1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Ilkyardım yönetmeliği hakkında iş güvenliği uzmanı değerlendirmesi

Konusu 'İlkyardım' forumundadır ve Oğuzhan Uyvar tarafından 11 Ağustos 2015 başlatılmıştır.

 1. Oğuzhan Uyvar İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Diğer Belge
  detaylı bir uzman değerlendirmesi yapılmış.


  **
  İlkyardım Yönetmeliği, 29/7/2015 tarihli 29429 sayılı resmi gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir.  - DENETİM EKİBİ TANIMLAMASI  “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı Madde 4 kapsamında; Denetim Ekibi “En az biri ilkyardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekip” olarak yapılmıştır. (Bkz.Madde 4, 1. fıkra, (c) bendi)  Bu değişiklikle İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgeli eğitmenin denetim ekibinde yer alması gerekliliği getirilmiştir.  -MERKEZ YETKİLİLERİ TANIMLAMASI  “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı Madde 4 kapsamında merkezin yasal sahibi olarak tanımlanmıştır ve yetki ve sorumlulukların belirliliği anlamında önem taşımaktadır. (Bkz.Madde 4, 1. fıkra, (ı) bendi)  - MESUL MÜDÜR TANIMLAMASI  “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı Madde 4 kapsamında Mesul Müdür “Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişi “ olarak tanımlanmıştır. (Bkz. Madde 4, 1. fıkra, (i) bendi)  Bu değişiklikle İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgeli eğitmenin en az 1 yıllık tecrübesi aranacaktır.  - sınav GÖZETMENİ TANIMLAMASI  “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı Madde 4 kapsamında sınav Gözetmeni tanımı eklenmiştir.(Bkz. Madde 4, 1. fıkra, (k) bendi).


  ""
  Bu kapsamda sınav Gözetmeni olabilmek için “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici “ yetkinliğine sahip olunması gerekmektedir.  - EĞİTİM MERKEZİ AÇMA BAŞVURU İŞLEMLERİ  İlkyardım Eğitim Merkezi açma başvuru işlemleri ve İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi açma başvuru işlemleri ayrılmış ve yönetmelikte tanımlanmıştır ve merkez açma süreçleri yönetmelikte belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. (Bkz. Madde 7, Madde 8 ,10)  - MERKEZ KAPAMA BAŞVURU İŞLEMLERİ  Eğitim merkezlerinin kapamaları Merkez Kapama Başvuru İşlemleri maddesi ile belirlenmiştir. (Bkz. Madde 9)  - MERKEZ AÇMA BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  İlkyardım Eğitim Merkezleri ve İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezleri merkez açma başvurularının değerlendirilmesi ve yetki belgelerinin düzenlenmesi hükümleri yönetmelikte belirlenmiştir ( Bkz. Madde 10, 2.fıkra (a) ve (b) bentleri)  Yönetmelikte yapılan değişiklikle;  a) İlkyardım eğitim merkezleri için; ilkyardım eğitim merkezi yetki belgesi (Ek-1a), mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım eğitmeni çalışma belgesi (Ek-4a) Müdürlükçe düzenlenir.  b) İlkyardım eğitici eğitim merkezleri için; Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurular, ön inceleme raporu (Ek-8c) ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun bulunan başvurulara Genel Müdürlükçe ilkyardım eğitici eğitim merkezi yetki belgesi (Ek- 1b) düzenlenerek müdürlüğe gönderilir. Müdürlük tarafından; mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım eğitici eğitmeni çalışma belgesi (Ek- 4b) düzenlenir.  - sınav GÖZETMEN EKİBİNİN SORUMLULUKLARI  Bu yönetmelikle Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici eğitmenlerinden oluşan ekibin (en az iki kişilik) yetki , sorumlulukları ve görevleri belirlenmiştir. ( Bkz.Madde 12)  - EĞİTMEN ve KATILIMCI SAYISI  Merkezler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi programlarında çalışacak eğitmen sayısı her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmenolacak şekilde değiştirilmiştir ( Bkz. Madde 13)  İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişi olarak belirlenmiştir. ( Bkz. Madde 14)  - MESUL MÜDÜRÜN GÖREV ve SORUMLULUKLARI  Bu yönetmelikle mesul müdürün görev ve sorumluluklarında değişiklikler ve yeni sorumluluk atamaları gerçekleşmiştir. ( Bkz. Madde 15, 3.fıkra)  Önemli görülen bazı görev ve sorumluluklar aşağıdaki şekildedir ;  a) Mesul Müdür eğitimler sırasında tam zamanlı bulunmalıdır

  b) Eğitimler ve katılımcı listelerini yazılı olarak en geç bir gün öncesinden İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirmelidir

  c) Düzenlenen eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne göndermelidir (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e)

  d) Kayıtların bir örneğini on yıl süre ile saklamalıdır

  e) sınav kağıtlarını ilkyardımcı belgesi geçerlilik süresi boyunca saklamalıdır

  f) İlkyardımcı yetki belgelerini eğitmen ile birlikte imzalamalı ve müdürlüğün onayına sunmalıdır

  g) İlkyardım ve ilkyardım eğitici eğitimi sınavlarında başarısız olan kişilere kursa katıldığına dair yazı düzenlemelidir  - EĞİTİCİ EĞİTMENİNİN ve İLKYARDIM EĞİTMENİNİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI  Bu yönetmelikle eğitici eğitmeninin ve ilkyardım eğitmeninin görev ve sorumluluklarında değişiklikler ve yeni sorumluluk atamaları gerçekleşmiştir. ( Bkz. Madde 17, 1.fıkra ve Madde 18 , 1.fıkra )  Önemli görülen bazı görev ve sorumluluklar aşağıdaki şekildedir ;  a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır

  b) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları, mesul müdüre yazılı olarak bildirir  - İLKYARDIMCI BULUNDURMA ZORUNLULUKLARI VE İLKYARDIMCI SAYILARI  Bu yönetmelikle tehlike sınıfları doğrultusunda ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu ve ilkyardımcı kişi sayıları belirlenmiştir. Buna göre ;  a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

  b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

  c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,


  bulundurması zorunludur. ( Bkz. Madde 19, 1.fıkra)  Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur. ( Bkz. Madde 19, 3.fıkra)


  (...)


  http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzu...inda-is-guvenligi-uzmani-degerlendirmesi.html