1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işyeri hekimleri derneği yönetmelik taslağını değerlendirdi

Konusu 'Taslaklar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 12 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İşyeri Hekimleri Derneği taslak halde bulunan İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklama şöyle:
  [​IMG]
  İsyeri Hekimleri Derneği, 28.03.2008 tarihinde kurulmus, kamu yararı gözeten bir sivil toplum örgütüdür. Bizler isyeri hekimliğinin, çalısanların sağlığı ve güvenliği için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. İs sağlığı hizmetlerinin herkese ulasmasını zorlastıran ve esitsizliklere yol açan sorunları asacak, bütün çalısanların is sağlığı hizmetlerinden yeterli ve esit olarak yararlanmasını sağlayacak düzenlemelerin yasama geçmesini hedefliyoruz.
  Derneğimizin amaçlarından biri ve ilki ‘Tüm çalısanların mesleki sağlık sorunlarından korunması, is kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı kayıpların ve maluliyetlerin önlenmesi, çalısanların sağlığının gelistirilmesi amacıyla ulusal politika önerileri gelistirmek, bu zeminde kamuoyu olusturmak, süreçte rolü olan kamu kurumları, ilgili sosyal taraflar, meslek örgütleri ve gönüllü sivil toplum kurulusları ile isbirliği yapmak’tır. Bu amaç uyarınca, Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurumun internet sitesine konularak kamuoyu ile paylasılan ‘Đsyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı’ Derneğimiz üyeleri tarafından değerlendirilmis, olumlu ve eksik yönleri ile önerilerimiz İsyeri Hekimleri Derneğinin görüsleri olarak asağıda sunulmustur.
  Yönetmeliğin Değerlendirilmesi
  Tanım
  • Eski yönetmelik baslık olarak yalnızca isyeri hekimleri ile ilgiliyken, yeni yönetmeliğin isyeri hekimleri ve diğer sağlık personelini bir arada ele almasını, is sağlığı hizmetlerinin bir ekip çalısması olması gerektiği bilinciyle, olumlu olarak değerlendiriyoruz.
  Görev, Yetki, Yükümlülük, Çalısma Esasları
  • İsyeri hekimlerinin, isverenlere karsı sorumluluğu diğer çalısanların olduğundan daha farklı değildir. Kisi ve kurumların karsılıklı sorumlulukları zaten yasalarla güvence altındadır. Derneğimiz, bu yönetmelik kapsamında ek bir vurguya gerek olmadığı kanaatindedir.
  • Tam gün hizmet verecek isyeri hekimleri ile kısmi süreli hizmet verecek isyeri hekimlerinin çalısma süreleri arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar giderilmeli, kısmi zamanlı hizmet vermek üzere sözlesme yapılan isyerleri için gereken isyeri hekimi çalısma süresi, tam gün çalısma için verilen süreyi temel alan bir yaklasımla belirlenmelidir.
  • İsveren tarafından tedbir alınmayan ve hayati tehlike barındıran durumların İSG otoritesine bildirilmesi isyeri hekimlerinin is güvencesini tehdit eden bir durumdur. Bu bildirimin il düzeyinde yapılması ise beklenen yararı minimize eden, diğer taraftan riski artıran bir yaklasım olarak değerlendirilmektedir. İsyeri hekiminden bildirim bekleniyorsa bu Bakanlık seviyesinde olmalıdır
  • Yönetmelik taslağında isyeri hekimlerinin gece vardiyalarında çalısmalarının yolunu açan düzenleme yapılmasının hangi gerekçeye dayandırıldığı anlasılamamıstır. Derneğimiz, İsyeri hekimlerinin yönetmelikte sayılan görevlerini yerine getirmeleri açısından sürekli gece vardiyalarında çalıstırılmalarına gerek olmadığı kanaatindedir.
  • Sağlık sorunları nedeniyle isten uzak kalma durumundaki ise dönüs muayenelerinin üç haftadan uzun süre ile sınırlanmasının isyerinde sağlık gözetimini olumsuz yönde etkileyeceğini düsünüyoruz. Bu ifadenin, is kazası ve meslek hastalıkları hariç 5 gün isten uzak kalmalarla sınırlanması, is kazası ve meslek hastalıklarında ise süre kısıtlaması olmaksızın tüm isten uzak kalmaları da içerecek sekilde düzenlenmesi uygun olacaktır.
  • Tam süreli isyeri hekimi görevlendirilen isyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesinin zorunlu olmadığını belirten 14.madde ile 19.maddenin 2.ci fıkraları yönetmelik metninden çıkarılmalıdır.
  Önleyici (Periyodik) Muayeneler
  • İsyerlerinde isyeri hekimleri tarafından yürütülen önleyici (periyodik) muayenelerle ilgili olarak Derneğimiz daha önce Almanya’daki uygulamayı kamuoyu ile paylasmıstı. Sağlık takipleri içerisinde yer alan önleyici muayenelerin, yönetmelik içerisinde veya ayrı bir sekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Önleyici muayeneler isin içerdiği tehlikelerin ve potansiyel maruziyetlerin durumuna göre; zorunlu muayeneler, teklif edilmesi zorunlu muayeneler ve talep üzerine yapılan muayeneler olmak üzere üç kategori halinde düzenlenmelidir. Detay bilgiye http://www.iyhd.org.tr/yonetmelik-dergerlendir.html linkinden ulasılabilir. Ayrıca bu yaklasım, Bakanlığın yayınlamıs olduğu Meslek Hastalıkları Rehberi ile de ifade birliği sağlayacaktır.
  Kayıt-İstatistik
  • İs sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili is ve islemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılmak üzere, adı İs Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve Đzleme Programı olan ve kısaca İSG-KATiP adıyla anılan bir dijital veri izleme altyapısı kurulmasını ilke olarak olumlu görüyoruz. Diğer taraftan sahada yürütülen ve bir boyutuyla da eğitici, yol gösterici niteliği olan is sağlığı ve güvenliği denetimlerinin de devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu konuda Bakanlık çalısmalarına destek olmak, hekimlerin İSG alanına yönlendirilmesini sağlamak ve yol göstermek amacıyla meslek örgütleriyle birlikte denetim yapılabilir, yönetmeliğe bu konuda maddeler eklenebilir. İsyeri hekimleri derneği olarak bu denetimlerin içeriğinin standardizasyonu konusunda destek vermeye, bilgi ve birikim paylasmaya hazırız.
  • İsyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin yıllık çalısma planını isverenin ‘onayına’ sunması, bu hizmetlerin bağımsız bir biçimde yürütülmesini engelleyebilecek bir düzenlemedir. Bunun yerine, isyeri hekimi isyeri sağlık biriminin yıllık çalısma planını hazırlamalı ve İSG Kurulu’nun onayına ve isverenin bilgisine sunmalıdır. İsverenin onay zorunluluğu, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulmasını aksatabilir ve daha önemlisi, isyerindeki isçi sağlığı önceliklerinin belirlenmesinde çalısanların öncelikleri yerine, isverenin önceliklerinin çalısma planında yer almasına yol açabilir.
  • İsyeri sağlık birimleri ile ortak sağlık birimlerindeki kayıtların elektronik ortamda da tutulabileceğine yönetmelikte yer verilmesi ve devletin özendirici ve yönlendirici rolü gereği örnek programlar olusturarak kullanıcılara sunması, uygulama birliğini sağlamak açısından da yararlı olacaktır.
  Mesleki Bağımsızlık, Etik ve Özlük Hakları
  • Yönetmelik taslağının 23.cü maddesinde hekimin bağımsız çalısma ilkesine vurgu yapılmakla birlikte, bu ilkenin yerine getirilmesini güvence altına almaya yönelik düzenlemelerin yapılmadığı anlasılmaktadır. İş güvencesi garanti altına alınmamıs isyeri hekimlerinin bu kosullarda bağımsız çalısabileceklerini savunmak mümkün değildir. Bu nedenle isyeri hekiminin is güvencesinin ve özlük haklarının güvence altına alınması,
  bağımsız çalısmasının sağlanması açısından önem tasımaktadır.
  • Madde 42’deki gizlilik ilkesi açık değildir. Kisi bilgilerinin mahremiyetine özel vurgu yapılması buradaki kaygıları giderecektir.
  • Halihazırda is sağlığı alanında hizmet veren ve yönetmelikte ‘diğer sağlık personeli’ olarak tanımlanan çalısanların geçmisten kaynaklanan kazanılmıs haklarını koruyucu ifadelere yönetmelikte yer verilmelidir. Yönetmelikle getirilen zorunluluklar için de bu yönetmeliğin yürürlük tarihi esas alınmalı, böylelikle sahada kısa vadede yasanacak zorlukların da önüne geçilmelidir.
  • İsyeri hekimlerinin yetkilerini düzenleyen madde 10’un 2.ci fıkrası ile diğer sağlık personelinin yetkilerini düzenleyen madde 17’nin 2.ci fıkrasındaki eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlarda geçen sürelerle ilgili kısıtlayıcı hükümler kaldırılmalı, tam gün çalısmıyor olsa da tüm hekim ve diğer sağlık personelinin bu tür organizasyonlara tam gün çalısanlarla esit oranda faydalanmalarına olanak sağlanması hükme
  bağlanmalıdır
  Belgenin Askıya Alınması
  • İsyeri hekimlerinin yükümlülüklerini düzenleyen 11.maddeki isyeri hekiminin yetki belgesinin askıya alınmasına temel teskil eden ‘ölüm veya maluliyetle sonuçlanacak sekilde…ihmal’ suçunu bir yönetmelik maddesi ile tarif etmeye gerek yoktur. İsyerinde olusacak ölümler ve maluliyetle sonuçlanacak hastalıklar için doğrudan isyeri hekimlerinin tek sorumlu olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. İsyeri hekimlerinin bu kapsamdaki sorumluluklarının ancak sınırlı sorumluluk olarak değerlendirilebileceğini düsünüyoruz. Tüm vatandaslarımızın tabi olduğu Anayasa basta olmak üzere diğer ilgili kanunlar ve özellikle Türk Ceza Kanununun 81’den 98’e kadar maddeleri ihtiyaç duyulan tüm düzenlemeleri yapmıstır.
  Eğitim
  • İsyeri hekimlerinin sertifika eğitimi ile yetkilendirilmesi baslangıçta geçici bir uygulama olarak düsünülmüstü. Bugün gelinen noktada on binlerce hekim sertifikalandırılarak yetkilendirilmis bulunuyor ve isyeri hekimi açığından söz etmenin makul olamayacağından artık isyeri hekimlerinin eğitimi uzmanlık eğitimi olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde bunun için gerekli alt yapı gerek meslek örgütlerinde gerekse yüksek öğrenim kurumlarında mevcuttur. Yönetmelikte bu husus yer almalı ve bunun için bir takvim belirlenmelidir.
  • İsyeri hekimlerinin yenileme eğitimleri, meslek içi eğitim olarak değerlendirilerek, kredi toplama seklinde gerçeklestirilmelidir. Bes yıl bekleyip birkaç günlük eğitim almak yerine, yıllara yayılabilen, ihtiyaç hissedilen hemen her konuda uzman kisi yada kuruluslar tarafından verilebilen, “yetkili kurumlarca” kredilendirilmis olan eğitimler çok daha yararlı ve efektif olacaktır. Kongre, sempozyum vb mesleki gelisime katkı sunan akademik faaliyetlere katılımların da kredilendirilerek mesleki eğitimler kapsamında değerlendirilmesini öneriyoruz.
  Ücretlendirme
  • Asgari hekim ücretlerinin belirlenmemesi, diğerleriyle birlikte değerlendirildiğinde, düsük ücretle ve sadece kağıt üzerinde hizmet verilmesine yol açacak çok ciddi bir bosluk olarak göze çarpmaktadır. OSGB lerde rekabetin, düsük ücretlerle değil, kalite ile sağlanabilmesi için rehber – asgari- ücretlerin önceden olduğu gibi TTB tarafından belirlenmesine vurgu yapılması beklentilerimiz arasında yer almaktadır.
  Sonuç
  İşyeri Hekimleri Derneği tüm isyeri hekimlerinin, Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalısmaya zorlanmadıkları, bu yolla isyeri dısından hizmet vermek zorunda kalmayacakları, mesleki bağımsızlıklarının kısıtlanmadığı, is süreçlerinin çalısanlardaki sonuçlarından doğrudan sorumlu tutulmadıkları, faaliyetlerinin kiralık bir isçi statüsüne indirgenmediği bir ortamda çalısmak istemektedirler. Đsyeri hekimleri, TTB ile olan bağlarının korunmasının ve güçlendirilmesinin ülkemizdeki is sağlığı hizmetlerinin kalitesine olumlu katkı sağlayacağına inanmaktadırlar. Bu yönüyle yönetmelik bu bağın güçlendirilmesine de aracı olmalıdır. Đsyeri hekimliği ile ilgili tüm kurullarda TTB’ye ek olarak, isyeri hekimlerinin uzmanlık derneği ve sivil toplum örgütü olarak, İsyeri Hekimleri Derneği’nin de temsil edilmesi talebimiz geçerliliğini korumaktadır.
  Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
  Yazar: isgrehberi