1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işyeri hekimliği ve yasal gerekliliği hakkında

Konusu 'Yasal Gereklilikler' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 6 Nisan 2015 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Bakanlıkça yetkilendirilmiş İşyeri Hekimleri, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini İSGKATİP üzerinden Resmi atamalar yapmak suretiyle hizmet vermekte ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; 6. Madde a bendi hükümlerine göre; Yasal olarak işyeri bünyesinde İşyeri Hekimi Görevlendirmesi yasal olarak zorunlu tutulmuştur.Yasa Gereği MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ,26/1-b ,İşyeri Hekimi bulundurmayan işyerlerine ise 6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamanın cezası olarak ta 6.167 Türk Lirası/her ay(Aykırılığın devamı halinde) para cezası uygulanacaktır.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; 6. Madde a bendi;

  ‘‘(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

  (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. ’’

  Ayrıca;
  4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  50 ve 50’den çok çalışanı olan Az Tehlikeli işyerleri için Kanunun yayınlandığı Tatih itibari ile,
  50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,Genel olarak Az Tehlikeli,Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Tüm özel ve kamu sektörü İşverenleri işyerleri Bünyesinde İşyeri Hekimi bulundurmakla yükümlü tutulmuştur.

  Sağlık gözetimi
  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, madde 15;


  (1) İşveren;
  a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
  1) İşe girişlerinde.
  2) İş değişikliğinde.
  3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
  4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
  (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
  (3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
  (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
  (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

  İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri:
  Güncel Süreler;
  a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.
  b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika

  MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/12014-29209, GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-18/12/12014-29209,(1) 12 nci maddede belirlenen işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
  a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

  İşyeri hekimlerinin görevleri:
  Rehberlik ve Danışmanlık;
  Risk değerlendirmesi
  Sağlık gözetimi
  Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
  İlgili birimlerle işbirliği
  Yıllık Çalışma ve Eğitim Planlarının Hazırlanması
  İş Giriş/Periyodik Muayene ve Sağlık Raporlarının Verilmesi
  Tetkik ve Analizlerin Muayene Öncesi Kontrol ve Gözetimi
  Noter Tasdikli İSG Tespit ve Öneri Defterinin Yazılması