1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işyeri bina ve eklentileri sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 20 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ


  1. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik gereklerinden değildir?

  A) İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli güzellikte inşa edilmiş olacaktır.

  B) Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır.

  C) İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kim-, yasal özelliklerine ve çalışanların sayısına' göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulunacaktır.

  D) Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanacaktır.


  2. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapıları İle ilgili güvenlik gerekliliklerinden değildir?

  A) Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.

  B) Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılacaktır.

  C) Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.

  D) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır.


  3. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili güvenlik gerekliliklerinden değildir?

  A) Acil çıkış yolları ve kapılan 23.12.2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır, işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

  B) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

  C) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır.

  D) Acil çıkış kapıları işin yapılmadığı zamanlarda kilitli olacaktır.


  4. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik gereklerinden değildir?

  A) Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlere konulacak, önlerinde engel bulunmayacaktır.

  B) Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır.

  C) Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır.

  D) Çalışılan ortamın sıcaklığı 20 "C den az 27 *C den fazla olmayacaktır.


  5. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde aydınlatma ile ilgili güvenlik gerekliliklerinden değildir?

  A) İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır.

  B) İşin konusu veya İşyerinin İnşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

  C) Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, en az 1000 lüks aydınlatma sağlayacak şekilde yerleştirilecektir.

  D) Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.


  6. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde; İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı ile ilgili güvenlik gerekliliklerinden

  değildir?

  A) İşyerinde tüm çalışanların birbirini göreceği, rahatlıkla iletişim kuracağı gerektiğinde uyarı ve kurtarma faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebileceği şekilde bölümsüz olarak yapılacaktır.

  B) İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmayacaktır.

  C) Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir.

  D) İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya { benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılmış olacak, açık bir şekilde işaretlenecek veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunacaktır.


  7. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak güvenlik önlemlerinden t

  değildir?

  A) Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve Çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olacaktır.

  B) Saydam kapıların üzeri kolayca temizlenebilir olacak ve karşıdan gelenin görünmesini engelleyecek herhangi bir şey yapıştırılmaya çaktır.

  C) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmayacak ve güvenli malzemeden yapılmış olacak veya kırılmalara karşı korunmuş olacaktır.

  D) Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar İçin ayrı geçiş kapıları bulunacaktır. Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve Önlerinde hiçbir engel bulunmayacaktır.

  8. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

  A) Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar, yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike yaratmayacak şekil ve boyutlarda olacaktır.

  B) Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar, yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike yaratmayacak şekil ve boyutlarda olacaktır.

  C) Çalışma mahalleri dışında yapılan iş ile makine ve malzeme göz önüne alınarak, işçilerin korunması amacıyla araçların geçiş yolları açıkça işaretlen ece ktir.

  D) Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan tehlikeli

  alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun önlemler alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir.


  9. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

  A) Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olacak ve buralarda işçiler için yeterli sayıda arkalıklı oturma yerleri ve masalar bulundurulacaktır.

  B) Gebe ve emzikli kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır.

  C) Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı bürolarda, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır,

  D) Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda işçilerin dinlenebileceği uygun yerler sağlanacaktır.


  10. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

  A) İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, İşçilerden soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir.

  B) Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır.

  C) Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, günlük olarak kıyafetler temizlenecek ve kullanılmayacak durumda olanlar yenisi ile değiştirilecektir.

  D) Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak ve her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar; bulunacaktır.


  11. Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak güvenlik önlemlerle ilgili

  yanlıştır?

  A) Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun duş tesisleri yapılacaktır.

  B) Kadın ve erkek işçilerin bir arada çalıştığı işyerlerinde, duşları önce erkek işçiler sonrasında da kadın işçiler kullanacak şekilde program yapılacaktır.

  C) Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır.

  D) Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktır.


  12. Aşağıda kilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak güvenlik önlemlerle ilgili yanlıştır?

  A) İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.

  B) İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir tane ilk yardım odası bulunacaktır

  C) Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır.

  D) uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.


  13. Aşağıdakilerden hangileri işyeri bina ve eklentilerinde alınacak güvenlik önlemlerle ilgili doğrudur?

  I. İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır.

  II. İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır.

  III. İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir.

  IV. İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir.

  A) 1,11, IV B)l, II, III, IV

  C) 1,11 D) II,III,IV

  _
  _CEVAP ANAHTARI_

  l-A 2-B 3-D 4-D 5-C 6-A 7-B 8-C 9-C 10-C 11-B 12-B 13-B