanunu'na göre, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Çalışma ve İş Kurumu aracığı ile sağlarlar.

  B) Sadece elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde ise %4 Özürlü ve %2 eski hükümlü çalıştırılması zorunludur.

  C) Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz.

  D) Aynı il sınırlan içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

  47. İş Kanunu'na göre işçiye verilecek ücret ve ücretin ödenmesi ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

  B) Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

  C) Emre muharrer senetle {bono İle), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği İddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

  D) Ücret alacakları zamanaşımı süresi on yıldır.

  48. İş Kanunu'na göre, ücreti ödeme gününden itibaren kaç gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir?

  A) 7 B)10 C)20 D) 30

  49. İş Kanunu'na göre, işçilerin aylıklarının ne kadarından fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz?

  A) Yarısı B) Dörtte biri

  C) Üçte biri D) Üçte ikisi

  50. İş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu'nun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç ne kadar aralıkla belirlenir?

  A) Altı ayda bir B) Yılda bir

  C) İki yılda bir D) Üç yılda bir

  51. Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit

  Komisyonunun bir üyesi değildir?

  A) Çalışma Genel Müdürü

  B) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi

  C) Yüksek Hakem Kurulu Başkanı

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

  52. 4857 sayılı İş Kanunu'nda yazılı koşullar çerçevesinde , haftalık kırık beş saati aşan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fazla çalışma

  B) Fazla sürelerle çalışma

  C) Fazladan çalışma

  D) Fazla mesai

  53. Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Çalışma"yı ifade eder?

  A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar

  B) İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 40 saati aşan çalışmalar

  C) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 40 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır.

  D) iş kanununda yapılan koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.

  54. Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder?

  A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır.

  B) İş kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 40 saati aşan çalışmalardır.

  C) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 40 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır.

  D) İş kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.

  55. Fazla çalışmanın her saati İşin verilecek ücret,normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde kaç tutarında yükseltilmesi suretiyle ödenir?

  A}%25 B)%35 C)%45 D)%50

  56. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret,normal çatışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaç tutarında yükseltilmesi suretiyle Ödenir?

  A)%25 B)%35 C)%45 D)%50

  57. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda en fazla kaç saat olabilir?

  A) 180 saat

  B) 220 saat

  C) 250 saat

  D) 270 saat

  58. Fazla çalışma yapan işçi.isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine.fazla çalıştığı her saat karşılığında ne kadar süreyi serbest zaman olarak kullanabilir?

  A) l saat

  B) 1 saat 15 dakika

  C) 1 saat 30 dakika

  D) 1 saat 45 dakika

  59. Fazla sürelerle çalışma yapan işçi, İsterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine ,fazla çalıştığı her saat karşılığında ne kadar süreyi serbest zaman olarak kullanabilir?

  A} 1 saat

  B) l saat 15dakika

  C) 1 saat 30 dakika

  D) 1 saat 45 dakika

  60. Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma yaptırılabilecek işçiler içinde yer alır?

  A) 18 yaşını doldurmuş kadın işçiler

  B) Gebe işçiler

  C) Emziren İşçiler

  D) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler

  İş Hukuku

  61. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan İşçi hak ettiği serbest zamanı, ne kadar süre zarfında işverene Önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten İtibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır?

  A) 2 ay C)6ay

  B)4ay D) 12 ay

  62. Aşağıda sayılan işçilerden hangisine fazla çalışma yaptırılamaz?

  I -18 yaşını doldurmamış işçiler,

  II - İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile

  önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin raporu ile belgelenen işçiler,

  III - Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren

  işçiler,

  IV - Kısmi süreli İş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.


  A)I-II-III B)I-III-IV C)II-III-IV D)I-II-III-IV

  63. İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi İçinde kesintisiz en az kaç saat dinlenme (hafta tatili) verilir?


  A)11 saat B)12 saat C)24 saat D)48 saat


  65. iş Kanunu'na göre ulusal bayram ve genel tatil günleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) 29 Ekim ulusal bayramdır.

  B) 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı genel tatil olarak kabul edilir.

  C) 29 Ekim 1.5 gün, Ramazan Bayramı 3.5 gün ve Kurban Bayramı 4.5 gün olarak kabul edilir.

  D) Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılmaması halinde işveren o güne ait ücreti tam olarak ödeyecek; çalışma yapılması halinde ise çalışılan her gün için ilave bir yarım yevmiye verecektir.


  66. İş Kanunu'na göre yıllık ücretli İzin hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi hariç olmak üzere, en az bir yıl çalışmış işçilere yıllık izin verilir.

  B) Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

  C) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmez.

  D) Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara İş Kanunu'nun yıllık ücreti izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

  67. İş Kanunu'na göre, hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi kaç günden az olamaz?

  A) 10 gün C) 20 gün

  B) 14 gün D) 26 gün


  68. İş Kanunu'na göre, hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi kaç günden az olamaz?

  A) 10 gün B) 14 gün

  C) 20 gün D) 26 gün

  69. İş Kanunu'na göre, hizmet süresi on beş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere verilecek yıllık ücretli İzin süresi kaç günden az olamaz?

  A) 10 gün B) 14 gün

  C) 20 gün D) 26 gün

  70. İş Kanunu'na göre, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli İzin süresi kaç günden az olamaz?

  A) 10 gün B) 14 gün

  C) 20 gün D) 26 gün

  71. İş Kanunu'na göre yıllık ücretli iznin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez; ancak, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

  B) Yıllık ücretli iznin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

  C) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

  D) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılır.

  72. İş Kanunu'na göre, yıllık ücretli izinleri İşyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu İle gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam kaç güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır?

  A) İki gün B) Üç gün

  C) Dört gün D) Beş gün

  73. İş Kanunu'na göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?

  A) 30 saat B) 35 saat

  C) 40 saat D) 45 saat

  74. İş Kanunu'na göre, tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde kaç saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir?

  A) 10 saat B) 11 saat

  C) 12 saat D) 13 saat

  75. İş Kanunu'na göre, denkleştirme süresi ne kadardır?

  A) lay B)2ay C) 3 ay D) 4 ay

  76. İş Kanunu'na göre, denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile kaç aya kadar artırılabilir?

  A) 2 ay B)3ay C)4ay D) 6 ay

  77. İş Kanunu'na göre, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli Ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren ne kadar süre içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir?

  A) lay 8)2ay C)3ay D)4ay

  78. İş Kanunu'na göre telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma sürelerini aşmamak koşulu ile günde kaç saatten fazla olamaz?

  A) 1 saat B)2 saat

  C) 3 saat D) 4 saat

  79. İş Kanunu'na göre , telafi çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.

  B) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.

  C) Telafi çalışmaları, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

  D) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılabilir.

  80. iş Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?

  A) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

  B) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

  C) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya İşveren evinde veya bürosunda yahut işverenle İlgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

  D) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler.

  81. İşyerlerinde çalışma süreleri İle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir.

  B) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır.

  C) Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.Aksi kararlaştırılmadık-ça bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır.

  D) Haftanın İş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir.

  82. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun kaç saati aşamaz?

  A) 10 saat B) 11 saat

  C) 12 saat D) 13 saat

  83. Denkleştirme esasına göre çalışmaya göre, denkleştirme ne kadar süre içinde tamamlanmalıdır?

  A) 2 ay B) 3 ay C) 4 ay D) 6 ay

  84. İşyerlerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın ne kadar oranına kadar yapılan çalışma "Kısmi Süreli Çalışma" dır?

  A) Üçte biri oranına

  B) Üçte ikisi oranına

  C) Dörtte bir oranına

  D) Dörtte ikisi oranına

  85. Denkleştirme esasına göre çalışma için hangisi yanlıştır?

  A) Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde İşçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresinin, çalışılması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilmesi suretiyle çalışma, denkleştirme esasına göre çalışmadır.

  B) Tarafların yazılı olarak anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftalık çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir.

  C) Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilecektir.

  D) Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir.

  86. Zorunlu nedenlerle İşin durması, ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra İşyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisinin 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu süreler için yaptırılacak çalışmaya ne denir?

  A) Denkleştirme esasına göre çalışma

  B) Fazla çalışma

  C) Fazla sürelerle çalışma

  D) Telafi çalışması

  87. Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve İşyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden kaç ay içerisinde yaptırılır?

  A) 2 ay B)3ay C)4ay D) 6 ay

  88. İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği'ne göre hangisi yanlıştır?

  A) Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

  B) Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir.

  C) Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler veya işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidort saat içinde kesintisiz onbir saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir.

  D) Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de bu Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

  89. iş Kanunu'na göre ara dinlenmeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve İşin gereğine göre ayarlanmak suretiyle İşçilere ara dinlenmesi verilir.

  B) Ara dinlenmeler bir İşyerinde İşçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.

  C) Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

  D) Ara dinlenmeleri her işyerinde günde en az bir saat olacak şekilde verilir.

  90. İş Kanunu'na göre, dört saat veya daha kısa süreli işlerde en az ne kadar ara dinlenmesi verilir?

  A) On beş dakika B) Yirmi dakika

  C) Yirmi beş dakika D) Otuz dakika

  91. İş Kanunu'na göre, dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli İşlerde en az ne kadar ara dinlenmesi verilir?

  A) On beş dakika B) Yirmi dakika

  C) Yirmi beş dakika D) Otuz dakika

  92. İş Kanunu'na göre, yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde en az ne kadar süre ara dinlenmesi verilir?

  A) Yarım saat

  B) Kırk beş dakika

  C) Bir saat

  D) Bir saat on beş dakika

  93. İş Kanunu'na göre, çalışma hayatında "gece" en geç saat kaçta başlar?

  A) 20:00 B) 20:30

  C) 21:00 D) 22:00

  94. İş Kanunu'na göre, çalışma hayatında "gece" en erken saat kaça kadar devam eden bir dönemdir?

  A) 06:00 B) 06:30

  C) 07:00 D) 07:30

  95. İş Kanunu'na göre, çalışma hayatında "gece" en fazla kaç saat süren bir dönemdir?

  A) 8 saat B) 9 saat

  C) 10 saat D) 11 saat

  96. İş Kanunu'na göre, işçilerin gece çalışmaları kaç saati geçemez?

  A) 7.5 saat B) 8 saat

  C) 9 saat D) 11 saat

  97. İş Kanunu'na göre, postası değiştirilecek İşçi kesintisiz olarak kaç saat dinlendirilmeden postası değiştirilemez?

  A) 11 saat B) 12 saat

  C) 13 saat D) 24 saat

  98. İş Kanunu'na göre, asıl İş için belirlenmiş olan günlük çalışma sürelerine ek olarak, bu sürelerin başlama saatlerinden önce veya bitme saatlerinden sonra, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçiler, bu işlerde günde en çok kaç saat çalıştırılabilir?

  A) 30 dakika B) Bir saat

  C) İki saat D) Üç saat

  99. İş Kanunu'na göre, 1-15 çalışanı bulunan işyerlerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçi sayısı en fazla ne kadar olabilir?

  A)l B)2 C)3 D) 4

  100. İş Kanunu'na göre, 16 - 30 çalışanı bulunan işyerlerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme İşlerinde çatıştırılacak İşçi sayısı en fazla ne kadar olabilir?

  A)l B)2 0 3 0)4

  101. İş Kanunu'na göre, 31 - 60 çalışanı bulunan İşyerlerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçi sayısı en fazla ne kadar olabilir?

  A)3 B)4 05 0)6

  102. İş Kanunu'na göre, 61 - 80 çalışanı bulunan İşyerlerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçi sayısı en fazla ne kadar olabilir?

  A) 6 B)7 C)8 D) 9

  103. İş Kanunu'na göre, 81 -100 çalışanı bulunan İşyerlerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçi sayısı en fazla ne kadar olabilir?

  A) 8 B)9 010 D) 11

  104. İş Kanunu'na göre, 100'den fazla çalışanı bulunan işyerlerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçi sayısı, çalışan sayısı toplamının yüzde kaçından fazla olamaz?

  A)%5 B)%10 C)%15 D)%20

  105. İş Kanunu'nda belirtilen ara dinlenmeleri hakkında hükümler saklı kalmak koşuluyla, işyerinde yürütülen asıl işin bitmesinden sonra hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçilerin, bu işlere başlamadan önce en az ne kadar dinlenmeleri zorunludur?

  A) 10 dakika B) 15 dakika

  O 30 dakika D) 45 dakika

  106. İş Kanunu'na göre, hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de dahil olmak üzere günlük çalışma süresi en fazla kaç saattir?

  A) 10 saat B) 11 saat

  C) 12 saat D) 13 saat

  107. İş Kanunu'na göre, günlük normal çalışma süresi dışında yapılan hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri ile yapılan fazla çalışma sürelerinin toplamı yılda en fazla ne kadardır?

  A) 270 saat B) 280 saat

  O 300 saat D) 320 saat

  108. Bir işyerinde, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini de yapan asıl işçilere, bu işlerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek ücret, o işyerindeki asıl işlerine ait normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının ne kadar yükseltilmesi suretiyle verilir?

  A) %25 B) %50

  0%75 D)%100

  109. İş Kanunu'na göre, kaç yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır?

  A) 14 B) 15 016 D) 18

  110. İş Kanunu'na göre, temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir?

  A) 6 saat B)7 saat

  O 7.5 saat D) 8 saat

  111. İş Kanunu'na göre, temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en fazla kaç saattir?

  A) 30 saat B) 35 saat

  C) 40 saat D) 45 saat

  112. İş Kanunu'na göre, on beş yaşını tamamlamış çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir?

  A) 6 saat B) 7 saat

  C) 7.5 saat D) 8 saat

  113. İş Kanunu'na göre, on beş yaşını tamamlamış çocukların çalışma saatleri haftada en fazla kaç saattir?

  A) 30 saat B) 35 saat

  C) 40 saat D) 45 saat

  114. İş Kanunu'na göre, okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, günde en fazla kaç saat olabilir?

  A) Yarım saat B) 1 saat

  C) 2 saat D) 3 saat

  115. İş Kanunu'na göre, okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, haftada en fazla kaç saat olabilir?

  A) 7 saat B) 10 saat

  C) 14 saat C) 20 saat

  116. İş Kanunu'na göre, kadın işçilerin doğum izni kaç haftadır?

  A) 8 hafta B) 12 hafta

  C) 16 hafta D) 18 hafta

  117. İş Kanunu'na göre, kadın işçilerin çoğul gebeliklerde doğum izni kaç haftadır?

  A) 8 hafta B) 12 hafta

  C) 16 hafta D) 18 hafta

  118. İş Kanunu'na göre, kadın işçilere verilecek süt izni günde kaç saattir?

  A) 1 saat B) 1.5 saat

  C) 2 saat D)3 saat

  119. İş Kanunu'na göre, emzirme dönemi ne kadardır?

  A) 6 ay B)12ay C)15ay D) 18 ay


  1-D 2-B 3-D 4-B 5- D 6- B 7-B 8- D 9-B 10-A 11-A 12-D 13-B 14-D 15-B 16-C 17-B 18-D 19-A 20-B 21-C 22-D 23-B 24-D 25-A 26-B 27-A 28-D 29-A 30-C 31-D 32-C 33-A 34-B 35-A 36-A 37-D 38-D 39-D 40-D 41-C 42-B 43-B 44-C 45-C 46-A 47-D 48-C 49-B 50-C 51-C 52-A 53-D 54-A 55-D 56-A 57-D 58-C 59-B 60-A 61-C 62-D 63-C 64-B 65-D 66-A 67-B 68-C 69-D 70-C 71-D 72-C 73-D 74-B 75-B 76-C 77-B 78-C 79-D 80-D 81-B 82-B 83-A 84-B 85-C 86-D 87-A 88-C 89-D 90-A 91-D 92-C 93-A 94-A 95-D 96-A 97-A 98-C 99-C 100-D 101-D 102-C 103-C 104-B 105-C 106-B 107-A 108-B 109-B 110-B 111-B 112-D 113-C 114-C 115-B 116-C 117-D 118-B 119-B
 2. Orhan Arslan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Çok teşekkürler emeğinize, yalnız soruları ek olarak yükleyebilseydiniz daha da faydalı olurdu bence.
  ben elimden geldiğince düzenleyip ekledim şimdi.

  Ekli Dosyalar: