1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Isg politikası ve ohsas 18001

Konusu 'İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS 18001)' forumundadır ve Erkan Dündar tarafından 9 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  FİRMALARIMIZDAN BİR ÖRNEK

  http://www.erg-insaat.com.tr/Kurumsal.aspx
  Kurumsal

  ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 1972 yılında kurulmuştur ve halen çeşitli projelerin planlama, proje, imalat, inşaat ve montajı konularında faaliyet göstermektedir.

  Kuruluşundan bu yana, ERG birçok baraj, hidroelektrik santral, sulama ve kanalizasyon tesisleri, hava alanları, yollar, köprüler vb. inşaat işlerinin proje ve inşaatını başarıyla tamamlamıştır.

  Temel faaliyet alanları:
  • Çeşitli endüstriyel tesisler ile altyapı yatırımları proje ve mühendislik hizmetleri
  • Baraj, havaalanı, termik santral, vb., altyapılar ile endüstriyel tesislerin tüm inşaat, imalat ve montaj işlerinin yapımı
  • Her türlü altyapı inşaatı
  • Her tür çelik yapı inşaat işlerinin planlama, projelendirme, imalat ve montaj işleri
  Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

  Her türlü alt yapı, üst yapı ve mühattitlik faaliyetlerini gerçekleştiren firmamızın taahhütlerini gerçekleştirirken benimsediği politikası;

  • Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
  • Zamanında, doğru ve eksiksiz işin tamamlanması anlayışıyla; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek,
  • Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Oluşan atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak,
  • İş, çevre kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla; ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
  • Çalışanlarımızı kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemleri konusundaki eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak , bu konulardaki bilinçlerini arttırmak ve katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleştirirken Müşterilerde,tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,
  • Bilinç, katılımcılık , hedef birliği ve etkin kontrollerle sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Gelecek nesillere doğayı unutturmayacak , sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerini sürdürmektir.
  [​IMG]
  ISO 9001:2008
  Kalite Yönetim Sistemi​

  [​IMG]
  ISO 14001:2004
  Çevre Yönetim Sistemi​

  [​IMG]
  OHSAS 18001:2007
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  Yönetim Sistemi​
 2. Erkan Dündar İSGforum Üyesi

  • Site Yöneticisi
  İl Temsilciliği:
  Trabzon
  Sertifika Numarası:
  47086
  Uzmanlık Sınıfı:
  B Sınıfı Uzman
  Yazılı Örnek İSG Politikası
  K İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  K tüm sorumluluk alanlarında yaptığı uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliğini öncelikli olarak değerlendirir. İşletmede uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına titizlikle uyma konusuna özen gösterir. Bu özen ve istek ile işletmede işin yürütülmesine ilişkin oluşan tehlikelerden ve sağlığımıza zarar verecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı sağlamaktadır.

  K, ziyaretçileri, partnerlerini ve çalışanları kazalardan ve kazalara neden olabilecek her türlü hatalı davranışlardan korumak için iş emirlerinde belirtilen işlemler ile iş güvenliği kurallarının tam olarak uygulanması gerektiğine inanmakta ve uygulamaları takip etmektedir.

  Çalışanımızın gururu; yaptığı işin “Kalitesi” dir, kaliteli iş ise çalışanın, iş güvenliği kurallarına harfiyen uyarak, işverenin verdiği ortamı temiz, sağladığı imkanı güvenli bir şekilde kullanmasından geçer.

  K ’da ana hedef, güvenli, verimli ve kaliteli çalışmadır. Çalışanlarımız, kendi sağlığı ve ailesinin mutluluğu için güvenliğini işvereni ile birlikte sağlamaktadır.

  K ’dA konuya gereken önem verilerek İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları için kararlı bir program uygulanmaktadır. Öncelikle, tüm işletmeyi kapsayan bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu” oluşturularak konu ile ilgili sorunların en üst yönetime ulaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca, tüm koruyucu önlemlere rağmen olabilecek iş kazalarının ve yapılmakta olan iş nedeni hastalıklarının etkisini en aza indirmek ve sağlık kuruluşlarında tedavi öncesi sağlık hizmetlerini görmek için bir “İşyeri Sağlık Birimi” bulunmaktadır. Bu birimde, çalışanlarımıza ilk yardım sağlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, periyodik muayeneler ve işyeri hijyeni hizmetleri de yapılmaktadır.

  Kanuni Çerçeve
  K faaliyetlerini yerel ve uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kanunları, düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Bunların yetersiz kaldığı ya da bulunmadığı durumlarda sektörün genel uygulamaları ve uluslararası genel teamüle uygun uygulamalar gerçekleştirilir.

  Rol ve Sorumluluklar
  İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları tarafından oluşturulan ve yönetim tarafından onaylanan İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları tarafından gözden geçirilmekte, güncellenmekte ve yönetilmektedir. Tüm çalışanlar bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği ile çalışır. Tüm birimler kendi sorumluluk alanları ile ilgili olan gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

  Genel İlkeler
  K tüm faaliyetlerini İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğu ile yürütmeyi taahhüt eder. Bizim amacımız faliyetlerimizi ve servislerimizi sağlarken, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve miüşterilerimiz için yüksek sağlık ve güvenlik kalitesine ulaşmaktır. Bu amacı başarmak için K aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

  İşletmenin sorumluluk sahalarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara ve tüm etik kurallara uyulacak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımı benimsenir.
  İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları tespit etmek, riskleri belirleyip analiz etmek, çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak için işletmelerde yönetim sistemleri kurulur ve uygulanır.

  İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri çalışanlarımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi işletmelerin rekabet gücüne de katkıda bulunur.
  Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından hedefler.
  K, tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini en ön planda tutar, paydaş ve tedarikçilerini de bu konuda teşvik eder ve destekler.
  İş Sağlığı ve Güvenliğinin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibiyle, çalışma performansı zincirleme sorumlulukla takip edilir.
  Tüm çalışmaların düzenli olarak gözden geçirilmesiyle elde edilen bilgiler ve sonuç odaklı veri analizlerinden yararlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki gelişmeyi sürdürülebilir hale dönüştürmek DESAR çalışanlarının ortak görevidir.

  K faaliyetleri sırasında oluşan tehlikelere göre Risk Analizi uygulamalarını takip etmektedir. Yapılan risk analizlerinde tespit edilen tehlikeler,
  · Olasılık
  · Şiddet
  · Frekans (tehlike İle karşılaşma sıklığı)
  faktörlerinin etkileşimi neticesinde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili Düzeltici ve önleyici faaliyet planlamaları yapılarak risklerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalması sağlanmaktadır.
  Tehlikelerin kaynağına, büyüklüğüne ve çevreye etkisine göre, sürekli bir sorumlulukla kaza önleyici, çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamla belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşmak için İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları üst yönetimi tarafından sürekli desteklenmektedir. Tüm personel İSG politikasına, Hedef ve Amaçlarına, Yasal ve diğer gerekliliklere uymayı içeren çalışmalarının tüm gerekliliklerine uymayı işinin bir parçası olarak görür.


  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda K’ de genel olarak;

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuştur.
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlenmiştir.
  3. Faaliyetlerimizin sonucu olaşan tehlikelerin ortadan kaldırılması için işlemin yapılması sırasında Uygulayan-Uygulatan-Kontrol eden kişilerin dahil olduğu çalışma grupları tarafından Risk analizleri yapılmakta ve gözden geçirilmektedir.
  4. Tüm personele yönelik olarak yetkili uzman kadrolar tarafından, 4857 Sayılı İş kanunun 77.maddesine uygun İş Sağlığı ve Güvenliği konulu eğitimler düzenlenmektedir.
  5. İşletmenin tüm faaliyetlerini kapsayan işler için gerekli tüm kişisel korunma ürünleri tedarik edilmekte ve çalışanların bu malzemeleri kullanmaları sağlanmaktadır.
  6. Riskleri kaynağında engellemek amacı ile geliştirici ve iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır,
  7. Tüm çalışanların gerekli tüm sağlık kontrolleri periyodik olarak İşyeri Ortak Sağlık birimi tarafından takip edilmektedir.

  8. İş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumunun engellenmesi hedefi ile kaldırma araçlarında ve komprösörlerde periyodik testler yapılmakta ayrıca gerekli tüm ortamlarda periyodik olarak topraklama, gürültü ölçümleri, hava kalitesi, termal konfor ölçümleri yapılmakta ve ölçüm sonuçlarına göre gereklilik durumunda tüm önleyici tedbirler alınmaktadır.
  9. Çalışanların mesleki olarak yeterliliklerinin sağlanması amacı ile mesleki eğitimler organize edilmektedir.
  10. İşletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kurulmuş ve her ay rutin olarak toplanmaktadır. Toplantılarda alınan kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

  K, bugün olduğu gibi bundan sonrada İSG sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerinde sürekli gelişim modeline uygun çalışmalar yapmayı ve bu çalışmaları sürdürülebilir kılmayı taahhüt etmektedir