1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş sagligi ve güvenliği kurullari sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 16 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ SAGLIGI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI  1. İSG kurulları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  I. İSG kurulları sanayiden sayılan işyerlerinde kurulur.

  II. İSG kurulları en az SO İşçi çalıştıran işyerlerinde kurulur.

  III. İSG kurulları altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur.

  IV. İSG kurulları sadece çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kurulur.

  A)I-II B) II-III

  C)l-ll-III D)1-II-III-IV

  2. İSG kurullarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) İşveren veya işveren vekili

  B) İş Güvenliği Uzmanı

  C) İşyeri Hekimi

  D) İşyeri hemşiresi

  3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun başkanı kimdir?

  A) Sosyal işler veya idari ve mali işler müdürü

  B) işveren veya işveren vekili

  C) İş Güvenliği Uzmanı

  D) İşyeri Hekimi

  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul sekreteri kimdir?

  A) İş Güvenliği Uzmanı

  B) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

  C) İşyeri Hekimi

  O) Sivil Savunma Uzmanı

  5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kaç kişiden oluşur?

  A) 7 B)8 C)10 0)12

  6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinden hangisi / hangileri işveren veya işveren vekili tarafından atanmaz?

  I. İş Güvenliği Uzmanı,

  II. İşyeri Hekimi,

  III. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya mali işleri yürütmekle görevli kişi,

  IV. Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

  A)I-II B)l-lll

  C) Sadece-III D) Sadece-IV

  7. İSG Kurulları ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  A) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri dışında belirlenen bir saatte yapılması asıldır.

  B) Kurul toplantıları için tüm üyelerinin katılımının sağlanması asıldır.

  C) İşverenler, İSG Kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararlan uygulamakla yükümlüdürler.

  D) İSG Kurulları, işyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde durumu Bakanlığa rapor etmekle yükümlüdür.

  8. İSG Kurulları İle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her İşveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

  B) Çalışan sayısının tespitinde işyerinde çalışan çalışanların tamamı dikkate alınır.

  C) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde, hepsi için tek bir İSG Kurulu oluşturulması yeterlidir.

  D) İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır.

  9. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde , işveren, birden çok İşyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, İş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine alt İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların en az ne kadar aralıkla İlgili teknik eleman ve uzmanlarca İncelenmesini sağlar?

  A) Ayda bir B) Üç ayda bir

  C) Altı ayda bir D) Yılda bir

  10. İş sağlığı ve güvenliği kurulları ne kadar aralıkla toplanır?

  A) On günde bir B) Ayda bir

  C) Üç ayda bir D) Altı ayda bir

  11. İş sağlığı ve güvenliği kurullarında toplantının gündemi,yeri, günü ve saati toplantıdan en az ne kadar süre önce kurul üyelerine bildirilir?

  A) 24 saat B) 36 saat

  C) 48 saat D) 72 saat

  12. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş sağlığı ve güvenliği kurul üyesi olur?

  A) İnsan kaynaklan, personel, sosyal işler veya idari mali işleri yürütmekle görevli kişi

  B) İş güvenliği uzmanı

  C) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta

  D) İşyeri hekimi

  13. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurullarının yetkileri arasında değildir?

  A) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek

  B) İşyerinde meydana gelen iş kazalarında kusur oranlarını tespit ederek kusurluları cezalandırmak

  C) işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak

  D) İşyerinde meydana gelen her İş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek

  14. İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantıları İle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Kurul, üye tam sayısı ile toplanır.

  B) İşveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır,

  C) Çekimser oy kullanılamaz.

  D) Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

  15. Altı aydan fazla süren asıl işveren - alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde, iş sağlığı ve güvenliği kurullarına ilişkin olarak aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

  B) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

  C} Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

  D) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda İse koordinasyon alt işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.

  16. İş sağlığı ve güvenliği kurullarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Devamlı olarak en az 50 çalışanın olduğu ve altı aydan fazla sureli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur.

  B) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi kurulun sekreteridir

  C) İşyeri hekimi uygun zamanı olduğunda kurulun toplantılarına katılır.

  D) İşyeri hemşiresi kurulun üyelerindendir.

  19. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, kurulun bulunmadığı işyerlerinde nereye başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir?

  A)İş güvenliği uzmanı

  B) işveren

  C) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

  D) İşyeri hekimi

  20. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde kurul sek-reteryası ; aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

  A) İşyeri hekimi

  B) İşveren veya işveren vekili C) Çalışan temsilcisi

  D) İnsan kaynakları, personel sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi

  21. Aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından, kurul üyeleri ve yedeklerine verilmesi gereken eğitim konuları içinde değildir?

  A) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar.

  B) İş hijyeninin temel ilkeleri

  C) Verimli üretim teknikleri

  D) İletişim teknikleri

  17. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışmalarına İlişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati tehlike ile karşı karşıya kalan çalışan, kurula başvurarak durumunun tespit edilmesini gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

  B) Ağır İş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallarde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

  C) En az haftada bir kere toplanır; ayrıca ağır İş kazası halleri veya Özel tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

  D) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.

  18. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar nereye başvurarak, durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir?

  A) Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğü

  B) İş güvenliği uzmanı

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

  22. "Kurullar ayda en az........kere toplanır.Ancak

  kurul, işyerinin tehlike sınıfım dikkate alarak

  tehlikeli İşyerlerinde bu sürenin...................,

  az tehlikeli işyerlerinde ise ....................olarak belirlenmesine karar verebilir" cümlesinde boşluklara gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İki - 2 ay - 6 ay

  B) iki - 3 ay —6 ay

  C) bir-2ay-3ay

  D) bir-3ay-6ay

  23. İş sağlığı ve güvenliği Kurulları'nın çalışma usulleri ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında kurulur.

  B) Katılanların sayı çoğunluğu ile karar alınır.

  C) Çekimser oy kullanılabilir,

  D) Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

  24. İş sağlığı ve güvenliği kurulları ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  A) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri dışında yapılması asıldır.

  B) Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılmaz.

  C) Kurulca işyerinde ilan edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlamaz.

  D) İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır.

  25. "İş sağlığı ve Güvenliği kurulları........................

  sayılı Kanun kapsamına giren,...............veya

  daha fazla çalışanın bulunduğu, .............ve

  daha fazla süren sürekli işlerin yapıldığı İşyerlerinde kurulur. " cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 4857-elli-altı ay

  B) 6331-elli-altı ay

  C) 4857-elli-üç ay

  D) 6331-kırk - üç ay

  1-B 2-D 3-B 4-A 5-A 6D 7-C 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-B I4- A 15-C 16-A 17-C 18-D 19-B 20-D 21-C 22-C 23-C 24-D 25-B