1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Iş yeri hekimi muayene süreci hk

Konusu 'İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler' forumundadır ve RAGAR tarafından 1 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. RAGAR İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Değerli Arkadaşlar

  İşe giriş muayenesi , iş değişikliği ve işe dönüş muayeneleri yapılmakta. Tüm periyodik tarama testleri de aynı şekilde.

  Merak ettiğim konu işden ayrılışlarında da aslında muallak bir konu olan çalışanın çalıştığı süre boyunca iş yeri hekimliği hizmetlerinden yararlandığının denetlenmesi ve vasa eksikliklerinin tamamlanarak işten çıkışının verilmesi (istifa onay- IK ) sürecinde.
  Neden derseniz Madde 15 -b/2 bence son derece muallak. (iç sistemdeki değişiklikler olabileceği gibi , personelin iş -sektör vs değişikliği de anlamı çıkmakta )

  İkinci olarak örneğin iş kazası sonucu takibi yapılacak olan bir personelin ayrılması ve gittiği 2. iş yeri hekimine sağlık dosyasını iletmemesi veya 2. iş yerindeki hekimin takibini yapmaması da ilk iş yerine rücu ettirilecek nedenlerden biri hukuken

  Bu anlamda sizlerin görüşleri ve rutindeki uygulamalarınızı rica edeceğim  MADDE 8 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine
  getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve
  mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
  (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve
  güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan
  hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu
  Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
  (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği
  hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı
  sorumludur.

  MADDE 11 – (1) İşveren;
  a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
  gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi
  mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve
  sınırlandırıcı tedbirleri alır.

  Sağlık gözetimi
  MADDE 15 – (1) İşveren;
  a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık
  gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
  1) İşe girişlerinde.
  2) İş değişikliğinde.
  3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra
  işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
  4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça
  belirlenen düzenli aralıklarla.
  (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
  olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
  (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde
  veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
  Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır

  Cezai işlemler:
  c) 8 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için
  ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,
  d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir
  yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
  f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen
  işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin
  Türk Lirası,
 2. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  işyeri hekimimiz belediye polikliğinde çalışıyor kamu personeli görevlendirme üzerindende bizim işyeri hekimimiz sağlık taraması yapıyor suanda tüm işçi memur personele.yalnız normal muayene olan hastalar gibi sıra numarası aldırıp bizi öyle aldı bu şekilde doğrumu yapılan.
 3. merve akdag kardes İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  20677
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BELEDİYE
  işyeri hekimimiz belediyemiz çalışanlarına sağlık taraması yaptı.kendisi büyükşehir poliklinikte doktor bizi sağlık taramasına alırken normal hasta gibi sistemden numara verip öyle aldı bu şekilde olması mı gerekiyor yoksa direk muayene edip başka işlem yapılmasına gerek yokmuydu.