1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş sagligi ve güvenliğine genel bakiş ve güvenlik kültürü sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 15 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞ SAGLIGI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ   Koruyucu sağlık ve İş güvenliği hakkında yasal düzenlemeler ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

  A) Fransa B) İngiltere

  C) İsviçre D) Finlandiya

  2. Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve İnsanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan, ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelini İfade eden terim aşağıdakllerden hangisidir?

  A) RİSK B} OLAY

  C) TEHLİKE D) KAZA

  3. İşyerinde meydana gelebilecek, maruz kimselere veya çalışma çevresine zarar ya da hasar verici nitelikteki bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesini ifade terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Risk B) Olay

  C) Tehlike D) Kaza

  4. Oluşum tarzı itibariyle bir kaza olmasına rağmen sonuçları neticesinde yaralanma, zarar veya hasarın meydana gelmediği durumu İfade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Risk B) Olay

  C) Tehlike D) Kabul Edilebilir Risk


  5. ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayları ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Risk B) Tehlike

  C) Kaza 0) Kabul Edilebilir Risk


  6. Çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan tehlikelerden kaynaklanan riskleri, sistematik bîr yolla ortaya çıkarmak, yok etmek, veya kabul edilebilir seviyeye İndirmek için, nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalara ne denir?

  A) Tehlike Analizi B) Kaza Analizi

  C) Risk Analizi D) Olay Analizi


  7. Risklerin, tanımlanmış bir zaman aralığı süresince, kabul edilebilir düzey İçinde kalma yeteneğini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kabul Edilebilir Risk

  B) Güvenlik

  C) Kontrol Edilebilir Risk

  D) Risk Değerlendirmesi


  8. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinin amaçları arasında değildir?

  A) Çalışanları korumak,

  B) Üretim güvenliğini sağlamak,

  C) İşletme güvenliğini sağlamak,

  D) İşletme karını artırmak


  9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yerleştirilmesi ve işyerine çalışanların sağlık ve güvenlikleri amacıyla, tüm işverenlere risk değerlendirme zorunluluğu aşağıdakilerden hangisi ile getirilmiştir?

  A) ILO 155 sayılı sözleşme

  B) ILO 161 sayılı sözleşme

  C) ILO 112 sayılı sözleşme

  D) Avrupa Konsey Direktifi (89/391/EC)


  10. Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı ve Güvenliğinin tanımları arasında değildir?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir.

  B) iş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerinde çalı-1 Şanların işin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, bedensel ve ruhsal olarak zarar görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve tıbbi önlemleri sağlamaya yönelik çalışmalardır.

  C) İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerinde işin yapılması ve yürütümü ite ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli' çalışmalardır.

  D) İş Sağlığı ve Güvenliği, kaza olduktan sonra konuyu ele alan, kaza olasılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan teknik bir bilim dalıdır.


  11. Güvenlik ve emniyete öncelik veren, algı, inanç, tutum, kural, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla yetkinlik ve sorumluluk hislerinin bütünü ne olarak tanımlanmaktadır?

  A) Güvenlik kültürü

  B) İşe giriş muayenesi

  C) Periyodik kontroller

  D) İkincil koruma


  12. I. Proaktif ve bilgiye dayanan iş sağlığı ve

  güvenliği yaklaşımı yaygınlaştırılmalı

  II. Ulusal ve uluslar arası bir çalışma ve üretim kültürü oluşturulmalı

  III, Erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu eğitim sürdürülmeli

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri toplumda güvenlik kültürü oluşturulması için yeni yaklaşım ve yöntem önerilerindendir?

  A) Yalnız I B) l - II

  C)l-lll D) I-II-III


  13. Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Güvenlik kültürü " davranış normları " I oluşturmayı amaçlar.

  B) Kaza ve yaralanmaları azaltmak güvenlik kültürünün amacıdır.

  C) Güvenlik kültürünün amacı nadir görülen hastalık ve kazalar konusunda dikkati çekmektir.

  D) Güvenlik kültürünün amacı işletmede çalışanların kaza ve hastalıklar konusunda aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamaktır.


  14. İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşletmenin taahhüdü, işyerinde güvenlik kültürünün oluşmasında etkendir.

  B) Güvenlik kültürü oluşumunda çalışanların değerleri ve inançları temel alınır.

  C) Çalışanların tutum ve davranışları işletmelerde oluşan güvenlik kültürünün önemli bir belirleyicisidir.

  D} İşletmede iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için; konuya öncelik verilmesi, risklerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme gereklidir.

  15. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde güvenlik kültürü oluşturma çalışmalarını olumsuz

  yönde etkileyen faktörlerdendir?

  A) Düzenli eğitimler yapılması

  B) Etkinliklerin sürekliliğinin olmaması

  C) Çalışanların tüm süreçlere katılımının sağlanması

  D) Güvenlik çabalarına dönük olumlu geri bildirim verilmesi


  16. İş Sağlığı ve güvenliği kültürüne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Önleme prensibine öncelik verilmelidir.

  B) Hak, sorumluluk ve ödevlerin açıkça tanımlanmasına gerek yoktur.

  C) Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olma hakkına herkes saygı göstermelidir.

  D) İşveren ve işçiler sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasında aktif olarak yer almalıdır.


  17. Güvenlik kültürünün oluşturulması için gereken araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) "işle ilgili eğitim " güvenlik kültürünün önemli bir aracıdır.

  B) Güvenlik kültürünü oluşturmak için "İletişim Akışı " gerekli bir araçtır.

  C) " Kaynak eksikliklerinin giderilmesi " güvenlik kültürünün araçlarındandır.

  D) " Kalite ve üretkenliği" güvenlik kültürünün aracı olarak görmek doğru değildir.


  18. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kültürünün belirlenmesi için uygulanan yöntemlerden değildir?

  A) Optimal iş sağlığı

  B) İş analizi çalışmaları

  C) Psikometrik uygulamalar

  D) Karşılaştırmalı çalışmalar


  19. Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında sorumluluk kime düşmektedir?

  A) Çalışan işgücüne 8) Sendikalara

  C) İSG kurutlarına

  D) Devlet, sendika, işveren ve çalışanlara


  20. Çağdaş iş sağlığı anlayışı bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İş sağlığı çalışmaları bütün çalışanları kapsar.

  B) Çalışanların sağlığı ile ailelerinin sağlığı arasında yakın ilişkiler vardır.

  CJ İş sağlığı hizmetlerinde devlet mevzuat yapmak ve denetlemekle, işverenler yapılmış olan mevzuatlar kapsamında gerekli olan tüm önlemleri almakla, işçiler ise alınmış olan önlemlere uymakla yükümlüdürler.

  D) İş sağlığı hizmetlerinde başarılı olan ülkelerin hizmet modelleri bütün ülkelerde aynı şekilde uygulanabilir.  CEVAP ANAHTARI

  1-B 2-C 3-A 4-B 5-C 6-C 7-B 8-D 9-D 10-D 11-A 12-D 13-C 14-B 15-B 16-B 17-D 18-B 19-D 20-D

  1
 2. fiziko İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  isg genel bakış ve güvenlik kültürü

  Ekli Dosyalar: