1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Yürürlükte Işyeri hekimi ve diğer sağlik personelinin görev, yetki, sormlk ve eğtmleri hak. yön.değişikliği

Konusu 'Mevzuat Kütüphanesi' forumundadır ve Fatih Orkun ÇEÇEN tarafından 18 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Fatih Orkun ÇEÇEN İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  18 Aralık 2014 PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 29209

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,

  SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “30 uncu,” ibaresi “3 üncü, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “İşyeri hekimliği” ibaresi “İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi” olarak değiştirilmiş, (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

  “d) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih ve saatleri, eğiticileri, katılımcıları ile eğitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı,”

  “h) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından üç üyeden oluşan komisyonu,

  ı) Komisyon: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısının başkanlığında Genel Müdürlükten üç üye ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığından seçilecek bir üye ile gerek görüldüğünde üniversitelerin tıp, hukuk, eğitim, mühendislik ve iletişim fakültelerinden seçilecek öğretim üyelerinden oluşan Komisyonu,”

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-6.htm
 2. Talha Taflıoğlu Gruplar Koordinatörü

  • Site Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  118179
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  ERPİLİÇ Entegre Tesisleri
  Çalışma süresiyle ilgili değişiklikler 1.1.2016 dan itibaren geçerli olacak ;) Diğerleri yayımı tarihinde.

  En çok sevindiğim patronu şikayet etme konusunda hekimlere de yükümlülük getirilmiş oldu.

  Yargı karşısında bu maddeye istinaden olası bir iş kazasında niye patronu şikayet etmedin diye sadece uzmana sorulmayacak...
 3. Samet Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  110245
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  f) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle,”

  (4) İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından Ek-6’daki örneğine uygun çalışma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.


  EK MADDE 1 – (1) Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamındaki şirketler ve kurumlar, bu Yönetmeliğin 16, 17, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini İSG-KATİP sistemine kaydettirmek zorundadır.”


  bunlarda benim dikkatimi çekti. KEP olayı Yönetmeliğe de girdi sonunda. Birde İSG KATİP üzerinden ispiyon diye modül açacaklar sanırım :)
 4. Evvelden yetkileri arasında bu husus vardı, şimdi yükümlülükleri arasına koyulmuş.
 5. Leyla Kalyon İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  19581
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  İş yeri hekimlerinin saatleri değişmiş
  Zaten hekim sıkıntısı var
 6. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  OSGB
  çocuklarımız bile oyuncaklarıyla bu denli oynamıyor

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  sonun ne olacak bilmem
 7. Onur Umur Emektar Üye

  • Emektar Üye
  Sertifika Numarası:
  48078
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  Arkadaslar uzmanlarin sureleri artmadi mi? Artacak mi?
 8. Erdem Baskın Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  OSGB
  çok yakında ilgili yönetmelik yayınlanır
  eli kulağında
 9. Onur Umur Emektar Üye

  • Emektar Üye
  Sertifika Numarası:
  48078
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  Arkadaş, ne iş yeri hekimiymiş be:) Bir kere de uzmanlara önce verin artıları:)
 10. Az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu kalkmış mı?

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin; birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

  “a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

  b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.”
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 18 Aralık 2014 ---
  Yönetmelikleri karıştırdınız herhalde:D
 11. ramazanyilmaz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  82742
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman

  kalktı Eren bey. 10dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıflarda var zorunluluk.
 12. evet bende şimdi okuyordum diğer yönetmeliği, Aynı konuların farklı yönetmeliklerde parça parça olması takip açısında zor oluyor.


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri


  MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
 13. ismail şeker İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  bir kaç ay evvel yine bir isg toplantısında bir konuşmacı bu sistemi anlatmıştı. tespit öneri defterini artık isg katip e yazacaz galiba :)
 14. Nil Gün İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  28762
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhaba arkadaşlar, diğer sağlık personeli tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda görevlendirilmemesi yayım tarihinden itibaren mi yürürlüğe giriyor?
 15. Emre Yiğitarslan İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  at izi it izine karıştı...
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 18 Aralık 2014 ---
  12 nci maddede belirlenen işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
  MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle eklenen 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımlandığı tarihten üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 16. EK MADDE 1 – (1) Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamındaki şirketler ve kurumlar, bu Yönetmeliğin 16, 17, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini İSG-KATİP sistemine kaydettirmek zorundadır.”
  bunlarda benim dikkatimi çekti. KEP olayı Yönetmeliğe de girdi sonunda. Birde İSG KATİP üzerinden ispiyon diye modül açacaklar sanırım :)[/quote]


  İlgili yönetmelik kapsamında olan şirketler aşağıda. İlgili kanuna bakarsanız ayrıntısını bulabilirsiniz. Devlet kurumları, üniviersiteler vb sayılmış.

  ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1
  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  (2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar.
 17. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

  • Forum Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  İstanbul
  Sertifika Numarası:
  45334
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEZ MEDİKAL
  Bu zorunluluk torba yasa ile kalkmıştı zaten şimdi yönetmeliğe girmiş oldu.
 18. Nurdan Dahi İstanbul Temsilcisi

  • Forum Yöneticisi
  • Etkinlik Grubu
  İl Temsilciliği:
  İstanbul
  Sertifika Numarası:
  45334
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEZ MEDİKAL
  2016 dan itibaren geçerli olacağına göre acele etmeye gerek yok :(
 19. serhat ataseven İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  67354
  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Firma / Kurum:
  SER İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti
 20. aktasi İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  7247
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Alarko Taahhüt Grubu
  19 Aralık 2014 CUMA

  Resmî Gazete

  Sayı : 29210

  DÜZELTME

  18/12/2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sehven yazılan “iş güvenliği uzmanı” ibaresi, “işyeri hekimleri” olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18/12/2014 tarihli ve 35804503/010.03/16496 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.