1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş kazası ile ilgili

Konusu 'Kaza İnceleme ve Araştırmaları' forumundadır ve Zeynep Mısırlıoğlu tarafından 22 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Zeynep Mısırlıoğlu İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  1696
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ADA Matbaacılık Ltd. Şti.
  Arkadaşlar merhaba,

  sizlere bir sorum olacak, bir işçim bana sordu ama cevabından tam olarak emin olamadım. Sorusu şu şekildeydi:

  Fazla mesaiye kalmış bir işçinin, gece vardiyasından çıkışında işveren bir servis aracı temin etmiyor ve işçi kendi aracı ile işe gidip geliyor, ancak bir gece vardiyası çıkışında işçi trafik kazası geçiriyor ve yaralanıyor. Bu durumda bu kaza iş kazası sayılır mı sayılmaz mı?

  Bu konuda kafam biraz karıştı, çünkü normal mesai saatleri içerisinde olan servis mesaiye kalanlar için yok, bu nedenle aslında işveren böyle bir hizmeti sağlamak zorunda mıdır?

  Teşekkürler...
 2. alperen ekinci İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  26370
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Pan Grup Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Zeynep Hanım merhaba,
  Soru biraz yoruma dayalı gibi görünüyor ama işveren personel servisi sağlamak zorunda değil. Kaba taslak kazayı değerlendirdiğimizde iş kazası sayılmaz çünkü çalışan kendi imkanlarıyla gidip geliyor.
 3. Zeynep Mısırlıoğlu İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  1696
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ADA Matbaacılık Ltd. Şti.
  Alperen Bey, cevabınız için teşekkür ederim. Ancak ben fazla mesai kısmından kaynaklı pek emin olamadım... Günde iki vardiya üzerinden çalışılan bir iş yeri, gündüz servis var, ancak gece servis yok. İşçi de kendi imkanları ile gidip geliyor dediğim gibi... Burada asıl nokta işçilerin zorunlu olarak sürekli olarak mesaiye bırakılmaları, kendi istekleri dışında mesaiye kalıyorlar ve artı bir ulaşım aracı da tayin edilmiyor, kafam da bu nedenle karıştı. Burada fiziksel yorgunluk işin içine girince farklı bir uygulama söz konusu olur mu acaba bilemedim...
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 22 Şubat 2013 ---
  Fatih Bey, ben de yönetmeliklerde böyle bir zorunluluğa ait bir şey okuduğumu hatırlamıyorum, ama Alperen Bey'e de dediğim gibi gündüz servis olup gece olmaması ve sürekli fazla mesai (özellikler gece) kalınması gibi artı faktörler kafamı karıştırmıştı, cevabınıza teşekkür ederim...
 4. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  6.madde ;

  Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25548

  KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA
  KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmaları ile ilgili koşulları kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
  Bölge Müdürlüğü: İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,
  Kadın işçi: Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri,
  Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedibuçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılmaları
  Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi
  Madde 5 — Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
  İşyerine Götürüp Getirme
  Madde 6 — Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

  Rapor
  Madde 7 — Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.

  Kadın İşçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları
  Madde 8 — Kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.
  Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, olanak oranında karşılanır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Gebelik ve Analık Durumunda Çalışma ve Bildirim

  Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı
  Madde 9 — Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.
  Bu işçilerin anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.
  Bildirim
  Madde 10 — Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili bölge müdürlüğüne gönderirler.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 22 Şubat 2013 ---
  6.madde ;

  Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25548

  KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA
  KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM​
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmaları ile ilgili koşulları kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
  Bölge Müdürlüğü: İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,
  Kadın işçi: Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri,
  Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedibuçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM​
  Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılmaları
  Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi
  Madde 5 — Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
  İşyerine Götürüp Getirme
  Madde 6 — Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

  Rapor
  Madde 7 — Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.

  Kadın İşçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları
  Madde 8 — Kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.
  Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, olanak oranında karşılanır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM​
  Gebelik ve Analık Durumunda Çalışma ve Bildirim

  Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı
  Madde 9 — Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.
  Bu işçilerin anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.
  Bildirim
  Madde 10 — Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili bölge müdürlüğüne gönderirler.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM​
  Son Hükümler
  Yürürlük
  Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 5. alperen ekinci İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  26370
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Pan Grup Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Şöyle bir durum da mevcut mesai çalışmaları çalışanın onayı olmadan yapılamaz. Yani çalışan mesaiye kalarak bunu kabul etmiş kendi isteğiyle kalmış olur. Tabi bu teoride böyle pratikte her ne kadar mecbur olsa da. Belki şöyle bir durumdan çalışan haklı görülebilir yılda 270 saati geçen bir mesai düzeni mevcut ve iş kazası olmuşsa işveren suçlanabilir.
 6. Benim düşüncem Eğer işçi kadınsa gece çalışmaları 7.5 gecemez diyor birde fazla çalıştırdın 16 yada 8 saat gündüz servis olupda gece servislerinin olmaması,geceden fazla mesaiye kalıyorsa ve o saatte minübüs yada taşıt yok ise eve bırakılması gerekir diye düşünüyorum.Bence iş kazası gibi gözükmesde temyizde işkazası kararı çıkabilir.
 7. Zeynep Mısırlıoğlu İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  1696
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ADA Matbaacılık Ltd. Şti.
  Günaydın,
  Cevaplarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim... Sizlerin de belirttiği gibi kaba taslak baktığımızda iş kazası gibi görünmese de detaya inildiğinde farklı yorumlar üretilebilir gibi ama tabi ki ne böyle bir durum vukuu bulsun ne de böyle bir dava açılması gereği oluşsun... İyi çalışmalar...