1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Işyerlerindeki yangın eğitimleri kimler tarafından verilebilir?

Konusu 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Hüseyin Ökelek tarafından 1 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Hüseyin Ökelek İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  47485
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  TEİAŞ
  1- asıl işverenin isg kuruluna katılan yüklenici personelinin oy hakkı var mı?
  2- asıl işvereni ile aynı işi yapan lakin işyeri sicil numarası ile tehlike sınıfı farklı görünen işveren ne yapacak?
  3- işyerlerindeki yangın eğitimleri kimler tarafından verilebilir?
 2. Serkan Aydemir İtfaiye Amiri-Yangın Eğitmeni

  • Bölüm Yöneticisi
  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre,

  Eğitim
  Genel eğitim
  MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin
  sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım
  faaliyetleri, itfaiye ile iĢbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil
  savunma teĢkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır.
  Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl
  kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaĢılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir.
  Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

  Özel eğitim
  MADDE 130- (1) Ġtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teĢkilatlarının yönetici
  personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri
  ĠçiĢleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim
  giderleri, kuruluĢlarınca kendi bütçelerinden karĢılanır. Belediye itfaiye teĢkilatının yönetici
  personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri, kendi teĢkilâtlarınca
  yaptırılır.
  (2) Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluĢları ve özel kuruluĢlar ile diğer
  yapı, bina ve iĢletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluĢlarınca,
  gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teĢkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluĢlar, ilgili
  mevzuatına uygun Ģekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti
  alabilirler.

  yangın eğitimini itfaiyelerden yada eğitmenleri olan kurs,osgb vb... yerlerden almakta yarar vardır.
 3. Tuğba Coşkun İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Bireysel
  1- yok
  2- ticaret odasına sicil nosunnun değiştirilmesi istenir ve sgk ya gidilir dilekçe verilir (yanlışlık var ise) ,( soruyu tam anlamasamda sanırım bunu sormak istediniz? )
  3- igu lar verir ,ancak bu konuda teorik ve pratik bilgisini geliştirmeli, pratikte güvenmiyorsa itfaiyeye tatbikatta kendilerine eşlik etmek üzere itfaiye eri göndermelrini talep etsin, itfaiye eri kontrolünde tatbikat yapılsın.