1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .
 2. ISGForum Geliştiricileri - Haberler
  Paylaştığınız güncel haberlerin ana sayfa (portal) slideshow'da çıkmasını istiyorsanız, yüklediğiniz resmin ismi haber olmalı, uzantısı ise jpg olmalıdır. Örnek için ana sayfada ki haberleri inceleyebilirsiniz. Bunu uyguladığınız zaman haberleriniz ana sayfamızda otomatik olarak gösterilecektir.

SON DAKİKA!!! Iş sağliği ve güvenliği yasa tasarisi yasalaşti

Konusu 'Güncel Haberler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 4 Nisan 2015 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İş yaşamıyla ilgili düzenlemeleri içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
  haber.jpg

  Kanuna göre, işverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek.

  Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, bakanlığı yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine yoksa çalışan temsilcisine bildirilecek. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi 3 ay, tekrarında ise 6 ay süreyle askıya alınacak.

  Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemeyecek ve hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamayacak. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilecek. Kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi ise 6 ay süreyle askıya alınacak.

  Durdurulma kararı, kolluk marifetiyle uygulanacak
  Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak.

  İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde, kusuru yargı kararıyla tespit edilen işveren, 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.
  İş yerlerinde işin durdurulması kararı, kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanacak.

  Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenecek.

  Takip sistemi 2016'da başlayacak
  İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin yaptırımlar, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak.
  İş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyen işverene, her aykırılık için ayrı ayrı çalışan başına 500 lira, işin durdurulması nedeniyle işsiz kalanlara ücretlerini ödeme veya başka iş verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her çalışan için aykırılığın devam ettiği her ay için 1000 lira, çalışanlarına standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına 500 lira, yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına 500 lira para cezası verilecek.

  Para cezaları çalışan sayısı ile iş yerinin tehlike sınıfına göre yüzde 100'e kadar artırılacak. İşin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı idari para cezası uygulanmayacak.

  Madenlerde bulunulan yer ve giriş çıkış takip sistemini kurma yükümlülüğü 2016 yılının başında yürürlüğe girecek.
  Uygulanacak idari para cezaları, Bakanlık tarafından çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kullanılacak.
  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 1 Ocak 2018, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 1 Ocak 2017'ye kadar yerine getirilecek.

  Üçüncü çocuk için yüzde 10
  Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10'a çıkarılacak, sonrakiler için yüzde 5 olarak uygulanacak. Böylece, evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu bir çalışan, asgari ücret üzerinden gelir vergisi oranında asgari geçim indiriminden yararlanabilecek.

  Safi kazancın tespit edilmesi için Türkiye iş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar, aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısından fazla olmamak kaydıyla gider kabul edilecek.

  Mezunları iş güvenliği uzmanı olabilen fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği dersleri zorunlu olarak okutulacak.
  Kamulaştırma nedeniyle idarece ödenmiş olan, ancak kesinleşen yargı kararları gereği geri ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin tahsilinde faizden vazgeçilecek.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak yapılandırılacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğündeki müdür ve yardımcıları kadroları iptal edilerek, taşrada araştırma ve geliştirme enstitü müdürlüğü kadroları, merkezde döner sermaye işletmesi kadroları ihdas edilecek.

  Bakanlığın yurt dışı sürekli görevlerine, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları ile Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmaksızın atanabilecek. Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olanlar da mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmak, Bakanlığın yurt dışında bulunan toplam birim sayısının yüzde 10'unu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışı sürekli görevlere getirilebilecek.

  1 Ocak 2018'den 31 Aralık 2019'a kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı fondan karşılanacak. Bu desteklerden bir kez yararlanılabilecek.
  Çok tehlikeli sınıfta 10'dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecek. İşverenler şartları tekrar sağlamaları ve talepleri halinde bu teşvikten yeniden yararlanacak.

  Teşvikten yararlanan işverenlerden ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faiziyle birlikte geri ödeyecek ve teşvikten 5 yıl süreyle yasaklanacak.

  Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecek. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilecek.

  Ermenek'teki maden ocağı kazası
  Ermenek'te meydana gelen maden kazasında, sigortalı olanlar ile kazada hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle brüt asgari ücretin iki katı tutarında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılacak. Bu ödemelerde vergi kesintisi yapılmayacak.

  Aynı mevkide faaliyette bulunan ve bu kanunun yayımı tarihinden önce İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında "işin durdurulması" kararı gereği kapalı olan maden iş yerlerinde çalışan ve sigortalıların ödenmeyen net ücretleri, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak ve 3 ayı geçmemek üzere fondan aylık olarak ödenecek. Bu ödemeler işverenden yasal faiziyle tahsil edilerek İşsizlik Sİgortası Fonu'na gelir olarak kaydedilecek.
  Kanunla, ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle sigorta primi desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin teşvikleri iptal edilerek, geriye dönük prim borcu çıkarılacak. Ancak bu teşvikten yersiz yararlanılan prim tutarlarına gecikme cezası ile gecikme zammı uygulanmayacak.

  Ceylanpınar'da kentsel dönüşüm kararı
  Ceylanpınar'ın belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazlar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler önce Hazine adına tescil edilecek. Taşınmazı kullananlar satın almak için başvuran ve ilçe mal müdürlüğünce belirlenen satış bedelini dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılacak.
  Taşınmazlardan imar planında kamu hizmetlerine ayrılanlarla fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar hariç hak sahiplerine satışında sakınca bulunmayanlar, kadastro işlemlerinin kesinleşmesinden itibaren iki yıl içinde başvurulması halinde hak sahiplerine harca esas değeri üzerinden satılacak.


  Bu taşınmazlardan müstakil parsel olarak satılması mümkün olmayanlar paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat irtifakı/mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmaması halinde ise paylı olarak hak sahiplerine satılacak. Satıştan dolayı hak sahiplerinden kadastro harcı dışında bedel alınmayacak.

  İstihdam teşviği
  Kanunla, genç işsizler için istihdam teşviği getiriliyor. 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye iş Kurumu tarafından 31 Aralık 2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların programı bitirmelerini müteakip üç ay içinde meslek alanında işe alınması ve işe alındıkları iş yerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri kaydıyla; imalat sektöründe işe alınmaları halinde 42, diğer sektörlerde işe alınmaları halinde ise 30 ay süreyle asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
  Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15'lik sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10'a düşürülecek. Uygulama bu yılın temmuz ayından itibaren başlayacak.

  İşveren, işçinin yürütmekte olduğu işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda işçiyi bilgilendirecek.

  Öncelik işçinin alacağı olacak
  Yeraltı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait malların TMSF tarafından el koyma ya da takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerin hak ettikleri kıdem tazminatları ve diğer ücret alacakları ödemesinde kullanılacak. Ödemeler, TMSF tarafından söz konusu çalışanların hesaplarına yatırılacak.

  Soma'da yaşanan maden kazası sonrasında kapatılan işletmelerde çalışmış olan işçiler de kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma izin ve benzeri ücretlerini bu kapsamda alabilecek.

  Maden işçilerinin çalışma saatleri
  Çalışma süresinden sayılan haller dahil, yeraltında çalışan maden işlerine haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 100'den az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenecek.

  Çalışma süresinden sayılan haller dahil, yer altında çalışan maden işçilerinin günlük çalışma süresi en çok 7,5 saat, haftalık çalışma süresi ise en çok 37,5 saat olacak.

  Soma ve Ermenek dışındaki kaza kurbanlarına da imkan sağlanıyor

  Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazasıyla Ermenek'te 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen su baskını tarihleri arasındaki diğer maden kazalarında hayatını kaybeden sigortalı ve hak sahiplerine aynı imkanlar sağlanacak.

  Faaliyet izni kaldırılan yönetim ve denetimi TMSF'ye devredilen ya da doğrudan iflasına karar verilen bankalar, bu bankaların hakim ortakları, yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortak olduğu şirketler ve ilgili kanunlar kapsamında bankanın fona olan borcundan sorumlu tutulan kişiler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında iflas kararı verilmiş ve işlemleri devam eden, iflas tasfiyesi sonuçlanmış olan şirketlerin borçlarından, müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunanlardan şirket yönetim organlarında görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanuni temsilciler ve üst düzey yönetici veya yetkilileri hakkında kurum alacaklarından icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın ilgili mevzuata ilişkin müşterek ve müteselsil sorumlulukları sona erecek. Yapılan takipler sonlandırılacak, bu kişiler hakkında uygulanan hacizler kaldırılacak.

  Kanunla, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgelerinin kalite güvencesinin aynı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Denetim Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı kuruluyor.

  [​IMG]
 2. T.Ulus İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 263 milletvekilinin katıldığı oylamada, bir çekimser oya karşılık 262 oyla kabul edildi.
  550 milletvekilinin olduğu mecliste bizi ne kadar dikkate aldıkları ortada! :(
 3. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Ülke kalkınması ve ilerlemesinin altında yatan 3 temel dinamik vardır;

  1-Hayal edebilen,düşünebilen ve İdealist Ruhu taşıyan Beyin varlığının Özgürlükler çerçevesinde varlığına katkıda bulunmak ve sürdürebilir kılmak,
  2-Madencilik Faaliyetlerini En yeni teknolojiler ile desteklemek ve politika haline getirmek,
  3-Hayatının %80'nini İşyerinde geçiren İnsan hayatını Korumak,kolaylaştırmak ve keyifli hale getirmektir,
 4. ibrahim kol İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  2018 e kadar Çok tehlikelilere bakabiliyoruz yani. Doğan görünümlü şahin misali! :)
 5. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  arkadaşlar, hala resmi gazete de yayınlanmadı...resmi gazetede yayımlanmayan şeyler efsaneden öteye gidemez....
 6. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Hukumetin kanunlastirdigi cumhurbaskaninin meclise iade ettigi bir durum hatirliyor musunuz yakin zamanda?
 7. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Yaklaşık 12 yıldır meclisten cumburbaşkanlığına giden istisnai bir iki madde haricinde hepsi onaylandı...

  Ancak önemli olan şu ki: İş güvenliği uzmanının tek bir gazetesi vardır o da "resmi gazete"....

  Şimdi siz çıkıp derseniz ki madenlerde şu olacak bu olacak, inşaatta bu olacak, vs. demezler mi size nerede yazıyor diye....Resmi gazetede yazmayan bir şey ile nasıl kendinize yasal dayanak oluşturacaksınız..
 8. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  01 Temmuz 2018 yerine
  01 Ocak 2018 olması burada atılan bir kazıktır bence
 9. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Genel Kurulda yasalaşan tasarıların Resmi Gazete'de yayınlanmadan birşey ifade etmediğini az çok herkes bilir. Bu dedikleriniz 2000 li yıllarda Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan, Ahmet Necdet SEZER'de Cumhurbaşkanı iken geçerli olabilirdi. Hakikaten de durun bakalım belki veto yiyecek diyebilirdik. Şimdi ise Görünen köy klavuz istemez demekten başka birşey diyemiyoruz ;) Çok çok afaki birşey olmadıkça 15 güne kadar yayınlanır Resmi Gazete'de merak etmeyin...
 10. Hamit Kürşat Demiryürek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119510
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Anlamak istemiyorsunuz demek istediklerimi....
 11. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  primden dolayı yükseltmelerde yasal oldu

  Ekli Dosyalar:

 12. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  TBMM Genel Kurul'da görüşülmekte olan iş sağlığı ve güvenliği kanunu görüşmeleri muhalefet ve iktidar milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek TBMM'den geçti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in 'Ben bir inşaat işçisinin oğluyum' diye başladığı veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

  Hükümet seçim öncesinde TBMM Genel Kurulu’nun son mesaisi olarak 90 maddelik çalışma paketini yasalaştırdı. Bu çalışma, iktidar ile muhalafetin ortak çalışmasına da iyi bir örnek oldu. 68 maddelik tatışmalı İç Güvenlik Paketi 1,5 ayda yasalaşırken, 90 maddelik İş Güvenliği Paketi, iktidar ve muhalefetin mutabakatıyla üç günde toplam 16 saatlik bir mesai sonucunda yasalaştı.

  [​IMG]

  VEDA KONUŞMASINDA AĞLADI

  Çalışma Bakanı Faruk Çelik, tasarının yasalaşması için muhalefet partileriyle mekik diplomasisi yürüttü. Yasanın itiraz edilen bazı maddeleri metinden çıkartıldı, uzlaşma ile yeni maddeler eklendi. Maden ocaklarına “yaşam odası” zorunluluğu da bu mutabakat sayesinde yasaya girdi. Tüm parti sözcüleri, yaratılan bu ortamdan dolayı teşekkür konuşması yaparak, Genel Kurul çalışmalarını kapadılar. Bakan Çelik, “Ben bir inşaat işçisinin oğluyum” diye başladığı veda ve teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.

  [​IMG]

  Kabul edilen tasarının önemli bazı maddeleri şöyle:

  ÇALIŞMADA YENİ HAKLAR

  *Soma ile Ermenek’teki maden kazalarının tarihleri arasında meydana gelen tüm kazalarda hayatını kaybeden sigortalılara aynı imkanlar sağlanacak
  *İş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak.*Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde, işverenin kusurunun mahkeme kararı ile tespiti halinde, işveren 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.
  *İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  *Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.
  *Maden ocaklarında, kişisel koruyucu donanım bulunmaması, giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması durumunda işverenlere idari para cezası verilecek.*İş yerlerinde işin durdurulması kararı, kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanacak.
  *Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10’a çıkarılacak, sonrakiler için yüzde 5 olarak uygulanacak.
  *Genç işsizlerin belli koşullarda istihdam edilmesi halinde sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
  *Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15’lik sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10’a düşürülecek.*Ermenek’te meydana gelen maden kazasında, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle, brüt asgari ücretin iki katı tutarında ödeme yapılacak.
  *İş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.
  *Ceylanpınar’da Hazine arazisinde taşınmazı bulunanlara mülkiyet hakları devredilecek.
  *15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılamayacak, 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise sanat, kültür ve reklamcılıkta özel sözleşme ile çalışabilecek.*Çocuklar günde 5 ve haftada 30 saatten fazla çalıştırılamayacak.
  *İşçilerin babalık izni 5 gün olacak.
  *Yeraltında çalışan maden işlerine haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, yüzde 100 zamlı olacak.
  *Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.*Prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular, prim borçlarını 3 ay içinde ödememesi veya yapılandırmaması halinde sigortalılıkları durdurulacak.
  *65 yaş aylığı 145 liradan 200 liraya çıkartıldı.
  *Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde, işçinin izniyle 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.
  *SGK işlediği kişisel veriler, veri sahibinin noter onaylı muvafakatı olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamayacak.
  *Asansör bakımı ve kontrolü il özel idareleri, belediyeler ve bina yöneticileri için yasal zorunluluk haline getirildi.
  *Van’da meydana gelen depremde hasar gören, orta ve ağır hasarlı olarak taspit edilen yapılar “riskli yapı” olarak kabul edilip işlem yapılacak.*Görevini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşlarına, hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 10 ile yüzde 50’si arasında ceza uygulanacak.
  *Üç kez para cezası alan yapı denetim kuruluşu görevden men edilecek.
  *Maaşı bin liranın altındaki emekliye 100 lira zam ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puanlık destek primi indirimi yasaya monte edildi.
  *Soma AŞ’ye ait işyerlerindeki 2 bin 831 madencinin 41 milyon 84 bin lira tutarındaki kıdem tazminatı, şirketin malvarlığınının satışından karşınacak.*Soma ve Ermenek’te meydana gelen iş kazasında ölenlerin, prim borçları yok sayılarak, hak sahiplerine aylık bağlanacak.
  *2008’den önce ölen sigortalının anne babasına aylık bağlanmasında eş ve çocuklarından artan hisse bulunması şartı dışında başka bir şart aranmayacak.
  *Trafik kazaları sebebiyle üniversite ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, sosyal güvencesi aranmaksınız SGK tarafından karşılanacak.

  KAYNAK
 13. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Değişen maddeler içinde akla kalan;

  1-yer altı madenlerinde günde 7,5 haftada 37,5 saat olacak şekilde hafta da 2 gün tatil yasa maddesi olarak kabul edildi.
  2-Durdurulan işyerlerine para cezası kesilmicekti bu değiştirilmiş ve durdurulan işyeri çalışma yapmaya devam ederse hapis cezası kesilecek ve durdurma işlemi valilik makamlarınca kolluk kuvvetleri ile yapılacak.(şu demek işyeri hem durdurma hem de para cezası kesilmesi ikisi de yapılabilecek yani müfettiş tarafından durdurulan inşaat firması yanında yüklü para cezasıda görebilecek)
  3-kişisel koruyucu kullanmayana 3 uyarı sonrasında tazminatsız fesh hakkı kaldırılmış zaten anayasaya aykırı idi.
  4-yer altı maden ocaklarına yaşam odaları şartı getirildi.
  5-iş güvenliği uzmaları 2018 ve 2017 kadar B ler A ya,C lerde B gibi çalışacak ve pirim yükseltme yasal olarak kabul edilmiş oldu.
  6-Maden ocakları özel takip sistemi getirildi ve acil durumlar yönetmelik değişikliği ile genişletildi.
  7-en önemlisi tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçi çalıştırmayacaklar.
  8-Asansör bakımı ve kontrolü il özel idareleri, belediyeler ve bina yöneticileri için yasal zorunluluk haline getirildi
 14. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  şimdi geldi sıra yönetmelik yayınlanmasına
 15. trapezuslu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Kürşat Bey herhalde anadolu ajansının haberi diye doğru olmayabilir mi diyorsunuz. Eğer böyleyse yasamanın kaynağından (tbmm) link veriyorum.
  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22415&P5=H&page1=56&page2=56
  üstteki linkteki sayfa ve öncesinde burada bahsedilenlerin hepsi var. Ayrıca meclisin haber sitesi var, onunda linkini ekliyorum.
  http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=132499
 16. cansuchemıcal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  degısen maddlere ılgılı lınk burda paylasırsanız sevınırım.
 17. Ergül Çatalbaş Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  47072
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  dosya eki paylaştım yukarıda
 18. cansuchemıcal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  ok .teşekkurler
 19. Fatih Orkun ÇEÇEN İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman

  Durdurulan yerde ceza işlemi olmayacak yanlış biliyorsunuz sanırım.
 20. cansuchemıcal İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  yukarda dosya paylasıldı bosuna tartısmayın.