1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş sağliği ve güvenliğinin kavram ve kurallarinin gelişimi sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 15 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ  1. Tarihte ilk kez, kurşunun zararlı etkilerinden söz etmiş, kurşun koliğini tanımlamış, halsizlik, kabızlık, felçler ve görme bozuklukları gibi belirtileri saptamış ve bulguların kurşun ile İlişkisini açık biçimde tanımlamış bilim adamı kimdir?

  A) Hipokrat B) Nicander

  C) Heredot D) Plini

  2. 1493-1541 yıllarında yaşamış, modern toksikolojinin başlangıcı sayılan ve o gün için dünyada ilk iş hekimliği kitabı olan "De Morbis Metallicis" i yazan bilim adamı kimdir?

  A) Bernardino Ramazzini

  B) Geogius Agricola

  C) Paracelsus

  D) Urlich Ellenbrong

  3. Dünyada ilk mineroloji bilgini olarak bilinen ve 1494 ile 1555 yıllarında yaşamış, mineroloji ve maden izbelerinde çalışanların sorunlarını inceleyerek gözlemlerini "De Re Metallica" isimli eserinde yayınlayan ve bu eseriyle de iş ile sağlık arasındaki ilişkiyi açık olarak belirten ve sorunların saptanması ile kalmayıp korunma yöntemlerini de öneren bilim adamı kimdir?

  A) Bernardino Ramazzini

  B) Geogius Agricola

  C) Paracelsus

  D) Urlich Ellenbrong

  4. 1633 ile 1714 yılları arasında yaşayan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda önemli çalışmalar yapan, "De Morbis Artificum Diatriba" isimli kitabında özellikle meslek hastalıklarını önlemek için doktorlara hastalarına mesleklerini sormalarını öğütlemiş olan, İş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerin alınmasını öneren ve iş sağlığı ve güvenliğinin babası olarak kabul edilen bilim adamı kimdir?

  A) Bernardino Ramazzini

  B) Geogius Agricola

  C) Paracelsus

  D) Urlich Ellenbrong

  5. Osmanlı imparatorluğu döneminde, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak ilk yasal belge olma niteliği taşıyan; çalışma koşullarına ilişkin getirdiği düzenlemeler ile kömür madenlerinde bir hekim bulundurulmasını hükme bağlayan, ancak iş kazalarına İlişkin olarak ise herhangi bir hüküm taşımayan ve 1865 yılında yayınlanan belge aşağıdakiler-den hangisidir?

  A) Polis Nizamnamesi

  B) Dilaver Paşa Nizamnamesi

  C) Maadin Nizamnamesi

  D) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

  6. 1930 yılında yürürlüğe giren, İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bugün bile çok önemli hükümler getiren, işyerlerine sağlık hizmeti götürülmesini İlk defa başlatan ve işyerlerine sağlık hizmeti götürecek işyeri hekiminin çalıştırılmasını ve diğer revir, hastane gibi kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri içeren yasa aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Belediyeler Yasası

  B) Umumi Hıfzısıhha Yasası

  C) 3008 sayılı İş Yasası

  D) Borçlar Yasası

  7. Çalışma hayatını düzenleyen İş Kanunları'nın geçmişten günümüze kadar olan tarihsel sıralaması nasıldır?

  I. 3008 sayılı İş Kanunu

  II. 931 sayılı İş Kanunu

  III. 1475 sayılı İş Kanunu

  IV. 4857 sayılı İş Kanunu

  A) II - III-I-IV

  B) I-II-III-IV

  C) II-I-IV-III

  D) I-III -II -IV

  8. Türkiye'nin ilk İş Kanunu hangi yılda kabul edilmiştir?

  A) 1932 B) 1936

  C) 1937 D) 1938

  9. Tarihte ilk kez, çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili beslenmesi gerektiğine değinen kimdir?

  A) HİPOKRAT B) NİCANDER

  C) HEREDOT D) PLİNİ

  10. ILO (2003 - 2008) verilerine göre ölümlü iş kazası oranlarında en iyi olan ülke aşağıda-kilerden hangisidir?

  A) İngiltere B) Fransa

  C) Almanya D) İspanya

  11. Ülkemizde sürekli olarak 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde hekim çalıştırılmasına İlişkin düzenleme ilk olarak aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almıştır?

  A) 4857 sayılı İş Kanununu

  B} 1475 sayılı İş Kanunu

  C} Borçlar Kanunu

  D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

  12. Türkiye'de kunduracılarda kan kanserine yakalananların çokluğu nedeniyle yapıştırıcılarda bulunan benzene dikkat çeken, terlik ve ayakkabıcılar üzerinde yaptığı istatistik» çalışmaları 1974'te ABD'deki bir dergide yayımlayarak; ABD'de iş sağlığı ve güvenliği Yönetmeliği'nde sekiz saatlik çalışma süresince maruz kalınacak benzen oranının 10 ppm'den 1 ppm'e düşürülmesini sağlayan Türk hekim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dr. Behçet Uz

  B) Dr. Nusret Fişek

  C) Dr. Refik Saydam

  D) Dr. Muzaffer Aksoy

  13. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi vaniıstır?

  A) İş sağlığı ve güvenliği algısı madenlerin derinleştiği dönemlere rastlar.

  B) İş sağlığında çağdaş yaklaşım bütün çalışanların kapsanmasını benimser.

  C) Çalışanların sağlığının korunması bakımından işe giriş muayenesi birincil korunma yaklaşımıdır.

  D) İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı, iş kazası ve meslek hastalıklarının tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonudur.

  14. Osmanlı Devletinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çıkarılan ilk yasal belge olan Dilaver Paşa Nizamnamesi Aşağıdaki hangi çalışan kesim hedef alınarak çıkarılmıştır?

  A) İnşaat işçileri

  B) Liman İşçileri

  C) Kömür madeni İşçileri

  D) Karayolu ve demiryolu işçileri

  15. Aşağıdaki maddelerden hangisi, altı başlık altında topladığımız "İş Sağlığı Uygulama İlkelerinden" biri değildir?

  A) İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi

  B} İşyeri risklerinin kontrolü

  C) Uygun işe yerleştirme

  D) İş üretimini artırmak

  16. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilk yasal düzenlemeler öncelikle hangi ülkede yapılmaya başlanmıştır?

  A) İngiltere

  B) Japonya

  C) Finlandiya

  D) Amerika Birleşik Devletleri

  17. "Çalışanın çalışma ortamını, şartlarını çevresini kendisini güdüleyen sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sonucu olan bedensel, ruhsal, toplumsal optimal iyilik halidir."

  Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

  A) Optimal iş sağlığı

  B} Çalışma hayatında iş sağlığı

  C) İş Kanunu'na göre iş sağlığı

  D) ILO'ya (Uluslar arası Çalışma Örgütü) göre iş sağlığı

  18. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı ile kuralların tarihsel gelişimi sürecine İlişkin olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki iş sağlığı ve güvenliği kuralları dizisi Polis Nizamnamesi ile hazırlanmış ve uygulanmıştır.

  B) İtalyan Ramazzini 17.yüzyıldaki sayısız çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin kurucusu sayılmaktadır.

  C) İş sağlığına yönelik sistematik çalışmalar esas olarak Sanayi Devrimi ile İngiltere'de başlamış ve günlük çalışma saati 19. Yüzyılda 12 saate indirilmiştir.

  D) İSG, işyeri çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan tehlikelere, iş kazalarına, mesleki ve diğer tür hastalıklara karşı işçilerin teknik ve yasal önlemlerle korunması olarak tanımlanabilir.

  19. Osmanlı döneminde iş hukuku açısından batılı tarzda sayılabilecek il düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Polis Nizamnamesi

  B) Maaddin Nizamnamesi

  C) Mecelle-i Ahkam-ı Adliye

  D) Mevadd-ı Medeniyeye Dair Nizamname


  20. Yürürlükte olan iş Kanunu'nun kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 6331 B} 4357

  C1475 D) 931


  CEVAP ANAHTARI

  l-A 2-C 3-B 4-A 5-B 6-B 7-B 8-B 9-C 10-A ll-D 12-D 13-D I4-C 15-D 16-A 17-D 18-A 19-C 20-B
 2. seymanvr İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  118266
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  nevgross