1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş sağliği ve güvenliği hizmetleri sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 20 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ


  1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve İşlemlerin Genel Müdürlükçe yapıldığı program olan " İSG - KATİP" in açılımı nedir?

  A) İş sağlığı ve güvenliği kabul - takip - inceleme programı.

  B) İş sağlığı ve güvenliği kayıt - takip - inceleme programı.

  C) İş sağlığı ve güvenliği kayıt - takip - izleme programı.

  D) İş sağlığı ve güvenliği kabul - takip-izleme programı.


  2. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ortak sağlık ve güvenlik birimi kuramaz?

  A) Kamu kurum ve kuruluşları

  B) Üniversiteler

  C) Organize sanayi bölgeleri

  D) Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler


  3. Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri arasında değildir?

  A) İşveren İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, gerekli niteliklere haiz olması halinde tehlike ve İşçi sayısını dikkate alarak hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

  B) işveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB 'lerden hizmet alarak da yerine getirebilir.

  C) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.

  D) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, tam zamanlı diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur.


  4. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB Merin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi İle görevlendirilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü

  C) İşveren

  D) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi


  5. Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile İlgili yükümlülükleri arasında değildir?

  A) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere İşyerinde personel görevlendirmek veya OSGB 'lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devredilmiş sayılır.

  B) İşveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için. Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydıyla yeterli çalışma süresini sağlamakla yükümlüdür.

  C) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet alınan OSGB 'lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.

  D) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB 'ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.


  6 . İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, işveren çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl saklamakla yükümlüdür?

  A) 5 yıl B) 10 yıl

  C)15 yıl D) 20 yıl


  7. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, "çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak .................içerisinde gönderir." cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Bir hafta B) On gün

  C) Bir ay D) İki ay


  8. Aşağıdakilerden hangisi, işyerinde bulundurma zorunluluğu olan onaylı defteri her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylayabilecek mercii değildir?

  A) Sağlık İl Müdürlüğü

  B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

  C) Genel Müdürlük

  D) Noter


  9. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, İşyerlerinde bulundurma zorunluluğu olan onaylı defter ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır.

  B) Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

  C) İşveren onaylı deftere yazılan tespitleri uygulamakla yükümlüdür.

  D) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur


  10. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, işyerlerinde bulundurma zorunluluğu olan onaylı defter ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Her işyeri için tek olan defterdir.

  B) Seri numaralı ve bir asıl ve üç kopyalı şekilde düzenlenmiştir.

  C) Onaylı defterin asıl sureti Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

  D) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur.


  11. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri aşağıdakilerden hangisine başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir?

  A) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  C) Sağlık İl Müdürlüğü

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu


  12. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı yerlerde aşağıdakilerden hangisine başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir?

  A) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  C) İşveren

  D) İş güvenliği uzmanı


  13. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi çatışanların hak ve yükümlülüklerinden değildir?

  A) Çalışanlar; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.

  B) Çalışanlar; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB 'lerin yapacağı çalışmalarda İşbirliği yapar.

  C) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.

  D) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamındaki sağlık muayenelerinin ücretleri İşveren tarafından çalışanlardan kesilebilir.


  14. Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan İş sağlığı ve güvenliği birimlerinde sağlanması gereken şartlardan delildir?

  A) 8 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odası

  B) 8 metrekarelik işyeri hekimi odası

  C) 12 metrekarelik bekleme yeri

  D) 12 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale odası


  15. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri (İSGB) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İSGB; en az bir işyeri hekimi, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanı ve en az bir adet diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ile oluşturulur.

  B) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur.Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta kurulması esastır.

  C) İSGB 'ler, işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurur.

  D) İSGB 'nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.


  16. I. İşyeri hekimi

  II. İş güvenliği uzmanı

  III. Diğer sağlık personeli

  İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre. Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli İş sözleşmesiyle çalışan en az birer adet İstihdamı zorunlu personel yu-karıdakilerden hangisi/hangileridir?

  A) I — II B) I — III

  C) II -III D) I-II-III


  17. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB)'nde bulunması gereken asgari büyüklükte birimler ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) 10 metrekarelik muayene odası

  B) 8 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odası

  C) 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale odası

  D) 12 metrekarelik bekleme yeri

  18. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ortak sağlık ve güvenlik birimleri (05GB) ile ilgili olarak yanlıştır?

  A) OSGB'ler yetkilendirildikleri il sınırları dışında hizmet sunamazlar.

  B) Niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı İnşası veya bakımı ve onarımı gibi İşlerde hizmet alınan OSGB 'nin işin yapıldığı İllerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.

  C) OSGB 'ler yetkilendirildikleri il sınırları içinde izinsiz şube açamayacağı gibi herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar.

  D) OSGB 'ler sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.


  19. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi OSGB sorulu müdürünün sorumlulukları arasında

  değildir?

  A) OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibi,

  B) OSGB 'terin hizmet verdikleri işletmeler ile ilgili mali işlerinin yürütülmesinden,

  C) OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,

  D) OSGB' lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden.


  20. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre, OSGB 'ler yetki belgelerini kaç yılda bir vize ettirmek zorundadırlar?

  A) 2 yıl B) 3 yıl C)5yil D) 7 yıl


  21. Aşağıdakilerden hangisi, iş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilemez?

  A) Kamu kurum veya kuruluşları

  B) Üniversiteler

  C) Türk Ticaret Kanuna göre faaliyet gösteren şirketler

  D) Meslek odaları


  22. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı olamaz?

  A) Mühendisler

  B) Mimarlar

  C) Teknik Öğretmenler

  D) Biyologlar


  23. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi teknik eleman değildir?

  A) Teknik öğretmenler

  B) Mühendisler

  C) Fen - edebiyat fakültelerinin fizik ve kimya bölümü mezunları

  D) Meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları


  24. I. Tehlike sınıfı

  II. Çalışan sayısı

  III. İşletmenin.büyüklüğü

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren yukarıdakilerin hangisi/ hangilerini dikkate alarak iş güvenliği uzmanı görevlendirir?

  AJI-II BJI-III C)ll-lll D) I-II-III


  25. Aşağıda belirtilen durumların hangisinde işveren İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmak zorundadır?

  A) 250 çalışanı olan ve tehlikeli işletmelerde

  B) 100 çalışanı olan çok tehlikeli işletmelerde

  C) 500 çalışanı olan az tehlikeli işletmeler

  D) İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken işletmeler


  26. I. Az tehlikeli

  II. Tehlikeli

  III. Çok tehlikeli

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları yukarıdaki hangi işyerlerinde görevlendirilebilir?

  A) Yalnız I B) I ve II

  C) II ve III D) I- II ve III


  27. I, Az tehlikeli

  II. Tehlikeli

  III. Çok tehlikeli

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre ,(B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları yukarıdaki hangi işyerlerinde görevlendirilebilir?

  A) Yalnızı B) I ve II

  C) II ve III D) I-II ve III


  28. I. Az tehlikeli İL Tehlikeli

  III. Çok tehlikeli

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları yukarıdaki hangi işyerlerinde görevlendirilebilir?

  A) Yalnız I B) İve II

  CJII ve III D) I-II ve III


  29. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

  B) İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, ilgili yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilebilir.

  C) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılabilir.

  D) İş güvenliği uzmanlarından, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.


  30. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi İle belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Genel Müdürlükçe verilir.

  B) İş Sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (A) sınıf» iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, Genel Müdürlükçe verilir.

  C) İş sağlığı ve Güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlardan, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara. Genel Müdürlükçe verilir.

  D) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dahil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı İçin yapılacak sınavda başarılı olanlara. Genel Müdürlükçe verilir.


  31. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının görevleri arasında değildir?

  A) Rehberlik

  B) Risk değerlendirmesi

  C) Çalışma ortamı gözetimi D| Sağlık gözetimi


  32. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılmadan direk (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla (A) sınıfı İş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir?

  A) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar,

  B) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlar,

  C) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri,

  D) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dahil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.


  33. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak, yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmak kaydıyla (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir?

  A) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dahil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

  B) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlar,

  C) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar,

  D) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen mühendis, mimar veya teknik elemanlar.


  34. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, (B) sınıfı İş güvenliği uzmanlığı belgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve direk olarak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girerek başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Genel Müdürlükçe verilir.

  B) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Genel Müdürlükçe verilir.

  C) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (BJ sınıfı İş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Genel Müdürlükçe verilir.

  D) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak olan sınavda başarılı olanlara Genel Müdürlükçe verilir.


  35. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az kaç yıl fiilen görev yaptığını İş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi Genel Müdürlükçe verilir?

  A) 3 yıl B) 4 yıl C) 5 yıl D) 7 yıl


  36. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az kaç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı İş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi Genel Müdürlükçe verilir?

  A) 3 yıl B) 4 yıl C) 5 yıl D) 7 yıl


  37. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanlarının görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere iş planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

  B) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirle ile ilgili olarak işverene önerilerde bulunmak.

  C) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak Önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

  D) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.


  38. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, İş güvenliği uzmanlarının eğitim, bilgilendirme ve kayıt görevleri İle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

  B) Çalışma ortamıyla ilgili İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak.

  C) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri en az yılda bir defa olmak üzere düzenlemek.

  D) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulanmasını kontrol etmek.


  39. iş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanlarının yetkileri İle İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde işi durdurmak.

  B) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

  C) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  D) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.


  40. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, iş güvenliği uzmanı bu hususu aşağıdaki hangi kuruma bildirmek zorundadır?

  A) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne

  B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğüne


  41. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, tam süreli iş sözleşmesi İte görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları İşyeri ile İlgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içinde kaç iş günü çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz?

  A) 3 İş günü B) 5 iş günü

  C) 7 iş günü D) 10 iş günü


  42. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği ne kadar süreyle askıya alınır?

  A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl


  43. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanları 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az ne kadar süre görevlendirilirler?

  A) 10 dakika B) 15 dakika

  G) 20 dakika D) 60 dakika


  44. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, İş güvenliği uzmanları 10'dan fazla Çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az ne kadar süre görevlendirilirler?

  A) 10 dakika B) 15 dakika

  C) 20 dakika D) 60 dakika


  45. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanları 10'dan fazla çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta yer alan İşyerlerinde çalışan başına yılda en az ne kadar süre görevlendirilirler?

  A) 10 dakika B) İS dakika

  C) 20 dakika D) 60 dakika


  46. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanları 10'dan fazla çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan İşyerlerinde çalışan başına yılda en az ne kadar süre görevlendirilirler?

  A) 10 dakika B) 15 dakika

  C} 20 dakika D) 60 dakika


  47. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az kaç çalışan için tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

  A) 500 B) 750

  C)1000 D)1500


  48. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az kaç çalışan için tam gün çalışacak bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

  A)500 B)750

  C)1000 D)1500


  49. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az kaç çalışan için tam gün çatışacak bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

  A) 500 B) 750

  C) 1000 D) 1500


  50. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre. Eğitim Kurumları yetki belgelerini en geç kaç yılda bir defa Bakanlığa vize ettirmek zorundadırlar?

  A) 3 B)5 C)6 D) 7


  51. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, İş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren kaç yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur?

  A) 3 B) 4 C) S D) 7


  52. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için kaç saatten az olamaz?

  A) 30 saat B) 45 saat

  C) 60 saat D) 90 saat


  53. "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, adaylar en son katıldıkları eğitim tarihinden itibaren.......................yıl içinde en fazla ................iki defa ilgili sınavlara katılabilir."

  Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 2 - 3 B) 3 - 2

  CJ4-2 D)3-3


  54. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, diğer sağlık personelinin eğitim programlarının süresi kaç saatten az olamaz?

  A) 30 saat B) 60 saat

  C) 90 saat D) 120 saat


  55. "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere, iki bölümden oluşur ve programın İçeriği İle programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir.Eğitim programının süresi, teorik kısmı.....................saatten, uygulama kısmı...............saatten ve toplamda..................saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dahilinde uygulanabilir.

  Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 40-180-220

  B) 180-40-220

  C) 180-90-270

  D) 90-90-180


  56. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, eğitimlerde görevlendirilenlerle ilgili olarak mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlış-ÖE?

  A) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar.

  B) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayırım gözetmeksizin tümünü eşit olarak değerlendirirler.

  C) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla iletişime açık ve işbirliği içinde hareket ederler.

  D) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ancak yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulabilir.


  57. "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi; pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan:

  1. En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarına, III. En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

  III. En az beş yıllık teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

  IV. En az yedi yıl uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman niteliğine haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,

  V. Genel müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara

  Genel Müdürlükçe düzenlenir."

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l B) I — II — III

  C) l-ll -III -IV D) Hepsi


  58. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre; aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yanlıştır?

  A) Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka kişi veya kuruma devredemezler.

  B) Yetki aldıkları yerde iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm eğitim faaliyetlerini yürütebilirler.

  O Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi İle görevlendirilen eğiticilerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi eğitim kurumlarınca sağlanır.

  D) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.


  59. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alamaz?

  A) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler İle hukuk ve tıp fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ila edilen eğitim programlarına uygun en az dört yarıl ders verenler.

  B) Pedagojik formasyon ve eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlar.

  O Pedagojik formasyon ve eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; en az beş yıl (A) sınıfı İş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanları.

  D) Pedagojik formasyon ve eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; en az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.

  60. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre; aşağıdakilerden hangisi (O sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılamaz?

  A) Mühendisler

  B) Mimarlar

  C) Doktorlar

  D) Teknik elemanlar

  1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-C 7-C 8-A 9-C 10-A 11-D 12-C 13-D 14-C 15-A

  16-D 17-B 18-A 19-B 20-C 21-D 22-D 23-B 24-A 25-D 26-A 27-B 28-D

  29-B 30-A 31-D 32-B 33-D 34-D 35-B 36-A 37-B 38-C 39-A 40-B 41-B

  42-A 43D 44-A 45-B 46-C 47-C 48-B 49-A 50-B 51 -C 52-A 53-B 54-C

  55-B 56-D 57- C 58-B 59-A 60-C
 2. olgumumu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İş Arıyorum
  Sorular için çok teşekkür ederim kendi adıma