1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işyeri sağlık güvenlik defteri önemli bilgiler

Konusu 'Formlar' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 31 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  İLGİLİLERİN DİKKATİNE !


  Bilindiği üzere 15.08.2009 Tarih ve 27320 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” 5. maddesinin 8. bendi uyarınca, işyerlerinde sağlık ve güvenlik çalışmalarının takibi için “ Sağlık ve Güvenlik Defteri” tanzim edilmesi ve yetkili kişi veya kişiler tarafından tutulması istenilmektedir.

  Bu çerçevede söz konusu Defterin Tutulmasına ilişkin tereddütlerin giderilmesini sağlamak amacıyla bazı hususlarda açıklama getirilmesi düşünülmüştür.

  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkın Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan “ Sağlık ve Güvenlik Defterine” ilişkin görüşlerim aşağıda belirtilmiştir.

  AÇIKLAMALAR
  1. 15.08.2009 Tarih ve 27320 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 5. maddesinin 8. bendi uyarınca tutulması öngörülen defterde şekil tanımlaması yapılmamıştır. Muhtemelen bu boşluk daha sonra çıkartılacak olan Tebliğ ile tamamlanacaktır.

  1. Bu süreç içerisinde yasal yükümlülüğün yerine getirilmiş olması için, Yapı işleri Tüzüğünün ..Maddesinde tanımlanmış olan “ Yapı İş Defteri” örneğini içerir bir defterin tanzim edilmesi ve Noterde onaylatılması kanaatimce yeterli olacaktır.

  3. Bu defterin ismi de; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİR VE TAVSİYELERİNE İLİŞKİN KAYID DEFTERİ “ şeklinde olabilir.
  1. Her ne kadar defterin sağlık ve güvenlik defteri olarak iki ayır defter şeklinde de tutulabileceği ifade edilmekte ise de, kanaatimce İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının bir bütünlük içermesi nedeniyle, tutulacak bu defterin iki ayrı bölümü içeren tek bir defter olması daha uygun olacaktır.

  1. Defterin tanziminde henüz şekil koşulu yer almadığı için söz konusu defterin tutulmasındaki genel yaklaşım ve hizmetlerin içeriği dikkate alındığında bu defterin;

  Birinci Bölüm; Sağlık ile ilgili hususları,
  İkinci Bölüm ise; Güvenlik ile ilgili hususları

  Kapsamak üzere iki bölüm halinde oluşturulmasının doğru olacağı düşünülmektedir .

  1. Yürütülen Projenin, İş Riski bakımından “ Çok Tehlikeli Risk Bölümünde” yer aldığı göz önünde tutulduğunda, söz konusu defterde;Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile (henüz iptal edilmediği için ) Yapı işleri Yönetmeliğinde belirtilmiş olan
  • Bina,
  • Set,
  • Demiryolu,
  • Havai Hat
  • Tünel,
  • Metro,
  • Köprü,
  • Çelik yapı ve montajı,
  • İskele,
  • Liman,
  • Gemi inşaatı,
  • Kanalizasyon,
  • Kanal,
  • Duvar ve benzeri inşaat,
  • Tadilat,
  • Tamirat ve yıkım işlerin yapıldığı Sağlık ve Güvenlik Defterineyapılan yürütülen aşağıdaki örnek tüm işlerden kaynaklanabilecek Tehlike ve Riskler ile bu Tehlikelere karşı alınacak önlemler, konuları itibariyle gerek İŞYERİ HEKİMİ ve gerekse İŞ GÜVENLĞİ UZMANI tarafından bu deftere yazılarak karşıları imzalanacaktır.

  (Örnek İşler)

   1. Toprak kazı,
   2. Yarma ve doldurma işleri,
   3. Elektrik,
   4. Sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işleri
   5. Marangozluk,
   6. Sıva, badana ve boya işleri ve bu işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve Tesisleri

  DEFTERE YAZILACAK ÖRNEK HUSUSLAR:

  “Sağlık ve Güvenlik Defterine” yazılacak hususlar örnek olarak aşağıdaki konuları içerecektir.

  1-İş yönerge ve Talimatları ;

  Ø İşçi alınması sırasında dikkat edilecek hususlar: Yaş-ehliyet vesaire
  Ø Sosyal tesisler : Yemekhane, koğuş, duş-wc v.s.
  Ø Teknik konular : Mekanik, elektrik, inşaat sırasında uyulması gereken iş güvenliği tedbirleri
  Ø Sağlık konuları : Sağlık raporları, ilk yardım, sağlık elemanı, doktor, içmesuyu
  Ø Kişisel koruyucular: Emniyet kemeri, baret, gözlük v.s
  Ø Yangın talimatı
  Ø diğer konular: İş güvenliği kuralları, faaliyet raporları v.s

  2-İnşaat alanının yeterli şekilde aydınlatıldığının kontrolü.

  3-Tehlikeli kısımların kapatıldığının kontrolü.

  4-İkaz levhalarının kontrolü.

  5-Kişisel koruyucuların zimmetle dağıtıldığının ve kullandırıldığının kontrolü.

  6-İnşaat sahasının perde veya korkulukla çevrildiğinin kontrolü.

  7-Kazı kenarlarının kontrol sonuçları ve kavlak muayenesi yapılması.

  8-İksa yapılmasının gerek olup olmadığının tespiti ve iksa kontrolü.

  9-Şantiye araç yollarının kontrolü.

  10-Kazının komşu binaları tehlikeye sokup sokmadığının kontrolü, alınacak tedbirler.

  11-Yer altı çalışmalarında alınacak tedbirler.

  12-Yapı iskelesi kontrolü, çalışmasında tehlike olmadığının tespiti.

  13-Boru iskelelerin, topraklama tesisatının yetkili elektrikçi tarafından kontrol edilmesi ve sonuçları.

  14-Asma iskelenin, makine, teçhizat ve vinçlerin kontrolü ve sonuçların belirtilmesi.

  15-İskelenin taşıyacağı yükün belirtilmesi, çalışmanın sakıncalı olmadığının belirtilmesi.

  16-Betonarme kalıp yapımının uygunluğu.

  17-Betonarme kalıp bitiminde yeterliliğin belirtilmesi.

  18-Betonarme kalıp söküm tarihinin tespiti ve söküm talimatı verilmesi.

  19-Seyyar merdivenlerin kontrol edilmesi, yeterliliğin tespiti.

  20-Yakıt işleriyle sorumlu eleman tayini ve çalışma şekilleri.

  21-Makine ve techizatın kontrolü:

  Ø Koruyucuların takılması.
  Ø Kaldırma araçlarının periyodik kontrol sonuçları.
  Ø Betonyerin kontrolü.

  22-Elektrik tesisatın kontrol sonuçları:

  Ø Tesisatın uygunluğunun kontrolü.
  Ø Topraklamanın muayene edilerek ölçüm sonuçlarının belirtilmesi

  23-Motorlu araçların bakım sonuçları.
  24-Sürücülerin ehliyet durumları.
  25-Yangın söndürücü teçhizatın ve seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol sonuçları
  26- Patlayıcı madde kullanacakların ehliyet durumları.
  27-İç yönergelerde belirtilen hususların kontrol sonuçları.
  28-Enerji hattının çalışılan mahalden yatay ve düşey mesafelerinin tespiti ve yeterli mesafeye alındığının belirtilmesi.
  29- İş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde belirtilen hususların kontrolü.
  30-İşçilere yapacakları işle ilgili bilgilerin verildiğine dair eğitim vb. yazılacaktır.

  İbrahim UĞUR
  İş Hukuku Uzmanı
  E. Baş iş Müfettişi
  Ekli Dosyalar:

 2. İSGC İSGforum Üyesi

  bilgiler ve paylaşılan belgeler için teşekkür ederim..
 3. bayramali İSGforum Üyesi

  teşekkürler..erkan bey..
 4. İbrahimAyaz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  07135
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Otomotiv
  İSG Defterimize önemli gördüğümüz müdahaleleri ve iyileştirmeleri öneri olarak yazdık diyelim, isg uzmanı olarak ben imzaladım, işyeri hekimimiz imzaladı. İşveren imzalamazsa süreç nasıl işler ?
 5. efecan İSGforum Üyesi

  kanun diyorki noter tasdikli olan bu defterin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından tesbit ve de önerileri yazılacak ve karşılıklı işveren yada işveren vekili ile birlikte imzalancak diyor..bu defterin saklanması,muhafazası,yazılanların uygulanması ve işveren vede işveren vekili tarafından imzalanması sorumluluğunuda işverene ve işveren vekiline yüklemiştir.siz işveren imza kısmına işveren yada işveren vekili imza atmaktan imtina etmiştir diyede yazabilirsiniz..işverenin defteri okumaması yada imzalamaması bizim sorunumuz değil.siz yazın imzalayın koçanını kopartın alın işinize gücünüze bakın.
 6. İbrahimAyaz İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  07135
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Otomotiv
  Teşekkür ederim.Böyle böyle pişeceğiz artık..Karşılaştığım zorlukları siteye yazıyorum ki görüş ve düşünceleriniz bana da yol gösterebiliyor.Yardım ,ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim.
 7. Ali Ustun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Arkadaşlar bizim iş veren defteri imzalamıyor. iş yeri hekimi müfettişe sormuş. 2 kişi imzaladıktan sonra tutanak tutulması gerekiyormuş. "işveren defteri imzalamaktan imtina etmiştir" içerikli bir tutanak acil tut her sayfa için imzalayalım dedi.
  örnek tutanak var mı elinizde?
 8. ylmzcht İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği;
  (4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. "Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır."
  (5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. "Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur." Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır


  SM-N750 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 9. ylmzcht İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Dikkat ederseniz burdaki konunun tarihi ilk olarak 2012 yılında açılmış bugünün tarihi itibariyle mevzuatlar işveren imzalamamiş olsa da yazılanlar kendine tebliğ edilmiştir der. Bu konuya çok fazla takilmayiniz, bence bi yolunu bulup yazdığınız önerileri yaptırmaya çalışın.

  SM-N750 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 10. Ali Ustun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  dostum ben anlatamadım galiba. daha geçen hafta gelmiş müfettiş. Aynen yukarda yazdıklarımı demiş.
  işverenin imzalamaması yetmez. tutanak tutun demiş. diyecek lafım yok..
  böyle bir tutanak olmalı. iş yeri hekimine anlatmaya çalıştım ama olmaz tutanak tutalım dedi.
  aynı zamanda işverenle ortak kendisi.. neden böyle bişi desin.
 11. ylmzcht İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Dediğinizi gayet iyi anladım. Ben size bildiğim kadar yardımcı olmaya çalıştım ve size dayanak olarak da mevzuatı gösterdim. Müfettiş size bunu ne gerekçe ile söylemiş bilmiyorum. Bazı müfettişlerin mevzuat bilgileri geçmişte saklı kalmış olabilir. Eğer müfettişin söylediği gibi yapacaksanız da siz ve hekim imza atın, eğer imza atacak şahit bulursanız ona da imzalatin.

  SM-N750 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 12. okan taşçakmak İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  84688
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  bende ylmzcht a katılıyorum.deftere yazılanlar işverene tebliğ edilmiş sayılır.siz kopyaları saklayın.birde garanti olsun diye kopyaları taratıp bilgisayarınızda muhafaza edin. burada asıl sorun yazdıklarınızın sizi olası bir olayda kurtarıp kurtarmayacağı,eğer siz görev sorumluluğunuz kapsamında işverene bildirmeniz gerekenlerin tamamını deftere yazıyorsanız ve bunu ispat edebiliyorsanız sorun yok.
 13. Ali Ustun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  öyle değil işte.. müfettiş o anda söylediğinde ben yoktum.. iş yeri hekimi mevzuat öyle değil demiş. müfettişte bu sizi kurtarmaz demiş.. muhakkak tutana tutun demiş. 2 kişi imzalarsa yeterli olur demiş.
  birde müfettişlerin kafalarına göre takıldıklarını ben 3 senedir bilyorum. bu yaptıkları ilk değil.. ayrıca tüm eksikleri yazmak imkansız.. defter yetmiyor. ben önemli şeyleri yazıp, son cümle olarak RA da bulunan diğer tüm eksiklerinde tamamlanması önemle tavsiye edildi yada hatırlatıldı yazıyorum. zira bizim iş veren RA yı da imzalamıyor.
  kurtulacağını sanıyor bu yöntemle.. :D
  ben şimdi RA lar içinde aynı şeyi yapacağım.. tutanak hazıtlayıp işyeri hekimi ile imzalayacağım..
 14. ozzyomer İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  müfettiş hakim veya savcı değil. Defter olayların hukuk boyutuna taşındığında kullanılacak bir araçtır. Tersten yaklaşılırsa olaya, iş kazası oldu, bunun ile ilgili önlemi deftere yazdınız, işveren imzalamadı ve sizde soruşturmada yer alıyorsunuz. Defter örneklerini teslim ettiğinizde aksini ispatlamak işverene kalır. Yani defterin olmadığını ki onuda onaylatma işlemi sırasında noter veya işkur kayıtlarından çıkartabilirsiniz. Benim başıma böyle bir olay geldi. Savcılık defteri istiyor, işveren bana defteri işyerinde bulamadığını söylüyor. Ben yardımcı olmaya ve anlatmaya çalıştıkça olay farklı boyut almaya başlıyor. Bende öyleyse işkura gider kayıtlarını çıkartır ve bakanlığa işverenin defteri vermediği konusunda şikayette bulunurum demem üzerine defter 1 saat sonra bulunuyor. Yapılan iş insan hayatının olması açısında kutsal bir iş. ama siz görevinizi yerine getirdikten sonra önlemler konusunda işverene ısrarcı olmak manasız geliyor bana. Hiç bir iş kazasında iş güvenliği uzmanı ihmalden veya taksirden yargılanamaz. iş güvenliği mevzuatlarına baktığımızda bunu açık şekilde ifade eder. İşverenin hizmet alması bu yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Dolaylı olsa da burada iş kazalarında kaza geçirene karşı veya kamu ya karşı iş güvenliği profesyonellerinin sorumluluklarının olmadığını göstermektedir.
 15. Ali Ustun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  olurmu dostum. iş güvenliği uzmanı herşeyi yaparda düzelmeyen ortamı bakanlığa bildirmezse suçlu olur..
  bu arada geçmiş olsun..
  müfettiş kafasına göre cezayı yazar, mahkemeye git uraş sonra iptal için.. o sebeple müfettişi ikna etmek önemli..
  ayrıca ben defterin işkur kayıtlarında olduğuna emin değilim? ben defteri noterde tescillettim. ama işkur a bildirmedim? bildirmek mi lazım? hiç duymadım böyle bişeyi?
 16. ozzyomer İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  işkura onaylatma sırasında verilen dilekçeden çıkartılır. Noter kayıtlarıda mevcutdur. Hani defter kaybolur bulunamaz bu durumlar için kullanılabilecek yöntem. Her sayfanın ve genel onaylatılmasında ki amaç bu olsa gerek.
 17. Engin ygc İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Merhaba arkadaşlar,
  Sorumu bir örnekle sorayım, Hizmet verdiğimiz bir firmaya gidiyorum ve Noter Onaylı Deftere 2017 yılında ;
  ''Faaliyet alanına göre ortam ölçümleri(gürültü, toz, titreşim, termal, aydınlatma ölçümleri vb.) yaptırılmalı ve ölçüm sonuçları İSG dosyasına konulmalıdır.'' diye yazdım

  2016'da ortam ''ölçümleri yaptırılmalı'' diye yazmış eski OSGB çalışanı.

  ve yıl 2018 halen yaptırılmamış vaziyette...

  Geldik zurnanın zart dediği yere! 3. kez yazıp bakanlığa bildirmem lazım

  bunu yaparsam firma bizi bırakır yapmazsam sorumluluk yine bana ait bildirmedim diye.

  Noter onaylı deftere yazmakla kurtulmuyoruz yazdıktan sonrası önemli takip etme ve düzenleyici, önleyici faaliyetler kısmı vs.

  başka bir firmada dikey 3 metrelik tehlikeli bir istifleme var deftere iki kez yazdım, sorumlu kişiye 20 kez söyledim! düzelme yok
  ''abi bu istifi ya bu şekilde yapacaz yada kapatacaz dükkanı, sırf bu malzeme için 5 mılyar verip 250 metre karelik başka bir dükkan kiralayamayız, bu yıllardır böyle'' diyor.

  yarın öbür gün bun istiflemeden dolayı bir sorun çıkarsa ben yazdım demekle kurtulabileceğimi zannetmiyorum ''7 aydır yazıyorsun, ve bir düzelme yok yapman gereken bildirmek'' demezler mi adama :)??

  şikayet etmeye kalksam firmalar bırakacak, bırakmaya kalsam firma kalmayacak.

  Türkiyede İş Sağlığı Ve Güvenliği tamemen devlet eliyle işlemediği müddetçe böyle iki ucu b..... değnek olarak kalacaktır.
 18. Osman Ç. İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman


  Üçüncü kez yazdığından bildirim zorunluluğu nerede yazıyor ben göremedim sanırım yönetmeliklerde. Uygunsuzluk neyse yazılmalı bence, bildirim işi biraz göreceli.

  İnşaata gittiniz, kronik olarak baret kullanılmıyor(baret çok popiler ondan dolayı baret örneğini verdim), defterede yazdın. Bi sonraki ay adamın kafasına kalas düştü, vefat etti.
  Bilirkişi dediki baret olsa bişey olmazdı(müneccim ya bu bilirkişiler),
  Sen dedin ki yazdım deftere işveren almadı taktırmadı, o zaman da diyicekki niye bildirmedim madem deftere yazdın ve takmıyolar.

  Bildirim işi saçma, ama şuanki yöneticilerle çözümüde çok mümkün gözükmemekte. Muhasebecilere diyolar mı vergi kaçırdığı zaman işveren bize şikayet et, muhasebecilerde kesin şikayet ediyolardır. Devletin kolayına geldiği için bu şekilde yapıyor. Maksat isleyişin nasıl olduğu değil, sistem işlemezse kimi suçlıyım.
 19. Cumhur Gültekin İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  80759
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Vakıf Üniversitesi
  İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında iyileşme isteniyorsa bu işi yapan tüm İş Güvenliği Uzmanları ve tüm İşyeri Hekimlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadrosunda olup, görevlendirmenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında yapılması gerekiyor.

  Neden? Bizde patron ne derse o yapılır. Çalışanın görevi verilen işi yapmaktır. Çalışan, patrona iş veremez. İş Güvenliği Uzmanını o işyerinin çalışanı yapıyorsun, sonrada çalışanın işyeri sahibine talimat verip, iş yaptırmasını bekliyorsun. Sonrada o kadar İş Sağlığı ve Güvenliği çalışması yapılsa da değişen bir şey olmuyor oluyor.

  Ben şanslı bir İş Güvenliği Uzmanıyım. Görev yaptığım kurumun sahibi İş Sağlığı ve Güvenliğine benden daha çok önem veriyor.

  Bir işleyiş kurarken düşünmek, işleyişin çalışıp, çalışmayacağı konusunda biraz kafa yormak gerekiyor. Arabada fren sistemi var, ama fren hidroliği koymuyorsun. Sonra da frenler çalışmıyor diyorsun. Bir sistem devreye alırken işleyen, mevcut kuralları bilmek, kurulan düzenin de bu kurallara uygun olması gerekir.