1. İSGForum'a Hoş Geldiniz..
  İSGForum gerçek hayatta 'İş Güvenliği ve Çevre' adına yaşadığınız her şeyi olduğu gibi burada paylaşmanızı, kişilerle iletişim kurmanızı sağlar. Fotoğraf albümü, durum güncelleme, yorum, konu, mesaj vb. şeyleri istediğiniz herkese paylaşabilirsiniz. Üniversite arkadaşlarınızı bulabilir, onları takip edebilir ve onlarla iletişim kurabilirsiniz. Duvarlarına yazarak yorum formatında sohbet edebilirsiniz. İSGForum ile ortamınızı kurabilir, kişilerle fikir - bilgi alışverişi yapabilir ve etkinlikler düzenleyebilirsiniz. İSGForum'un tüm hizmetleri kuruluşundan beri ücretsizdir ve ücretsiz olarak kalacaktır. Daha fazla bilgi için site turumuza katılmak ister misiniz? O zaman buraya tıklayınız :) Giriş yapmak ya da kayıt olmak için .

Isg tüzüğü hakkında

Konusu 'Yasal Gereklilikler' forumundadır ve Ruşen Bekalp tarafından 9 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. bim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  Sercan bey sormanın tam zamanı o zaman, 6331'de tüzük değil yönetmeliklere atıf yapıldığını söylerseniz sevinirim sanıyorum tüzük ve yönetmelik'in farklı olduğunu oldukça iyi biliyorlardır.

  Tüzükler, bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işlerin yapılışını belirtmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır. Tüzükler hazırlanırken Danıştay’ın denetiminden geçirilir. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tüzük, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanır. Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kurulu’na verilmiştir, başka bir organ tüzük çıkartamaz. Yasaya aykırı düşen tüzük veya tüzük hükmünün iptali için Danıştay’a başvurulabilir.

  Tüzükler önem bakımından, anayasa ve kanunların altında ve fakat yönetmeliklerin üzerindedir. Kanunlar anayasaya, tüzükler de kanunlara aykırı olamaz. tüzük, bakanlar kurulu tarafından, kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek için Danıştay incelemesi ve Cumhurbaşkanı imzasından geçirilerek çıkarılır. Kanunlar gibi Resmi Gazete’de yayınlanır.

  1982 Anayasasının 115. maddesi, tüzüklerin, yeni bir hüküm getirmeyip, kanunlara uygun olması gerektiğini ve çıkarılış tarzını ortaya koymaktadır. 115. maddeye göre; "Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır." yayınlanmayan tüzük yürürlüğe giremez.


  Danıştay Kanununun 24. maddesine göre, Danıştay bu hususta ilk derece mahkemesidir. Danıştay Dava Daireleri Kurulu, gerektiğinde tüzüğü iptal eder. Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için, ilgili bakanlıkça veya kamu tüzel kişiliğince; kanun ve tüzüklere uygun olarak yönetmelikler çıkarılabilir. Hangi yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanacağı kanunda belirtilir.
 2. seyildiz İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  Uzman Adayı
  Arkadaşlar

  Tüzüklerden yararlanamıyoruz artık yürürlükten kaldırılıyor. Yeni gelen yönetmeliklerde ise TS standartlarına yönlendiriliyor. Fakat bizle bu TS En ..... standartlarına nereden ulaşabiliriz.
 3. bim İSGforum Üyesi

  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  Kamu
  bilgit.com'dan yapılan açıklamaya göre, şimdi bu tüzükler 1475-74. maddeye göre çıkartılmış, 4857-120. maddesi ile 1475'in 14. maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kalkmış. fakat 4857'nin geçici madde 2'siyle tüzükler "1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır." hükmüyle yürürlükte kalmış. 4857'nin geçici madde 2'si 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kalkmış. özet olarak tüzüklerin yasal dayanağı kalmamıştır deniliyor.

  “30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmamıştır.” Notu için açıklama:

  -İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
  -Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
  -Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,
  -Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük,

  adlı tüzükler, 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkartılmıştır.

  25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ancak aynın kanunun (4857 sayılı İş Kanununun) Geçici 2 nci maddesiyle “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” Hükmü gereğince yürürlükte kalmıştır.

  Fakat, Geçici 2 nci madde, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Özetle tüzüklerin son yasal dayanağı olan Geçici 2 nci madde 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olduğundan dolayı yukarıda sayılan tüzüklerin herhangi bir dayanağı kalmamış ve hükümleri geçersizdir.

  Bu açıklama, gelen e-postalar üzerine yapılmıştır. 10.05.2013

  www.bilgit.com
 4. Sercan Kılıç İSGforum Üyesi

  Sertifika Numarası:
  93869
  Uzmanlık Sınıfı:
  C Sınıfı Uzman
  Firma / Kurum:
  BİREYSEL İSG UZMANI
  işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüyle ilgili tekrardan firmamızı denetleyen müfettişlere sorularımı sordum.. ve tüzüğün kullanılmadığını ve sürecin yönetmelikler ile geçirileceğini belirttiler.. sebep olarak ise tüzüğün 6331 ile çıkmış bir tüzük olmadığını ve yeni çıkan yönetmeliklerin standartlara atıflar yaparak yol aldığını dolayısıyla gelişen teknoloji ve vb. unsurların gelişimi standartlarda revizyonlar ile gerçekleştirilebileceği göz önünde bulundurularak sürecin ilerleyeceği söylendi.. lakin tüzük eski dahi olsa ondan referans aldığımız noktaların da bulunduğunu ilave ettiler..