1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş sağliği ve güvenliği hizmetleri yönetmelik taslaği tmmob görüşleri

Konusu 'Taslaklar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 16 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI
  TMMOB GÖRÜŞLERİ
  Taslağın 3. maddesinde, 6331 sayılı Yasa‘nın 6, 8 ve 30. maddelerine dayanılarak hazırlandığı ileri sürülmektedir. 6331 sayılı Yasa‘nın 30. maddesi hangi konularda yönetmelik hazırlanacağını düzenlemiştir. Bu maddeye göre dayanılarak hazırlanan taslak yönetmeliklerin tümü gönderilmeli, makul süre verilmeli ve buna göre görüş istenmelidir. Çünkü, gönderilen ve hala hazırlık aşamasında olan ve tarafımıza gönderilmeyen yönetmelikler arasındaki ilişkiyi, çelişkileri görme imkanımız olmadan görüş hazırlamak durumunda kalmaktayız. Bu da bütünü görmemizi engellemekte, gönderdiğimiz görüşler arasında çelişki doğmasına neden olmaktadır.
  1. Görüş istenen İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği taslağının, ismi ve içeriği birbiriyle örtüşen değil çelişen bir niteliğe sahiptir. Gerek amaç maddesi gerekse dayanak ve sonraki maddeler hem 6331 sayılı yasaya aykırı hem de Anayasa‘ya aykırı hükümler içermektedir. Bu taslak aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikle de çelişmektedir. Bu aykırılıkların ve çelişkilerin giderilmesi gerekmektedir.
  2. Öncelikle, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İSGB) ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) aynı yönetmelikte düzenlenemez. İşyeri sağlık ve Güvenlik Birimi işletmeye özgü, işletmenin kendi iç işleyişi içinde işverenin, çalışanın, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi arasındaki uyum ve düzenin sağlanmasına yönelik kurulması gereken organizasyondur. OSGB‘ler ise bir tüzelkişiliği ifade etmekte olup, bu tüzelkişiliğin işyerine dahli sözkonusu olamaz. İş Güvenliği ve işyeri hekimlik hizmetini sunacak olan gerçek kişiler olup, tüzel kişinin hizmeti sunacak kişiler adına asıl muhatabın OSGB‘ler olmasını kabul etmek olanaklı değildir.
  3. Bu taslak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin - işverenin üstlenmesi ya da tam gün istihdam dışında- yalnızca TTK‘na göre kurulmuş (OSGB) şirketlerince sağlanacağını düzenlemektedir. (OSGB‘ler sosyal taraflarca gelir getiren, kar sağlayan bir yapı olarak öngörülmemişken, şirket statüsüne kavuşturulan bu yapıların sosyal bir sorunun çözümünün ortaklaştırılmasıyla bir ilgisi olmaksızın bu isimle telaffuz edilmesi ayrı bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.). Bu taslak, gerçek kişi olan bir iş güvenliği uzmanının kendi iradesiyle sözleşme yapma özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Tüm iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini bir OSGB bünyesinde çalışmaya zorlamaktadır. Bu temel hak ve özgürlüklere açıkça aykırıdır. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik taslağı ile de çelişmektedir.
  4. Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tanımlamaktan da uzaktır. Bir tanımlama olmadığı için de tüm hizmetler OSGB‘lere verilmiştir. Oysa, OSGB‘ler bir kuruluştur ve bunlar işletme düzeyinde iş güvenliği hizmeti sunamazlar. İşletme düzeyinde iş güvenliği sunacak olanlar bireylerdir ve hizmeti sunacak kişi ile işveren sözleşme yapmak zorundadır. Aksi hal, yasadan beklenen amacın gerçekleşmesine engel olur. Taslak, güvenlik ve sağlık hizmetlerinin OSGB‘ler üzerinden yapılması üzerine kurgulandığından, bu yaklaşım kabul edilemez ve Anayasaya aykırıdır. Bireyin çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğünü kısıtlayan bu taslak, insana yaraşır bir işyerinin oluşumuna da engeldir. İş güvenliği uzmanları OSGB bünyesinde çalışmaya zorlanmakta, işyerleri ile bağımsız akit yapmaları engellenmektedir. İş güvenliği mühendisleri ya da hekimleri lisans eğitimi üzerine yeni bir eğitim ve sınavla yetkili kılınıyor ise bu koşulların üzerine bu hizmeti sunmak için OSGB‘de çalışma koşulu getirilemez. 6331 sayılı Yasa‘da "İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı" biçiminde tanımlandığına göre, iş güvenliği uzmanı istediği işverenle sözleşme yapma hakkına sahiptir.
  5. Bu yönetmelik taslağı, 6331 Sayılı Yasa‘nın 8. maddesine de açıkça aykırıdır. Yasa‘nın 8. maddesi, " (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.(4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesindeihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır." biçiminde düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen mesleki bağımsızlık ilkesini, iki işvereni olan iş güvenliği uzmanının gerçekleştirmesi olanaklı değildir. İşyeri ve işvereni seçme özgürlüğüne sahip olmayan, bir iş güvenliği mühendisinin etik ve mesleki bağımsızlık ilkesi doğrultusunda görev ifa edemez. İş güvenliği hizmeti sunduğu işverenle bağımsız sözleşme yapamayan bir iş güvenliği uzmanı, işverene karşı da doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
  6. Yönetmelik taslağının eki olan Ek-3, bir hizmet sözleşmesi değildir. Bir sözleşmeyi sözleşme yapan, ortada bir edim ve bu edim karşılığı alınacak bir bedel, sözleşmenin konusu, görevler, yükümlülükler, nitelik, çalışma süresi, mazeret ve uyuşmazlığı çözecek yetkili makamın belirtilmesi ve bu sözleşmenin de hizmeti alan ve hizmeti sunan arasında imzalanması gerekmektedir. Bu unsurları taşımayan ve işyeri ile OSGB arasında künye bilgilerini içeren belge sözleşme değildir. İş güvenliği mühendisini yükümlülük altına alan ancak iradesinin olmadığı bir belge hukuken yok hükmündedir. İş güvenliği hizmetinin sunulması için, iş güvenliği mühendisi ile işveren arasında mutlaka yazılı bir sözleşme olmalı ve buna ilişkin bir tip sözleşmenin hazırlanmalıdır. Tarafımızca önerilen sözleşme bu yönetmelik taslağının eki olmalıdır. Tarafınıza gönderilen sözleşme bir taslak olup, geliştirilebilinir.
  Sonuç olarak; Yönetmelik taslağının kurgusu OSGB‘ler üzerinde yoğunlaştığından bu kurgu tamamen değiştirilmeli hizmeti sunan ve alanlar üzerinden inşa edilmelidir. Bu kurgu üzerinden öneri yapmamız olanaklı değildir. Bu taslak ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik taslağını ele alan bir toplantı yapma zorunluluğu ortaya çıkmış olup, her iki taslağı ele alan bir toplantı yapılması için davetinizi beklediğimizi belirtmek isteriz.
 2. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
  yakında osgb lerin sayısında patlama yaşanacak
 3. Burcu Gökmen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhabalar,
  bi konu hakkında yardım isticem sizden. biz iş yerinde uzmanımızı ve hekimimizi çalışma bakanlığına bildirdik, sözleşmelerini de yaptık. bunun dışında isgb birimi kurduğumuza dair bir yere bildirimde bulunmamız gerekiyo mu?
 4. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  İSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun şekilde kurulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır.
 5. Burcu Gökmen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşekkür ederim yönetmeliği okumuştum zaten ama bakanlığa biz isgb kurduk die bi bildirimde bulunmamız gerekiyo mu onunla ilgili bişe bulamadm :(
 6. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  bildirimde bulunmanız gerekiyor..
 7. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi


  Benim öğrendiğime göre de bildirime gerek yokmuş sadece uzman ve hekim sözleşmeleri bildirilmesi yeterliymiş
 8. Burcu Gökmen İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  dersaneden hocalarıma da sordum arkadaşlar, hekim ve uzmanı bildirmek yetrliymiş
 9. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  aynen öyle başka bildirime gerek yok