1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işletme kontrolü ve genel noksanlıklar

Konusu 'İşletme Kontrolü ve Denetimler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 18 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  1 - KAZANIN PERİYODİK KONTROLÜ
  İşyerindeki kalorifer kazanının periyodik kontrolü yaptırılmamıştır.
  Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları bu kazanlara ait sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde:207-209)
  2 - SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ PERİYODİK KONTROLÜ
  İşyerindeki seyyar yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yaptırılmamıştır.
  İşyerindeki seyyar yangın söndürme cihazları: en az altı ayda bir defa periyodik olarak kontrol edilecek ve kontrol sonuçları, cihazların üzerinde bulunan kartlara işlenecektir. Kontrolü yapanın adı, soyadı, imzası, kontrol tarihi ve kaşesi kartta belirtilecektir.
  ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:128)
  3 - ELEKTRİK TESİSATININ PERİYODİK KONTROLÜ
  Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yaptırılmamıştır.
  İşyerinin; aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı, bir yılı geçmeyen süreler içinde periyodik olarak yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacak, kontrol sonuçlarının uygun olduğunu belirten bir belge düzenlenerek işyerinde bulundurulacaktır.
  (Par.Pat.Tehl.ve Zar. Mad. Çal. İşy. ve İşl. Alı. Ted. Hak. Tüzük Madde:40)
  iş Güvenliği Tüzüğü Madde:343 Par. Pat. Tehl. ve Zar. Mad. Çal. İşy. ve İşl. Alı.Ted. Hak. Tüzük Madde:57)
  4 - TOPRAKLAMA
  İşyerindeki makine ve tezgahların gövde güvenlik topraklamaları yaptırılmamıştır.
  İşyerindeki makine ve tezgahların gövde güvenlik topraklamaları; elektrik iç tesisat yönetmeliği ile topraklama yönetmeliği esaslarına uygun olarak yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak ve yılda bir kez kontrol ve bakıma tabii tutulacak, yapılan kontroller sırasında bulunan ohm değerleri ve bu değerlerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu düzenlenecek olan bir belge üzerinde belirtilecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:295-296-297-298-353-354; Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği Madde:10-1/p)
  5 - PARATONER
  İşyerinde paratoner yoktur.
  İşyeri; yıldırım tehlikesine karşı uygun şekilde kurulmuş paratoner tesisatı ile korunacaktır. Paratoner, yılda en az bir defa periyodik olarak kontrol ettirilecek, kontrolü yapan yetkili teknik eleman tarafından düzenlenecek olan bir belge işyerinde saklanacaktır Paratonerin projesi çizilerek etki alanı gösterilecektir.
  (Par.Pat. Tehl. Zar.Mad.Çal. İşy. ve İşl. Alı. Ted.Hakk. Tüzük Madde:57 )
  6- ALARM VE TAHLİYE DENEMELERİ
  Yangına karşı alarm ve tahliye denemeleri yapılmamıştır.
  İşyerlerinde; (6) ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılacak, bu denemeler ,yetkili ve tecrübeli bir şef, işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri yangın planına uygun olarak tertiplenecektir.
  (İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde:131)
  7 - İŞYERİ HEKİMİ:
  İşyeri hekimi yoktur.
  Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
  ( İş kanunu Madde: 81; İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde: 5-18-21-22-23-24-25-26)
  8 - KALDIRMA ARACININ PERİYODİK KONTROLÜ
  Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri yaptırılmamıştır
  Kaldırma araçları; periyodik olarak üç ayda bir yetkili teknik bir eleman tarafından bütünüyle kontrol edilerek düzenlenecek olan bir belge işyerinde bulundurulacaktır. Kaldırma deneyi, kabul edilen en ağır yükün (1,5) katı uygulanarak yapılacaktır
  (İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde:376-378)
  9 - PORTÖR
  Mutfak , yemekhane ve gıda işlerinde çalışan işçilerin portör kontrolleri yaptırılmamıştır.
  Mutfak ve yemekhanede çalışan işçilerin; her üç ayda bir periyodik olarak portör kontrolleri yaptırılacak, bulaşıcı bir hastalık taşıyıp taşımadıkları kontrol ettirilecek, sağlam olmayanlar, tedavi oluncaya kadar bu bölümlerde çalıştırılmayacaklardır.
  (İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde:57/7; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde:126)
  10 - SAĞLIK RAPORLARI
  İşçilerin sağlık raporları yoktur.
  İşyerinde yapılan işler “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” kapsamında olduğundan, iş yerinde çalışan işçilere, bünyelerinin yaptıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarını belirten örneğine uygun sağlık raporlarından alınması zorunludur. Sağlık raporları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilecek, sağlık raporları olmayan işçilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. İşin devamı süresince bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının tespiti için,18 yaşından büyük işçilerin, yılda bir doktor muayenesinden geçirilerek, muayene sonuçları sağlık raporlarının “periyodik muayeneler “ bölümüne işlenecektir.
  (İş Kanunu Madde :86, Ağır ve Teh . İşler Yön. .Madde :5)
  11 - GÖĞÜS RADYOGRAFİLERİ:
  Tozlu bölümlerde çalışan işçilerin bir bölümünün göğüs radyografileri çektirilmemiştir.
  Tozlu işlerde çalışacak tüm işçiler, işe alınırken ,genel sağlık muayeneleri yapılacak, göğüs radyografileri alınacak ve solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile, cilt hastalığı olanlar, göğüs yapısında bozukluk bulunanlar , bu işlere alınmayacaklardır.
  Tozlu işlerde Çalışan işçilerin, periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacak ve her altı ayda bir, göğüs radyografileri alınacaktır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler ,bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:76/5-6)
  12 - SOYUNMA MAHALLİ
  Soyunma mahalli uygun değildir.
  İşyerlerinde soyunma yerleri, vestiyerler ve gardıroplar, atölyelerden ayrı, duş ve lavabolara bitişik, işçilerin çıkış yerlerine yakın bir yerde yapılacak ve onların rahatça soyunup giyinmelerine elverişli genişlikte olacaktır.
  Lavabo ve vestiyerler, özel ve ayrı bir yerde iseler, bunlara kapalı bir geçitle geçilecektir.
  Soyunma yerleri, aydınlık, havalandırmaya elverişli ve soğuk mevsimlerde yeteri kadar ısıtılmış olacak, temiz ve bakımlı bulundurulacaktır. Buraların en az günde bir kere temizlenmesi ve yıkanması sağlanacak ve duvarları, açık renkle boyanacaktır.
  Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde soyunma yerleri ayrı ayrı olacaktır
  İşyerinde çalışan tüm işçiler; soyunma mahalli olarak ayrılan yerlerde soyunup giyinecek, bu bölümde her işçiye bir tane düşecek şekilde elbise dolabı bulundurulacak, işçilerin soyunma mahalli dışında, değişik yerlerde veya bölümlerde bulunan elbise dolaplarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:41-44)
  13 - SOĞUK HAVA DEPOSUNDA GÜVENLİK
  Soğuk hava deposunda sesli uyarı sistemi yoktur.
  Soğuk hava depolarında, deponun içinde işçi bulunduğunun anlaşılması için deponun içinden kumanda edilen zil veya kırmızı ışık ve elektrik cereyanı kesilmesi halinde kullanılmak üzere uygun bulunacak diğer haberleşme tertibatı yapılmış ve kullanılma şekilleri belirtilmiş olacaktır.
  (İş Kan. Mad.77, Çıkar Par.Pat.Tehl.ve Zar. Mad. Çal. İşy. ve İşl. Alı.Ted. Hak. Tüzük Madde:193)
  14 - ANA KUMANDA TRAFOSUNDA GÜVENLİK
  Ana kumanda trafosunun bulunduğu yerde değişik malzemeler depolanmaktadır.
  Ana kumanda trafosunun bulunduğu bölüm diğer kısımlardan uygun şekilde yapılmış tel kafes veya duvarla ayrılacak, kapısı sürekli kilitli bulundurulacak, trafonun bulunduğu bölümün depo olarak kullanılması önlenerek
  dışarıdan olabilecek fiziki etkilere karşı etkili ve yeterli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
  (İş Kanunu Madde:77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde: 277)
  15 - DAİRE TESTERE TEZGAHINDA GÜVENLİK
  Marangozhanedeki daire testerenin bıçak koruyucusu yoktur.
  Marangozhanedeki daire testerenin üstü ve etrafı, mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen uygun bir koruyucu ile örtülecek ve testerenin tabla altındaki kısmı da korunacaktır.
  (Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde İşçi:184/2)
  16 - DUŞ VE TUVALETLER
  İşyerindeki duş ve tuvaletler temiz değildir.
  İşyerindeki tuvaletler günde en az bir kere iyice yıkanacak, her kullanmadan sonra temiz bir halde bulundurulması sağlanacak, kokuları sıhhi usullere uygun bir şekilde giderilmiş olacak, kırık ve eskiyen lavabolar yenileri ile değiştirilecek ve duvarlar boyanacaktır.
  Duşlar, normal temizlik ve bakım dışında her (l5) günde bir ,iyice yıkanıp temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
  Duş ve tuvaletlerin sürekli temiz ve kullanılabilir bir halde olması sağlanacaktır.
  ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:38-39-40)
  17 - MASKE
  Tozlu ortamlarda çalışan işçilere maske verilmemiştir.
  Tozlu bölümlerinde çalışan işçilere, işin özelliğine ve tozun niteliğine göre uygun maskeler verilecek ve çalışma anında bu koruyucu malzemelerin kullanılması sağlanacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:76/3; 533)
  18 - KULAK ODİOGRAMLARI
  İşyerinin gürültülü bölümlerinde çalışan işçilerin kulak odiyogramları çektirilmemiştir.
  Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular, bu işlere alınmayacaklardır. Ancak doğuştan sağır ve dilsiz olanlar, bu işlere alınabileceklerdir.
  Gürültülü işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, genel sağlık muayeneleri yapılacaktır. Duyma durumunda azalma ve herhangi bir bozukluk görülenler ve kulak ve sinir hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar, çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:78 / 4-5)
  19 - KULAK TIKACI
  Gürültülü bölümlerde çalışan işçilere kulak tıkacı verilmemiştir.
  Gürültülü bölümlerde çalışan tüm işçilere; kulakların korunması için işe uygun kulak tıkaçları verilecek ve bu tıkaçlar her gün temizlenecek ve sterilize edilmeden diğer bir işçiye verilmeyecektir. Bu kişisel koruyucu malzemelerin kullanılması sağlanacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde: 22 ; 525)
  20 - TIBBİ İLK YARDIM MALZEMELERİ
  İşyeri hekiminin çalışma odasında bulunan ilk yardım dolabında ilaç yoktur.
  İşyeri hekiminin çalışma odasında bulunan ilk yardım dolabında; hekimin uygun gördüğü ve 4 numaralı ilk yardım paketinde belirtilen ilaç ve malzemeler bulundurulacak, bu ilaç ve malzemeler eksildikçe işveren tarafından tamamlanacaktır.
  ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:97-98)
  21 - ELBİSE DOLABI
  Soyunma mahallinde elbise dolabı yoktur.
  Soyunma mahallinde, işyerinde çalışan her işçiye bir tane düşecek şekilde uygun elbise dolabı bulundurulacaktır.
  Elbise dolapları metal veya kolay temizlenebilir malzemelerden ve kilitlenebilir şekilde yapılmış olacak, kapıları
  hava cereyanını sağlayacak şekilde kafesli veya çeşitli yerlerinden delikli olacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:42)
  22 - İŞ ELBİSESİ
  İşçilerin iş elbiseleri yoktur.
  İşçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek işlerde çalışan işçilere, işin gerektirdiği şekil ve nitelikte koruyucu giyim eşyası olarak birer iş elbisesi veya iş gömleği giydirilecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:526)
  23 - HAVALANDIRMA
  İşyerinin havalandırma sistemi yoktur.
  Çalışma şartlarından kaynaklanan ve ortama yayılan toz,duman, buhar v.b.gibi maddeler ortama yayılmadan işe uygun ve etkili aspirasyon sistemi ile kaynağından emilerek dışarı atılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:21-191)
  24 - SEYYAR EL LAMBALARI
  İşyerinde kullanılan seyyar el lambaları 220 voltla çalışmaktadır.
  İşyerinde kullanılan seyyar el lambalarının gerilimi,bir transformatör yardımı ile düşürülerek,elde edilen küçük gerilim (en çok 42 volt) ile kullanılacaktır. Bunların elle tutulan kısımları yalıtılacak, lambalar cam koruyucu içine alınacak ve kırılmaması için tel kafes yapılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:306-311-322)  25 - KAYIŞ-KASNAK KORUYCULARI
  İşyerinin değişik kısımlarında bulunan makinelerin kayış-kasnak koruyucuları yoktur.
  Tahrik makinalarının bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve bütün tezgah ve makinaların tehlikeli olan kısımları uygun şekilde yapılmış koruyucular ile korunacak,koruyucular olmadan çalışmaya izin verilmeyecektir
  Koruyucular ancak kontrol,ayar,bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve işin bitiminde derhal yerine takılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:l42-143-147)
  26 - KORKULUK
  İşçi koğuşuna çıkan merdivenin kenarında korkuluk yoktur.
  İşçi koğuşuna çıkan merdivenin kenarlarına; uygun malzemeden yapılmış en az 90 cm. yüksekliğinde ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 Kğ. lık bir yüke dayanabilecek uygun korkuluk yapılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:14)
  27 - KOMPRESÖRÜN PERİYODİK KONTROLÜ
  Kompresörün periyodik kontrolü yaptırılmamıştır.
  Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri,yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:244)
  28 - ATEŞÇİ BELGESİ
  Kazancıların ateşçi belgeleri yoktur.
  İşyerindeki kazanlar, yaptıkları işi bilen uzman ve ehliyetli kişiler tarafından işletilecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:210)
  29 - SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
  İşyerinde seyyar yangın söndürme cihazı yoktur.
  İşyerlerinde yangın başlangıçlarında kullanılmak üzere yeteri kadar uygun seyyar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.Bu cihazlar; işyerinde çıkabilecek yangınlarına çeşidine ve yapılan işin özelliği ile işyerinde kullanılan maddelerin cinsine etkili nitelikte olacaktır.Yangın söndürme cihazları görünür ve erişilebilir yerlere konulacak ve önlerinde engel bulunmayacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:123)
  30 - TETANOS AŞISI
  Tetanos aşısı yaptırılmamıştır.
  Tetanos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, antitetanik aşı yapılacak,parçalanmış,ezik ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda. Serumantitetanik tatbik olunacak,eğer işçi evvelce aşılanmış ise rapel olarak anatoksin yapılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:86)
  31 - ÇELİK BURUNLU AYAKKABI
  İşçilere çelik burunlu ayakkabı verilmemiştir.
  Ağır veya yuvarlanabilen malzemelerin kaldırılıp taşındığı işlerde, işçilerin pabuçlarının üzerine metal bir koruyucu takılacak veya işçilere, çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı verilecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde:532)
  32 - İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU
  İşyerinde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu” oluşturulmamıştır.
  Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren, bir
  ”İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu” kurmakla yükümlüdür.
  İnceleme,denetleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde çalışan bu kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.
  a) işveren veya işveren vekili, b) işyeri güvenlik şefi, yoksa işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında görevli teknik bir kişi,c) işyeri hekimi, d) sosyal işler danışmanı yoksa personel veya sosyal işleri yürütmekle görevli bir kişi,e) varsa sivil savunma uzmanı, f) işyerinde görevli formen,ustabaşı veya usta, g) işyerinde sendika varsa temsilcilerin kendi aralarından seçecekleri bir işçi, sendika yoksa işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek bir işçi. Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili,sekreteri ise (b) bendinde sözü edilen kişidir.
  Adı geçen kurulun; kuruluş tarzı,çalışma usulü, ödev ve yetkileri “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük”te belirtilmiştir.
  (İş kanunu Madde : 76 ; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük Madde: 1-2-3-4-5-6-7-8-9)
  33 - AYDINLATMA
  İşyerinin aydınlatma sistemi yetersizdir.
  İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır.Şu kadar ki, işin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılmayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır. Suni ışıkla aydınlatılmanın sağlandığı hallerde tesisat teknik usul ve koşullara uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.Aydınlatma sistemi, çalışan işçilerin sağlığına ve yapılan işe zarar vermeyecek şekilde düzenlenecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde: 16-17)
  34 - ELEKTRİK PANOSUNDA YALITKAN MALZEME
  Elektrik panosunun önünde yalıtkan malzeme yoktur.
  İşyerindeki elektrik panolarının önü(tabanı), elektrik akımı geçirmeyen ve kurulu güce uygun yalıtkan malzeme ile kaplanmış olacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 274-277)
  35 - EĞİTİM
  Parlayıcı,patlayıcı,tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde işçilere, yaptıkları işlerde özellikle maruz kalınacak tehlikeler,yangın halinde alınması gerekli tedbirler,atıkların etkisiz hale getirilmesi,yüklemede,boşaltmada ve işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler hakkında eğitim, araştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle yeterli bilgi verilecek ve bu hususlar işçinin işyeri dosyasında belirtilecektir.
  İşçilerin yukarıda belirtilen hususlarda yeterli bilgilere ve bu bilgileri uygulama yeteneğine sahip oldukları, işveren veya işyeri sorumlusu tarafından saptanmadan işe başlatılması, çalıştırılması veya başka bir işe verilmesi yasaktır.
  (Par.Pat.Tehl.ve Zar. Mad. Çal. İşy. ve İşl. Alı.Ted. Hak. Tüzük Madde:73)
  EĞİTİM II
  İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla ve eğitimleri vermekle yükümlüdürler.
  Bu amaçla; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilemek ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlamakla ve çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
  İşyerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilerek çalışanların özlük dosyalarında saklanacaktır.
  ( İş Kanunu Madde.77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 3; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde: 4-5-8-10-17)
  36 - SAĞLIK ELEMANI
  İşyerinde sağlık elemanı yoktur.
  Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerinin sağlık biriminde, bir sağlık elemanı veya ilk yardım kursu görmüş sağlık personeli bulundurulacak,vardiya çalışması yapılması halinde ise her vardiyada bir eleman bulunacak şekilde bu sayı artırılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 106-107-108)
  37 - ELEKTRİK PANOSUNDA GÜVENLİK
  Elektrik panolarının üzeri açıktır.
  Atölye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları,panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap içine konulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 274 – 277)
  38 - AYDINLATMA SİSTEMİNDE GÜVENLİK (ETANŞ)
  Aydınlatma sistemi etanş (kapalı sistem) değildir.
  Tozlu ortamlarda yapılacak çalışmalarda aydınlatma kapalı sistem (etanş) olacak ve tozdan kaynaklanabilecek yangın tehlikesine karşı gerekli ve yeterli önlemler alınacaktır.
  (Par.Pat.Tehl.Zar.Mad.Çal.İşy.ve İşl.Alı.Ted.Hak.Tüz.Madde: 41 )
  39 - YANGIN PLANI
  İşyerinin yangın planı yoktur.
  İşyerlerinde olabilecek yangınlara karşı bir yangın planı yapılacak, bekçiler ile çalışanlar arasından yeteri kadar yardımcılar seçilerek bir yangın söndürme ekibi kurulacak ve bu ekip personeline , yangın halinde yapacakları görevler gösterilecek ve yangına karşı savunma eğitimi yapılacak,ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerinin,hangi çeşit yangına karşı kullanılacağı öğretilecek ve tüm bu çalışmalar işyeri yangın planına uygun olacak yapılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:133)
  40 - BOYA TABANCASINDA GÜVENLİK
  Boya tabancalarının statik elektriğe karşı topraklamaları yapılmamıştır.
  Tabanca boyası yapılan tesislerde kullanılan boya tabancalarının statik elektriğe karşı topraklamaları; uygun bir şekilde yapılacak,topraklaması yapılmayan boya tabancaları kullanılmayacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 340 )
  41 - BOYA İŞLERİNDE GÜVENLİK
  Boya işleri işyeri ortamında yapılmaktadır.
  Tabanca boyacılığı işleri; işyeri ortamından ayrı, bağımsız bölümlerde yapılacak,boyahanenin uygun ve yeterli havalandırma sistemi olacak,bu bölümlerde çalışan işçilere yapılan işe uygun kişisel koruyucu malzemeler verilerek kullanmaları sağlanacak, elektrik kumanda sistemi ile panoları ortam dışında ve kapalı bulundurulacak,aydınlatma sistemi etanş (kapalı sistem) olacaktır. Boyanmış veya verniklenmiş malzeme,ancak her türlü parlama ve patlama tehlikeleri ile sağlığa zararlı etkileri ortadan kaldıran şartlar sağlanarak kurutulacak ve bu işlemler sırasında meydana gelen gaz ve buharlar gerekli tedbirler alınarak zararsız hale getirilecektir.
  ( Par.Pat.Tehl.Zar.Mad.Çal.İşy.ve İşl.Alı.Ted.Hak.Tüz.Madde: 41-50-51-166-169-170)
  42 - KREŞ
  İşyerinde kreş yoktur.
  Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, (150 ) den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, (0-6) yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emzikli kadınların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun (kreş) kurulması zorunludur. Kreş,( 250) metreden daha uzaksa, işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. İşverenler; ortaklaşa kreş kurabilecekleri gibi uygun nitelikleri taşıyan kreşlerle de anlaşarak bu yükümlülüğü yerine getirebilirler.
  ( Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakımı Yurtlarına Dair Tüzük Madde: 7)
  43 - LPG TÜPLERİNDE GÜVENLİK
  Mutfakta ve buhar kazanlarının bulunduğu yerlerde çok miktarda LPG tüpleri bulunmaktadır.
  Dolu tüpler; sıcaklık değişmelerine,güneşin dik ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve neme karşı korunmuş olacaktır.
  Dolu tüpler, işyerlerinde depolanmasında mümkün olduğu kadar az miktarda tüp bir arada bulundurulacak,tüpler yangına dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde,radyatör, buhar kazanı ve benzeri ısı kaynaklarından uzak bulundurulacak ve tüplerin devrilmesine veya yuvarlanmasına karşı tedbirler alınacaktır. Tüplerin depolandığı yerlerin uygun havalandırma tertibatı olacak ve bu yerlerin yeteri kadar kapısı bulunacaktır. Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.
  İşyerinde kullanılacak basınçlı tüplerin depolanma işlemi, yukarıda belirtilen özellikler göz önüne alınarak yapılacaktır.
  (Par.Pat.Tehl.ve Zar. Mad. Çal. İşy. ve İşl. Alı.Ted. Hak. Tüzük Madde: 100)
  44- HİDROLİK PRES TEZGAHINDA ÇİFT EL KUMANDA SİSTEMİ
  Hidrolik pres tezgahında çift el kumanda sistemi yoktur.
  Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu yapılamayan preslerde,çift el kumanda tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek başına presi harekete geçiremeyecek şekilde yapılmış olacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:180 / 4)
  45 - OPERATÖRLÜK BELGESİ
  İş makinelerini kullanan işçilerin operatörlük belgeleri yoktur.
  İşyerinde kullanılan forkliftler, operatörlük belgesi bulunan işçiler tarafından kullanılacaktır.
  (İş Kanunu Madde: 73; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Değişik 42. Maddesi gereğince MEB’nca tesbit edilen, KGM Veya Makine Mühendisleri Odaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve MEB’nca İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası ( Operatörlük Belgesi) İle İlgili Esaslar Madde: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13 )
  46 – SEYYAR ELEKTRİK KABLOLARINDA GÜVENLİK
  Elektrikle çalışan makinaların seyyar besleme kabloları fiziki etkenlere karşı korunmamıştır.
  Taşınabilir elektrik kabloları; dayanıklı kauçukla kaplanmış olacak ve gerektiğinde eğilip bükülebilecek bir metalle dayanıklılığı artırılacak ve bunların kaplamaları bozulmayacak ,bağlantıları iyi durumda tutulacaktır Seyyar elektrik kabloları; mekanik,fiziksel ve kimyasal etkilerden korunmuş olacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 292-293)
  47 - İŞÇİLERİN ÖZLÜK DOSYALARI
  İşçilerin özlük dosyaları yoktur.
  İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgileri yanında,bu kanun ve diğer kanınlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.İşveren işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
  ( İş Kanunu Madde: 75)
  48 – BOYA DEPOLANMASINDA GÜVENLİK
  İşyerinde kullanılan boyalar boyahanede depolanmaktadır.
  Boya püskürtme yerlerinde bir günlük iş için yeterli miktardan fazla uçucu ve parlayıcı sıvılar depolanmayacaktır. Bunlar özelliklerine göre iyice kapalı kaplarda bulundurulacak ve boşalan kaplar derhal püskürtme yerlerinden çıkarılarak dışarda uygun bir yere taşınacaktır.
  (Par.Pat.Tehl.ve Zar. Mad. Çal. İşy. ve İşl. Alı.Ted. Hak. Tüzük Madde: 168)

  49 - İŞ MAKİNALARINDA GERİ VİTES UYARI SİSTEMİ
  İşyerinde bulunan forklift ve lastik tekerlekli yükleyicinin geri vites ikaz sistemi yoktur.
  İş Makinalarının geri vites uyarı sistemleri; iş makinalarının geri manevraları sırasında sürekli olarak çalışacak ve işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olacak şekilde yapılacak,diğer makinaların meydana getirdiği gürültüyü bastıracak kadar kuvvetli ve tiz olacak , işyerindeki bütün iş makinaları aynı ses tonunu kullanacaktır.
  ( İş Kanunu Madde: 77; İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü madde: 459)
  50 – KİMYASAL MADDELER BİLGİ FORMLARI
  İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları yoktur.
  Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi amacıyla ve risk analizlerinde değerlendirilmek üzere işyerinde kullanılan kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarikçiden sağlanmalı ve güvenliğe ilişkin bilgiler bu formlarda belirtilen hussulara göre değerlendirilmelidir.
  İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarikçilerinden sağlanacak ve işyerinde bulundurulacaktır.Bu formlar aşağıdaki bilgileri mutlaka içerecektir:
  1- Kimyasal ürün ve firma kimlik bilgileri
  2- Formülasyon / bileşenler hakkında bilgiler
  3- Tehlike tanımlaması
  4- İlk yardım bilgileri
  5- Yangın önlemleri
  6- Kazara dökülmelere karşı önlemler
  7- Taşıma ve depolamayla ilgili bilgiler
  8- Maruziyet kontrolü ile ilgili bilgiler
  9- Fiziksel ve kimyasal özellikler
  10-Kararlılık ve reaktiflik
  11-Toksikolojik bilgiler
  12-Ekolojik bilgiler
  13-Atık bertaraf bilgileri
  14-Nakliye ile ilgili bilgiler
  15-İlgili mevzuat
  (İş Kanunu Madde: 78; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 6/a-2 , 10 / a-4)
  51 – KAN VE İDRAR TAHLİLİ
  İşyerinde kurşun / lehim çalışması yapan işçilerin kan ve idrar tahlilleri yaptırılmamıştır.
  Kurşunla çalışan işçiler,her üç ayda bir sağlık muayenesine tabi tutulacaktır. Bu muayeneler ile kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri,klinik ve laboratuar usulleri ile tesbit edilecektir. İşçinin hazım şikayeti olup olmadığı,diş etlerinde burton çizgisi bulunup bulunmadığı,kolların eksansiyon durumları incelenecektir.İdrarda kopraporfirin aranacak ve kanda hemoglobin yüzdesi ölçülecek,bazofil granulasyonlu eritrosit sayımı yapılacaktır. Kan ve idrarda kurşun aramak üzere numuneler, ihtisas laboratuarlarına gönderilecektir.
  ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tzüğü Madde: 61 / 9)
  52 - RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
  Risk değerlendirme raporu hazırlanmamıştır.
  Her işveren işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin işçilere,işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir risk değerlendirmesi çalışması yapmakla yükümlüdür.Ayrıca işveren; işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi,eğitim ve bilgi verilmesi de dahil gerekli her türlü önlemi almak,organizasyonu yapmak araç ve gereçleri sağlamakla da yükümlüdür.Bunun yanında işyerinde üretimde kullanılmakta olan makine grupları,ve kimyasallarla ilgili ayrı ayrı risk değerlendirilmesi yapılması ve risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren önlemler paketi hazırlamak, gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak zorundadır.
  İşveren;yeterli bilgi,beceri ve donanıma sahip olması halinde, işin niteliği ve işçi sayısı dikkate alınarak koruyucu ve önleyici organizasyonu yapabileceği gibi diğer profesyonel
  kurum ve kuruluşlarla da ortak bir çalışma yapabilecektir.Birden fazla işveren ve alt işverenlerin birlikte çalışma yaptıkları durumlarda da ortak risk analizi hazırlanması ve uygulanması ortak yürütülebilir.Ancak bu durumlar ana işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  ( Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:6)

  Ekli Dosyalar:

 2. Hakan Balıkçı İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  44214
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel Teknik Rehber,Danışman ve OSGB
  yararlı bilgiler için teşekkürler.
 3. Ali İhsan Dönmez Hatay Temsilcisi

  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  Hatay
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Be mubarek adam bunları yapınca başka iş kalırmı acaba yapacak?
 4. sadeist İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Teşkkler Paylaşımlarınız için
 5. mustafaozkr İSGforum Üyesi

  harıka ve yaralı bılgıler tşk
 6. hcullu İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  çok başarılı ve yararlı bir çalışm, teşekkürler
 7. Ali Olgun İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  119511
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Netelsan Elektrik Elektronik AŞ.
  çok başarılı ve yararlı bir çalışma yardımlarınız için çok teşekkürler ederim​
 8. Zeynep Mısırlıoğlu İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  1696
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ADA Matbaacılık Ltd. Şti.
  bu bilgilerden faydalanacağım kesin, teşekkürler Erkan Bey...
 9. Mine Soysal İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  126004
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  AYDIN ELİT OSGB
  Fevkaladenin fevkinde ..döktürmüşsünüz yine Erkan Bey.:)
 10. ali ihsan saatci İSGforum Üyesi

  Çok teşekkürler. Müthiş iyi olmuş. Bir şey sorabilir miyim.
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hala geçerli mi? burada ona atıf var.
 11. Hande Parlak İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  emeğinize sağlık..teşekkürler..
 12. Aslinc İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Harika bir paylaşım olmuş, yol gösteren bir çalışma olmuş. Emeğinize sağlık.
 13. Ozan Değirmenci İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  MÜKEMMEL OLMUŞ ERKAN BEY ELLERİNİZE SAĞLIK...
 14. Ozan Değirmenci İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Madde 459-Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri, işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli ve titiz olacak ve aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır.(TÜZÜK)
  Yalnız iş kanunu madde:77'de

  İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

  Madde 77 - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

  Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.
  Tam olarak geri vites sesli sinyali bu maddelerde geçmiyor.Erkan bey açıklamanızdaki gibi bir madde mevcut mudur?Ben de ona göre taşerona bastıracağımKesin bir dayanak bulama lazım.
 15. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi