1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş kazalari sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 20 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ KAZALARI


  1. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun'a göre iş kazası durumlarından biri sayılmaz?

  A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşen kaza

  B) Sigortalıların, kendi araçlarıyla özel işlerini yapmaları sırasında gerçekleşen kaza

  C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen kaza

  D) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl İşini yapmaksızın geçen zamanlarda gerçekleşen kaza


  2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre meydana gelen İş kazaları kazadan sonra kaç İş günü içerisinde bildirilir?

  A) 4 B)3 C)2 D)1


  3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre meydana gelen iş kazalarının bildirimi hangi kuruma yapılır?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  B) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

  C) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

  D) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü


  4. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre İş kazalarının kayıt bildirim yükümlülüğü kime aittir?

  A) İşveren

  B) Çalışan

  C) İşyeri hekimi

  D) İş Güvenliği Uzmanı


  5. İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi İçin sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gerekir?

  A)1 B)3 C)7 D) 10


  6. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre iş kazası sayılır?

  A) Açık havada çalışan işçinin grip olması

  B) Çimento fabrikasında çalışan işçinin iki metre İlerisindeki zemine çimento torbasının düşmesi

  C) İş yerinde meydana gelen patlama sonucu işçinin bacağını kaybetmesi

  D) Gece vardiyasında çalışan işçinin ailevi problemleri nedeniyle intihara teşebbüs etmesi


  7.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda düzenlenen, Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazaları sebebiyle yapmış olduğu yardımları işverene ve üçüncü kişilere rücu hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınmaz.

  B) İş kazası sonucu ölümlerde, 5510 sayılı Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, İş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez.

  C) İş Kazasının, 5510 sayılı Kanun'da belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre İçin sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik Ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

  D) İş kazası üçüncü kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ilerde yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir.


  8. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre iş kazası halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde sigortalının bu Kanun'a göre hesaplanacak günlük kazancının ne kadarıdır?

  A) Tümü B) Yarısı

  C) Üçte ikisi D) Dörtte biri


  9. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili maddi sorumluluk konusu aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

  A) Borçlar Kanunu

  B) 4857 sayılı İş Kanunu

  C) Türk Ticaret Kanunu

  D) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu


  10. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu'nda düzenlenen , Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazası sebebiyle yapmış olduğu yardımları İşverene ve üçüncü kişilere rücu hakkı ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

  B) İş kazası sonucu Ölümlerde, 5510 sayılı Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, İş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez.

  C) İş Kazasının, 5510 sayılı Kanun'da belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik Ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

  D) İş kazası üçüncü kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ilerde yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin tamamı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir.

  11. İş kazası sonucu vücut bütünlüğü kısmen bozulan (yaralanan) veya tamamen bozulan (ölen) İşçinin yakınları, İşverenden aşağıdaki tazminatlardan hangisini talep edemez?,

  A) İhbar tazminatı

  B) Manevi tazminat

  C) İş göremezlik tazminatı

  D) Destekten yoksun kalma tazminatı


  12. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre iş kazası halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, ayaktan tedavilerde sigortalının bu Kanun'a göre hesaplanacak günlük kazancının ne kadarıdır?

  A) Yarısı B) Üçte biri

  C) Dörtte üçü D) Üçte ikisi


  13. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının görünmez maliyetlerinden bir tanesidir?

  A) Sigortaya ödenen tazminatlar

  B) Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri

  C) Bürokratik işlemler ile ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp

  D) İşçiye ve yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar.


  14. İş kazası sonucu sakat kalan işçiye yapılan sigorta yardımlarının geri alınabilmesi için. Sosyal güvenlik Kurumu'nun zarara neden olan işverene açacağı davanın niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Manevi tazminat

  B) Rücu tazminatı

  C) Maddi tazminat

  D) Destekten yoksun kalma tazminatı


  15. Aşağıdakilerden hangisi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu'na göre, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan değildir?

  A) Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi

  B) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici İş göremezlik Ödeneği verilmesi

  C) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması

  D) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması


  16. Bir iş kazasının oluşmasını önlemek üzere olası nedenlerinin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan çalışmalar nasıl bir yaklaşımdır?

  A) Aktif (etkin) bir yaklaşımdır.

  B} Reaktif (songelen) bir yaklaşımdır.

  C) Pro-aktif (öngelen) bir yaklaşımdır.

  D) Gerçekçi (realistik) bir yaklaşımdır.


  17. " Kaza neden teorilerinden domino teorisinde Heinrich, kazaya neden olan beş temel faktörden bahseder ve kazanın oluşması için ......................İfade eder."

  Yukarıdaki cümleyi tamamlayan en uygun İfade nedir?

  A) bunlardan birinin yeterli olduğunu } B} bunlardan en az ikisinin yeterli olduğunu

  C) bunlardan biri eksik olsa bile diğerlerinin mevcudiyetinin yeterli olduğunu

  D) bunların hepsinin zincirleme meydana gelmesinin gerektiğini


  18. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine ) göre ülkemizde meydana gelen iş kazalarının en çok nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırılması, ezmesi, batması, kesmesi

  B) Düşen cisimlerin cisimlerin çarpıp devrilmesi

  C) Makinelerin sebep olduğu kazalar

  D) Düşmeler


  19. ILO verilerine göre ( 1980-1995) ölümlü iş kazalarının yıllık ortalaması alınarak sektö-rel dağılımına bakıldığında; en fazla ölümlü iş kazası aşağıdaki hangi sektörde olmaktadır?

  A} Maden B) İnşaat

  C) Metal D) Nakliyat


  20. ILO verilerine göre ( 1980-1995) ölümlü iş kazalarının yıllık ortalaması alınarak çalışan sayısına göre bakıldığında; en fazla ölümlü iş kazası aşağıdaki hangi sektörde olmaktadır?

  A) Maden B) İnşaat

  C) Metal D) Nakliyat


  21. I. %85.4'ü 1-9 sigortalı çalıştıran işyerleri

  II. % 12.7'si 10 - 49 sigortalı çalıştıran işyerleri

  III. % 1.6'sı 50 - 249 sigortalı çalıştıran işyerleri

  IV. % 0.3'ü 250 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerleri

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ülkemizdeki işyerlerinin sayısal dağılımına bakıldığında yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l B) Yalnız II

  C)I-II D) I - II - III - IV


  22. I. %29.1'i 1-9 işçi istihdam İşyerleri

  II. %32.9'u 10-49 işçi istihdam işyerleri

  III. %21.8'i 50-249 işçi istihdam İşyerleri

  IV. % 16.2'si 250 ve üzerinde istihdam eden İşyerleri

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ülkemizdeki işyerlerinin çalışan sayısına göre dağılımına bakıldığında yukarıdaki İfadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l B) Yalnız III

  C) I-II D) I - II - III - IV


  23. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, ülkemizde iş kazaları aşağıdaki işyerlerinde hangisinde en çok meydana gelmektedir?

  A) 1 - 9 işçi çalıştıran işyerleri

  B) 10-49 işçi çalıştıran işyerleri

  C) 50 - 249 işçi çalıştıran işyerleri

  D) 250 ve üzerinde işçi çalıştıran İşyerleri


  24. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre İş kazası sayılarının son beş yıllık dağılımına bakıldığında, en fazla iş kazası aşağıdaki hangi sektörde olmaktadır?

  A) Maden B) İnşaat

  C) Metal D) Nakliyat


  25. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre iş kazaları 100 bin çalışana oranlandığında, en fazla iş kazası aşağıdaki hangi sektörde olmaktadır?

  A) Metal B) Maden

  C) Makine D) İnşaat


  26. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ölümlü iş kazası sayılarının son beş yıllık dağıtımına bakıldığında, en fazla iş kazası aşağıdaki hangi sektörde olmaktadır?

  A) İnşaat B) Nakliyat

  C) Maden D) Metal


  27. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ölümlü iş kazaları 100 bin çatışana oranlandığında, en fazla iş kazası aşağıdaki hangi sektörde olmaktadır?

  A) İnşaat B) Nakliyat

  C) Maden D) Metal


  28. Sosyal Güvenlik Kurumu {SGK) verilerine göre iş kazası sayılarının son beş yıllık dağılımına bakıldığında, ilk üç sırada sırasıyla hangi sektörler yer almaktadır?

  A) Metal - tekstil - inşaat

  B) Metal - inşaat - tekstil

  C) İnşaat - metal - tekstil

  D) İnşaat - tekstil - metal


  29. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre iş kazaları 100 bin çalışana oranlandığında, ilk üç sırada sırasıyla hangi sektörler yer almaktadır?

  A) Maden - makine - metal

  B) Maden - metal - makine

  C) Metal - maden - makine

  D) Metal - makine - maden


  30. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ölümlü iş kazası sayılarının son beş yıllık dağılımına bakıldığında, ilk üç sırada sırasıyla hangi sektörler yer almaktadır?

  A) Nakliyat - Maden - inşaat

  B) Maden - Nakliyat - İnşaat

  C) İnşaat - nakliyat - maden

  D) İnşaat - maden - nakliyat


  31. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ölümlü iş kazaları 100 bin çalışana oranlandığında, ilk üç sırada sırasıyla hangi sektörler yer almaktadır?

  A) Maden - inşaat - nakliyat

  B) inşaat - maden - nakliyat

  C) Nakliyat - Maden - inşaat

  D) Maden - Nakliyat - İnşaat


  32. Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve güvenliği yönünden güvensiz davranış değildir?

  A) Tehlikeli hızla çalışma

  B) Topraklanmamış elektrikli makine

  C) Görevi dışında İş yapma

  D) İş disiplinine uymama


  33. Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar."

  Olarak iş kazasının tanımı nerede yapılmıştır?

  A) ILO - Uluslar arası Çalışma Örgütü

  B) WHO - Dünya Sağlık Örgütü

  C) TS 14001

  D) OHSAS 18001


  34. "Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay."

  Olarak İş kazasının tanımı nerede yapılmıştır?

  A) ILO - Uluslar arası Çalışma Örgütü

  B) WHO - Dünya Sağlık Örgütü C}TS 14001

  ) D) OHSAS 18001


  35. Aşağıdakilerden hangisi oluşan zararın niteliğine göre meydana gelen kazaların dışında kalır?

  A) Göğüs kafesi, solunum organları yaralanmaları

  B) Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları

  C) Patlamalardan olan kazalar

  D) Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları,


  CEVAP ANAHTARI

  1-B 2-B 3-C 4-A 5-A 6-C 7-A 8-B

  9-A I0D 11-A 12-D 13-C 14-B 15-A 16-C

  17-D 18-A 19-B 20-A 21-D 22-D 23-A 24-C

  25-B 26-A 27-C 28-A 29-B 30-C 31-A 32B

  33-A 34-B 35-C