1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işe giriş isg talimat ve tutanağı

Konusu 'Talimatlar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 16 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Şantiyede çalışılan herkes aşağıdaki iş güvenliği ile ilgili talimat ve kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. Şantiyede iş güvenliği birimi ve proje yönetimi tarafından ilan edilen/duyurulan kural ve talimatlar ile iş güvenliği ile ilgili yapılan sözlü veya yazılı uyarılara uyulmaması sonucunda meydana gelebilecek her türlü kaza halinde sorumluluk çalışanın kendisine aittir.
  ·İşçi, işine başlarken ve işin devamında işveren/işveren vekili tarafından alınan her türlü önleme uymak zorundadır. İşçi işini yaparken kullanması gerekli olan kişisel koruyucu malzemeleri zimmetli olarak teslim almıştır. Hiçbir şekilde kişisel koruyucu malzeme kullanılmaksızın işe başlanmayacak ve bozulan deformasyona uğrayan KKD malzemelerini depocu veya yetkili personele vermek sureti ile değiştirilmesini sağlayacaktır. Bu konudaki mevzuat ve işverenin hazırladığı talimat ile belirlenen kurallar uyarınca, kişisel koruyucu malzemeleri kullanacağını, bakım ve temizliğini yapacağını kabul ve taahhüt eder.
  ·İşyerindeki ve çalışma alanındaki asılı uyarı, işaret ve ikaz levhalarına riayet edilecektir. Her bir uyarı levhası belirli bir tehlikeyi ve riski belirtmek amacı ile konulmuştur. Yetkisiz kişilerin bu levhaların yerlerini değiştirmesi veya tamamen kaldırması kesinlikle yasaktır. Uyarı, işaret ve ikaz levhalarına zarar veren, tahrip eden, yerlerini değiştiren kişiye İSG uygulama planındaki cezai müeyyideler uygulanır. İşçi bu talimata uymayı kabul ve taahhüt eder.
  ·İşveren/işveren vekili veya proje hazırlık/uygulama koordinatörü tarafından hazırlanan ve bu isg talimat ve taahhüt tutanağının eki olarak kabul edilen prosedür, talimat ve iş güvenliği uygulama planını ve içerisindeki ulusal mevzuatta yer alan; kanun, tüzük, yönetmeliklere uyacağını, işyeri disiplin prosedürü içerisinde yer alan cezai müeyyidelere razı olacağını, İSG uygulama planı gerekliliklerini kesinlikle yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
  ·İşyerinin muhtelif yerlerine asılacak olan iş güvenliği kuralları ile talimatlar okunacak ve uyulacaktır.
  ·İşçinin görev ve yetkisi dışındaki işleri yapması ve görevi olmayan alanlara girmesi yasaktır.
  ·Şantiyede görev ve unvanı ne olursa olsun baretsiz çalışılmayacak ve dolaşılmayacaktır.
  ·Çalışma alanında ve şantiye mobilizasyon alanında, işçi kendisine verilmiş olan reflektif yeleği, bareti, çelik burunlu iş ayakkabısını giymek zorundadır.
  ·Kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerde çalışırken ( yüksekliği 3 metre ve daha fazla olan yerler) mutlaka tam koruma emniyet kemeri kullanılması zorunludur. Gerekli durumlarda yardımcı güvenlik halatlarının kullanılması gerektiğinde bu halatları depodan işçi kendisi zimmetli olarak alacak ve kullanacaktır.
  ·Sivri uçlu, delici ve kesici nitelikteki malzemeleri gelişigüzel atmak, istiflemek yasaktır.
  ·Çalışmaya başlamadan önce işbaşı kontrolünü yapınız ve gerekli durumlarda güvenli çalışma koşullarını sağlayın ve üstlerinize bilgi veriniz. İşe başlamadan önce amirinizden işe başlama onayı alınız.
  ·Yüksek çalışma platformlarında( İskele vb.) bulunan açıklıkların önüne ve etrafına koruyucu korkuluk/bariyer yapınız. Korkuluk ve bariyerleri yerinden kaldırmak, sağlamlılığını azaltmak yasaktır.
  ·İskele, iş makinesi, kamyon, çatı ve merdivenlerden atlamak, kazı içlerine atlayarak inmek yasaktır.
  ·İşçi, işyerindeki makine alet teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder. İşçinin yetkisi olmayan alet, makine ve ekipmanı kullanması kesinlikle tehlikeli ve yasaktır.
  ·Gerekli güvenlik önlemleri ve izni alınmadan kuyu, rögar, menfez, tank, tünel ve diğer kapalı alanlara girilmesi yasaktır.
  ·İşçi, işyerine alkollü, içkili veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
  ·İşçinin işyerinde ve işyerinin eklentilerinden sayılan yerlerde (koğuş, sosyal tesis, yatakhane, lokal vs) diğer çalışanlarla kumar oynaması kesinlikle yasaktır.
  ·İşçinin çalışma alanında(Özellikle Yüksek çalışma platformları-iskele, tehlikeli çalışma yerleri-Atölye vb.) diğer bir iş arkadaşına şaka yapması ve onların güvenliğini olumsuz etkileyecek davranış sergilemesi yasaktır.
  ·Şantiye sahası içerisinde parlayıcı ve patlayıcı malzeme depo edilen yerler ile bu tür maddelerle çalışılan yerlerde kesinlikle sigara içilmeyecektir.
  ·Çalışan üstlerinin yönlendirmesinin olmadığı; çalışmayı yapması, başka bir çalışma sahasına girmesi yasaktır. Emniyet şeridi ve bariyer ile çevrilmiş alanlara girilmeyecektir.
  ·Kayma ve düşme tehlikesi bulunan yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri kullanılacaktır.
  ·Göze malzeme/çapak sıçraması tehlikesi olan işler (spiral taşı ile kesim, taşlama, kırıcı ile kırım, şalomalı çalışmalar, ilaçlama, daire testeresi ile kesim vb işler) yapılırken koruyucu iş gözlüğü kullanılması zorunludur.
  ·Kaynak ve benzeri demir işlerinde çalışanlar kaynak gözlüğü ve maske kullanacak yedek tüpler kaynak yapılan yerde bulundurulmayacaktır.
  ·Yetkili ve sorumlu kişilerin dışında hiç kimse elektrik panolarına, şalterlere, makinelere, kablolara ve elektrikle çalışan aletlere dokunmayacaktır. Elektrik arızası durumunda işçi en yakın amirine arızayı bildirmekle yükümlüdür.
  ·Ucunda fişi olmayan elektrikli ekipmanı ve seyyar kabloları elektrik prizine takmak tehlikeli ve yasaktır.
  ·Elektrik direklerine izinsiz çıkılmayacaktır.
  ·İş makineleri ve vinçler ile havai hatlara yaklaşılmayacaktır.
  ·İşçinin su birikintisi, akarsu, tank ve havuzlara serinlemek amacı ile girmesi tehlikeli ve yasaktır. İşin gereği nedeni ile girilecekse amirinizden izinsiz girmeyiniz. İşçinin akarsudan balık tutması ve diğer avcılık faaliyetlerinde bulunması yasaktır. İşçinin 3.şahısların bağ, bahçe ve tarlasına girmesi 3.şahsın izni olmadan ve üstlerinin haberi olmadan girmesi yasaktır.
  ·Şantiyedeki yazılı ve resimli ikaz levhalarına uyulacaktır. Uyarı levhaları ve duyuru panolarına asılan yazılar talimat niteliğinde olup uyulması zorunludur.
  ·Oksijen tüplerini yağlı elle tutmak; tüplerin valf, manometre ve diğer teçhizatları yağlamak yasaktır. Oksi-bütan gaz takımının oksijen hortumu mavi renkli, yanıcı gazın hortumu kırmızı renkli olacaktır. Ayrıca hortumlarda geri tepme ventili ve ateş tutucuların olması zorunludur. İşçi bu özelliğe sahip olmayan ya da teçhizatı bozulmuş olan bu ekipmanları kullanmayacaktır. Arızaları bildirmekle yükümlüdür.
  ·İşçinin çalışma sahasında her ne suretle olursa olsun açık veya kapalı alanda ateş yakması tehlikeli ve yasaktır.
  ·Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır. Onarım amacı ile de olsa basamak altlarını yükseltmek amacıyla takoz konulmayacak tır. Açılır kapanır el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda cıvata ile bağlanacaktır cıvata başı ve somun ile ahşap rondela konulacak ve kontra somun kullanılmayacaktır.
  ·El merdivenleri kullanıldıkları yerle alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir. Merdiven basamak aralıkları eşit ölçüde ve 30 cm.’den fazla olmayacaktır.
  ·Takviyeleri görevliler formenler veya ustabaşları tarafından kontrol edilmeden iskele ve kalıp üzerinde çalışılmayacaktır. İskele cephe bağlantıları sağlam olmayan, eksik iskele elemanlı iskeleye ve kalası olmayan iskele üzerine çıkılması tehlikeli ve yasaktır.
  ·Yük altında bulunan zincir ve ekipmanlara kaynak yapılmayacaktır. Kaldırılan yüklerin altında bulunmak ve altından geçmek yasaktır.
  ·Çalışma alanının tertip ve düzenini bozacak her türlü hareket yasaktır.
  ·Çalışma yerlerinde ve araçların altında uyunulması tehlikeli ve yasaktır.
  ·Malzeme ve taş düşmesi olabilecek yerlerde dinlenmek amacı ile oturulması tehlikeli ve yasaktır.
  ·İşçinin tehlikeli olarak gördüğü bir işe başlamadan önce amirlerine haber vermesi ve onların güvenlik ile ilgili yeterli önlemi aldırmadıktan sonra o işi yapmaları yasaktır.
  ·Elektrikli ekipmanların ve teçhizatın arıza ve bakımına görev ve yetkisi olmayan kişilerin müdahalesi tehlikeli ve yasaktır.
  ·İşçiler gelişigüzel yerlerde dinlenmeyecekler ve dinlenme amaçlı olarak çalışma alanına yatmayacaklardır. İş makinesi ve araçların altına ve gölgesine oturulması tehlikeli ve yasaktır.
  ·Elektrikli ekipmanların ve seyyar kabloların uçlarında mutlaka fişleri olacak ve fişi olmayan ya da kırılmış olan ekipmanlar prize takılmayacaklardır. Böyle bir eylemin yapılması tehlikeli ve yasaktır.
  ·Yük asansörünün iniş çıkış için kullanılması ve insan nakli yapılması tehlikeli ve yasaktır. Yük asansörlerinin altında bulunmayınız. Asansörlere fazla yük yüklemeyiniz.
  ·LPG, asetilen, propan tüpleri ile akaryakıt deposu ve kereste ile çalışılan yerlere sigara ve yangına sebebiyet verebilecek maddelerle yaklaşılmayacaktır.
  ·Hiçbir vasıtayı sürücüsünden başka kimse kullanmayacaktır. İş makinesi azami hız 20 km/saat ve diğer ulaşım araçları için şantiye alanında 30 km/saat, şantiye dışında karayolları hız sınırlarına uyulacaktır.
  ·İş makinelerinin içinde, basamaklarında, ön ve arka kovalarında insan taşınması ve binilmesi kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. Traktörlerin römork bağlantı ara yerinde (makas) ve römork üzerinde yolculuk yapılması, binilmesi ve bindirilmesi tehlikeli ve yasaktır.
  ·Hareket halindeki iş makinelerine 20 metreden fazla yaklaşmak yasaktır.
  ·Kaldırma amaçlı kullanılan ekipmanların (sapan, çelik halat, mapa, zincir vs) sağlam ve deformasyona uğramamış olmasına dikkat edilmeli ve hiçbir şekilde bozuk ve yıpranmış ekipman kullanılmamalıdır.
  ·Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli malzemelerin bulunduğu, stoklandığı ve çalışıldığı yerlerde sigara içilmesi, ateş yakılması ve elektrik arkı çıkarabilecek iş ve hareketleri yapmak tehlikeli ve yasaktır.
  ·Olası iş kazalarını işçinin amirine bildirmesi zorunludur.
  ·Mesai saatleri içerisinde şantiyeye işçilerin misafiri kabul edilmeyecektir.
  ·Montaj sahalarında görevliler dışında kimse bulunmayacaktır montaj esnasında yük kaldırırken yükün üzerine çıkılmayacak altında kimse bulunmayacak ve geçmeyecektir.
  ·Kazı işleri yapılırken 1,5 metreden fazla derinliklerde şevli kazı veya iksa uygulanacaktır.
  ·Kazı içlerinde yağış varken ve yağış sonrası gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalışmayınız.
  ·Kazı içlerinde ters şev yapmak sureti ile çöktürme yapmayınız. Kazı kenarına yaklaşmayınız.
  · Her çalışan işçinin gerektirdiği kişisel koruyucu malzemeyi kullanacak bu malzemenin eskimesi kırılması veya kaybolması halinde amirine haber vererek yenisini alacaktır kişisel koruyucu malzemeleri ( baret, emniyet kemeri vb) her çalışan ambardan zimmetle alacaktır.
  İŞVEREN / TEBLİĞ EDEN İŞÇİ-ÇALIŞAN / TEBELLÜĞ EDEN
  .................... İnşaat Tur. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. ADI VE SOYADI İMZASI

  PERSONEL YANGIN TALİMATI
  Çalışan herkes aşağıdaki yangın güvenliği ile Personel Koruyucu Ekipman Kullanma Talimatı ilgili kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu Kurallarla ilgili yapılan sözlü veya yazılı uyarılara uyulmaması sonucunda meydana gelebilecek her türlü olay halinde sorumluluk çalışana aittir.

  1. Koğuşlarda ve ofislerde yangına neden olabilecek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler LPG piknik tüpü gibi malzemeler bulundurulmayacaktır.
  2. Ambarlar sahası içerisinde yanıcı parlayıcı ve patlayıcı madde bulunan kapalı mekanlarda kesinlikle sigara içilmeyecektir.
  3. Bozuk ve izolesi aşınmış elektrikli malzemeler kullanılmayacaktır.
  4. Yangın söndürme cihazlarının önüne malzeme istiflenmeyecektir.
  5. Yangın söndürme cihazları kurcalanmayacak ve zarar verilmeyecektir. Zorunlu olarak kullanılan ve boşaltılan tüplerin dolum yapılabilmesi için depoya teslim edilecektir.
  6. Elektrik tesisatı ve yanıcı patlayıcı sıvıların yangınlarında kesinlikle su kullanılmayacaktır.
  7. Yanıcı parlayıcı ve patlayıcı malzeme ve maddelerin yakınında sigara içilmeyecek ve ateş bulundurulmayacak. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde alanlarındaki kuru otlar temizlenecek ve yerlere çakıl/kırma taş serilecektir.
  8. Kaynak yada kesim işlerinde çevrede yanıcı madde olup olmadığı kontrol edildikten sonra işe başlanacak.
  9. İşyerinde yangın ile ilgili yazılı ve resmi ikaz levhalarına uyulacaktır.
  10.Küçük elektrik yangınlarında derhal cihazın fişi çekilip kuru tip yangın söndürücü kullanılacaktır.
  11.Yangın anında ortamda fazla duman varsa zehirli dumandan kaçınmak için mümkün olduğunca zemine yakın kalınacak.
  12.Oksijen tüpleri akaryakıt deposu ve kereste ile çalışan sigara ve yangına sebebiyet verebilecek maddelerle yaklaşılmayacaktır.
  13.Yanıcı maddeler merdivenlerden ve yürüyüş yollarından uzakta depolanacaktır.
  14.Yangın söndürme sırasında rüzgar arkaya alınacaktır.
  15.Yangın görüldüğü an itfaiyeye haber verilecektir.
  16.Yangın anında herkes koğuşunu kontrol edecek uyuyan varsa uyandırılacak ve koğuş boşaltılacaktır.
  17.işçi koğuşlarındaki sobalar kesinlikle yanıcı ve parlayıcı kimyasallarla (benzin, tiner, ispirto vs) yakılmayacaktır.
  18.Koğuşlarda hiç kimse yoksa koğuştan en son çıkan kişi elektrikli ısıtıcıları kapatacaktır.


  devamını ekten indir.....

  Ekli Dosyalar:

 2. fatih parlak İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  Teşekkürler
 3. Murat ERDEM Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Eskişehir
  Sertifika Numarası:
  45030
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Forum Madencilik Müşavirlik Mühendislik san. ve tic. ltd.şti.
  Günaydın Erkan, emeğine sağlık, güzel çalışma ...
 4. esrakaya İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim
 5. Dr.Ümit UĞURÇEKİÇ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  13720
  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSGÜM ANKARA
  Merhaba Erkan bey güzel paylaşımlarınız için teşekkür ederim,
  ama birde şöyle düşünün işçide kendi sağlığı ve güvenliği için işverenin uyması gereken koşulları belirten bir yaz hazırlasa işveren imzalarmı ?
  bu tebliğ edilen yazının hukuki olarak geçerliliği ne kadardır merak ediyorum ?
  siziizlemeye devam ediyoruz
 6. Murat ERDEM Bölüm Yöneticisi

  • Bölüm Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Eskişehir
  Sertifika Numarası:
  45030
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Forum Madencilik Müşavirlik Mühendislik san. ve tic. ltd.şti.
  aynen düşündüğünüz gibi, bir iş kazası karşısında böyle bir talimatname veya taahütnamenin hukuki açıdan çok fazla geçerliliği olmayacaktır,daha kaba bir tabirle işvereni kurtarmaya yetmeyecektir, ancak bu tür bir belge, işçinin İSG konusuna daha ciddi şekilde yaklaşmasına, attığı imzadan sorumlu olacağını düşündüğünden olası tehlikeli davranışlardan sakınması için caydırıcılığa olacaktır, olmalıdır, tabiiki işveren her durumda o işyerinde yapılan, yapılmayan, eksik yapılan, görülen, görülmeyen her konudan birinci derecede sorumludur, görevinizi veya pozisyonunuzu bilmiyorum ancak, bakış açınız İSG bilincine hiç uygun değil, bana göre...
 7. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Bu tür talimatlar,iş güvenliğinin işyerlerinde yük değilde bir yaşam şekli olarak politikalarının gereği yerleşmiş ülkelerde;

  1-Toolbox talks(iş başı konuşmaları)
  2-iş başı görev talimatlarının okutulması ve imzalanması
  3-İş izin talimatlarının okutulması
  4-iş başı ve oryantasyon sunum olarak
  5-Görev talimatların
  6-Genel ve lokal talimatlarının okutulması ve imzalatılması olarak ,bir üst seviyeye çekilmesinden anlıyoruz ki yasal top atmak değil tehlikeli hareketlerin önüne geçilmesi açsından işveren namına somut delilleri uygulaya gelen İSG yönetim sistemleri olarak OHSA nında gereklilikleri olarak ta önem arzeden çalışmalardır.

  burada altını çizmek istediğim husus tehlikeli hareketleri önlem için talimatları tebliğ etmek ve eğitim vermektir.bunu ecnebiler ayakta yaşıyorlar artık sadece iş girişlerinde değil.ben her sabah işbaşı görev talimatını okur ve riskleri tesbit eder tüm çalışanlara imzalatırdım,bismilllah diyerekten meselem..
 8. Dr.Ümit UĞURÇEKİÇ İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  13720
  Uzmanlık Sınıfı:
  İş Yeri Hekimi
  Firma / Kurum:
  ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSGÜM ANKARA
  Murat bey ben işyeri hekimiyim ,16 yıldır işyeri hekimliği yapıyorum,aynı zamanda kamuda kurum doktoru olarak çalışıyorum ,saygılarımla
 9. nilaysuner İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7362
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  DEMO PLASTİK ÜRÜNLERİ AŞ
  Teşekkürler :)
 10. HALİL DOĞAN İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Hem devlette dr.luk yapip hemde isyeri hekimligi yapmak etik mi sizce sorun olmuyor mu