1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş sağliği ve güvenliği yönetim sistemleri sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 16 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ  1. İşyerlerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin genel prensiplerini ortaya koyan verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmış standart aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ISO 14001

  B) İSO 9001

  C) OHSAS 18001

  D) OHSAS 17001

  2. Kuruluşların çevreye olabilecek muhtemel etkilerinin en az seviyede tutulmasını ve çevreyi korumayı hedefleyen yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) TS( OHSAS) 18001

  B) TS EN ISO 14001

  C) TS EN ISO 9001 0) ILO-OSH 2001

  3.OHSAS 18001 uygulamasında aşağıdakilerden hangisi beklenen yararlardan değildir?

  A) Zararlı durumları elimine ederek kaza maliyetini azaltmak

  B) İşyerinde yaralanan işçi sayısı azaltmak

  C) Meslek hastalıklarını en aza indirmek

  D) Üretimi artırmak

  4. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS18001 yönetim sisteminde ilk aşamadır?

  A) Uygulama B) Politika

  C) Kontrol D) Planlama

  5. OHSAS-18001'e göre , kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluşuma ne denir?

  A) Olay B) Kaza

  C) Tehlike D) Risk

  6. OHSAS- 18001'e göre, ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren İstenmeyen olaylara ne denir?

  A) Tehlike B) Risk

  C) Kaza D) Vaka

  7. OHSAS-18001'e göre, insanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olan kaynak veya duruma ne denir?

  A) Olay B) Risk

  C) Kaza D) Tehlike

  8. OHSAS-18001'e göre, tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimine ne denir?

  A) Proses B) Kaza

  C)Risk D) Vaka

  9. OHSAS-18001'e göre, tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilmeyeceğine karar vermeye ne denir?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği

  B) İSG Yönetim sistemi

  C) Risk Değerlendirilmesi

  D) Katlanılabilir Risk

  10. Risk değerlendirmesi TS OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır?

  A) Politika Belirlenmesi

  B) Planlama

  C) Uygulama Ve İşlem

  D) Kontrol Ve Düzeltici Faaliyet

  11. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin getirilerinden biri deÜldlc?

  A) İş sağlığı ve güvenliği risklerini asgari düzeye indirmesi

  B) Kurumun imajının iyileştirilmesine yardımcı olması

  C) İş performansının geliştirilmesi

  D) Ürün güvenliğinin sağlanması

  12. OHSAS/TS 18001 yönetim sistemleri aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin yapılmasını

  gerektirmez?

  A) Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve izlenmesi

  BJ Olayların kaydedilmesi, araştırılması ve analiz edilmesi

  C) Potansiyel acil durum hallerinin tanımlanması ve bu hallerde gereken işlemlerin yapılması

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının belirlenmesi, onaylanması ve tüm çalışanlara duyurulması

  13. Risk değerlendirmesi TS 18001 Standardında PUKÖ döngüsü içerisinde hangi adımda yer almaktadır?

  A) Uygula B) Planla

  C) Kontrol et D) Önlem al

  14. OHSAS 18001'de performans ölçümlerine bağlı geri besleme hangi aşamada yapılır?

  A) Planlama

  B) Uygulama

  C) Kontrol ve düzeltici faaliyet

  D) Yönetimin gözden geçirmesi

  15. Aşağıdaki yönetim sistemi standartlarından hangisinde risk değerlendirmesi ile ilgili unsurlar yer ajmaj?

  A) TS EN ISO 9001

  B) ASTM E-726-01

  C) OHSAS/TS 18001

  D) TS EN ISO 14001

  16. Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi OHSAS/TS 1800l'de verilen tanımlamaya en yakın olanıdır?

  A) Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin birleşimi

  B) Bir yaralanma veya meslek hastalığının ciddiyet derecesi

  C) Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin matematiksel çarpımı

  D) Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ve ciddiyet derecesinin matematiksel toplamı

  17. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001'in temel adımlarından birisi değildir?

  A) Planlama

  B) Kontrol ve düzeltici faaliyet

  C) Kalıcı risklerin listelenmesi

  D) Yönetimin gözden geçirmesi

  18. İSO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001'de bir üst düzeye çıkabilmenin şartı nedir?

  A) Politika

  B) Planlama

  C) Sürekli iyileştirme

  D) Yönetimi gözden geçirme

  19. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001'de şirket içi uygunsuzluklar hangi başlık altında incelenir?

  A) Tetkik

  B) Politika

  C) Planlama

  D) Yönetimi gözden geçirme

  20. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen kazançlardan biri değildir biri değildir?

  A) Verimin artması

  B) Ürün güvenliğinin sağlanması

  C) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin en düşük seviyeye gelmesi

  D) Firmanın toplum üzerindeki imajının olumlu yönde değişmesi

  21. ISO 1400'de öne çıkan husus aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yönetimi gözden geçirme

  B) Acil durum hazırlığı

  C) Atık yönetimi

  D) Yasal şartlar

  22. OHSAS 18001'de yer alan politikada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Sürekli iyileştirme için taahhüt

  B) Kesintili olarak gözden geçirme

  C) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum

  D) Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerinin büyüklüğü

  23. ISO 9001'de yer almayıp, ISO 14001 ve OHSAS 18001'de yer alan madde aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Politika

  B) Planlama

  C) Acil hal hazırlığı

  D) Yönetimi gözden geçirme

  24. OHSAS 18001'e göre, acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler ile ilgili plan ve prosedür oluşturma çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hangi unsuru kapsamında yer alır?

  A) Planlama

  B) Uygulama ve işletme

  C) Kontrol ve düzeltici faaliyet

  D) İş sağlığı ve güvenliği politikası

  25. OHSAS 1008'e göre İSG Politikasının girdi ve çıktıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Tetkik - yönetimin gözden geçirilmesi -performans ölçümünden gelen geri besleme girdidir, planlama çıktıdır.

  B) Tetkik - planlama - performans ölçümünden gelen geri besleme girdidir, yönetimin gözden geçirilmesi çıktıdır.

  C) Tetkik - yönetimin gözden geçirilmesi -planlama girdidir, performans ölçümünden gelen geri besleme çıktıdır.

  D) Planlama - yönetimin gözden geçirilmesi - performans ölçümünden gelen geri besleme girdidir, tetkik çıktıdır.

  26. OHSAS 18001 yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Müşteri memnuniyet analizleri

  B) İç ve dış denetlemeler

  C) Risk değerlendirmesi

  D) Acil durum planları

  27. Titreşim Yönetmeliği'ne göre bütün vücut titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirilmesinde aşağıdaki standartlardan hangisi kullanılır?

  A) TS EN 4871 B)TS EN 40-01

  C)TS14001 D)TS EN 1032

  28. TS EN 1968'e göre Argon tüpleri kaç yılda bir muayene edilmelidir?

  A) 3 B)5 C)7 D) 10

  29. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi unsurlarından değildir?

  A) Planlama

  B) Rutin olmayan faaliyet

  C) Kontrol ve düzeltici faaliyet

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  30. "........................OHSAS 180Ol'in uygulanmasına ilişkin kılavuzluk bilgileri vermektedir." İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) OSHA 1903 B) OHSAS 1800

  C)BS8800 D) OHSAS 18002

  31. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında uygulanan standartlardan birisi değildir?

  A) QS 9000 B) ISA 2000

  C) NPR 5001 D) ISO 14001

  32. Kılavuz niteliği taşıyan İlk sağlık ve güvenlik standardı olan " BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi Rehberi " hangi kurum tarafından yayımlanmıştır?

  A) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

  B) Uluslar arası Çalışma Örgütü

  C) İngiliz Standartlar Enstitüsü

  D) Dünya Sağlık Örgütü

  33. OHSAS 1800l'de yer alan politikada yapılmaması gereken nedir?

  A) Revizyon sıklığı

  B) Ulaşılabilir hedefler

  C) Üst yönetimce onaylama

  D) Sağlık ve güvenlik geliştirme taahhüdü

  34. OHSAS 18001'de yer alan talimatlar kaçıncı derece dokümanlardır?

  A) Birinci B) İkinci

  C) Dış kaynaklı D) İç kaynaklı

  35. OHSAS 18001 standardının asıl amacı aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

  I. Düzenlemek

  II. Planlamak

  III. Kontrol etmek

  A) Yalnız l B)l-ll C) I —III D) İ — II — III
  l-C 2-B 3-D 4-B 5-A 6-C 7-D 8-C 9-C 10-B 11-D 12-A 13-B 14-C I5-B

  16-A 17-C 18-C 19-A 20-B 21-C 22-B 23-C 24-B 25-A 26-A 27-D 28-D 29-B 30-D

  31-D 32-C 33-A 34-B 35-D