1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş kazası sıklık hızı -iş kazası ağırlık hızı

Konusu 'Kaza İnceleme ve Araştırmaları' forumundadır ve Turgut Gökyıldız tarafından 9 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Turgut Gökyıldız Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  İş Kazası Sıklık Hızı
  I.Yöntem: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.
  II.Yöntem: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir.

  İş Kazası Sıklık Hızı
  = İKS*1,000,000 /(PTEGS*8) veya
  = İKS *225.000/(PTEGS*8)
  İKS = İş kazası sayısı
  PTEGS = Toplam prim tahakkuk eden gün sayısı,
  PTEGS, her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde
  toplam çalışma saati bulunur.
  1,000,000 = Çalışılan bir milyon iş saatinde iş kazası sayısını bulmak için kullanılır.
  225,000 = II. yöntemde, tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50 hafta çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan bir değerdir.

  İş Kazası Ağırlık Hızı
  I.Yöntem: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.
  II.Yöntem: Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterir.
  İş Kazası
  = TGK*1,000,000 / (PTEGS*8) veya
  = (TGK*8) *100 / (PTEGS*8)
  TGK = İş kazası sonucu toplam gün kaybı
  = (Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli iş göremezlik dereceleri toplamı *75) + (ölüm vak'a sayısı *7500)
  PTEGS= Toplam prim tahakkuk eden gün sayısı,
  PTEGS, her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur.

  1,000,000 = Çalışılan 1,000,000 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.
  100 = II yöntemde,çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır. 2. Yusuf ERPAK İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  EKOGLOBAL İŞ VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
  AY BAZLI MI HESAPLNMALI YIL BAZLI MI? BU FOMÜLLER YIL BAZLI GALİBA...
 3. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  47485
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  peki sonuç nasıl yorumlanacak çıkan rakamlar ne ifade eder hangi aralıkta olmalı...
 4. aktasi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7247
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Alarko Taahhüt Grubu
  dünyada kabul gören standart sıklık hızı için 1 agırlık hızı için 20 dir ama aslında sektörel bazda degerlendirilmesi daha dogrudur.
 5. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  is_kazasi_istatistikleri
  İş Kazası İstatistikleri
  Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeni ile ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler çok geniş çapta değişiklikler gösterebilmektedir. İstatistik bilgilerini derleyen kaynaklaraşağıda gösterildiği gibidir:

  1- Ulusal istatistik ofisleri

  2- Tazminat ajansları

  3- Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları

  4- İş teftiş kuruluşları

  5- Kaza önleme ajansları

  1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslar arası Çalışma İstatistikçileri Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında (resolution) aşağıdaki istatistik terimleriningöz önüne alınması kararlaştırılmıştır.

  1. Mesleki kaza

  2. Mesleki yaralanma

  3. İş göremezlik

  Söz konusu konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler istihdamdaki statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki işçi, işveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır.

  İşgünü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aşağıdaki hususlar için dikkate alınacaktır.

  1. Toplam Olay Sayısı

  2. Ölümlü Olaylar Sayısı

  3. Ölümlü Olmayan Olaylar Sayısı

  4. Geçici İş Göremezlik Olayları Sayısı

  Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmaktadır.

  İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar, karşılaştırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilmektedir. Bu ölçüm değerleri sıklık, olabilirlik ve ağırlık oranlarıdır.

  16. Uluslar arası İstatistikçiler Konferansında aşağıdaki iş kazası oranlarının hesaplanması karara bağlanmıştır.

  1- Kaza Sıklık Oranı(Accident Frequency Rate)
  Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

  Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterilmiştir:

  850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise ( yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 40.000 olduğu varsayılsın. (1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir. )

  Bu durumda kaza sıklık oranları, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

  KSO= Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı x 1000000

  KSO= 100 / (850 x 300 x 7.5) – (40.000 x 7.5) x 1.000.000

  KSO= 62.01

  2- Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)
  Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

  Bu durumda, kaza ağırlık oranları aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

  KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam insan saat çalışma sayısı x 1000

  Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir.

  Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.

  3- Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)
  Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) istatistikleri kaynaklı olarak alındığından dolayı, Türkiye için her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.

  SSK istatistiklerinde, iş kolları bazında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin sayısı ayrı ayrı verilmemekte, yalnızca genel toplamdaki ölümlerde iş kazası ve meslek hastalığı ayrımı yapılmaktadır. Bundan dolayı ILO tarafından düzenlenen yıllık istatistik raporlarında, iş kazaları oranları içerisine meslek hastalığı sonucunda meydana gelen ölümlerin de dahil edilmesi sonucunda, Türkiye’deki ölümlü iş kazası oranları normalde olması gereken değerden daha yüksek çıkmaktadır.

  https://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/publications/document.2005-08-24.is_kazasi_istatistikleri
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 3 Mart 2014 ---
  KAZA SIKLIKHIZI NEDİR?NASIL HESAPLANIR?

  Ekli Dosyalar:

 6. isgf-1 İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  ILO raporu (16. istatistik konferansı)

  Ekli Dosyalar:

 7. C.Sungur İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Türkiye 2013 ve 2014 Kaza Sıklık Oranı ve Kaza ağırlık Oranı verileri elinde bulunan var mıdır?
 8. menot İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Bu veriler SGK tarafından ilan edilmektedir. SGK web sitesinde en son 2013 yılına ait istatistikler bulunmaktadır. 2014 yılı için herhangi bir veri yayımlanmamıştır. 2013 yılı için veriler aşağıdaki şekildedir:

  [​IMG]
 9. drgndry İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  60389
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  erkan bey merhaba;kaza sıklık oranında kat sayıyı 1.00.000 ile çarpıyoruz her kitapda böyle,fakat kaza ağırlık oranında kat sayı bazı kitap ve literatürde 1.000. bazılarında ise 1.000.000 hangisi doğru bunların.
 10. Mehmet Ali Tekincanlı İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  70433
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  kaza sıklık hızını hesaplarken
  kaza sıklık hızını hesaplarken iki yöntem olduğu için hangisini kullanmak mantıklı ve iki yöntemde de referans 1 mi kabul edilir
 11. D.ÖZGÜN İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar çok acil olarak Metal Sektörünün 2007 den itibaren olan kaza sıklık ve kaza ağırlık oranlarına ihtiyacım var. yardımcı olabilecek olan var mı
 12. İsmail Tamer KÖSE İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  120224
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Sayın D.ÖZGÜN;

  SGK'nın aşağıdaki adresinde aradığınzı değerler genel olarak yıl yıl var.
  http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr...01acQocpmL_HNQXH/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

  MESS'in de istastiklerini aşağıdaki adresten bulabilirsiniz.
  http://www.mess.org.tr/tr/istatistikler/

  Ancak 2007 den bu yıla kadar tüm bilgileri özellikle metal sektörü için ayrı ayrı bulmanız biraz zaman alacak gibi..
  Kolay gelsin.