1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Isg açısından mühendislik (periyodik) kontrolleri nelerdir?

Konusu 'İşletme Kontrolü ve Denetimler' forumundadır ve mustafa sas tarafından 24 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. mustafa sas İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Bir OSGB firmasında Makine Mühendisliği ölçümlerini yapmak üzere işe başladım.Aynı zamanda C sınıfı uzmanım, makine mühendisinin kontrol etmesi gerekenler nelerdir?(İSG uzmanı olarak değil mühendis olarak) (Basınçlı kaplar v.s. ) Tam listesi ve nasıl yapıldığı yazılı olan bir döküman, site veya kitap varmıdır?
  Teşekkürler.
 2. Ersin Bozkurt Forum Yöneticisi

  • Forum Yöneticisi
  Sertifika Numarası:
  43934
  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Makina mühendisi
 3. Serkan Sü İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  A Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Gemi İnşa A.Ş.
  EKİPMAN ADI

  KONTROL PERİYODU

  (Azami Süre)


  (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)


  PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ


  (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

  Buhar kazanları

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Kalorifer kazanları

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

  Taşınabilir gaz tüpleri

  (Dikişli, dikişsiz)


  Standartlarda süre belirtilmemişse

  3Yıl

  TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

  Taşınabilir asetilen tüpleri

  TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde

  TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

  Manifoldlu asetilen tüp demetleri

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Manifoldlu tüp demetleri

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1)

  10 Yıl

  TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1)

  10 Yıl

  TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Kullanımdaki LPG tüpleri

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

  TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.


  Basınçlı hava tankları(2), (3)

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Kriyojenik tanklar

  TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.

  TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.


  Tehlikeli sıvıların(4) bulunduğu tank ve depolar

  10 Yıl(5)

  API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  (1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

  (2)Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

  (3) Kademeli sıkıştırma yapankompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

  (4)Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

  (5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

  (*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

  (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.


  2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

  2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

  2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılmasıdurumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

  2.2.3. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.


  EKİPMAN ADI

  KONTROL PERİYODU

  (Azami Süre)


  (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)


  PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ


  (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

  Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3)

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4)

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

  Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

  İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Yapı İskeleleri(5),(6)

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  6 Ay

  TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

  (1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

  (2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  (3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

  (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

  (5) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.


  (6) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

  (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.
  --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 25 Şubat 2014 ---
  c sınıfı uzman bu yönetmeliği nasıl bilemez?
  25 Nisan 2013 PERŞEMBE

  Resmî Gazete

  Sayı : 28628

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE

  GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
 4. mustafa sas İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  teşekkürler Serkan Bey , yönetmeliği biliyorum ama yönetmelik biraz genel, ayrıntılı olarak neler yapılmalı onları öğrenmek istiyorum sanırım onlarda TS standartlarında var.
 5. mustafa sas İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Misal olarak ; işyerinde yemekhanede mutfak tüpü var ise bunun kontrolü yapılacak mı ? her ay değişen bir tüp yapılırsada bir sonraki ay geçersiz kalacaktır .