1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işyeri hekimi ve diğer sağlik personelinin görevleri sorular-nisan 2014

Konusu 'ISGNet::Soru Bank' forumundadır ve Muhammed Ali tarafından 20 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Muhammed Ali Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  • Eğitim Grubu
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ SORULARI


  1. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, aşağıdakilerden hangi diplomaya sahip olanlar diğer sağlık personeli olamaz?

  A) Hemşire

  B) Sağlık Memuru

  C) Ebe

  D) Acil Tıp Teknisyeni


  2. I. Hemşire

  II. Sağlık Memuru

  III. Ebe

  IV. Acil Tıp Teknisyeni

  V. Çevre Sağlığı Teknisyeni VI. Laborant

  "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, yukarıdakilerden hangileri diğer sağlık personeli olabilir?

  A) I- II -III

  B) II-III-IV-VI

  C) I-II-IV-V

  D) I - II - III - IV - V - VI


  3. I. İşyerinin tehlike sınıfı

  II. İşyerinin büyüklüğü

  III. Çalışan sayısı

  "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işveren işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini yukarıdakilerden hangisi/hangilerini dikkate alarak görevlendirir?

  A) Yalnız I B)l-lll CJI-II D)l-ll-lll


  4. "işyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev. Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında

  Yönetmeliğe" göre, işverenin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşveren, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri İle ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz.

  B) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.

  C) İşveren ilgili yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli görevini üstlenebilir.

  D) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen İşyerlerinde, diğer sağlık personelinin de tam süreli görevlendirilmesi zorunludur.


  5. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, aşağıdakilerden hangisinde işveren işyeri hekimliği hizmetini Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet satın alma yoluyla yapamaz ?

  A) Tehlikeli sınıfta olup 1500 çalışanı olan işyerlerinde

  B) Az tehlikeli sınıfta olup 1000 çalışanı olan işyerlerinde

  C) Tehlikeli sınıfta olup 750 çalışanı olan işyerlerinde

  D) Çok tehlikeli sınıfta olup 500 çalışanı olan işyerlerinde


  6. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, aşağıdakilerden hangisinde, işyeri hekimi bulundurma bakımından işverenin İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü bulunmaktadır ?

  A) Az tehlikeli sınıfta olup 1000 çalışanı olan işyerlerinde

  B) Tehlikeli sınıfta olup 750 çalışanı olan işyerlerinde

  C) Çok tehlikeli sınıfta olup 500 çalışanı olan işyerlerinde

  D) Az tehlikeli sınıfta olup 2000 çalışanı olan işyerlerinde


  7. I. Az tehlikeli sınıfta olup 2000 ve üzeri çalışanı olan işyerleri

  II. Tehlikeli sınıfta olup 1500 ve üzeri çalışanı olan işyerleri

  III. Çok tehlikeli sınıfta olup 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerleri

  "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, yukarıdakilerden hangisi/hangilerinde İşverenin İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü bulunmaktadır?

  A) Yalnız l BJI-II C) II-III 0)1-11-111


  8. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

  B) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde ilgili yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilebilir.

  C) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar.

  D) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.


  9. I. İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

  II. İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

  III. Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına istekleri halinde,

  IV. İş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine istekleri halinde,

  V. Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,

  "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimliği belgesi Genel Müdürlük tarafından yukarıdakilerden hangilerine verilir?

  A) I-II-III 8)1-II-IV

  C) I — İli — IV D) | —M —m - iv-V


  10. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az kaç yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine istekleri halinde Genel Müdürlük tarafından işyeri hekimliği belgesi verilir?

  A) 8 B)7 C)6 D) 5


  11. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak- J kında Yönetmeliğe" göre. Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az kaç yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde İşyeri hekimliği belgesi verilir?

  A) 8 B)7 C)6 D) 5


  12. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin görevlerinden değildir?

  A) Rehberlik

  B) Çalışanlara poliklinik hizmeti vermek

  C) Risk değerlendirmesi

  D) Sağlık gözetimi


  13. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimlerinin görevlerinden değildir?

  A) İşyerlerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

  B) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

  C) İşyerlerinde meydana gelen meslek hastalıklarının tedavisini yapmak.

  D) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.


  14. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslar arası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç ne kadar aralıkla periyodik muayene tekrarlanır?

  A) Yılda bir B) İki yılda bir

  C) Üç yılda bir D) Beş yılda bir


  15. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği Öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslar arası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç ne kadar aralıkla periyodik muayene tekrarlanır?

  A) Yılda bir B) İki yılda bir

  C} Üç yılda bir D) Beş yılda bir


  16. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslar arası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç ne kadar aralıkla periyodik muayene tekrarlanır?

  A) Yılda bir B) İki yılda bir

  C) Üç yılda bir D) Beş yılda bir

  17. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimleri İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayatî tehlike arz edenlerin, İşyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yetkilidir?

  A) İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğüne

  C) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

  D) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne


  18. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri İle İlgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam kaç işgünü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz?

  A) 3 B)4 C)5 D) 7


  19. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, çalışanın Ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde İhmali tespit edilen işyeri hekiminin yetki belgesinin geçerliliği ne kadar süreyle askıya alınır?

  A) 3 ay B) 6 ay

  C) Bir yıl D) Üç yıl


  20. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimi tarafından meslek hastalığı ön tanısı konulan vakaların sevk edilebileceği, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu değildir?

  A) Devlet hastaneleri

  B) Meslek hastalıkları hastaneleri O Üniversite hastaneleri

  D) Eğitim ve araştırma hastaneleri


  21. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimleri 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az kaç dakika görev yaparlar?

  A) 10 B)15 C)20 D) 25


  22. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimleri 10'dan fazla çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?

  A) 4 B)6 C)8 .D) 10 (


  23. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimleri 10'dan fazla çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?

  A) 4 B)6 C)8 D) 10


  24. "işyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimleri 10'dan fazla çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?

  A) 4 B)6 C)8 D) 10


  25. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, az tehlikeli sınıfta yer alan en az kaç çalışan ve daha üstü çalışanı olan işyerlerinde tam gün çalışacak işyeri hekimi görevlendirilir?

  A)500 B}1000

  C) 1500 D)2000


  26. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, tehlikeli sınıfta yer alan en az kaç çalışan ve daha üstü çalışanı olan işyerlerinde tam gün çalışacak işyeri hekimi görevlendirilir?

  A) 500 B)1000

  C)1500 D)2000


  27. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan en az kaç çalışan ve daha üstü çalışanı olan işyerlerinde tam gün çalışacak İşyeri hekimi görevlendirilir?

  A) 500 B)1000

  C)1500 D) 2000


  28. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, ilgili yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.

  B) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen İşyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

  C) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, ilgili yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilebilir.

  D) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde İşveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.


  29. I. Diğer sağlık personeli eğitim programını

  tamamlayanlara,

  II. İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

  III. Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

  "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, yukarıdakilerden hangisi/hangilerine diğer sağlık personeli belgesi Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe verilir?

  A) Yalnız l B)l-ll 01-111 D) I - II - III


  30. I. Diğer sağlık personeli eğitim programını

  tamamlayanlara,

  II. İş sağlığı veya İş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

  III. Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

  "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, yukarıdakilerden hangisi/hangilerine diğer sağlık personeli belgesi Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavına girmeden, istekleri halinde Genel Müdürlükçe verilir?

  A) Yalnız l B)l-ll C) II -III D) I-II-III


  31. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, tam süreli iş sözleşmesi İle görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam kaç İşgünü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz?

  A) 3 B)4 C)5 D) 7


  32. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

  A) İşveren

  B) İşyeri hekimi

  C) İş güvenliği uzmanı

  D) İş sağlığı ve güvenliği kurulu


  33. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini aşağıdakilerden hangisine iletmekle yükümlüdür?

  A) İşveren

  B) İşyeri hekimi

  C) İş güvenliği uzmanı

  D) İş sağlığı ve güvenliği kurulu


  34. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimleri işyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisine başvurmakla yetkili kılınmıştır?

  A) İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

  B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

  C) İş sağlığı ve güvenliği kuruluna

  D) İşverene


  35. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

  A) İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

  B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

  C)İş sağlığı ve güvenliği kuruluna

  D) İşverene


  36. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyerlerindeki tespit ve tavsiyelerin yazıldığı onaylı defterde aşağıdakilerden hangisinin İmzası bulunmaz?

  A) İşveren

  B) İşyeri hekimi

  C) Diğer sağlık personeli

  D) İş güvenliği uzmanı


  37. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personeli 10'd.ın az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer atan işyerlerinde çalışan başına yılda en az kaç dakika görev yapar?

  A) 35 B)30 C)25 D) 20


  38. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personeli 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan İşyerlerinde çalışan başına yılda en az kaç dakika görev yapar?

  A) 35 B)30 C)25 D) 20


  39. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personeli 10'dan fazla çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan İşyerlerinde çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yapar?

  A) 4 B)6 C)9 D) 12


  40. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personeli 10'dan fazla çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yapar?

  A) 4 B)6 C)9 D) 12


  41. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personeli çok tehlikeli sınıfta yer alan İşyerlerinde çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yapar?

  A) 9 B)12 C) 15 D) 18


  42. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre,

  aşağıdakilerden hangisi İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetki alamaz?

  A) Kamu kurum ve kuruluşları i B) Üniversiteler

  C) Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler

  D) Meslek Odaları


  43. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, eğitim kurumlarının yetki belgelerini kaç yılda bir vize ettirmesi zorunludur?

  A)3 B)4 C)5 D)7


  44. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, eğitim kurumları iş ve İşlemlerinde aşağıdaki hangi kuruma karşı sorumludur?

  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  B) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü

  C) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

  D) Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü


  45. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, İşyeri hekimlerinin eğitimleri en az kaç saat olmalıdır?

  A) 90 B)120 C)180 D) 220


  46. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren kaç yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur?

  A) 3 B)5 C)7 D) 10


  47. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre.yenileme eğitim programlarının süresi işyeri hekimliği belgesi sahibi olanlar İçin en az kaç saat olmalıdır?

  A) 40 saat B) 30 saat

  C) 24 saat D) 18 saat


  48. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre.yenileme eğitim programlarının süresi diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için en az kaç saat olmalıdır?

  A) 40 saat B) 30 saat

  C) 24 saat D) 18 saat


  49. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli, eğitim aldıkları tarihten itibaren kaç yıl içinde ilgili sınavlara katılabilirler?

  A)2 B)3 C)4 D)5

  50. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre,eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla kaç defada kullanabilirler?

  A) 2 B)3 C)4 D) 5


  51. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi, pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olanlardan, aşağıdakilerden hangisine Genel Müdürlük tarafından düzenlenemez?

  A) En az üç yıl işyeri hekimliği yaptığını belgeleyen işyeri hekimlerine,

  B) En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya îş sağlığı programında doktora yapmış hekimlere,

  C) En az beş yıl teftiş yapmış hekim iş müfettişleri İle Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış hekimlere,

  D) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanlarına veya meslek has- j talıkları hastanelerinde üç yıl çalışmış olan hekimlere,


  52. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak-, kında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personeli eğitici belgesi, diğer sağlık personeli tanımında belirtilen unvanlara ve pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olanlardan, aşağıdakilerden hangisine Genel Müdürlük tarafından düzenlenemez?

  A) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında doktora yapmış olanlara,

  B) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az üç yıl fiilen görev yapmış olanlara,

  C) Meslek hastalıkları hastanelerinde en az üç yıl görev yapmış olanlara,

  D) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen diğer sağlık personeli eğitim programına uygun, en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine.


  53. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, diğer sağlık personelinin eğitim programının süresi en az kaç saat olmalıdır?

  A) 60 B)45 C)40 D) 90


  54. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan adayların sınavlarında 100 puan üzerinden en az kaç puan alan adaylar başarılı sayılır?

  A) 50 B)60 C)70 D) 80


  55. "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, aşağıdakilerden hangisi diğer sağlık personelinin görevleri arasında değildir?

  A) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

  B) Çalışanların işe giriş/periyodik muayenelerini yapmak.

  C) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

  D| Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.  CEVAP ANAHTARI

  l-C 2-C 3-B 4-D 5-A 6-D 7-D 8-B 9-A 10-A U-A I2-B 13-C 14-D 15-C 16-A 17-C 18-C 19-B 20-A 21-D 22-A 23-B 24-C 25-D 26-C 27-B 28-C 29-A 30-C 31-C 32-A 33-B 34-D 35-D 36-C 37-A 38-A 39-B 40-C

  41-B 42-D 43-C 44-A 45-D 46-B 47-B 48-D 49-B 50-A 5İ-A 52-B 53-D 54-C 55-B
 2. macide şentürk İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Sağlık Personeli
  29. I. Diğer sağlık personeli eğitim programını

  tamamlayanlara,

  II. İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

  III. Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

  "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe" göre, yukarıdakilerden hangisi/hangilerine diğer sağlık personeli belgesi Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe verilir?

  A) Yalnız l B)l-ll 01-111 D) I - II - III
  BU SORUNUN CEVABINA A DEMİŞSİNİZ D SIKI OLMASI GEREKMİYORMU