1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş kazalarında adli kolluk kuvvetlerine ne zaman/hangi durumlarda bildirim yapmalıdır?

Konusu 'Kaza İnceleme ve Araştırmaları' forumundadır ve Gizem Bir tarafından 26 Mart 2015 başlatılmıştır.

 1. Gizem Bir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  iş kazası ve meslek hastalıkları bildirimi konusunda;3 iş günü içinde iş kazası bildirilmek zorunda ,adli kolluk kuvvetlerine ne zman/hangi durumlarda bildirim yapılması gerekir
 2. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  İş Kazası Durumuda İşverence Yapılması gereken İdari İşlemler

  1- Kazaya uğrayan sigortalıya kurum sağlık tesislerince olaya el konuluncaya kadar ( Sağlık tesislerine işyeri vizite kâğıdı ile ulaştırılıncaya kadar) sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımları (İşyeri Hekimi işyerinde ise işyeri Hekimince, Diğer Sağlık Personeli varsa o an için yapılabilecek ilk müdahale) yapılır.

  2- Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence 3 nüsha halinde olayın ayrıntılı bir şekilde tutanağa geçirilir. Kazayı gören şahitlerin ( 2 kişi ) ifadeleri de tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekilince düzenlenir ve görgü şahitlerince de imzalanır. İş Güvenliği Uzmanınca da imzalanır.

  3- Kazanın meydana geldiği yer kolluk kuvvetlerine (Jandarma veya Emniyet Birimleri ) derhal telefon ile bildirilir.

  4- Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili Sigorta Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 3 İş günü içinde yazılı bildirimde bulunulur.( Bu bildirim ;Ön Yazı , İş Kazası tutanağı, SGK İş Kazası yeni bildirim formu ve Vizite kağıdı ile yapılır.) Cumartesi günlerinin İş Günü sayıldığı unutulmamalıdır.

  5- Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 3 iş günü içinde yazılı bildirimde bulunulur.( Bu bildirim; Ön yazı,İş Kazası Tutanağı ve İş Kazası Bildirim Formu ile yapılır.) Artık Cumartesi günleri İş Günü sayılmaktadır.

  6-
  ÇSGB İş Müfettişleri ve SGK Müfettişlerince soruşturmanın yapılacağı düşünülerek; işçinin fiilen işe başlamadan kendisinden alınan veya işyeri doktorunca tanzim edilen doktor raporu (iş ağır ve tehlikeli işe giriyorsa, akciğer grafisi ve kan grubu tespit edilmiş "Çok Tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" raporu, Solunum fonksiyon testi, İşe giriş bildirgesi, İş Güvenliği Uzmanı tarafından imzalanmış İş Güvenliği Eğitimi tutanağı ve belgesi, Kişisel Koruyucu donanım verildiğine dair tutanak, son 4 aylık ücret hesap pusulası fotokopileri) ve iş kazası anında işverence tutulmuş bulunan tutanağın bir nüshası ayrı bir dosyada dosyalanır.


  7-İş kazası sonrası yaralanma var ise ilgili sağlık kuruluşunda adli vaka ile işlem yapıldı ve yaralanma veya adli vaka raporu tutulmuşsa iş kazası bildiriminde bulunulmalıdır.

  8- Eğer İş kazası Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş ise Başsavcılıkça istenilen belgeler de bir dosya halinde bu makama gönderilir.

  Şunu da unutmamak gerekir.
  Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir tereddüt varsa, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe aykırı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan bütün ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.


  Yönetmeliklerden bakacak olursak;
  SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
  MADDE 35


  (1) İş kazası, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

  a) (a) bendinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde işverenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde ise eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi hâlinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

  c) (a) bendi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların iş kazası geçirmesi halinde, kendileri veya işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geç üç iş günü içinde,

  Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir.

  (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.

  (4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde, belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilir.


  Madde 90

  Yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazasının, üç iş günlük bildirim süresi içinde, meslek hastalığı ve vazife malûllüğü olayları için ise Kanunda belirtilen haber verme süresi olayın meydana geldiği,

  İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi hâlinde, üç iş günlük bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği,
  Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin olması şartıyla bildirim süresi mazeretin ortadan kalktığı,
  tarihten itibaren başlar.


  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği Md.7

  (I) İş kazası, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, 4 üncü maddesinin birinci
  fıkrasının;

  a) (a) bendinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde ise, eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-Sigorta ile Kuruma bildirir veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde de postaya veriliş tarihi esas alınır. Bildirim için tanınan sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler üç iş günü hesabında dikkate alınmaz.

  (III) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde, belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilir.

  (IV) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  4. ve 5. madde 3 iş günü içinde e sgk üzerinden iş kazası bildirimi yapılmalıdır.ÇSGB ye bildirim gerekliliği kanunen kaldırılmıştır.
  Adli vaka olsun yada olmasın hastane raporunda iş kazası geçsin yada geçmesin iş kazaları sgk ya bildirilmeli ve tüm iş kazaları ve de ramakkalalara araştırma raporu hazırlanmalıdır.
 4. bencaglayan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Uzman-Bilirkişi-Eğitmen
  Yazarken e-bildirimi belirtecektim. Cümleler uzun olunca sonunda okuyup tekrar gözden geçireyim demiştim. Tel görüşmesi olunca arada kaynadı. Zaten yazıyı gönderdiğinde birkaç dakika düzenlemeye imkan tanıyordu. Unutuldu. Tebrik ederim gözden kaçırmamışsın. Teşekkürler Erkan Dündar.
 5. Ali GÜL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Sayın Erkan bey, "ÇSGB ye bildirim gerekliliği kanunen kaldırılmıştır." yazmışsınız ama gerçekten varsa bunun dayanağınıda yazmalısınız.
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
 7. Ali GÜL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Erkan bey yazdığınız şekilde değil de ; e-sigorta dışında Ek-7 kullanılmayacak demek istediyseniz bunun yanlış olduğunu ifade etmek istedim. 2.jpg
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 8 Mayıs 2015 ---
  "Gerekmektedir" ile "kanunen kaldırılmıştır" farklı.Sadece kullandığınız kelime sanırım kastı aşmış yani kanunen böyle bir düzenleme henüz yok.Varsa da ben bilmiyorum o yüzden sormuştum.selamlar
 8. Ali GÜL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Benim tam olarak bilmediğimi düşündüğüm basit bir sorum olacak;
  İş kazalarında herzaman müfettiş gelirmi.
 9. şevket ediz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48557
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Gelmez.
 10. Ali GÜL İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Sayın Şevket Ediz teşekkür ederim. Bununla ilgili 2014/16 sayılı genelge varmış.İlgilenen arkadaşlara
 11. Gizem Bir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Öyleyse;İş kazası bildirimi hem işyeri tarafından hem de adli vaka ise sevk edilen sağlık kuruluşu tarafından SGK 'ya yapılmaktadır ? adli vaka olması durumunda iki bildirim yapılmak durumunda mıdır ?
  Burda işyerinin mevcut işyeri hekiminin ilk müdahale dışında herhangi sorumluluğu var mıdır ?ya da işyeri hekimi yaralıya kendi müdahale edip ,sevk etmediği durumda adli vaka olarak bildirim yapmalı mıdır
 12. Gizem Bir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Öyleyse;İş kazası bildirimi; hem işyeri tarafından hem de adli vaka ise sevk edilen sağlık kuruluşu tarafından SGK 'ya 2 koldan mı yapılmalıdır ?
  işyeri hekimi yaralıya kendi müdahale edip ,sevk etmediği durumda adli vaka olarak bildirim yapmalı mıdır?
 13. şevket ediz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48557
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Kaza geçiren çalışanınız hastaneye gittiğinde zaten iş kazası diye işlem yapılıyor. (Tabii hastaneye girişte kazanın nerede olduğunu sorarlarsa) Bir çalışanınız iş kazası geçirmişse bunu online olarak iş kazası bildirimini kullanarak girişini yapmalısınız. Siz ona buna bakmayın. O girmiş bu girmiş, önemli değil. İş kazası varsa online girişini yapın.
 14. Gizem Bir İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  şimdi soru şu aslında biz bildirimi online yapıyoruz ama buna ek olarak illa ki bir doktorun düzenlediği adli vaka şeklinde muayene kaydı da gerekli midir ,örneğin acilde yapılan pansuman vs işlemleri medulla sistemine
  geçiyor ;eğer acile gitmezse işyeri hekimi yaptıklarına ilişkin böyle bir kayıt tutmalı mıdır
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 11 Mayıs 2015 ---
  sadece e sgk üzerinden bildirim yeterli olur mu yoksa bütün işkazaları için ek yazılı şahitli tutanak vs gerekli midir
 15. şevket ediz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  48557
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  e sgk üzerinden bildirim yeterlidir.